ရြာထဲသုိ႕၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားညအိပ္အေျချပဳေနေသာ SSPP/SSA အဖြဲ႕ကို ေဒသခံရြာသားမ်ား မလိုလား

Dec 22, 2014
21.12.2014

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္အတ္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၀မ္ပန္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီႏွင

့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားက ညအိပ္အေျချပဳေန ေၾကာင္း ယင္းရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ စတင္ကာ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာယေက်းရြာတြင္ ၀င္ေရာက္ ညအိပ္အေျချပဳခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္အတ္ေက်းရြာ၌ ညအိပ္အေျချပဳခဲ့ေၾကာင္း ရြာခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ ရြာထဲကုိ ျဖတ္သြားျဖတ္လာလုပ္တာကုိ မေျပာလိုပါဘူး ဒါေပမယ့္ ညအိပ္တာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးထင္ပါတယ္၊ လက္နက ္ေတြနဲ႕ လာတာဆုိေတာ့ ကုိယ့္ရွမ္းအခ်င္းခ်င္းေပမယ့္ မူးယစ္ေသာက္စားၿပီး တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ” ဟု နမ့္အတ္ရြာသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္အတ္ေက်းရြာဘက္မွ ၀မ္ပန္ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ညအိပ္ အေျချပဳခဲ့ေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“နယ္ေျမေအးခ်မ္းတယ္ဆိုေပမယ့္ သူတို႔အဖြဲ႕ကို သတ္မွတ္ေပးထားတာ ၀မ္ဟုိင္းေက်းရြာမွာပါ။ အဲဒီေနရာမွာပဲ ေနခြင့္ရွိ ပါတယ္။ အဲဒီေနရာကေန ေက်ာ္လြန္ၿပီး သြားလာမယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမခံတပ္ေတြကို အေၾကာင္းၾကား ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအဖြဲ႕က မလုိက္နာဘူး၊ သူတို႔ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားေတြလည္း စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္”ဟု မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။

စုိင္းေလး(မိုင္း႐ွဴး)

အျပည့္အစံုသို႕ >>

“တရားစြဲသည့္ရဟန္း ပါရာဇိက က်/မက်”
လက္ရွိ အြန္လိုင္းတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ လူတုိ႔အား တရားစြဲဆုိလွ်င္ ပါရာဇိကက်သည္ဆုိသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူအခ်ိဳ႕ၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ဒကာမ်ားမွ မိမိအား လာေရာက္ေမးျမန္းၾကသည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ၀ိနည္းပိဋကတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာတုိ႔အား ကိုးကားၿပီး ေရးသားလုိက္ပါသည္။


တရားစြဲလွ်င္ ပါရာဇိကက်သည္ဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိ အြန္လိုင္းေပၚ စတင္ေရးသားသူမွာ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ပါစိတၱိယအ႒ကထာလာ အာရကၡံ(ရကၡံ) ယာစတိ - ဆုိသည့္ အဖြင့္ကုိ မွီျငမ္း၍ ေရးသားဆုံးျဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤေနရာ၌လည္း ထုိအဖြင့္ကုိပင္ ပဓာနထား၍ ကုိးကားေရးသားသြားပါမည္။ ၀ိနည္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အဆုံးအျဖတ္ကုိသာ အဓိကထား ေရးသားမည္ျဖစ္ၿပီး မူရင္းေရးသားေသာ ရဟန္းေတာ္ကုိ တုိက္ခိုက္လုိျခင္း အလ်င္းမရွိသလို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဘက္ကမွ်လည္း ေရွ႕ေနလုိက္လို၍ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။

ရကၡံ ယာစတိ - ဆုိသည့္ အဖြင့္၌ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္(ရဟန္းမ ဘိကၡဳနီလည္း အတူတူ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔ထံ ေတာင္းခံလွ်င္ အာပါတ္မသင့္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ဥပမာ ရဟန္းတစ္ပါး၏ ေက်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္တုိ႔ကျဖစ္ေစ၊ အရက္သမားတုိ႔ကျဖစ္ေစ၊ တစ္ျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ သစ္ပင္ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သစ္သီး၀လံကို ခူးဆြတ္ျခင္း၊ ပရိကၡရာတုိ႔ကုိ လုယက္ျခင္းစသည္တုိ႔ကို ျပဳလွ်င္ ထုိရဟန္းအေနျဖင့္ တရားသူႀကီးတုိ႔ထံ သြားၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေျပာျပေသာအခါ တရားသူႀကီးတုိ႔က “မည္သူ ျပဳလုပ္သနည္း”ဟု ေမးလွ်င္ “ဤအမည္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပဳလုပ္ပါသည္” ဟူ၍ ျပဳလုပ္သူတုိ႔ကုိ နာမည္တပ္၍ျဖစ္ေစ၊ တုိက္႐ိုက္ရည္ညႊန္း၍ျဖစ္ေစ မေျပာဆုိေကာင္းပါ။ အကယ္၍ ထုိသို႔ နာမည္တပ္ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ တရားသူၾကီးတု႔ိက ျပဳလုပ္သူအေပၚ ဒဏ္ေငြတပ္လွ်င္ ထုိရဟန္းမွာ ဘ႑ာစားထုိက္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ထုိဒဏ္ေငြကုိ ရဟန္းက အစားျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္။ ဤေနရာ၌ အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ သာရတၳဒီပနီဋီကာလာ “ဂီ၀ါေယ၀ ေဟာတိ၊ န ပါရာဇိကံ (ဘ႑ာစားသာလွ်င္ ထုိက္ၿပီး ပါရာဇိက မက်)” ဆုိသည့္ အဖြင့္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ရဟန္းအေနျဖင့္ ဒဏ္ေငြကုိ ဘ႑ာစားျပန္ေပးရမည္သာျဖစ္ၿပီး ပါရာဇိက မက်ပါ။ (ဘ႑ာစား မေပးလွ်င္မူ ပါရာဇိက က်ပါသည္။) အကယ္၍ ရဟန္းအေနျဖင့္ နာမည္တပ္၍ ေျပာဆုိ႐ုံသာမကဘဲ “ထိုသူတုိ႔အေပၚ၌ ဒဏ္ေငြလည္း တပ္ပါ” ဟု တရားသူႀကီးအား ေစခိုင္းလွ်င္ တရားသူႀကီးအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သူတုိ႔အေပၚ ငါးပဲ(တစ္မတ္)ထက္ပုိသည့္ ဒဏ္ေငြတပ္လိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ထုိရဟန္းလည္း ပါရာဇိက က်ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ပဓာနက်ေသာအရာမွာ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သူ တရားခံတုိ႔ကုိ မည္သူမည္၀ါဟူ၍ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္း (ၾသဒိႆ အာစိကၡနာ)ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အာပါတ္သင့္ျခင္းမွာလည္း ထုိကဲ့သို႔ မအပ္စပ္ေသာ ေျပာဆုိျခင္းကုိ အေျခခံပါသည္။

အကယ္၍ တရားသူႀကီးတုိ႔က “မည္သူတုိ႔ ျပဳလုပ္သနည္း”ဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ရဟန္းအေနျဖင့္ “ငါတုိ႔အား ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆုိျခင္းငွာ မအပ္စပ္ပါ။ အသင္ဒါယကာတုိ႔ကုိယ္တုိင္သာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သိပါလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔အား တရားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အေစာင့္အေရွာက္ကို ေပးပါ။ ခုိးေဆာင္သြားေသာ ဘ႑ာကိုလည္း ျပန္လည္၍ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ” ဟု ေျပာဆုိေကာင္းပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ တရားသူႀကီးတုိ႔က သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ စုံစမ္းသိရွိၿပီး ျပစ္မႈလြန္က်ဴးသူအေပၚ ဒဏ္ေငြတပ္လွ်င္ ရဟန္းမွာ ဘ႑ာစားလည္း မထုိက္၊ အာပါတ္လည္း မသင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ျပဳလုပ္သူတုိ႔ကို မည္သူမည္၀ါဟူ၍ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အပ္စပ္ေသာနည္းျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္း (အေနာဒိႆ အာစိကၡနာ) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္ မိမိပုိင္သည့္ ပရိကၡရာပစၥည္းတုိ႔ကို သူခုိး ခုိးယူတာ ျမင္လွ်င္လည္ ထုိသူခုိး၏ အက်ိဳးမဲ့ကို လိုလားသည့္အေနျဖင့္(အနတၳကာမတာယ) ‘သူခုိး သူခုိး’ ဟု မေအာ္ေကာင္းပါ။ ထုိသုိ႔ ေအာ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သူခုိးကို မိသြားၿပီး ဒဏ္ေငြတပ္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ရဟန္းမွာ ဘ႑ာစားထုိက္သည့္အတြက္ ထုိဒဏ္ေငြကုိ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရမည္။ မိမိစကားကို နားေထာင္မည့္ တရားသူႀကီးကို “ဤသူသည္ ငါ၏ ပရိကၡရာတုိ႔ကုိ ခုိးယူသြားသည္။ ထုိပရိကၡရာတုိ႔ကို ျပန္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အေပၚ ဒဏ္ေငြ မတပ္ပါနဲ႔” ဟူ၍ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ ေျပာဆုိေကာင္းပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာသည့္ၾကားမွ တရားသူႀကီးက စကားနားမေထာင္ဘဲ ဒဏ္ေငြတတ္လွ်င္ ထုိရဟန္းမွာ အျပစ္မရွိ၊ ဘ႑ာစားလည္း မထုိက္ပါ။

ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခု ရွိသည္မွာ ပါရာဇိက(၄)ပါးတြင္ တရားစြဲဆုိျခင္းဟူ၍ မပါရွိဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါရာဇိက က်ရသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ တရားစြဲျခင္းေၾကာင့္ ပါရာဇိက က်သည္မဟုတ္။ ဒုတိယ ပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ တစ္မတ္ႏွင့္ တစ္မတ္အထက္ပိုေသာ သူတစ္ပါးဥစၥာကုိ ခိုးယူလွ်င္ ပါရာဇိက က်သည္ဟု ပညတ္ထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ မအပ္စပ္ေသာ ေျပာဆုိနည္းျဖင့္ ေျပာဆုိသည့္အခါ တရားသူႀကီးမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို တစ္မတ္ထက္ပုိေသာ ဒဏ္ေငြတတ္လွ်င္ ဒုတိယပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းၿပီး(ခုိးမႈေျမာက္၍) ပါရာဇိကက်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာစားထုိက္သည့္အရာကို မေပးလွ်င္လည္း ထုိ႔အတူပင္။

လိုရင္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္…
(၁) ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ တစ္မတ္ထက္ပိုေသာ သူတစ္ပါးပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာကုိ လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိလွ်င္ ဥစၥာရွင္က သူ႔ဥစၥာ ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ဟု စိတ္ေလွ်ာ့လုိက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ရဟန္းလည္း ပါရာဇိကက်ပါသည္။
(၂) မိမိပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာကို ဖ်က္ဆီးခံရသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ခုိးယူခံရသည့္အခါျဖစ္ေစ မည္သူမည္၀ါဟူ၍ နာမည္တပ္ၿပီး မေျပာဆုိေကာင္းပါ။ နာမည္တပ္ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအေပၚ တရားသူႀကီးတုိ႔က ဒဏ္ေငြတပ္လွ်င္ ရဟန္းမွာ ဘ႑ာစားထုိက္ပါသည္။ ဘ႑ာစားျပန္ေပးလွ်င္ ပါရာဇိက မက်ေသာ္လည္း ျပန္မေပးလွ်င္(တစ္မတ္ထက္ပိုလွ်င္) ပါရာဇိကက်ပါသည္။ အကယ္၍ တရားသူႀကီးက ဒဏ္ေငြမတတ္ဘဲ အျခားအျပစ္ဒဏ္သာေပးလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဆုိဆုံးမ၍ ျပန္လႊတ္လုိက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ရဟန္းမွာ ပါရာဇိက မက်ပါ။ မည္သူမည္၀ါဟူ၍ နာမည္တပ္ေျပာ႐ုံသာမက၊ ဒဏ္ေငြတပ္ဖုိ႔ပါ တရားသူႀကီးကုိ ေစခိုင္းလွ်င္ တစ္မတ္ထက္ပုိေသာဒဏ္ေငြကုိ တရားသူႀကီးက ဒဏ္တပ္လုိက္သည္နဲ႔ ရဟန္းမွာ ပါရာဇိက က်ပါသည္။ ဘ႑ာစားျပန္ေပးလည္း မရပါ။
(၃) မိမိပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ခုိးယူခံရသည့္အခါျဖစ္ေစ မည္သူမည္၀ါဟူ၍ နာမည္တပ္မေျပာဘဲ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ ေတာင္းဆုိလွ်င္ တရားသူႀကီးက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအေပၚ ဒဏ္ေငြတတ္ေသာ္လည္း ရဟန္းအေနျဖင့္ အာပါတ္လည္း မသင့္၊ ဘ႑ာစားလည္း မထုိက္ပါ။
ထုိေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈ ျပဳလုပ္လွ်င္လည္း အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိ၍ ပါရာဇိက က်/မက် ဆုံးျဖတ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းကိုး။
(၁) ပါစိတၱိယအ႒ကထာ
(၂) ၀ိနယသဂၤဟ-အ႒ကထာ
(၃) သာရတၳဒီပနီဋီကာ
(၄) ကခၤါ၀ိတရဏီ-ပုရာဏ-အဘိန၀ဋီကာ
အျပည့္အစံုသို႕ >>

“ဆင္ဆာ’’

Dec 21, 2014ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပ်ားအံုကိုတုတ္နဲ႔ထိုးမိျပန္ပါၿပီ။ ပ်ားအံုကိုတုတ္နဲ႔ ထိုးၿပီဆိုမွေတာ့ အတုတ္ခံရမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေမြးသေႏၶအတိုင္းပဲေပါ့ တုတ္ခ်င္လည္းတုတ္ ကိုက္ခ်င္လည္းကိုက္၊ ရုိက္ခ်င္လည္းရိုက္၊ သတ္ခ်င္လည္းသတ္ၾကေပါ့ဗ်ာ။ ျမင္ေန၊ ေတြ႔ေန၊ ၾကားေန၊ ဖတ္ေနရတာေတြကို စိတ္ထဲမွာဘယ္လိုမွ ခံစားႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့လို႔ ဒီစာကိုေရးျဖစ္တာပါ။ လူမုန္းမ်ားမယ္၊ အႏၱရာယ္ရွိမယ္ဆိုတာကိုလည္း မသိလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ သိသိႀကီးနဲ႔ကို မေရးဘဲမေနႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္
ေရးလိုက္မိတာပါ။ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဆင္ဆာကိစၥကိုေရးခ်င္တာပါ။ ဆင္ဆာဆိုတာ အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းပါ။ ျမန္မာလိုဆိုရင္ေတာ့ ရုပ္ရွင္ ျပဇာတ္ ၀တၳဳ စာနယ္ဇင္းစစ္ေဆး၍မလိုလားအပ္သည္တုိ႔ကို ျဖတ္ေတာက္ရသူ အရာရွိ ဆင္ဆာလူႀကီး လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ပိတ္ပင္တားဆီးတာကို မႀကိဳက္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မွမဟုတ္ပါဘူး။ လူသားမွန္သမွ်၊ သက္ရွိသတၱ၀ါမွန္သမွ် ပိတ္ပင္တားဆီးမႈကိုမႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ေခြးတစ္ေကာင္ကို သံႀကိဳးတိုတိုနဲ႔ တိုင္တစ္တိုင္မွာခ်ည္ထားလိုက္ရင္ေတာင္ တကိန္ကိန္န႔ဲေအာ္ေနမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို႒
ေတာ့သူ႔ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာ မႀကိဳက္တဲ့အတြက္ မေပ်ာ္တဲ့အတြက္ပါ။ ႏြားတစ္ေကာင္
ကိုလည္းနဖားႀကိဳးတိုတိုထိုးၿပီးတင္းကုပ္ထဲမွာ ခ်ည္ထားလိုက္မယ္ဆ္ိုရင္ သံုးရက္ထက္ပိုၾကာေအာင္ အဲဒီႏြား မေနတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏြားျဖစ္ေနတာေတာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္တားဆီးထားမႈကို မႀကိဳက္တဲ့အတြက္ပါ။
ေခြးေတြ ႏြားေတြထက္ပိုၿပီး အသိဥာဏ္ ရွိပါတယ္လို႔ ယုံၾကည္လက္ခံထားၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဆိုရင္ေတာ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ပိတ္ပင္တားဆီးမႈကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။

မႀကိဳက္ပါဘူးဆိုမွေတာ့ ဘယ္ခ်စ္ပါေတာ့မလဲ။ မခ်စ္ဘူးဆိုမွေတာ့ မုန္းၿပီေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့လည္း ျမန္မာျပည္ထဲမွာရွိေနၾကတဲ့ ျပည္သူအားလံုးေလာက္နီးပါး ခ်ဳပ္ျခယ္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈကို မုန္းတာ ဆင္ဆာကို မုန္းတာ အဆန္းမဟုတ္သလို ျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥ၊ မုန္းသင့္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆန္းတဲ့အေၾကာင္းေလးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေရးျပပါ့မယ္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ေရးျပမယ့္အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ္နဲ႔တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းကိုပဲ ေရးျပမွာ
ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ထုံးစံအတိုင္းပါပဲ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့စာဟာ ကၽြန္တာ့္ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းအတူ ကၽြန္ေတာ္ေရးလိုက္တဲ့စာရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူႏိုင္သလို ဒဏ္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းနံပါတ္က ကၽြန္ေတာ္ကိုင္ေန တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ပါ။ 09 73999973 ကို အခ်ိန္မေရြးလွမ္းဆက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလို႔ရသလို ၿခိမ္းေျခာက္ဆဲဆိုလို႔လည္း ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရးခ်င္တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းကို ေရးပါေတာ့မယ္။ ဆင္ဆာဆိုတဲ့အရာကို လူေတြမုန္းၾကသလို မင္းအုပ္စိုးဆိုတဲ့ကၽြန္ေတာ္လည္း အင္မတန္မွကို မုန္းတီးရြံရွာစက္ဆုပ္ပါတယ္။ မုန္းတာမွ သာမန္လူတစ္ေယာက္ထက္ ခုနစ္ဆ ရွစ္ဆေလာက္ကို ပိုၿပီး မုန္းတာပါ။ အဓိကကေတာ့ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆင္ဆာေတြကိုေပါ့။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းလည္း ေရးတယ္။ ဇာတ္ညႊန္းခြဲတယ္။ ဒါရိုက္တာအျဖစ္လည္း ရိုက္တယ္။ သရုပ္ေဆာင္လည္းလုုပ္တယ္။ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္လည္း လုပ္ေနတုန္းပါပဲ။ ဒါ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ပါ။

စာေပလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လာရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးပါတယ္။ ၀တၳဳတိုေရးတယ္ ေဆာင္းပါး
ေရးတယ္ အက္ေဆးေရးတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လုပ္တယ္။ ထုတ္ေ၀သူလုပ္ပါတယ္။ ဒါ စာေပနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းပါ။ ပန္းခ်ီနဲ႔ပတ္သက္လာရင္လည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အႀကီးဆံုး gallery မ်ားလို႔ စာရင္းခ်မယ္ဆိုရင္ ဖိုးစိန္ gallery ဟာ One to ten ထဲမွာ ပါေနမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ပန္းခ်ီဆရာတိုင္းသိသလို collector တိုင္းလည္း သိၾကပါတယ္။

ဂီတေလာကနဲ႔ပတ္သက္လာရင္လည္း okkra အဖြဲ႕နဲ႔ ကမၻာႀကီးကိုရပ္ေပးဦး ဆိုတဲ့ serie တစ္ေခြကို producer လုပ္ၿပီး ထုတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေရးျပေနတာ ၾကြားခ်င္လို႔ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြေရးျပမွ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္၊ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိသြားေစခ်င္လို႔ပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာသိမွလည္း ကၽြန္ေတာ့္စာရဲ႕ အဓိပါယ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္မွာပါ။

နံပတ္ တစ္၊ ေတးဂီတေလာကကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ေလ့လာၾကည့္ၾက ရေအာင္ပါ။ ဟိုအရင္တုန္းက သီခ်င္းစာသားေတြကို စိစစ္ေပးခဲ့တဲ့ စိစစ္ေရး ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ စိစစ္ေရးမရွိေတာ့
တဲ့အတြက္ ေတးသီခ်င္းေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိရင္ ရွိသလို ကြန္႔ျမဴးဖန္တီးေရးသားႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဆင္ဆာရွိတုန္းက ဆင္ဆာေၾကာင့္ အႏုပညာေတြကို ဖန္တီးရတာ ရင္ခုန္ခ်င္သေလာက္ ခုန္လို႔မရဘူး၊ စိတ္ကူးခ်င္သေလာက္ ကြန္႔ျမဴးခ်င္လို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ အသံေတြ ဂီတေလာကမွာ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

ဆင္ဆာမရွိတဲ့ေနာက္ စိစစ္ေရးမရွိတဲ့ေနာက္မွာလည္း ဘာေတြမ်ားထူးၿပီး ေကာင္းမြန္လာၾကသလဲဗ်ာ။
ႏိုင္ငံကို ကမၻာကသိႏိုင္တဲ့သီခ်င္းမ်ိဳး တစ္ကမၻာလံုးကို ဒါ ျမန္မာေတြေရးတဲ့ သီခ်င္းစာသားနဲ႔ ဒါ ျမန္မာေတြတီးထားတဲ့ သံစဥ္မ်ိဳးလို႔မ်ား ခ်ျပႏိုင္လို႔လား။ ကၽြန္ေတာ္ရဲရဲႀကီးေျပာရဲပါတယ္။ တစ္ပုဒ္မွ ထြက္မလာပါဘူး။ fuck ခ်င္း မိုးမႊန္ေနတဲ့သီခ်င္းေတြ သားနဲ႔အမိ ေမာင္နဲ႔ႏွမ အတူတူထိုင္
နားေထာင္လို႔မရတဲ့ သီခ်င္းေတြပဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္လို႔မ်ား ကိုယ္ရထားတဲ့ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ေလးကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္က တန္ဖိုးမထားရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ စိတ္ကူးမရွိဘူးဆိုရင္ ဂီတေလာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းမုန္းတဲ့ အရမ္းရြံတဲ့ ဆင္ဆာဆိုတဲ့ ဂိတ္ေပါက္နဲ႔ တည့္တည့္တိုးမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါ ဂီတေလာကအေၾကာင္းပါ။

ပန္းခ်ီေလာကနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြးၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဟိုအရင္ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိတုန္းက အခ်ိ္န္ဆိုရင္ ပန္းခ်ီျပပြဲတစ္ပြဲလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ လာေရာက္ အကဲျဖတ္ၾကတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက် ခံစားေရးဖြဲ႕ ကိုယ့္သေဘာက် ရင္ခုန္ခံစား ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြေရွ႕မွာရပ္ၿပီး ဒီပန္းခ်ီကားကေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို ျပဖို႔ မသင့္ဘူးဆိုတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ အႏုပညာေတြအားလံုး လက္စတံုးခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳခဲ့ၾက ဖူးမွာပါ။

ဟုတ္ကဲ့ အခု ပန္းခ်ီကားေတြမွာလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ပန္းခ်ီပြဲေတြ မွာလည္း ဆင္ဆာျဖဳတ္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ စိစစ္ေရးမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ ကမၻာေက်ာ္သြားတဲ့ ပန္းခ်ီကား ကမၻာေပၚက collector ေတြ အလုအယက္ ၀ယ္ခ်င္တဲ့ကား ဘယ္ႏွစ္ကားမ်ား ထြက္လာပါသလဲဗ်ာ။ ထြက္လာတဲ့ပန္းခ်ီကားေတြက သားအမိခ်င္း မတ္တပ္ရပ္ၿပီး မၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရွိသမွ် အဂၤါကို အတံုးလိုက္ အတစ္လိုက္ ျပဴးတူးၿပဲတဲ ေရးထားတဲ့ ကား၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အလံကို ထဘီလုပ္ၿပီး ၀တ္ျပထားတဲ့ကား၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အလံကို ေျခအစံုနဲ႔ နင္းေျခဖ်က္ဆီးေနတဲ့ကား အဲဒီလိုကားေတြပဲ အမ်ားဆံုး ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပန္းခ်ီေလာကလည္း ကိုယ္ရထားတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတဲ့ ဂိတ္ေပါက္တစ္ခုကို တန္ဖိုးရွိရွိမထားဘဲ
ေက်ာ္ခ်င္သလိုေက်ာ္ ျဖတ္ခ်င္သလိုျဖတ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဆင္ဆာဆိုတဲ့ တံခါးေပါက္ရဲ႕ေအာက္ကို ေခါင္းငံု႔ၿပီး ျပန္၀င္ရမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဆင္ဆာရွိေနတဲ့ေခတ္ စိစစ္ေရးရွိေနတဲ့ေခတ္ကတည္းက ကမၻာေက်ာ္ေနတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုေလာကဘက္ကို ျပန္သြားၾကရေအာင္ပါ။ ဆင္ဆာေၾကာင့္ ဆင္ဆာရဲ႕မူ၀ါဒေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔ ဖန္တီးခ်င္တဲ့ အႏုပညာေတြကို ရသေျမာက္ေအာင္ အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ ပရိသတ္ႀကိဳက္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားလို႔မရပါဘူး။ ဆင္ဆာရွိေနတဲ့
အတြက္ အႏုပညာကို ဖန္တီးရတာ တစ္ပိုင္းတင္ မဟုတ္ပါဘူး တစ္ကိုယ္လံုး ေသေနပါတယ္
ဆိုတဲ့အသံေတြ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုေလာကမွာ တစ္ခ်ိ္န္တုန္းက ေသာေသာညံခဲ့ဖူးတာေပါ့ဗ်ာ။ ပရိသတ္ကလည္း ဟုတ္ေလမလား၊ ဟုတ္ေလမလားဆိုၿပီး နားေယာင္ခဲ့မိတာေပါ့။ ေၾသာ္ ဆင္ဆာဆိုတာသာ မရွိခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြ၊ ဇာတ္ကားေကာင္းေတြ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ငါတို႔ေတာ့ ၾကည့္ခြင့္ရၿပီဆိုၿပီး အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္၊ အေမွ်ာ္ႀကီးေမွ်ာ္ခဲ့မိၾကတာေပါ့။

အႏုပညာသမားေတြ ေတာင္းတဲ့ဆု၊ ပရိသတ္ေတြေမွ်ာ္လင့္တဲ့ဆုနဲ႔ ျပည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဆင္ဆာမူ၀ါဒကို အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီက်ေတာ့ေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုေလာကႀကီး ဘာေတြမ်ား တိုးတက္လာပါသလဲ ဘာေတြမ်ားႀကီးျမတ္လာပါသလဲ။ ကမၻာကို ျဖန္႔လို႔ရတဲ့ရုပ္ရွင္၊ ကမၻာကို ခ်ျပလို႔ရတဲ့ဇာတ္ကား ဘယ္ႏွစ္ကားမ်ား ထြက္လာပါသလဲ။ ကိုယ့္ေလာကျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အားမနာတမ္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာရဲပါတယ္။ ကမၻာကို ခ်ျပလို႔ရတဲ့ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကားမွ ထြက္မလာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ ဇာတ္လမ္းကိုေျပာတာေနာ္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မပါဘူး၊ မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုမပါဘူး။ ဆင္ဆာ မူ၀ါဒကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ခြင့္ရလိုက္တာ ျမင္ခြင့္ရလိုက္တာ ဘာေတြလဲဆိုရင္ အႏုပညာရသေျမာက္တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ စကားလံုး ေကာင္းေတြ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ေမာင္နဲ႔အစ္မ၊ သားနဲ႔အမိ ထိုင္ၾကည့္လို႔ေတာင္ အဆင္မေျပတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ အမ်ားႀကီးထြက္
လာပါတယ္။ မ်က္စိပိတ္ထားတာေတာင္ နားနဲ႔ၾကားလို႔မသင့္ေတာ္မယ့္ ဇာတ္ညႊန္းဆန္းဆန္း၊ စကားလံုးဆန္းဆန္းေတြ အမ်ားႀကီးထြက္လာပါတယ္။ ျမန္မာကား မဆန္တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေတြ၊ ျမန္မာ့
ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မရွက္မေၾကာက္ မ်က္ႏွာမပူဘဲ မင္းသားေတြ မင္းသမီးေတြ သရုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ။ အေျဖကရွင္းပါတယ္။ ကိုယ္ရထားၿပီးသား လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးသား အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ျပန္ေပးလိုက္ရၿပီး ဆင္ဆာဆိုတဲ့ မူ၀ါဒေဘာင္ေအာက္မွာ ေခါင္းငံု႔ၿပီး ျပန္၀င္ၾကရေတာ့တာပဲ။ အဲဒီလိုိလုပ္လိုက္ေတာ့ေရာ ဘယ္သူက ဘာမ်ား ေျပာရဲၾကမွာတုန္း။ သူတို႔ုလုပ္သမွ် ခံၾကရမွာပဲေလ။

တကယ္လို႔မ်ား ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့လိုက္တဲ့ ဆင္ဆာကင္းလြတ္ခြင့္ကေလးကို ရုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုေလာကသား
ေတြဟာ အက်ိဳးရွိရွိေလး အသံုးခ်ၾကမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ တန္ဖိုးထားေစာင့္ေရွာက္ၾက
မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပန္ႀကံဳစရာအေၾကာင္းကိုမရွိပါဘူး။ အခုလိုေရးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုမ်ား မင္းက ဒီအစိုးရဘက္ကလားလို႔ ေမးလာခဲ့ရင္ အဲဒီေမးတဲ့လူကို ကၽြန္ေတာ္ၿပံဳးၿပံဳးေလးပဲ ၾကည့္ေနမိမွာပါ။ ဆင္ဆာတင္းၾကပ္တဲ့အခ်ိ္န္တုန္းကလည္း ကၽြန္တာ္ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယို ကားေတြ ရိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ရေနတဲ့အခ်ိ္န္မွာလည္း ရုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယို ကားေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ရိုက္ေနပါတယ္။ အခု ဆင္ဆာျပန္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ရုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ရုိက္ဦးမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးသမွ် ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားသမွ် ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ညႊန္းေတြ အားလံုးကို စေရးတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ ဆင္ဆာလုပ္ထားၿပီး သားပါ။ ေမာင္နဲ႔ႏွမ သားနဲ႔အမိ ထိုင္မၾကည့္ရဲေလာက္တဲ့ အေျပာမ်ိဳး၊ အျပမ်ိဳး သရုပ္္ဆာင္မႈမ်ိဳး မင္းအုပ္စိုးဆိုတဲ့ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ ဘယ္တုန္းကမွ မေရးဖူး မရိုက္ဖူး သရုပ္မေဆာင္ဖူးပါဘူး။ နဂုိကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဆင္ဆာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဆင္ဆာကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ေႏွာက္ယွက္ထိပါးလာၿပီဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီရုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုေလာကမွာ ဆင္ဆာမူ၀ါဒကို ကၽြန္ေတာ့္လိုမ်ိဳး အမိုက္ခံၿပီး တုန္႔ျပန္ခဲ့တဲ့လူ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ ျငင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ၿပီး ျငင္းလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္လုပ္သူလုပ္ၿပီး သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ကားေပၚမွာလိုက္လာတယ္ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားကို ပရိသတ္ထဲ ခ်ျပလို႔မရေအာင္ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ အခ်က္ ၁၈ ခ်က္အထိ ဆင္ဆာျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ဆင္ဆာနဲ႔ၿငိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္တဲ့ ဆင္ဆာနဲ႔မၿငိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ဇာတ္
ကားေလးဟာ ေမာင္နဲ႔ႏွမ သားနဲ႔အမိ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကိဳက္သလို ထိုင္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဆင္ဆာ ပိတ္ထားတဲ့ဇာတ္ကား၊ ဆင္ဆာမရတဲ့ဇာတ္ကားကို သိန္းႏွစ္ဆယ္ဖိုးတိတိ အေခြေတြကူးၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အႏုပညာကို အဆံုးရံႈးမခံႏိုင္သလို သူတို႔ရဲ႕ဆင္ဆာမူ၀ါဒကိုလည္း မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီအတြက္ ဆံုးရံႈးမႈကေတာ့ ေငြေၾကးအရဆိုရင္ ရိုက္ကူးတဲ့စရိတ္ေရာ အေခြခ ေတြပါ သိန္းတစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသလို အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ ႏွစ္လတိတိ ခ်မွတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္က်ခဲ့ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ရပ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခ်က္မမဲ့ဘဲ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္လတိတိ ေနေပးခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို အဲဒီေလာက္အရွည္ႀကီး ဘာေၾကာင့္ ေရးျပေနသလဲ ရွင္းျပေနရသလဲဆိုရင္ ဒီအစိုးရနဲ႔ ဆင္ဆာလူႀကီးေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အဆင္ေျပေနတယ္ ပတ္သက္ေနတယ္ သူတို႔ရဲ႕လူလို႔ ထင္ေနၾကမွာ စိုးလို႔ပါ။

လိုရင္းကိုဆက္ရရင္ ရုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုေလာကမွာလည္း ကိုယ္ရထားတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးမထားတဲ့အတြက္ မကာကြယ္မေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ တံတိုင္းေအာက္ကိုပဲ ေခါင္းငံု႔ၿပီး ၀င္ၾကရပါၿပီ။ ဆင္ဆာျပန္တင္ရမယ္ဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေတာ့ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုသမားထဲက ဘယ္သူကမ်ား ဆင္ဆာမတင္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီမူ၀ါဒကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီးရိႈ႕သတ္ေသပါ့မယ္လို႔ ဘယ္ေကာင္ကမ်ား ေျပာလိမ့္မယ္ လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ပရိသတ္ႀကီး ထင္ေနပါသလဲ။ တစ္ေကာင္မွ မရွိပါဘူး။ အဲဒီေအာက္ကိုပဲ ေခါင္းလွ်ိဳၿပီး ၀င္ၾကရဦးမွာပါ။ အႏၱရာယ္ အႀကီးဆံုး လူမုန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္မယ့္ နယ္ပယ္အေၾကာင္းေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဟိုတစ္ခ်ိ္န္က စာေပနဲ႔စာနယ္ဇင္း
ေလာကမွာ စာေပစိစစ္ေရးဆိုတဲ့နတ္ဆိုး အင္မတန္မွကို ႀကီးစိုးခဲ့ပါတယ္။ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ဒဏ္ကို စာေရးဆရာေတြ လိမ့္ေနေအာင္ ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဘာမွန္းမသိတဲ့မူ၀ါဒရဲ႕ေအာက္မွာ ျဖတ္ခ်င္သလို ျဖတ္၊ ပိတ္ခ်င္သလို ပိတ္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္လည္း စာေရးဆရာေတြဟာ ေလွ်ာက္ခြင့္ရတဲ့ လမ္းက်ဥ္းက်ဥ္းကေလးကေနပဲလိမ္မာပါးနပ္စြာ
ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္း၊ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကို ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဳး ကြ်ဲကူးေရပါ သြားခဲ့ၾကလို႔လည္း ပရိသတ္ေတြအတြက္ လူငယ္ေတြအတြက္ စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားျဖစ္ေစ
မယ့္စာေတြ၊ ဗဟုသုတရေစမယ့္စာေတြ၊ အက်ိဳးရွိမယ့္စာေတြ အမ်ားႀကီးထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္အရြယ္ေရာက္ေနတဲ့ လူေတြအကုန္လံုး အဲဒီစာေပစိစစ္ေရးဆိုတဲ့ ဓါးဆိုးႀကီးေအာက္က ထြက္လာတဲ့စာေတြကိုပဲ ဖတ္ၿပီး အသိပညာေတြ ရခဲ့ၾကရတာ၊ အရြယ္ေရာက္လာခဲ့ၾကရတာပါ။ အဲဒီစာေတြနဲ႔႔ပဲ ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ့္အေျခအေနေလးတစ္ခုကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္
တန္းတန္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ ရရွိခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ၾကရတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ကရွင္းပါတယ္။ စာေပစိစစ္ေရးဆိုတာ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ လူငယ္္ထုအတြက္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ စာေကာင္းေပမြန္ေတြကို
ေရးဖြဲ႕လို႔ရပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳမရွိဘဲ မခံရဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ရမ္းေရးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတင္းၾကပ္တဲ့ စာေပမူ၀ါဒရဲ႕ေအာက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သရပါ ရသစာေပမဂၢဇင္းေလးကို ထုတ္ေ၀သူအျဖစ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မဂၢဇင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ စာေတြ ေရးခဲ့တာပါ။ စာေပစိစစ္ေရးဆိုတ့ဲ့ ဓါးဆိုးႀကီးရဲ႕ေအာက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္မဂၢဇင္းေလးကို ေမြးထုတ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပါ။ ဟုတ္ကဲ့ ဒီမိုကေရစီရ
လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေတာင္းဆိုလာၾကပါတယ္။ အႏုပညာနယ္ပယ္တိုင္း နယ္ပယ္တိုင္းမွာ ဆင္ဆာ မူ၀ါဒႀကီးကို အျပင္းအထန္ အေသအလဲ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ လာၾကပါတယ္။ စာေပေလာကကေတာ့ အသံအက်ယ္ဆံုးေပါ့ဗ်ာ။ ပညာတတ္ေတြမ်ားတဲ့ေလာက ပညာရွိေတြ မ်ားတဲ့ေလာက မဟုတ္လား။ ဟုတ္ကဲ့ အစိုးရကလည္း ရွင္းပါတယ္။ စာေပစိစစ္ေရးကို အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေရးခ်င္သလိုေရးၾက၊ ေရးခ်င္တာေရးၾကေပါ့။ မပိတ္ပါဘူး၊ မတားပါဘူး၊ မကန္႔ကြက္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိစၥကိုေတာ့ ကိုယ္ တာ၀န္ယူခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ အရွည္ႀကီး ေရးမျပေတာ့ပါဘူး။ ယူနတီဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္အမွတ္ရလိုက္ရင္ အေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ဆင္ဆာကိစၥကိုပဲ ျပန္သြားၾကရေအာင္ပါ။

အဲဒီလို လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရလာေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပေလာကႀကီးမွာ ဘာေတြမ်ား ထူးၿပီးေတာ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါသလဲ။ ဘာေတြမ်ား စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ေပးႏိုင္ၾကပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာပါမယ္။ သိပ္ၿပီး မထူးျခားလွပါဘူး။ ထူးျခားလာတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္အေမ ကိုယ့္သမီးကို ဖတ္ျပလို႔မရတဲ့စာေတြ အမ်ားႀကီးထြက္လာပါတယ္။ ေစာက္ခ်င္း မိုးမႊန္ေနတဲ့စာေတြ အယုတၱ အနတၱ ဆဲဆိုေနတဲ့စာေတြ ထူးထူးျခားျခားထြက္လာခ့ဲပါတယ္။ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ရဲ႕ အသီးအပြင့္ဆိုလို႔ သမိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို ေရးခြင့္ရလို႔ အဲဒီစာေပတစ္ရပ္ ေရပန္းစားခဲ့တယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရထားတဲ့ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာေလးကို စာေရးသူေတြကိုယ္တိုင္က တန္ဖိုးမထားၾကဘူး၊ မကာကြယ္ မေစာင့္ေရွာက္ၾကဘူးဆိုရင္ စာေပေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးဟာလည္း သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ စာေပစိစစ္ေရးဆိုတဲ့ ဓါးဆိုးႀကီးေအာက္ကို ျပန္၀မ္းလ်ားေမွာက္ၾကရဦးမွာ အေသအခ်ာပါ။

အဲဒီလို ဆင္ဆာထုတ္လိုက္ၿပီ၊ စာေပလြတ္လပ္ေရးကို ျပန္တင္းက်ပ္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ေရာ ဘယ္သူကမ်ား ဘာမ်ားေျပာႏိုင္ၾကမွာမို႔လို႔လဲ။ ခံၾကယံုပဲရွိတာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး မခံၾကရေလေအာင္ ကိုယ္ရထားတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ေလးကို ကိုယ့္အသိေလးနဲ႔ကိုယ္ တန္ဖိုးထားၿပီးေရးသားၾကမယ္၊ အေလးထားၿပီး ကာကြယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ရထားတဲ့ လြတ္လပ္မႈေလးဟာ သက္ဆိုးရွည္ႏိုင္ေကာင္း
ေလာက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ စာေပေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးလည္း စာေပစိစစ္ေရးဆိုတဲ့ မူ၀ါဒ ေခါင္းျဖတ္စက္ေအာက္မွာ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေပးၾကရမွာပါ။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ေရးပါ့မယ္။ online media ကိစၥပါ။ internet ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္ထက္မွာ သံုးႏိုင္တဲ့လူ ဘုရားခ်ီးထက္ေတာင္ ရွားပါတယ္။ Facebook သံုးဖို႔ဆိုတာ စိတ္ကူးေတာင္ ယဥ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ကူးမယဥ္ခဲ့တဲ့အရာ သံုးစြဲရလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မထင္ထားခဲ့တဲ့အရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ဖ၀ါးေလးေပၚမွာတင္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုလို႔ရေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္ခြင့္ေလးကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်လို႔ရေနပါၿပီ။
အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို မသံုးဖို႔အတြက္ ပိတ္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမလိုသလို ၀ိရိယလံု႔လလည္း စိုက္ထုတ္ေနစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အမိန္႔တစ္ခု ထုတ္လိုက္ယံု၊ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုအေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ယံုပါပဲ။ သူတို႔အတြက္ ဘာမွ မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္သူေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္မွာလဲဆ္ိုေတာ့ internet media ကို သံုးစြဲေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိျပည္သူေတြပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ဗ်ာ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ media ေလးတစ္ခု ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္ media ေလးတစ္ခုကို ကိုယ့္ဆင္ဆာေလးနဲ႔ကိုယ္ သံုးၾကရင္ မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။

Online မွာ ဆဲတဲ့အတြက္ နာမည္မသိဘူး၊ action ယူလို႔မရဘူးဆိုၿပီး ဦးသိန္းစိန္ကိုလည္းဆဲပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆဲပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ဆဲပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုလည္း ဆဲပါတယ္။ ဆဲတာမွ အယုတၱ အနတၱေပါင္းစံုေအာင္ ဆဲေနတာကို ျမင္ေန ဖတ္ေနရပါတယ္။ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းေနျခင္းအားျဖင့္ အေျဖတစ္ခု ထြက္မလာႏိုင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံတဲ့ အေျဖမ်ိဳးေပါ့။

Online က ဆဲေနတဲ့အတြက္လည္း ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဘာမွျဖစ္မသြားပါဘူး။ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိတာကေတာ့ ဒီ online ကို သံုးစြဲခြင့္ရေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြပါပဲ။ မ်က္စိေနာက္တယ္၊ နားရႈပ္တယ္ကြာ လို႔ တစ္ခြန္းတည္းေျပာလိုက္တာနဲ႔ နာရီပိုင္းအတြင္း ဒီ media ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးခြင့္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိ ရထားတဲ့ online media ေလးလည္း ဆင္ဆာေအာက္ကို မေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေ၀းကြာမသြားရေလေအာင္ သံုးစြဲသူ ေရးသားသူ ေတြက ကိုယ့္ဆင္ဆာေလးနဲ႔ကိုယ္ သံုးစြဲေရးသားၾကရင္ မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။ ဒီ post ကိုဖတ္ၿပီး မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ လက္မခံဘူးဆိုရင္ အယုတၱ အနတၱေတာ့ မဆဲပါနဲ႔ဗ်ာ။ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးပီပီ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာဆိုေရးသား
ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။

မင္းအုပ္စိုး

အျပည့္အစံုသို႕ >>

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း သပြတ္အူစစ္ပဲြ


By
ၾကည္ေန၀င္းမင္းမက္ေဒၚနယ္ေဒါက္ကလပ္စ္ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ F4 Phantom တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြအတြင္း အေမရိကန္ေလတပ္၏ ခုိင္းႏြားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေလယာဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ေလတပ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္ေလတပ္တို႔က လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ က အနားေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရာဇ၀င္တြင္ခဲ့ေသာ ဗံုးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က အီရတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ မထင္မွတ္ဘဲ ထပ္မံအစြမ္းျပခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ျပဳတ္က်ခဲ့ေသာ ရွားဘုရင္လက္ထက္က ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ အီရန္ေလတပ္က Phantom တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အီရတ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕မ်ား ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနရာ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာ ဆာဒီယာၿမိဳ႕အနီးရွိ အိုင္အက္စ္စခန္းမ်ားကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အီရန္၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တဂြန္အရာရွိမ်ားက အလ်င္အျမန္ျငင္းဆိုၾကသည္။ ေမးခြန္းထုတ္စရာမရွိေအာင္ ထင္ရွားေနေသာအခ်က္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာ အီရန္ႏိုင္ငံပါ ဘံုရန္သူကိုေခ်မႈန္းေရး တူညီေသာ စစ္ပဲြသဘင္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အီရန္ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ သံတမန္ေရးဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စစ္ျဖစ္လုဆဲဆဲ အေျခအေနမ်ားၾကားမွပင္ ယင္းသို႔ ဘံုတုိက္ခုိက္မႈရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ားၾကား တုိက္႐ိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိပံုမေပၚေသာ္လည္း ၎တို႔၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလတပ္ႏွစ္ခုလံုးက အီရတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မွာ ထူးျခားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ အရာေတာ့မဟုတ္ပါ။

အေမရိကန္ေလတပ္ႏွင့္ ဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္၏ ေလတပ္က ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း အိုင္အက္စ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရက္ကာၿမိဳ႕အေပၚ အတူတူပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းႏွစ္ပတ္က ေလတပ္ႏွစ္တပ္စလံုးက ယင္းၿမိဳ႕ကို ဗံုးႀကဲခဲ့ၾကသည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ ရွိမေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ရက္ပိုင္းသာျခား၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ လက္တြင္းသို႔ ရက္ကာၿမဳိ႕ က်သြားခ်ိန္မွစ၍ ဆီးရီးယားေလတပ္က ယင္းၿမိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္မႈနည္းပါးၿပီး အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ အေမရိကန္ႏွင့္အတူ ဘံုရန္သူျဖစ္ေနျခင္းကို ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစရန္ အခြင့္အေရးယူ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ေနသည္လား ေတြးေတာစရာျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို အျခားမဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေဒါသႏွင့္မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္အဖဲြ႕ကို အေမရိကန္မဟာမိတ္အဖဲြ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈစတင္ခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ ေလတပ္အမ်ားအျပား ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၎တို႔၏ပါ၀င္မႈမွာ သိသာထင္ရွားမႈ နည္းလာခဲ့သည္။ ရက္ကာၿမိဳ႕တြင္ ဆီးရီးယားေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ဒီယာလာတြင္ အီရန္တုိ႔၏တိုက္ခိုက္မႈကို အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ မဟာမိတ္မ်ားက စိတ္ႏွလံုးေလးလံစြာျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ အီရန္ကိစၥဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထုတ္မေျပာေသာ မဟာမိတ္ျဖစ္လာၿပီလားဟု စိုးရိမ္ၾကပါလိမ့္မည္။

အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆီးရီးယား၊ ဘဂၢဒက္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေျခအေနသစ္ဟုမဆိုႏုိင္ပါ။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံၾကား မဟာမိတ္မွာ လက္ရွိဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္၏အေဖ ဟာဖက္အယ္လ္အာဆတ္လက္ထက္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အေရးပါေသာ မဟာမိတ္ဖဲြ႕မႈျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ထားျခင္းမရွိပါက အီရန္အေနျဖင့္ ၎အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ လက္ဘႏြန္မဟာမိတ္ ဟစ္ဇ္ဘုိလာအဖဲြ႕အား ေထာက္ပံ့မႈေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ အစၥေရးႏွင့္ ဟစ္ဇ္ဘိုလာတို႔၏ စစ္ပဲြမွာ အီရန္က ဟစ္ဇ္ဘုိလာအဖဲြ႕အား လက္နက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအကူအညီ မေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုမွ်ၾကာျမင့္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စရာမရွိခဲ့ေပ။

ယင္းမွေန၍ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ အစၥေရးေလတပ္က ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ အစၥေရးတို႔၏ ပထမတိုက္ခိုက္မႈမွာ ဟစ္ဘိုလာအဖဲြ႕ထံ ဦးတည္ေနေသာ အီရန္ဒံုးက်ည္စနစ္မ်ား သိုေလွာင္ထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ဒီမတ္စ္ၿမိဳ႕အနီး ဒုတိယတုိက္ခိုက္မႈမွာ ဒမတ္စကက္ႏွင့္ ဟစ္ဇ္ဘိုလာၾကား လက္ဘႏြန္နယ္စပ္ဆီ ဦးတည္ေနေသာ ဟစ္ဘိုလာယာဥ္တန္းကို တိုက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမတ္စ္ၿမိဳ႕တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အီရန္၏ အဆင့္ျမင့္ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားထားရွိေသာ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကိုလည္း ထိမွန္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ယင္းတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း ဟစ္ဇ္ဘိုလာအဖဲြ႕၀င္ အမ်ားအျပားလည္း ေသဆံုးခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းၾကားရသည္ဟု အတုိက္အခံလိုလာေသား ဆီးရီးယားလူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟစ္ဇ္ဘိုလာအဖဲြ႕က မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွမေပးခဲ့ေပ။ ဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္အစိုးရအား ေထာက္ပံ့ေရး ဆီးရီးယားတြင္ ၎တို႔စစ္ေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ ထိုကိစၥ ထုတ္ေဖာ္ေျပာစရာအေၾကာင္းလည္းမရွိေပ။ အီရန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးလာေသာ ဆက္ဆံေရးမွာ ဘုရွ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ဆက္ဒမ္ဟူစိန္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းမွ တိုက္႐ိုက္ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သည္။

ဆြန္နီမြတ္စလင္အာဏာရွင္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းႏွင့္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အီရတ္ႏိုင္ငံ ၿပိဳကဲြသြားျခင္းမွေန၍ အီရတ္ရွီးဟိုက္မ်ားကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးျခင္းဆီ ဦးတည္မႈႏွင့္အတူ အီရန္-အီရတ္ ၀င္႐ိုးတန္း အလ်င္အျမန္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အီရတ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ မိုဆူးလ္အိုင္အက္စ္တို႔ လက္အတြင္း က်ေရာက္သြားေသာအခါ တီဟီရန္ႏွင့္ ဘဂၢဒက္ၾကား စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ တီဟီရန္တို႔က ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္ေနေသာ အီရတ္အစိုးရကို အၿပိဳင္အဆုိင္ကူညီေနၾကသည္။

အီရန္က အီရတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ႐ုရွားလုပ္ ဆူႏိြဳင္း-၂၅ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ဟု သိရွိၾကၿပီး ယင္းေလယာဥ္မ်ားကို အီရန္ေလယာဥ္မွဴးမ်ားက ေမာင္းႏွင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အဆုိပါဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားမွေန၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏ ပင္လယ္ေကြ႕မဟာမိတ္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရး႐ႈပ္ေထြးလာေစမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခပ္မလဲြေပ။ စတုတၳေျမာက္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ ဆီးရီးယားစစ္ပဲြမွာ ေျပလည္မည့္အရိပ္လကၡဏာ မရွိေသးဘဲ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕၏ စစ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားႀကီးမားလာမႈကို အလြန္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ထားေရးသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ လမ္းစရွာေတြ႕ေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံ ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသားေကာင္စီမွာ အႀကီးမားဆံုးအ႐ႈံးသမားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္အတိုင္း အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕မ်ားက လႊမ္းမိုးေနသည္။ ၂၀၁၅ တြင္မူ အိုဘားမားအစိုးရမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၌ ဖိအားေလ်ာ့ပါးမႈ ျမင္ေတြ႕ရမည္လား ေမွ်ာ္လင့္စရာျဖစ္သည္။

—Ref: It’s a weird war
အျပည့္အစံုသို႕ >>

KIA ဖိႏွိပ္အသံုးခ်ခံ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ဘယ္ေတာ့လဲ ?ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၄

ကမာၻေပၚမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံကို ျပပါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ၫႈိးထိုးၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ေျခလွမ္းစိတ္စိတ္လုပ္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ က်င္လည္ရာေဒသမွာ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကုိ ခါးစည္းခံခဲ့ရ သလို အဲဒီလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္အသံုးခ်မႈကိုလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္မွာ အဲဒီအမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီျဖစ္သလို ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာလည္း အဆင့္ အတန္းျမင့္တဲ့ လူေနမႈဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ ဖိႏွိပ္အသံုးခ်ခံ ျပည္သူေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာလည္း အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္အသံုးခ်ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာေဒသ၀န္းက်င္က ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ အသံုးခ်မႈကုိ ယေန႔တိုင္ ခံစားေနၾကရပါတယ္။ လိုင္ဇာဟာ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိရာၿမိဳ႕ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူေတြဟာဆိုရင္ KIA ရဲ႕ ထားရာေန ေစရာသြား ဘ၀ေတြကေန ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာဆိုရင္ ျပည္တြင္းက TV Line အကုန္ရပါတယ္။ Skynet, 5 Movies , 5 Series စတဲ့ ႐ုပ္သံေတြအားလံုးရပါတယ္။ တစ္လကို ယြမ္ (၂၅) ယြမ္၊ (၃၀) ယြမ္ ေလာက္ေပးၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းသတင္းအစီအစဥ္ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မျပပါဘူး။ လိုင္းျဖတ္ထားျခင္း ခံရပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ႐ံုးထိုင္တဲ့ လိုင္ဇာဟိုတယ္မွာေတာ့ လိုင္းအားလံုး ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းသတင္းကို လိုင္ဇာျပည္သူေတြ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ မၾကည့္ဖူးေသးပါဘူး။ KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ျပည္တြင္း သတင္းကုိ ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို ေပးမၾကည့္တာလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာလိုင္ဇာျပည္သူေတြကုိ မသိေစခ်င္လို႔ပါ။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို လိုင္ဇာ ျပည္သူေတြ သိသြားရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို မေထာက္ခံေတာ့ဘဲ၊ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာတာေၾကာင့္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လိုင္ဇာျပည္သူေတြကို KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြ က သတင္းအေမွာင္ခ်ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္ဇာျပည္ေတြဟာ Laiza TV Channel တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီ Channel မွာ KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြ လႊင့္ပါတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းေတြကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း မေကာင္းေၾကာင္းကလြဲၿပီး တစ္ျခားဘာမွမပါပါဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း မေကာင္းေၾကာင္းေတြကို ကဗ်ာလိုလို၊ သီခ်င္းလိုလို စာရြက္ေပၚမွာေရးၿပီး ျပည္သူထဲ ျဖန္႔ေ၀တာလည္း ရွိပါတယ္။ အျပင္ေလာကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတဲ့ ျပင္ပဗဟုသုတေရာ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတပါ ဘာမွမရွိတဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာသမွ် အမွန္ထင္ေနၾကပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားစရာမရွိေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ေျပာသမွ် အဟုတ္ထင္ၿပီး အစိုးရအေပၚ မုန္းတီးနာၾကဥ္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ခံလူငယ္တစ္ဦး ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးၿပီးခ်င္း မႏၲေလးကုိ အလည္လာခ်ိန္ သူထင္ထားခဲ့တာေတြနဲ႔ တက္တက္ စင္ေအာင္လြဲေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္း အစစအရာရာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနၿပီဆိုတာ ထိုလူငယ္ေလး မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕သြားခဲ့တယ္။ သူတို႔ အထင္ႀကီးေလးစားေနတဲ့ KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ေျပာတာနဲ႔ လက္ေတြ႕ အျပင္မွာ တစ္ျခားစီျဖစ္ေနတာကို လက္ခံသြားတယ္။ မသိနားမလည္တဲ့ ေဒသခံေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္အသံုးခ်ေနတဲ့ KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ စိတ္နာသြားၿပီလို႔လည္း ထိုလူငယ္ေလးက ေျပာျပသြားခဲ့ပါတယ္။

အခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ လုပ္ေနတာပါလို႔ တဖြဖြေျပာေနတဲ့ KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အယံုအၾကည္မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔လုပ္ေနတာဟာ သူတို႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ပဲ ဆိုတာ ျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္ေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ့္အာဏာတည္ၿမဲဖို႔၊ ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ဖို႔ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူေတြကို သတင္းအေမွာင္ခ် ဖိႏွိပ္အသံုးခ်ေနတာ KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ခြင့္သည္ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္စရာေကာင္းေနတာေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဇာ္လြန္းေခါင္

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး အလြမ္းေျပဒီပံုေလး ျမင္ေတာ႔ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ က ထမင္း၀ိုင္းေလးကိုသြားသတိရတယ္ ။
ထမင္း၀ိုင္းမွာ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္စီနီယာ ၂ ေယာက္ က စားပြဲရဲ့ထိပ္စည္းမွာ ထိုင္ပါတယ္ ။
ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ ေတြ ေဘး ကေတာ႔ ဒုတိယႏွစ္ေတြ ပါ ။
ၿပီးက်မွ ပထမ ႏွစ္ ဂ်ဴ နီယာ ဗိုလ္ေလာင္းေတြ ထိုင္ရတယ္ ။

ထမင္းစားတဲ႔ ပံုစံခြက္ မွာ ဟင္းေတြက စားရိပ္သာ က ၀ိတ္တာေတြက ခပ္ေပးထားပါတယ္ ။
ဒါေပမဲ႔ အလယ္မွာ ထား တဲ႔ ထမင္းအုပ္ ခပ္တာ ၊ ေသာက္ေရ ခြက္ခပ္တာကို ဂ်ဴ နီယာ ဗိုလ္ေလာင္းေတြက လုပ္ေပးရတယ္ ။

စာသင္ခန္း က ျပန္တာေနာက္က်လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ တျခား ကိစၥ ေၾကာင္႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထမင္း၀ိုင္း ကို ေနာက္က်ေရာက္ရင္ ႏွစ္ႀကီး စီနီယာေတြ ဆီမွာ ထမင္း၀ိုင္းထဲ ထိုင္ခြင္႔သြားေတာင္းရတယ္။
လရဲ့ ပထမ ၂ ပါတ္ အဂၤလိပ္လိုေျပာရမဲ႔ ခ်ိန္ဆိုရင္ .... Request Permission to sit sir. ေပါ႔ ။
(မွတ္မွတ္ ရရ ... ထင္းမင္း၀ိုင္းတူ သူငယ္ခ်င္း က ေျပာခ်င္ေဇာေလာႀကီးၿပီး Request Permission to sister ဆိုလို႔ ... ဟာ first year ငါ႔ညီမ လာေတာင္းတယ္ ..စမ္း ေနၿပီ ...ဆိုၿပီး အအုပ္ခံရေသးတယ္... ) ...လရဲ့ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ပတ္ဆိုရင္ေတာ႔ " ထိုင္ခြင္႔ ျပဳ ပါ " ဆိုၿပီး သြားေတာင္းရတယ္ ။ အဲဒီ ခ်ိန္ စီနီယာ ဗိုလ္ေလာင္းကလည္း ခြင္႔ေတာင္းမွဳ ကိုေလးစားေသာအားျဖင္႔ ...ထမင္းစားရပ္ထားရတယ္ ။ ၿပီးမွ ထိုင္ ပါ ဆိုမွ ကိုယ္ ထိုင္တဲ႔ ခံု ကို သြားထိုင္ရတယ္ ။

ကုလားထိုင္ ကို ထိုင္ရင္ ထမင္းစားပြဲ နဲ႔ ရင္ဘက္နဲ႔ ကပ္ထိုင္ရတယ္ ။ ကိုယ္ေတြက ေတာ က တက္လာတာဆိုေတာ႔ ဇြန္းခက္ရင္းနဲ႔ စားက်င္႔ မရွိပါဘူး ။ ထမင္း၀ိုင္းမွာ စီနီယာေတြကပဲ ဇြန္းကို ကေလာင္ကိုင္ ၊ ခက္ရင္းကို ဓားကိုင္ ကိုင္ရတယ္ဆိုၿပီးသင္ေပးတယ္ ။ ထမင္းစားေနရင္း စီနီယာ က စကားေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ...ထမင္းထပ္ထည့္ဖို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ .... ဇြန္းခက္ရင္းကိုခ်ရင္ ... ဇြန္း နဲ႔ ခက္ရင္းရဲ့ အၿမီးကို ကားၿပီးခ်ထားရတယ္ ။ ခု ပံုထဲ က ကာခ်ဳပ္ ခ်ထားတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးေပါ႔ ။
တကယ္လို႔ ကိုယ္ က စားလို႔ အားလံုးၿပီးသြားၿပီ ... စီနီယာေတြ ကမၿပီးေသးဘူးဆိုရင္ေတာ႔ ဇြန္းနဲ႔ ခက္ရင္းကို ယွဥ္လွ်က္ ပူးခ် ထားၿပီး ...ပါးစပ္ေတြ သုတ္ ၿပီး စီနီယာဆီ မွာ ထမင္း၀ိုင္းထဲ က ထြက္ခြင္႔ သြားေတာင္းရတယ္ ။ ၿပီးမွ ကိုယ္႔ ဇြန္းခက္ရင္းကို ေဆး တဲ႔ ေနရာယူေပါ႔ ။

ဂ်ဴ နီ ယာ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ က အၿမဲ ခုန္ေပါက္ ၊ ေျပးလႊား ေနရေတာ႔ အာဟာရ ပိုလိုေလ႔ရွိတယ္။
တကယ္လို႔ အာဟာရမျပည့္ရင္ ၊ ကယ္လ္စီယမ္ ဓာတ္လိုတာတို႔ ျဖစ္လာရင္ ၾကြက္သားအလွဳပ္ရွားမ်ားေတာ႔ က်ီးေပါင္းတက္တာ ခဏခဏ ျဖစ္ၾကတယ္ ။ ဒီဘ၀ က ျဖတ္သန္းလာ ခဲ႔ တဲ႔ ထမင္း ၀ိုင္း စီနီယာေတြ က အနည္းဆံုး ထမင္းကို ၃ ပန္းကန္စားခိုင္းတယ္ ။ ေကၽြးသမွ် အသား အကုန္စားရတယ္ ။ အမဲသား မစားလို႔ ၊ ၀က္သားမစားလို႔ ေရွာင္ထားတယ္ဆိုလည္း မရဘူး ။ ႏြားႏို႔ ဆိုလည္း မေသာက္ခ်င္လည္း ေသာက္ရတယ္ ။ သူတို႔ စေကးလ္ ရတဲ႔ ႏြားႏို႔တို႔ ၊ ၾကက္ဥ တို႔ ဆို ကိုယ္က စားရတာ မ်ားတယ္ ။ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီတုန္းကေတာ႔ မစားခ်င္လည္း စား ၊ စားခ်င္လည္းစား ဆိုေတာ႔ စိတ္ထဲ မွာ က်ဥ္းၾကပ္တာေတာ႔ အမွန္ပဲ ။ ကိုယ္ က စီနီယာ ျဖစ္လာတဲ႔ခါ က်ေတာ႔ ကိုယ္႔ နဲ႔ ထမင္းတူတူ စားတဲ႔ ဂ်ဴ နီယာေတြကို သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာျပရတယ္ ။ ဘာေၾကာင္႔ စားသင္႔တယ္ ၊ ဘာေၾကာင္႔ စားရမယ္ဆိုတာ ကို ေျပာျပရတယ္ ။ တခါတခါ က်ေတာ႔ ေစတနာ ဆိုေပမဲ႔ သေဘာေပါက္နားလည္မွဳ မရွိရင္ တစ္ဖက္မွာ အေနရခက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္႔ေတြ႔ ႀကံဳခဲ႔ ဖူးေတာ႔ နားလည္တယ္ ။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး က သင္ေပးလိုက္တဲ႔ စီနီယာ ဂ်ဴ နီယာ သံေယာဇဥ္စည္းေႏွာင္မွဳ ဟာ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳဖူးသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ရင္နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲ ပါလိမ္႔မယ္ ။ အမိန္႔ ေပး စနစ္ ေအာက္မွာ ေနၾကသည့္တိုင္ ... ညီ အစ္ကိုခ်င္းေတြ ၾကားမွာ ထားတဲ႔ Mutual Respect , Mutual Relation ေတြ က ျပန္ေျပာ ျပဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္ ။

အခု လုပ္တဲ႔ ကန္ေတာ႔ ပြဲ က ၁၄၊၁၅၊၁၆၊၁၇၊၁၈၊၁၉ ဆိုေတာ႔ ကာခ်ဳပ္ဟာ ဂ်ဴနီယာအက်ဆံုးပါ ။
ရာထူးအရ လက္ရွိအႀကီးဆံုးျဖစ္ေပမဲ႔ သူ႔စီနီယာေတြ ထမင္းစားရင္းစကားေျပာေနတဲ႔ ခ်ိန္ သူဘယ္လို စိတ္ထား မ်ိဳး နဲ႔ နားေထာင္ ေနတယ္ဆိုတာ ... စစ္တကၠသိုလ္ တက္ခဲ႔ ဖူးတဲ႔ သူေတြ ေတာ႔ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၾကပါတယ္ ။


ရုပ္ဆိုး


အျပည့္အစံုသို႕ >>

တိုင္းရင္းသားအားလံုး ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မရိွပါက လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ႈံးမည္ဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ


Byေအးသူစံ

တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္


ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာ စုေပါင္း ေနထိုင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္ စုႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးမ်ားအားလံုးအတြက္ ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မရိွပါက တုိင္း ရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးၿပိဳ ကြဲၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆံုး႐ႈံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကေျပာၾကားသည္။


ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆး တကၠသိုလ္ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္(၁၆) သင္တန္းဆင္းပဲြ၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုအခ်ိဳ႕ က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္ မေတာ္ကို ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္မွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း မရိွေၾကာင္း ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖဲြ႕က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နွင့္ ေန ျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္
ထားရိွေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ေလာင္းသင္ တန္းဆင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖ အဖဲြ႕ဒုဥကၠ႒က ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ‘‘ကြၽန္မတု႔ိ တုိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ေတြ နဲ႔ေရာ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေရာ ေတြ႕ ဆံုခဲ့တယ္။ ဒီတစ္ေခါက္တင္ မ ဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တစ္ေခါက္ လာတုန္းကလည္း ေတြ႕ပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြး ေကာက္ပဲြနဲ႔အတူ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ရိွလာမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ အနာဂတ္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္း အေၾကာင္းလည္းပါပါတယ္။ ဘယ္လိုတပ္မေတာ္မ်ိဳးလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ ကြၽန္မတို႔ကေျပာပါ တယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ကို ကာကြယ္ဖို႔ တပ္မေတာ္က တစ္ခုပဲရိွပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္(Federal Army) ဆုိ တာ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ မရိွပါဘူး။တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ နဲ႔ အဲဒီလိုကြၽန္မတို႔ ရွင္းျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏုိင္ငံမွာ တပ္မေတာ္က လက္ တစ္ကမ္းအလိုအေျပာင္းအလဲရဲ႕ ခက္ခဲတဲ့အစိတ္အပိုင္းကို ေရာက္ ရိွေနၿပီး တျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းေတြ အပါအ၀င္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအား လံုးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ ထူးျခားအံ့ၾသ ဖြယ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ က အဖဲြ႕အစည္းတုိင္းနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့
တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေတြ႕ဆံုမႈ တုိင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းမဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ တည္ေနရာ ကိုပုိင္ဆုိင္ထားသည့္အျပင္ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာ စုေပါင္း ေနထိုင္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ကာ ခ်ဳပ္ကဆုိသည္။ ထု႔ိအျပင္ ႏုိင္ငံ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္း ေၾကာင္း ခုိင္မာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးကုိ တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသား ေရးမူအျဖစ္ ခံယူအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

လက္ရိွတပ္မေတာ္မွာ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ႏွင့္ တစ္သားတည္းရိွရန္ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီး ပြားလံုၿခံဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိ ေၾကာင္း ေက်ာင္းဆင္းဗုိလ္ေလာင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယခုႏွစ္မတ္လ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအ နားတြင္လည္း လက္ရိွတပ္မ ေတာ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားစုစု ေပါင္း ၄၅၀၀ ခန္႔မွာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသားတပ္မေတာ္သား မ်ားကို ခဲြျခားထားျခင္းမရိွေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေက်ာင္းဆင္းခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ဗိုလ္ ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ သာ မက လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈခက္ခဲ ၿပီး ေဆးကုသမႈေပးရန္ လိုအပ္ေနသည့္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ေပး
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုလဆန္းက ဇီ၀လက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္အဖဲြ႕
၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ မ်က္ ေမွာက္ေခတ္စစ္ပဲြမ်ားတြင္ သမား႐ုိးက်လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္သာမက တားျမစ္ထားသည့္ ဓာတုဇီ၀လက္နက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ၿပီး ကာကြယ္တံု႔ျပန္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ေဆး၀န္ထမ္း
တပ္ဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ ေတြးျပင္ဆင္ထားရန္လိုေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ ဆန္းက တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သည္။7 Days

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ၾကယ္ စင္ တစ္ ပြင့္ ရဲ႕ ေန ဝင္ နိ ဂုံး


.(ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္း)

"ေဆးလိပ္ကုိဘယ္လုိေသာက္ေနတာလဲ ေက်ာ္သိန္း.....ညဘက္ ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ ႏူိ႕ဆီခြက္နဲ႕အုပ္
ေသာက္ ဖုိ႕ ငါမမွာထားဘူးလားကြ"

ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ရဲ႕ ၾကိမ္းေမာင္းသံခပ္သဲ႕သဲ႕ကုိ ၾကားေနရေပသည္။တပည့္ေတြကလည္း တပည့္ေတြပင္။အတန္တန္မွာထားရဲ႕သားနဲ႕ တခါတေလ ေပါ့ေပါ့ဆဆနဲ႕ေနတတ္သည္။အခုလည္း ညဘက္ေမွာင္ၾကီးမဲၾကီးထဲ ေဆးလိပ္မီးတစ္ရဲရဲ ႏွင့္ေသာက္ေနသည္မုိ႕ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္က ဆူေနျခင္းျဖစ္သည္။

"စစ္ေျမျပင္မွာ အျမဲတမ္းသတိ ရွိရွိေနရတယ္ကြ။တခ်က္ကေလးေပါ့လုိက္တာနဲ႕ မင္းတင္မကဘူး. တစ္စခန္းလုံးအသက္ပါ ပါသြားႏုိင္တယ္.နားလည္လား" ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ရဲ႕ အသံခပ္အုပ္အုပ္ျဖင့္ ဆူသံကုိ ၾကားရင္း အေတြးေပၚလာသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ျပံဳးမိသြားသည္။ကြ်န္ေတာ္လည္း စခန္းစေရာက္စက ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ရဲ႕ ဂရုဏာေဒါေသာ ေျပာတာကုိခံခဲ႕ရေသးလုိ႕ျဖစ္သည္။
အဲ႕ဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္က စခန္းကုိ ေရာက္ခါစအခ်ိန္။ ေက်ာင္းဆင္းဒုဗုိလ္နဲ႕ မုိ႕ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိေသးေပ။တေန႕မွာ ကြ်န္ေတာ္ေရခ်ိဳးဆင္းေတာ့ ပစၥတုိကုိ မယူသြားမိ။ဒါကုိ သိသြားတဲ႕ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္က ကြ်န္ေတာ္႕ဆီလာျပီး
"ဗုိလ္ၾကီးေရခ်ိဳးတုန္းက ပစၥတုိမယူသြားဘူးဆုိ .ဘာလုိ႕လဲ "
ဆုိျပီးေမးလာသည္။
"ျမင့္ေဆြနဲ႕ ထြန္းလွမွာ အရွည္(အမ္ေအ ၁)ေတြပါလာလုိ႕ ကြ်န္ေတာ္လည္းမယူသြားလုိက္ေတာ့တာဗ်" လုိ႕ ျပန္ေျပာေတာ့
"ေနာက္ဆုိေရဆိပ္ဆင္းရင္ ေသနတ္ပါေအာင္ ယူသြားပါ ဗုိလ္ၾကီး. တပည့္မွာ ပါတယ္ဆုိျပီး စိတ္ခ်လုိ႕မရဘူး။တကယ္တမ္းျဖစ္လာရင္ ကုိယ့္မွာေသနတ္ပါမွ ျပန္ခုခံလုိ႕ရမွာမလား...ဒါေၾကာင့္ ေရဆိပ္ဆင္းတုိင္း ေသနတ္ပါေအာင္ ယူသြားပါ.ကြ်န္ေတာ္စိတ္မခ်ဘူး..မဟုတ္ရင္ ဗုိလ္ၾကီးေရဆိပ္ဆင္းတုိင္း ကြ်န္ေတာ္႕ကုိေခၚသြားပါ ဆုိျပီး ဂရုဏာေဒါေသာႏွငိ့ ေျပာေလသည္။
"ကြ်န္ေတာ္နားလည္ပါျပီ ဆရာၾကီး.. ေနာက္ဆုိ ယူသြားပါ့မယ္။ စိတ္ပူေပးတာ ေက်းဇူးပါပဲ" ဆုိျပီး ျပန္ေျပာလုိက္ေတာ့မွ ေက်နပ္ဟန္ျပျပီး ျပန္ထြက္သြားေလေတာ့သည္။
ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ကား ဤသုိ႕တည္း။စခန္းႏွင့္ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚတြင္ အင္မတန္သစၥာရွိျပီး အမုန္းခံ၍ ေျပာသင့္သည္မ်ားကုိ အားမနာတမ္းေျပာတတ္သူျဖစ္သည္။သူ႕ရဲ႕ အရပ္မွာ မနိမ္႕မျမင့္ ျဖစ္ျပီး က်စ္လစ္ေသာ ခႏၶာရွိသည္။သာမန္အခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာသည္ ျပံဳးသဖြယ္ရွိေသာ္လည္း တပည့္မ်ားကုိဆုံးမရာတြင္ေတာ့ မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းႏွငိ့ ဆက္ဆံတတ္ေပသည္။တပည့္ေတြကုိ အင္မတန္ဂရုစုိက္သူျဖစ္ ျပီး အျမဲတမ္းစုိးရိမ္ပူပန္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထမင္းစားခ်ိန္ေတြမွာ တပည့္ေတြနဲ႕အတူစားတတ္ျပီး ပုံတုိပတ္စေလးမ်ားကုိ ရယ္ေမာစရာ စေနာက္ေျပာတတ္သူမုိ႕ ထမင္းဝုိင္းသည္ ရယ္ေမာသံမ်ားႏွင့္ စုိေျပေနတတ္ေပသည္။ ညဘက္ေရာက္လ်င္လည္း တပည့္ေတြ ေစာင့္ျခံဳ အိပ္မအိပ္ကအစ လုိက္လံစစ္ေဆးျပီးမွ အိပ္တတ္သူျဖစ္သည္။တခါတရံ ကင္းတာဝန္က် ရဲေဘာ္ေလးမ်ား ဖ်ားနာေနပါက ကင္းအစား ဝင္ေပးေလ့ရွိသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ တပည့္မ်ားက ခ်စ္ေၾကာက္ ရုိေသၾကေပသည္။
စခန္းထုိင္တာဝန္ ဟူသည္ လွူပ္ရွားတာဝန္ႏွင့္မတူ။လွူပ္ရွားတာဝန္ေလာက္ မပင္ပန္းေသာ္လည္း ျငီးေငြ႕မွူကုိေတာ့ ခံစားၾကရသည္။ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသစ္ပင္ေတြ ေတာင္တန္းေတြကုိ ျမင္ရဖန္မ်ားေသာအခါ ခ်စ္သူမရွိသူေတြေတြပင္ လြမ္းစိတ္ဝင္လာျပီး စာေတြေရးလုိက္ ကဗ်ာေတြစပ္လုိက္ႏွငိ့ လႊမ္းစိတ္တေဝေဝကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေနရေပေတာ့သည္။ေတာင္ေပၚမွာေနစဥ္အတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္
ေရဒီယုိတစ္လုံးကုိသာ အေဖာ္ျပဳေနထုိ္င္ရသည္။ေရဒီယုိသည္လည္း ျငီးေငြ႕မွူဒဏ္ကုိ ၾကာၾကာမတြန္းလွန္ႏုိင္ေပ။ တေနကုန္နားေထာင္ ရင္းႏွင့္ပင္ လူကျငီးေငြ႕လာတတ္ေပသည္။ ထုိအထဲတြင္ အစားအေသာက္အေပၚျငီးေငြ႕စိတ္သည္လည္း ပုိပိုတုိးေလ႕ရွိသည္။ ဆီအနည္းငယ္ပါေသာ အသားတုဟင္းႏွင့္ ငါးေျခာက္ခ်က္ဟင္းတုိ႕သည္ကား စခန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအစားအစာမ်ားျဖစ္ၾကသလုိ စားရဖန္မ်ား၍ မျမင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ျငီးေငြ႕ေနေသာ အရာမ်ားလည္းျဖစ္ေလသည္။စခန္းကုန္းသည္ ေရဆိပ္ႏွင့္ အေတာ္အတန္ေဝးေသာေၾကာင့္ ရာသီသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ေန႕စဥ္ အသားတု။ ငါးေျခာက္ကုိ ထည္လဲစားရပါမ်ားေသာ အခါ ျငီးေငြ႕သတတ္ျငီးေငြ႕လာတတ္၍ အသီးရြက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ။ အသားစုိ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စားခ်င္စိတ္ေတြ တဖြားဖြားေပၚလာေလ့ရွိသည္။အသားရႏုိုင္သည့္ ခရုမွအစ ပုတ္သင္ညိုအဆုံး အစာအျဖစ္ စားေသာက္ၾကရေလ့ရွိသည္။တခါတရံမွာေတာ့ ရွဥ္႕ငေပါဟုေခၚေသာ ရွဥ္႕အုိေလးမ်ားရတတ္ေပသည္။ အမဲရွာလြန္းလုိ႕ ငွက္ေတြသည္ပင္ ျခံစည္းရုိးထိပ္ ျဖတ္မပ်ံရဲေေတာ့ေပ။
ယခုလည္း စခန္းထုို္င္ရသည္မွာ တစ္လျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသားရွားပါးလာျပီျဖစ္သည္။တခါတရံ ငရုပ္သီးေထာင္းကုိ အားျပဳ၍လည္းေကာင္း ။ တခါတရံမွာေတာ့ ငွက္ေပ်ာအူရခုိင္ခ်က္ကုိ အားျပဳ ေလြးလုိက္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းေနရသည္။
ဤသုိ႕ျဖင့္ေနရက္မ်ား ကုန္လြန္လာျပီး တေန႕တြင္ "ဗုိလ္ၾကီးေတာ့ ဒီေန႕ ဝက္ဂ်ပုိးဟင္း စားရေတာ့မယ္။" ဟု ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ ကေျပာလာသည္။
"ပစ္သံခတ္သံလည္း မၾကားရဘဲ ဘယ္က ဝက္ ရတာတုန္း ဆရာၾကီးရ... ေနပါဦး..ဝက္ဂ်ပုိးဆုိတာ ေတာဝက္အေကာင္ေသးေသးေတြေခၚတာလားဗ်" ကြ်န္ေတာ့အေမးကုိ ဆရာၾကီးစုိးႏုို္င္က အျပံဳးျဖင့္သာ တုန္႕ျပန္သည္။ စားခါနီးက်သိရမွာေပါ႕ ဗုိလ္ၾကီးရ ဆုိျပီးသာ ျပန္ေျဖေလေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဆက္မေမးမိေတာ့ေပ။ အသားဟင္းျပတ္ေနသည္မွာ ၾကာျပီမုိ႕ ေန႕လည္စာစားခ်ိန္မွသာ အျပတ္ေလြးေတာ့မည္ စိတ္ကူးမိရင္း ထုိေန႕က ထမင္းစားခ်ိန္ျမန္ျမန္ေရာက္ပါေစ ဆုေတာင္းမိလုိက္ေသးသည္။အသားဟင္းစားရဖုိ႕ဆုိတာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါက်တဲ႕ သၾကၤန္လုိ ရင္ခုန္စရာပင္ ျဖစ္ေပေတာ႔သည္။
ေန႕လည္စားစားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ငပိေထာင္းတစ္ခြက္ ။ အသားတုဟင္းႏွင့္ ဟင္းခ်ိဳတစ္ခြက္ စားပြဲေပၚသုိ႕ ဆရာၾကီးကုိယ္တုိင္ လာခ်ေပးသည္။ဟင္းခြက္ေတြၾကားမွာ ဝက္ဂ်ပုိးဟင္းဆုိတာကုိ ရွာၾကည့္မိသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း မေတြ႕။အသားႏွင့္တူတာဆုိလုိ႕ ဟင္းခြက္တစ္ခြက္မွမပါ။
"ဘယ္မွာလဲ ဗ်..ဆရာၾကီးေျပာတဲ႕ ဝက္သားဟင္း အဲမွားလုိ႕ ဝက္ဂ်ပုိးဟင္းဆုိတာ. ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မေတြ႕မိပါလား" လုိ႕ေမးေတာ့ စားပြဲေပၚမွ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းခြက္ကုိ ထုိးျပရင္း
" ဒီမွာေလ ဝက္ဂ်ပုိးဟင္းဆုိတာ"ဟု ျပံဳးစိစိႏွင့္ ျပန္ေျဖေလသည္။ ဝက္ဂ်ပုိးဟင္းဆုိတာကုိ အသားဟင္းထင္မွတ္ျပီး အျပတ္ေလြးမယ္ စိတ္ကူးထားတဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကူးေတြ လႊင့္ျပယ္သြားျပီး ခက္ရွက္ရွက္ျဖစ္ေနတဲ႕ကြ်န္ေတာ့ကုိ ဆရာၾကီးက
"ဝက္ဂ်ပုိးဆုိတာကုိ ဗုိလ္ၾကီးက အသားဟင္းလုိ႕ ထင္ေနတာမလား..အမွန္ေတာ့ ေတာဂမုန္းလုိ႕ေခၚတဲ႕ အစိမ္းေရာင္အပင္တစ္မ်ိဳးကုိ ေတာင္ေပၚမွာ ဝက္ဂ်ပုိးလုိ႕ေခၚၾကတာေလ.. ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ေပၚစလုိက္တုန္းကလည္း ဝက္ဂ်ပုိးဟင္းဆုိတာကုိ ေတာဝက္သားဟင္းလုိ႔ ထင္ခဲ႕တာ"ဆုိျပီး ခပ္ျပံဳးျပံဳးနဲ႕ ေျပာရင္း "ဗုိလ္ၾကီးကုိ က်ီစယ္မိတာ စိတ္မဆုိးနဲ႕ဗ်ာ။ စိတ္ရႊင္ရေအာင္ က်ီစယ္လုိက္တာပါ "တဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္မွာ ငုိအားထက္ရယ္အားသန္ ျဖစ္ခဲ႕ရတာကုိ ျပန္ေတြးရင္း ျပံဳးေနတာကုိ ေတြ႕သြားတဲ႕ ဆရာသိန္းဝင္းက
"ဗုိလ္ၾကီး. ဘာေတြေတြးျပီးျပံဳးေနလဲဗ်။မဟုတ္မွလြဲေရာ ဗုိလ္ၾကီး ေကာင္မေလးအေၾကာင္းပဲျဖစ္ရမယ္"
လုိ႕ ေျပာလာေတာ့မွ အေတြးကျပတ္သြားေလသည္။
ဘာပဲေျပာ ေျပာ ထုိေန႕ကျငီးေငြ႕မွူေတြေျပေပ်ာက္သြားခဲ႕ရတာေတာ့ အမွန္ပင္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခါင္းေဆာင္မွူအဂၤါရပ္ေတြထဲမွာ ဟာသဥာဏ္ကုိ စြမ္းရည္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္ထားတာျဖစ္ၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ေလးနက္စြာ ခံစားလုိက္မိသည္။လူ႕သဘာဝအရ ျမင္ရ ၾကားရ ေနတဲ႕အာရုံေတြထက္ အာရုံအသစ္အဆန္းကုိ ခံစားလုိၾကသည္။ထိေတြ႕လုိၾကသည္။ထုိအခါ ျငီးေငြ႕လာျပီး လက္ရွိအေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာစိတ္မဝင္စားတတ္ၾကေေတာ့ေပ။ထုိသုိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူသည္ ဟာသဥာဏ္စြမ္းရည္ျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ စစ္သည္ေတြ စိတ္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖို႕လုိအပ္ေၾကာင္း နားလည္ခဲ႕ရသည့္အတြက္ ဆရာၾကီးရဲ႕က်ီစယ္မွူကုိ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သင္ယူမွူတစ္ခုလုိ႕ပဲ မွတ္ယူခဲ႕ေပသည္။
ေက်ာင္းဆင္းခါစ အရာရွိငယ္တစ္ဦးအတြက္ သင္ယူစရာကားမ်ားလွေပစြ။
--------။။---------။။----------။။--------
ေတာက္.ေတာက္... ေတာက္.ေတာက္....ေတာက္
ကင္းတဲအတြင္းမွ တုံးခါက္သံထြက္ေပၚလာသည္။အခ်ိန္ကား ၅နာရီခန္႕ရွိေလျပီ။ ကင္းတာဝန္က် ရဲေဘာ္ေလး၏ တုံးေခါက္သံေၾကာင့္ စခန္းတြင္းမွာ လွူပ္လွူပ္ရွားျဖစ္လာ၏။စခန္းတြင္း တံျမက္စည္းလွည္းသံ ။ မနက္စာခ်က္ျပဳတ္ရန္ ထင္းခြဲသံ တုိ႕ျဖင့္ မနက္ခင္းသည္ ေဝေဝဆာဆာရွိလွေပသည္။တပ္ၾကပ္ၾကီးဦးစီးျပီး ရဲေဘာ္သုံးေယာက္သည္ စခန္းေအာက္ေျခရွိ ေရဆိပ္သုိ႕သြားရာလမ္းကုိ မုိင္းရွင္းရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။မၾကာခင္မွာပဲ တပ္ၾကပ္ၾကီးစုိးေမာင္က ေရဆိပ္လမ္းေၾကာင္းမုိင္းရွင္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းပုိ႕လာသည္။ေသခ်ာဂရုစိုက္ရွင္းလင္းဖုိ႕ မွာၾကားရေပသည္။
ခံစစ္စခန္း(Defended Post) မ်ားကုိ အခ်က္အခ်ာေျမ(Critical Ground)ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေလ့ရွိရာ ခံစစ္စခန္းမ်ားသည္ တုိက္ပြဲကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည္႕ အရာျဖစ္သည့္အတြက္ ခံစစ္စီမံခ်က္မ်ားကုိ မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။
ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားရဲ႕အကာအကြယ္ကုိယူ၍ စခန္းႏွငိ့ မနီးမေဝးမွာပင္ ေသာင္းက်န္းသူေတြက မုိင္းလာေထာင္တတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရဆိပ္လုိေနရာမ်ိဳးသည္ မျဖစ္မေနသြားလာၾကရေသာ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိျပီး သတိထားရေပသည္။ေရထည့္စရာအျဖစ္ ဝါးပုိးဝါးေတြကုိ အဆစ္ေဖာက္ျပီး ေရထည့္သုံးၾကသည္။ဝါးပုိးဝါးတစ္ဗူးဆုိလ်င္ ေန႕လည္စာေကာင္းေကာင္းခ်က္ႏုိင္ေပသည္။
ေရဆိပ္သုိ႕ ခဏခဏမလႊတ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးအတြက္ေရကုိ ဝါးပုိးဝါးမ်ားျဖင့္ သုိေလွာင္ထားရေပသည္။
"ထမင္းစားလုိ႕ျမိန္ရဲ႕လားတပည့္ၾကီးရ.." ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ရဲ႕ ေစတနာပါလွေသာ အေမးသံကုိ ေန႕လည္ခင္း ထမင္းဝုိင္းေတြအျပီးမွာ ၾကားရျမဲျဖစ္သည္။တပည့္ေတြကုိ တူေတြ သားေတြလုိ ဂရုတစုိက္ရွိလွ ေသာ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ႏွင့္ အတူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ ကံေကာင္းလွေပသည္။
"တပည့္ေတြကုိ ေခ်ာ့တန္ေခ်ာ့ မာန္တန္သည္ မာန္မွ ဗုိလ္ၾကီးရ.. ဒီေကာင္ေတြက တခါတေလ အသည္းငယ္တယ္။မာန္ပါမ်ားရင္လည္း စိတ္ညစ္ျပီး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္တတ္ၾကေတာ့ျပန္ဘူး"
ေန႕လည္လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ခ်ိန္စကားဝုိင္းမွာ တပည့္ေတြအေၾကာင္း စခန္းအတြက္ျပင္စရာရွိတာေတြအေၾကာင္း ေျပာလုိက္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျဖတ္သန္းခဲ႕သည္ မွာ ဒီေန႕ဆုိ သုံးလပင္ေက်ာ္ခဲ႕ျပီျဖစ္ေပသည္။
"ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ ေရွ႕အပါတ္ထဲမွာ ရိကၡာပုိ႕အဖြဲ႕တက္လာလိမ္႕မယ္။ထုံးစံအတုိင္း ဆရာၾကီးဦးစီးျပီး ဆရာတစ္ေယာက္ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္က လမ္းျပအျဖစ္နဲ႕ အထက္ဖက္က ပြိဳင့္( ၂၉၂၃ )စခန္းကုိ လုိက္ပုိ႕ေပးလုိက္ပါ"
"ဟုတ္ကဲ႕ပါ ဗုိလ္ၾကီး..ကြ်န္ေတာ္ျပင္ဆင္ထားလုိက္ပါ့မယ္"
အေလးျပဳျပီး ျပန္လည္ထြက္သြာေသာ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ကုိ ေနာက္ေက်ာကုိ ၾကည့္ရင္း သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်မိသည္။
ဖာပြန္ေဒသစခန္းမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚေဒသစခန္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းမ်ားေပ
သည္။ေတာင္ပတ္လည္ကုိ ေဖာက္ထားေသာလမ္းမၾကီးကုိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မုိင္းေထာင္ထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လမ္းကုိ အသုံးမျပဳၾကေခ်။တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႕သြားလုိလ်င္ လမ္းကုိ မသုံးဘဲ ေတာလမ္းအတုိင္းသာ မုိင္းရွင္းျပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းခ်ီတက္ၾကရသည္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဂရုတစုိက္ႏွင့္ မုိင္းရွင္းသည္ျဖစ္ေစ အႏၱရာယ္ကား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
------!!------!!--------!!---------!!-----------
၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေဆာင္းအကုန္ေႏြအကူးေန႕ရက္မ်ားထဲမွတစ္ရက္တြင္ ျဖစ္သည္။စခန္းရွိစစ္သည္မ်ား ေႏြဦးရဲ႕
ေလရူးေျပေျပေလးနဲ႕အတူ ရိကၡာပုိ႕အဖြဲ႕လာမည့္ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနၾကေပသည္။ရိကၡာေတြအျပင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕ပါ ပါလာေတာ့မည္မုိ႕ စိတ္လွူပ္ရွားေနၾကသည္။
"ဒီတစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းေတာ့ ထမင္းစားေကာင္းဦးမယ္ ဗုိလ္ၾကီး..ရိကၡာပုိ႕အဖြဲ႕နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ငါးဒန္ေတြမွာထားတယ္" ဟု ေျပာျပီးေနာက္ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္သည္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးတဲရွိရာသုိ႕ သြားေလသည္။
"ငါးဒန္ပါလာရင္ မင္းမခ်က္နဲ႕ေနာ္.ငါကုိယ္တုိင္ ဆီေသခ်ာသတ္ျပီး စပါယ္ရွယ္ခ်က္ေကြ်းမယ္ကြ" တပည့္ေတြကုိ လက္ရာေကာင္းေကာင္း စားေစခ်င္ေသာ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္သည္ တခါတေလ သူကုိယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးတတ္သည္။ယခုလည္း ရိကၡာပုိ႕အဖြဲ႕ႏွင့္ပါလာမည့္ ငါးဒန္ကုိ သူကုိယ္တုိင္ ခ်က္ေကြ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားေနေလသည္။
"ဆရာၾကီးက ပြိဳင့္(၂၉၂၃)ကုိ လုိက္ပုိ႕ရဦးမွာမလား" ခ်က္ျပဳတ္ေရးတာဝန္က်ရဲေဘာ္ ျဖစ္သူ ေအာင္ထြန္းက ျပန္ေမးလုိက္ရာ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္က
"မင္းေျပာမွ ငါသတိရတယ္.ဟုတ္တယ္ကြ ညေနစာခ်က္ခ်ိန္ေက်ာ္ေလာက္မွ ငါတုိ႕က ျပန္ေရာက္ေလာက္မွာ..ဒါဆုိ မင္းပဲခ်က္လုိက္ေတာ့ တပည့္ေရ. ဆီကုိ ေသခ်ာသတ္ျပီး နာနာလုံးခ်က္ေနာ္.မဟုတ္ရင္ စားမေကာင္းဘူးကြ" ဟု စိတ္မခ်ဟန္ႏွင့္ မွာၾကားေလသည္။
ဆယ္နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ ရိကၡာပုိ႕အဖြဲ႕ စခန္းသုိ႕ေရာက္လာခဲ႕ျပီျဖစ္သည္။အထုပ္အပုိးမ်ားႏွင့္ ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္း ခဲ႕ရေသာေၾကာင့္ အားလုံးမွာ ပင္ပန္း၍ ေခြ်းမ်ားပင္ ရႊဲေနေပသည္။
"ပါလာတဲ႕ရိကၡာေတြနဲ႕အမယ္စုံေတြရယ္. စာနဲ႕တျခား ပစၥည္းေတြ စုံမစုံ စစ္ၾကည့္ပါဦး ညီေလး. ညီေလးတပ္ေရးဗုိလ္ၾကီး က စာတစ္ေစာင္နဲ႕ပစၥည္း စာရင္းလည္း ထည့္ေပးလုိက္ေသးတယ္။ ေရာ႕.ညီ"
စခန္းေပၚေရာက္ေရာက္ခ်င္း ထုိင္မနားေသးဘဲ ပစၥည္းစုံ မစုံစစ္ဖုိ႕ေျပာလာတဲ႕ စီနီယာအစ္ကုိ ကုိ အားေတာင္နာမိသည္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႕စခန္းအတြက္ ရိကၡာနဲ႕အမယ္စုံေတြကုိ သယ္လာေပးရေသာ္လည္း ညည္းညူဟန္မျပဘဲ ပစၥည္းမစုံမွာ စိတ္ပူေနသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္က
"ခရီးပန္းလာတာ ထုိင္နားပါဦးအစ္ကုိ. ကြ်န္ေတာ္သြားစစ္လုိက္ပါ့မယ္။လမ္းခရီးက ေဝးေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ေလ်ာ့တာရွိႏုိင္တာေပါ႔ .ၾကိဳးစားသယ္လာေပးတာကုိပဲ ေက်းဇူးတင္လွပါျပီဗ်ာ"
လာပုိ႕ရသည့္ ခရီးက နည္းလွသည္မဟုတ္။မုိင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လမ္းမသုံးဘဲ ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းတေလ်ာက္ ခက္ခက္ခဲခဲ လာခဲ႕ရသည္မုိ႕ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ အဖိတ္အစင္ ရွိႏုိင္သည္ မဟုတ္လား။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္အျပည့္ႏွငိ့ အခုလုိ ဂရုတစုိက္ သယ္လာေပးတာကုိ ေက်းဇူးတင္မဆုံးျဖစ္ရေပသည္။
"နားလည္ေပးတာေက်းဇူးပဲ ညီေလးေရ. အစ္ကုိတုိ႕ ညီေလးတုိ႕အထက္ဖက္က ပြိဳင့္(၂၉၂၃ )စခန္းကုိ ခရီးဆက္ရဦးမယ္ညီေလး။ညီေလးတုိ႕ဆီက နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္တဲ႕သူ ကုိ လမ္းျပအျဖစ္ လုိက္ခဲ႕ေစခ်င္တယ္" ဟု စီနီယာအစ္ကုိ က အေမာေျဖ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ရင္း ေျပာလာသည္။လမ္းကင္းလုံျခံဳေရးယူထားေသာ တပ္မ တပ္မွ ျဖစ္၍ နယ္ေျမအေနအထားႏွင့္ စိမ္းေနၾကေပသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕စခန္းမွ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ကုိ လမ္းျပအျဖစ္ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
"အဲ႕ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္စီစဥ္ျပီးသြားပါျပီ။ အစ္ကုိၾကီးတုိ႕စစ္ေၾကာင္းနဲ႕ လုိက္ဖုိ႕ ညီေလးဆီက ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ဦးစီးျပီး ဆရာတစ္ေယာက္ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္ ထည့္ေပးလုိက္ပါ့မယ္။အခုေတာ့ ေန႕လည္စာ စားပါဦး အစ္ကုိၾကီး"
ေန႕လည္စာျပင္ေပးရင္း ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ေျဖလုိက္သည္။ခဏအၾကာမွာပဲ...
"ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕အသင့္ျဖစ္ပါျပီ ဗုိလ္ၾကီး" ဆရာၾကီးစုိးေမာင္က သတင္းပုိ႕လာျခင္းျဖစ္သည္။ဂရုတစုိက္သြားၾကဖုိ႕ မွာၾကားခ်ိန္မွာပင္ ရိကၡာပုိ႕စစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ေန႕လည္စာစားျပီသြားၾကျပီျဖစ္သည္။
ေန႕လည္စာစားျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ရိကၡာပုိ႕အဖြဲ႕ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္႕စခန္းမွ လမ္းျပစစ္သည္မ်ားသည္ ပိြဳင္႔( ၂၉၂၃) စခန္းသုိ႕ ခ်ီတက္သြားျပီျဖစ္သည္။
----------!!---------!!----------!!-----------!!
ညေန (၄)နာရီခန္႕ေလာက္တြင္ျဖစ္သည္။
ပိြဳင့္(၂၉၂၃)ကုိ ရိကၡာပုိ႕သြားတဲ႕စစ္ေၾကာင္း မုိင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္လုိ႕တဲ႕ ဗုိလ္ၾကီး ... ႏွစ္ေယာက္ထိသြားတယ္ ေျပာတယ္"
ပြိဳင္႔( ၂၉၂၃) စခန္းသုိ႕ ရိကၡာပုိ႕ျပီး ျပန္လာေသာ စစ္ေၾကာင္းတြင္ စစ္သည္ႏွစ္ေယာက္ မုိင္းထိေၾကာင္း စက္သမားမွ သတင္းပုိ႕လာသည္။
"ဘယ္လုိျဖစ္ရတာလဲဗ်ာ.ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ စခန္းကေရာပါေသးလားဗ်...မုိင္းထိလူနာထဲမွာ"
ရိကၡာပုိ႕စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ထည့္ေပးလုိက္ေသာ လမ္းျပစစ္သည္မ်ားအတြက္ ပူပန္စြာ ကြ်န္ေတာ္ ေမးလုိက္မိသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဆီက ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ ထိသြားတယ္ လုိ႕ေျပာတယ္ ဗုိလ္ၾကီး...ဒဏ္ရာက စုိးရိမ္ ရတဲ႕အေျခအေနလုိ႕ရွိတယ္လုိ႕လဲ ေျပာပါတယ္ ဗုိလ္ၾကီး"
စက္သမားရဲ႕သတင္းပုိ႕သံအဆုံးမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဘာဆက္ေျပာရမွန္းမသိေအာင္ ျဖစ္သြားသည္။ကြ်န္ေတာ္တင္မဟုတ္ စခန္းတစ္ခုလုံးက စစ္သည္ေတြလည္း စုိးရိမ္မွူအျပည့္ႏွင့္ စက္တဲနားမွာ ရွိေနၾကေပသည္။
"စက္တက္ တုိင္း ထူးျခားမွူကုိ ကြ်န္ေတာ္႕ဆီကုိ မျပတ္သတင္းပုိ႕ပါ။ေဆးရုံကုိ ကြ်န္ေတာ္ဆီက လူနာပုိ႕ လုိက္ခ်င္လုိက္ရလိမ္႕မယ္။ အဲ႕ဒီအတြက္ ဆရာၾကီး မ်ိဳးထြန္း ကျပင္ဆင္ထားပါ"
ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္႕ေပးသံအဆုံးမွာ ဒုအရာခံဗုိလ္မ်ိဳးထြန္းသည္ ကြ်န္ေတာ္႕အား ျပန္လည္အေလးျပဳ၍ စီစဥ္စရာရွိသည္မ်ား စီစဥ္ရန္ ထြက္သြားေလျပီျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ကား ကုန္ႏုိင္ခဲလွသည္။ မုိင္းထိလူနာ အေၾကာင္းကုိ စုိးရိမ္ရသည္ဟု သိထားသည္မွအပ တိတိက်က် မသိရေသးေပ။ ညာဘက္ ေျခေထာက္ကုိ ထိသြားတဲ႕အျပင္ မ်က္လုံးကုိပါ ထိသြားေၾကာင္း ႏွင့္ ဆီးခုံ နဲ႕ ရင္ဘတ္ေတြမွာ မုိင္းစ မုိင္းန အခ်ိဳ႕ထိထားေၾကာင္းသာ သိရေသးသည္။
ညေန ၆နာရီခန္႕တြင္ ရိကၡာပုိ႕စစ္ေၾကာင္းသည္ စခန္းသုိ႕ ေရာက္လာခဲ႕သည္။ကြ်န္ေတာ္႕ဆီမွ လမ္းျပအျဖစ္လုိက္သြားေသာ ဆရာဝင္းသိန္း ႏွင့္ ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးကုိ မ်က္ႏွာမေကာင္းစြာႏွင့္ ေတြ႕ရသည္။ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွမေျပာရေသးခင္မွာပင္ ဆရာဝင္းသိန္းက
"ဗုိလ္ၾကီး ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ ဆုံးျပီ.." ဟု ဝမ္းနည္းသံျဖင့္ ရွူိက္ၾကီးတငင္ ေျပာဆုိေပသည္။
"ေသာင္းက်န္းသူေတြ ထပ္ဆင့္မုိင္းေထာင္ တတ္တာကုိသိတဲ႕ ဆရာၾကီးက က်န္တဲ႕စစ္သည္ေတြကုိ ေနာက္ဆုတ္ခုိင္းျပီး သူကုိယ္တုိင္ လူနာကုိ မုိင္းထိေနရာကေန ဆြဲထုတ္တာ. အဲဒီမွာ သူပါ ထပ္ထိေတာ့တာပါပဲ ဗုိလ္ၾကီး.."
ဆရာဝင္းသိန္းရဲ႕ စကားသံမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ့နားထဲတြင္ မၾကားတစ္ခ်က္ ၾကားတစ္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္။အျဖစ္အပ်က္တုိ႕သည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မယုံၾကည္ႏုိင္ေသး။ဆရာၾကီး စုိးေမာင္ အသက္ရွိေနေသးသည္လုိ႕သာ စိတ္မွာ ထင္ေနမိသည္။
လူနာပုခက္ ေရွ႕သုိ႕ေရာက္လာေသာအခါ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ရဲ႕ မ်က္စိတစ္ဖက္မွ ေသြးတုိ႕သည္ ယုိစီးေနသည္။မ်က္စိမွ က်ေသာ ေသြးတုိ႕သည္ ရင္ဘတ္တစ္ခုလုံး ေပၚသုိ႕က်ေလရာ ရင္ဘတ္တစ္ခုလုံး ေသြးတုိ႕ျဖင့္ နီရဲေနသည္။ညာဘက္ေျခေထာက္ ေအာက္ဖက္နားက ေဘာင္းဘီစသည္ ေသြးရည္ စိမ္ထားဘိသည့္အလား စုိရႊဲေနသည္။ ဆီးခုံကုိ ထိသြားသည္မုိ႕ အသက္ပါေပ်ာက္သြာေၾကာင္း ရိကၡာပုိ႕စစ္ေၾကာင္းမွ ေဆးတပ္သားက ရွင္းျပေနေပသည္။
"စထိတာက ကုိယ့္ဆီက ရဲေဘာ္ေလးကုိ စထိတာ... ဆရာၾကီးက မုိင္းထိလူနာနားကုိ တျခားရဲေဘာ္ေတြအကပ္မခံဘဲ သူကုိယ္တုိင္ မုိင္းရွင္းျပီး လူနာကုိသြားအဆြဲမွာ ထပ္ထိတာပဲ ညီေလး.."
"ကုိယ္ တကယ္ကုိ စိတ္မေကာင္းပါဘူး..ဒါေပမဲ႕ ဆရာၾကီးကသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိရွိနဲ႕ သတိမေပးခဲ႕ရင္ ထပ္ဆင့္မုိင္းေထာင္တတ္တာ ကုိ သတိမမူဘဲ လူနာကုိဝုိင္းဆြဲၾကရင္ ႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္ေလာက္ ထပ္ထိႏုိင္တယ္ ညီေလး.."
"ဟုတ္တယ္ ဗုိလ္ၾကီး..ဆရာၾကီးက တျခားရဲေဘာ္ေတြထိခုိက္မွာစုိးလုိ႕ သူကုိယ္တုိင္လူနာသြားဆြဲခဲ႕တာ. မေမ်ာ္လင့္ဘဲ သူပါ
ထပ္ထိသြားတယ္' ဆရာဝင္းသိန္းက တုန္ရီေသာ အသံျဖင့္ ေၾကကြဲစြာ ေျပာလာေပသည္။
စိတ္မေကာင္းေပမဲ႕လည္း ကုိယ့္ဆီမွာ မုိင္းထိလူနာ ပါေသးလုိ႕ ကုိယ္တုိ႕ဆက္ထြက္ရမယ္ညီေလး..ဆရာၾကီးကုိေတာ့
ညတြင္းခ်င္းပဲ ေျမျမဳွပ္ပစ္ပါ။ ေတာထဲမွာဆုိေတာ့ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ေအာင္ မထားတာ အေကာင္းဆုံးပဲညီေလး"ဟု ေျပာျပီး ရိကၡာပုိ႕စစ္ေၾကာင္းသည္ ဆက္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္သည္။
စီနီယာအစ္ကုိရဲ႕စကားအဆုံးမွာ လူနာအေလာင္းကုိ ေျမျမွဳပ္ဖုိ႕စီစဥ္ရသည္။အေလာင္းမွ ေသြးမ်ားကုိ သန္႕စင္ျပီး ခါးပတ္ႏွင့္ ဖိနပ္မ်ား ခြ်တ္ေပးလုိက္သည္။အေလာင္းအား သန္႕စင္ျပီး ေနာက္ ေျမျမွပ္မည့္ေနရာသုိ႕ ပုခက္ျဖင့္ ထမ္းသြားလုိက္ၾကေပသည္။
စခန္းေဘးမွ ေျမက်င္းတူးသံခပ္သဲ႕သဲ႕ကုိ ၾကားေနရသည္။ကြ်န္ေတာ္သည္ အမိန္႕ျပန္စာ ကုိ စားပြဲေပၚတြင္ ေရးေနစဥ္ မ်က္ရည္တုိ႕ေဝ႕ဝဲလာသည္။ ရင္ထဲမွာ စုိ႕နင္႕စြာေရးေနသည္မုိ႕ လက္တုိ႕သည္ အနည္းငယ္တုန္ရီေနေပသည္။ မမွားေအာင္ ဂရုတစုိက္ေရးရင္းကပင္ ကြ်န္ေတာ္အေတြးတခ်ိဳ႕တြင္ ဆရာၾကီးစုိးေမာင္ ရွိစဥ္က ေျပာခဲ႕ေသာ စကားမ်ားျပန္ၾကားေယာင္လာ၍ အာရုံကုိ မနည္းျပန္စုစည္းေနရေပသည္။
အတူေနခဲ႕သည့္သံေယာဇဥ္တုိ႕သည္ အလြယ္တကူျပတ္၍ မသြားေခ်။သာသည္ျဖစ္ေစ နာသည္ျဖစ္ေစ သစၥာမပ်က္ဘဲ အတူတူ ရုန္းကန္ခဲ႕ၾကသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အာရုံတြင္ ေပၚလာေသာအခါ ႏွလုံးသားတုိ႕သည္ နာက်င္ရေပသည္။
......!!......!!.........!!.......!!.......
စခန္းေဘး ျခံစည္းရုိးနားရွိ မီးေရာင္ျပျပေအာက္ဝယ္ လူတစ္စုသည္ ျငိမ္သက္စြာလွဲေလ်ာင္းေနေသာ အေလာင္းတစ္ခုအား အေလးျပဳေနၾကသည္။ငုိရွူိက္သံတုိ႕ထြက္မလာေသာ္လည္း သူတုိ႕ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ စုိ႕နင့္ေၾကကြဲေနၾကေပသည္။ေန႕ခင္းက ျပံဳးရႊင္စြာရွိေနေသာ ခႏၶာတစ္ခုသည္ အခုခ်ိန္မွာ အသက္မရွိေတာ့ေပ။အျဖစ္အပ်က္တုိ႕သည္ကား ျမန္ဆန္လြန္းေပစြ။တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း သက္တမ္းတုိတုိျဖင့္ ေၾကြလြင့္သြားရေသာ ဘဝတစ္ခု၏ ေနဝင္ခ်ိန္ကား နာက်င္မွူတို႕ျဖင့္ ကုန္ဆုံးခဲ႕ေပလိမ္႕မည္။ဘဝဟူသည္ မျမဲေသာ သေဘာတရားရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း မျငိမ္းခ်မ္းေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ေတာ့ လူ႕သက္တမ္းတုိုတုိျဖင့္ ေၾကြလြင့္ရေသာ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေပဦးမည္။ေသြးစြန္းေသာ ေန႕ရက္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ျဖတ္သန္းရေပဦးလိမ္႕မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူတုိ႕ရဲ႕ လုံျခံဳေရးအတြက္ ေျမခေပးခဲ႕ရေသာ ၾကယ္စင္တစ္ပြင့္သည္ အေလးျပဳေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အား တစ္ေနရာမွေနျပီး ျပံဳး၍ၾကည့္ေနမလား..ဒါမွမဟုတ္ သူ႕မိသားစု ရွိရာဆီသုိ႕ပဲ ပ်ံသန္းသြားေလျပီလား .....
ေၾကြလြင့္သြားတဲ႕ၾကယ္စင္ပြင့္ရဲ႕ မိသားစုေတြလည္း အခုဆုိသိေလာက္ျပီေပါ့...ခုိကုိးရာမဲ႕သြားေသာ မုဆုိးမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္တြင္းမွာ တိမ္တုိက္ေတြျပိဳက်ေသာ ေကာင္းကင္းတစ္ခုလုိမ်ား ျဖစ္ေနမလား...အေဖကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေတြ႕ခြင့္မရႏုိင္ေတာ့တာကုိ မသိႏုိင္ေသးတဲ႕ ကေလးငယ္ေလးဟာ သူ႕အေဖရဲ႕ အနမ္းဖြဖြေတြကုိ တမ္းတေနမလား.....ဒါမွမဟုတ္ ဂုဏ္ယူမွူေတြေရာျပြမ္းေနတဲ႕ အျပံဳးေတြပဲ ျပံဳးေနၾကမလား....ကြ်န္ေတာ္အေနျဖင့္ ေသခ်ာမသိႏုိင္....
ေသခ်ာသည္ကား မျငိမ္းခ်မ္းမွူေတြရွိေနသမ်ွ ေသြးစြန္းေသာေန႕ရက္အခ်ိဳ႕တြင္ ၾကယ္စင္အခ်ိဳ႕ ေျမခေပးေနရဦးေတာ့မည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(ဖာပြန္ေဒသ တစ္ေနရာတြင္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရင္း က်ဆုံးသြားေသာ တပ္ၾကပ္ၾကီးစုိးေမာင္ အား ဂုဏ္ယူသတိရလ်က္)ျပည္ျငိမ္းသြင္

အျပည့္အစံုသို႕ >>

စစ္တကၠသိုလ္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ
ဒီကေန႔မနက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊တပ္မေတာ္ခန္းမမွာက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း
အမွတ္စဥ္(၁၄)အပါအ၀င္သင္တန္း(၆)ခုေပါင္းရဲ႕ စုေပါင္း အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့တယ္။


ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ၊မိဘ-အစရွိတဲ့ အနေႏာၱအနႏ ၱ ဂိုဃ္း၀င္ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား စံုညီစြာကိုေတြ႕ၿမင္ရတဲ့အတြက္၀မ္းေၿမာက္ၿခင္းနဲ႔အတူမဂၤလာ ရွိလွပါဘိ။

အေမကေမြး၊ တပ္ကေကြ်းဆိုေသာ္ၿငား ဒုတိယအရြယ္မွာတိုင္းၿပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ေမြးတတ္ဖို႔၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ/နယ္ေၿမတည္တန္႔မွဳကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္တတ္ဘို႔-စတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေတြသင္ၾကားေပး ခဲ့တာက ဒီဆရာ/ဆရာမေတြဘဲေပါ့။

သင္ၾကားေရးဆရာ/ဆရာမေတြထဲမွာ စစ္ဖက္၊ အရပ္ဖက္ကဆရာ/ဆရာမေတြပါ၀င္ သလို နည္းၿပေတြထဲမွာလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံု ရဲေဘာ္၊ အၾကပ္နဲ႔အရာခံဗိုလ္ၾကီး
ေတြ-စတဲ့အဆင့္မ်ိဳးစံုပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာမိမိကိုပညာသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ဆရာသမားေတြရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုၿပန္
လည္တုန္႔ၿပန္ေအာက္ေမ့/ ဂါရ၀ၿပဳ/ပူေဇာ္ကန္ေတာ့တတ္တဲ့တပ္မေတာ္မ်ိဳး က်ေနာ္ တို႔တစ္ခုဘဲရွိလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ၀ိေသသတမ်ိဴးၿဖစ္သလို ဂုဏ္ယူဘြယ္ အဂၤါရပ္တခုပါဘဲ။

ထူးၿခားတာေၿပာရရင္ ဒီမနက္က်ေနာ္တာ၀န္ယူကန္ေတာ့ခဲ့ရတဲ့ ဆရာက ကခ်င္လူ မ်ိး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ အသက္က ၈၀ နားကပ္။ သူကို လက္အုပ္ခ်ီကာ ဦး(၃) ၾကိမ္ကန္ေတာ့တဲ့အခါ သူကၿပန္ၿပီး သာဓု ၃ ၾကိမ္ေခၚဆိုေပးတယ္။

တခါ-က်ေနာ္ကဆက္ၿပီး “Merry Christmas & Happy New Year Sir” -ဆို
ေတာ့ သူက “ေအး-Merry Christmas, same to you” တဲ့။ “ဆရာ့ဇနီး မာမီ့ကို လည္းႏွဳတ္ဆက္တယ္ေၿပာလိုက္ပါေနာ္” ဆိုေတာ့ “အင္း-ပါ”တဲ့။

ၿပီးမွ က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကိုေသခ်ာေအာင္ၿပဴးၾကည့္ရင္းဆက္ေၿပာတယ္-

“ေဟ့ေကာင္၊ မင္း အေနာ္ရထာက ေလးလြင္မို႔လား၊ မင္းေနေကာင္းေအာင္လုပ္ အုန္း၊ ငါ Facebook မွာ မင္းေနမေကာင္းဘူးလို႔ေတြ႕လိုက္မိတယ္၊ ဒို႔-မင္းအ တြက္စိတ္ပူေနရတယ္-ကြ”-တဲ့ေလ။ ကိုင္း-မွတ္ကေရာ။

ေၿပာသာေၿပာေနတာ၊ သူက ခံု ေပၚမွာ တခ်ိန္လံုးမလွဳပ္မယွက္။ မတ္တပ္ မရပ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ လက္ထဲမလဲ ဒုတ္ေကာက္ၾကီးနဲ႔။ မ်က္စိကလည္းသဲကြဲစြာ ၿမင္ရတဲ့ ပံုမေပၚ။ မ်က္မွန္ခြ်တ္ၿပီး သုတ္လိုက္၊တပ္လိုက္။

ေအာ္-ဆရာေတြ၊ ဆရာေတြ။ ေနာက္ဆံုးေတာလည္း့ ဆရာဟာ တသက္လံုး ကိုယ့္ဆရာ ပါဘဲဗ်ာ။

ဆရာ/ဆရာမအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာက်မၼာခ်မ္းသာၾကပါေစေလ။

(ေလးစားစြာၿဖင့္ - ေလးလြင္)
အျပည့္အစံုသို႕ >>

မူလတန္းေအာင္မွ တပ္သားသစ္အျဖစ္ လက္ခံမည္Byေအာင္သူရ

တပ္သားသစ္စုေဆာင္းရာတြင္ ယခင္က ပညာအရည္အခ်င္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိခဲ့ေပ (ဓာတ္ပံု − ေအအက္ဖ္ပီ)


အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေစေရး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အနိမ့္ဆုံး အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ တပ္ သားသစ္အျဖစ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တြင္ တပ္သားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ လုိပါက ပညာအရည္အခ်င္းသတ္ မွတ္ခ်က္မထားဘဲေရးတတ္၊ ဖတ္ တတ္႐ုံျဖင့္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သုိ႔၀င္ ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္၊ ေက်ာင္း ထြက္လက္မွတ္(မူရင္း)၊ သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၏ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတုိ႔ပါရွိရမည္ဟု တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကေလးစစ္သားကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္တယ္၊ မျပည့္ဘူးဆုိတာ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ကို ၾကည့္တာနဲ႔ အျငင္းပြားစရာမလုိေတာ့ဘူး’’ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘တပ္မေတာ္သားဆုိတာ ပညာတတ္ေလေကာင္းေလပဲ။ ထမင္းငတ္လုိ႔ စစ္ထဲ၀င္တာတို႔၊ အလုပ္မရွိလို႔ စစ္ထဲ၀င္တာဆုိ မေကာင္းဘူး’’ဟု ဒီမုိကေရစီေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ကဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ ကေလးစစ္သားမ်ားကို မိဘမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စတင္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ စုစုေပါင္းစစ္သည္အင္အား ငါးသိန္းခန္႔ရွိသည္။
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ခြင့္သာခုိက္မွ TNLA မလုိက္ခ်င္လွ်င္20.12.2014

ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းသစ္ကုိ စတင္ေဖာက္ထြင္းေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနေသာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းမႈမ်ားက အားတက္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မေျပလည္မႈမ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာၾကရင္း အေကာင္းဆုံးအေျဖတစ္ခုဆီ မၾကာမီ ရရွိခံစားရေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအပစ္ရပ္ႏုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီ တက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိအပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားဘက္မွ NCCT အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း အစိုးရ ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေသးေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရး တပ္မေတာ္(KIA)အဖြဲ႕ႏွင့္ တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)အဖြဲ႕တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ထုိအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အနက္ TNLA အဖြဲ႕ကုိ အဓိကထားၿပီး ေျပာစရာျဖစ္လာပါသည္။

TNLA အဖြဲ႕ထံသုိ႔ အစိုးရဘက္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ TNLA ဘက္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕သုံးၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္မေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ TNLA အေနျဖင့္ အမ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေျပာဆုိေနသလုိ KIA အဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ၾသဇာခံေနၿပီလား၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္းကြဲငွက္အျဖစ္ တစ္ဖြဲ႕တည္းကြဲေန သလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ အေျဖထုတ္ၾကည့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

TNLA အဖြဲ႕၏ ေနာက္ေၾကာင္းသမုိင္းကုိ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ရာ ၎အဖြဲ႕ဆုိတာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိခဲ့ၿပီး ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ရတည္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သလုိ TNLA ဟူေသာ နာမည္မွာလည္း ပေလာင္ေဒသမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့တာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမုိးညဲၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ လ်က္ရွိသလုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူေနမႈဘ၀ကုိလည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရရွိခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ TNLA ဘယ္ကေန ျပန္ေပၚလာသလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါသည္။

TNLA တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေျပာစကားအရ TNLA အဖြဲ႕ဆုိတာ အမည္ခံျဖစ္ၿပီး အင္အားလည္းမရွိသလုိ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္လည္း ဘာမွမရွိေသာ သင္းကြဲအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပေလာင္ေဒသ မွာ လႈပ္ရွားေနေသာ TNLA အဖြဲ႕တြင္ အင္အား(၁၀၀)ခန္႔သာရွိသည္ဟု သိရၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ေနျခင္းကေတာ့ KIA အဖြဲ႕၏ လက္ခ်က္ဟုဆုိၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ TNLA အဖြဲ႕သည္ မူလအဖြဲ႕ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ KIA အဖြဲ႕ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္သြားေသာ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား KIA မွ ေစခုိင္းမႈေၾကာင့္ ေျခဦးလွည့္လာေသာ အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ KIA အဖြဲ႕၏ ထားရာေနေစရာသြားဘ၀နဲ႔ ပေလာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အသုံးခ်ေနေသာ TNLA အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဒသခံမ်ားကလည္း ရႈျမင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕တုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား စစ္ေျပးဒုကၡ သည္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ေပၚ ပေလာင္ပါတီရုံးႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ပြဲရုံအေဟာင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ပေလာင္ျပည္သူ ၈၀၀ ေက်ာ္ ၁၀၀၀ နီးပါး ရွိေနျခင္းက တုိက္ပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပေလာင္တုိင္းရင္းသား မ်ားက ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား ကုိယ့္လက္နက္ကုိင္ TNLA အဖြဲ႕ကုိ အားမကုိးရ သည့္အျပင္ ဒုကၡကုိပါ သယ္ေဆာင္လာတာေၾကာင့္ အုိးအိမ္ရပ္ရြာစြန္႔ခြာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ TNLA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မရွိ၊ လူ/လက္နက္ အင္အားလည္း ရာဂဏန္းမွ်သာရွိသည့္အတြက္ အမည္ခံသင္းကြဲအဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ KIA အဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ထားရာေနေစရာသြား လုပ္ေနတာမွန္ခဲ့လွ်င္ လည္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ စဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကုိ အခြင့္အခါႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ေဒသကို ကာကြယ္ရန္ TNLA အေနျဖင့္ KIA လက္ေအာက္ခံဘ၀က ႐ုန္းထြက္ခ်ိန္တန္ၿပီသလို သင္းကြဲအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္မသင့္ေတာ့ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

မုိင္းအုိက္ေက်ာ္ေရႊ


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး တုိက္တုိင္းေအာင္ေလတပ္ (သုိ႔မဟုတ္)Israeli Airforce-IAF


-၆ရက္ၾကာစစ္ပြဲ(၁၉၆၇ခုႏွစ္)

ႏုိင္ငံေလးႏုိင္ငံ၏ ေလတပ္ေလးခုႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။တစ္ရက္အတြင္း ေလယာဥ္ အစီးေလးရာေက်ာ္ ဖ်က္စီးႏုိင္ခဲ့သည္။၃နာရီအတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေလတပ္မ်ား မည္သည့္ တုံ႕ျပန္မူမွ မရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေလေၾကာင္းစုိးမုိးမူ အျပည့္အဝ ရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။


-ယြန္ကစ္ပူးစစ္ပြဲ(၁၉၇၃ခုႏွစ္)

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဒမစၥကတ္ရွိ ဆီးရီးယားတပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ တုိက္ခုိက္ ဖ်က္စီးႏုိင္ခဲ့သည္။အီဂ်စ္ သံခ်ပ္ကာ တပ္မၾကီးမ်ား ဆက္လက္ စစ္မခ်ီတက္ႏုိင္ေအာင္ စူးအက္တူးေျမာင္း တံတားကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။ထုိစစ္ပြဲတြင္ အစၥေရးေလတပ္မွ ေလယာဥ္ အစီးေပါင္း ၄၅၀ေက်ာ္ ဖ်က္စီးႏုိင္ခဲ့သည္။

-အီရတ္ႏွဴကလီးယားစက္ရုံ တုိက္ခုိက္မူ(၁၉၈၁ခုႏွစ္)

၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္ႏုိင္ငံ ဆာဒမ္ဟူစိန္၏ ႏွဴကလီးယားစီမံကိန္းကုိ ေမာ့ဆက္မွ သိရွိခဲ့ျပီး F-16တုိက္ေလယာဥ္မ်ာျဖင့္ ထုိစီမံကိန္းကုိ လက္လႊတ္ရသည္အထိ ျဖစ္ေအာင္ လုံးဝဖ်က္စီးႏုိင္ခဲ့သည္။ထုိေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးသည္ ကမာၻ႕ပထမဆုံးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏွဴကလီးယားစက္ရုံကုိ တုိက္ခုိက္ေသာ စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။

Peace for Galilee(၁၉၈၂ ခုႏွစ္)

-ဆီးရီးယားေလတပ္မွ ေလယာဥ္အစီးေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ကုိ ပစ္ခ် ဖ်က္စီးႏုိင္ခဲ့ျပီး ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးစခန္းေပါင္း ၁၉ခု တာေဝးေရဒါ သုံးခုတုိ႔ကုိ ဖ်က္စီးႏုိင္ခဲ့သည္။ထုိစစ္ဆင္ေရးတြင္ အစၥေရးေလတပ္မွ အထိအခုိက္ အက်အဆုံး တစ္ခုမွ မရွိခဲ့ေပ။

Sky(၁၉.၁၂.၂၀၁၄)အျပည့္အစံုသို႕ >>

KIA ေၾကာင့္ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ၾကား အမုန္းမပြားေစခ်င္ပါဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၄

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ KIA ဖမ္းဆီး ရွမ္း လူငယ္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေ

ၾကာင္းသိရပါသည္။ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕ (ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း)မွ ဦးစီးက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံလူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

KIA အဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရွမ္းနီလူငယ္ ၂၈၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းအေပၚ KIO နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕က ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု တုန္႔ျပန္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ားအၾကား အမုန္းတရားပိုမိုႀကီးထြားလာေတာ့မည့္အရိပ္အေရာင္မ်ား ထင္ဟပ္ေန သည္။ တကယ္အဖမ္းခံထားရေသာ မိဘမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစဟုလည္း ဆုေတာင္းေပးေနမိပါသည္။

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕ကေတာ့ ဖမ္းဆီးခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား၊ တိုင္းရင္းသူမ်ား၏ အမည္အရင္းကို Online ေပၚ တြင္ တရား၀င္ျဖန္႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာအထူး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ပီေဂ်းနမ္ဘီးယား၊ လူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္းဟီးလီးႏွင့္ အေမရိကန္သံရံုးမွ လူ႕ အခြင့္အေရးအရာရွိ ဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Thu Huynh Thi Nyuyen တို႔အား KIA ဖမ္းဆီးခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေစေရး တိုင္ၾကားစာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KIO ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ရွမ္းနီေတြရဲ႕ ပမာဏက လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ရတယ္။ သူတို႔ ေျပာ သေလာက္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္သားမစုေဆာင္းရဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မေျပာနဲ႔။ အစိုးရ ထိုးစစ္ဆင္ ေနသမွ်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေဆာင္းရမွာပဲ။ ဟု KIO နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕(TAT) ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဒါင္းဒါးက ေသြးခြဲတဲ့စကား မီဒီယာတစ္ခုဆီမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။လူမိုက္စကား ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဦးေဒါင္းဒါး ဘယ္လိုအဆင့္အတန္း ရွိသလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပရာေရာက္ေနၿပီး KIA ဖမ္းဆီးခံ ရွမ္း မ်ားကိုျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ေလသံေတာင္မဟတာက တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကား ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိသူဟု သက္မွတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကခ်င္တစ္မ်ိဳးတည္းေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရွမ္းနီ၊ လီဆူး၊ ရ၀မ္၊ ပေလာင္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ KIA ဖမ္းဆီးထားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာလြတ္ေျမာက္ရန္ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ေရးရာအဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳစရာေကာင္းပါသည္။ထိုအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အျခားေသာ တိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားကလည္း လက္တြဲပါ၀င္ၿပီး KIA ဖမ္းဆီးခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေပး ၾကရပါမည္။ ရိုးသားစြာေျပာရလွ်င္ KIA ေၾကာင့္ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ၾကားမွာ အမုန္းတရားမ်ား မတိုးပြားေစခ်င္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ဇင္သန္႔

အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers