ငပိန္းတို႔၏ အေနာက္ယိမ္းရြာ

Aug 1, 2015


ငပိန္းတို႔ရြာတြင္ ရြာလူႀကီး အသစ္ေျပာင္းသလို ရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအားလံုးလည္း အသစ္ေျပာင္းသျဖင့္ ရြာလည္း မူ၀ါဒေတြေျပာင္း၊ ပံုစံေတြေျပာင္းလဲကာ ရြာသစ္ၾကီး ျဖစ္လာသည္။ ရြာအမည္ကိုပင္ အေနာက္ယိမ္းရြာဟု ေျပာင္းလိုက္ေသးသည္။

ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ တစ္ဖက္ရြာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ဟုတ္လည္းဟုတ္သည္။ တစ္ဖက္ရြာက ငပိန္းတို႔ရြာအေပၚ အလြန္အႏိုင္က်င့္သည္။ အႏိုင္က်င့္ရေလာက္ေအာင္လည္း ငပိန္းတို႔ရြာက ရြာသားအားလံုး တစ္ဖက္ရြာႏွင့္ မကင္းၾက။ အလယ္ရြာသား ဖိုးေထာင္တစ္ေယာက္ တစ္ဖက္ရြာႏွင့္ ကင္းတယ္ဆိုၿပီး ဖင္ပိတ္ျငင္းဖူးေသာ္လည္း ဖင္ကြဲသြားခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္ရြာက အပ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္လိုက္ရေသာအခါမွ ၿငိမ္သြားခဲ့ရဖူးေသးသည္။

ျဖစ္စဥ္အစသည္ကား တစ္ဖက္ရြာမွရြာသားမ်ား ငပိန္းတို႔ရြာတြင္း၀င္၍ သစ္ခုတ္တာကို ဖမ္းမိရာမွ စသည္။ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သစ္သူခိုးမ်ားကို ရြာတြင္ တစ္သက္လံုးထိပ္တံုးခပ္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သျဖင့္ ငပိန္းတို႔ တစ္ရြာလံုး လက္ခုပ္တီးၾကသည္။ ထိုသစ္သူခိုးမ်ားကို ထားရန္အတြက္ ငပိန္းတို႔ရြာရံပံုေငြျဖင့္ ရြာပိုင္အခ်ဳပ္ ေဆာက္သည္။ ထုိသစ္သူခိုးမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္အတြက္ တစ္ေန႔တစ္အိမ္ ထမင္းပို႔ေပးရသည္။ တစ္ဖက္ရြာ မွလည္း အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၿပီး ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရြာလူၾကီးမ်ား မခံႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ထိုသစ္သူခိုးမ်ားသာမက၊ ငပိန္းတို႔ ရြာခံလူမိုက္မ်ား၊ ရြာလံုျခံဳေရးျပဳတ္မ်ားပါ အကုန္လႊတ္ေပးလိုက္သျဖင့္ ရြာတြင္း မေက်နပ္ပြဲ စလာသည္။

ငပိန္းတို႔ရြာ ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီးမွ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာကို မလဲႏိုင္ဘူး ဟု ေၾကညာသည္။ ငပိန္းတို႔ ရြာသားမ်ားကလည္း တစ္ဖက္ရြာေၾကာက္တဲ့ ရြာလူႀကီး အလိုမရွိဟု ဆႏၵျပၾကသည္။ ရြာသားတစ္ခ်ိဳ႔က လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့အထဲ ရြာေတာင္ပိုင္းဘုန္းၾကီးကို သတ္ခဲ့သူလည္း ပါသည္ဟု လိမ္ၾကေတာ့ ပိုဆိုးသြားသည္။ ဒါျဖင့္ တစ္ဖက္ရြာအစား ဘယ္ရြာနဲ႔မဟာမိတ္လုပ္မလဲဟု ဆံုးျဖတ္ၾကရာ ရြာေနာက္ ပင္လယ္ ၂ ခုေက်ာ္မွ တစ္ဖက္ရြာႏွင့္ အင္အားတူ အေနာက္ရြာသစ္ၾကီးႏွင့္ မဟာမိတ္လုပ္ရန္ မဲမ်ားသျဖင့္ လက္ရွိရြာလူၾကီး ျပဳတ္ၿပီး ရြာလူၾကီး အသစ္တက္လာ သည္။

ငပိန္းတို႔ ရြာလူၾကီးအသစ္သည္ကား အင္မတန္ ရြာသားမ်ားအၾကိဳက္ ေနတတ္သည္။ ရြာသားမ်ားအလိုအတိုင္း တစ္ဖက္ရြာႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနသည္။ တစ္ဖက္ရြာကလည္း ခပ္တင္းတင္း တုန္႔ျပန္သည္။ ငပိန္းတို႔ရြာက ရြာထြက္ကုန္မွန္သမွ် မ၀ယ္ေတာ့ဘူး ဟုေျပာသည္။ ငပိန္းတို႔ ၀၀ စားရသည္။ မၾကာခင္ ရြာေတာင္သူမ်ား မြဲလာသည္။ အေနာက္ရြာ သစ္ၾကီးမွလည္း ရြာေနာက္ပိုင္းတြင္ ခိုး၀င္ေနေသာ ဘယ္ရြာမွန္းမသိ အသားမဲ ရြာသားမ်ားအား ငပိန္းတို႔ရြာသား အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ တြန္းအားေပးသည္။ ရြာေပါင္းစံု အစည္းအေ၀းတြင္ ငပိန္းတို႔ရြာလူၾကီးသစ္မွ လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အေနာက္ရြာသစ္ၾကီးနဲ႔က်န္ရြာမ်ားမွ လက္ခံဖို႔ ဇြတ္ ေျပာၾကသည္။ အရင္ ငပိန္းတို႔ဘက္မွ ေထာက္ခံေနက် တစ္ဖက္ရြာလူၾကီးက မသိဟန္ ေဆာင္ေနသည္။

ဒီတင္မကေသး ငပိန္းတို႔ရြာစြန္တြင္ေနေသာ သူခိုးဓားျပမ်ားကို သံမူလီကြင္းႏွင့္ ေလးဂြမ်ား ထုတ္ေပးသည္။ သံမူလီကြင္း အသံၾကားလွ်င္ ဒူးတုန္တတ္ေသာ ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီးမွ ထုိသူခိုးဓားျပမ်ားကို ရြာလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဂ်ာနယ္သင္ပုန္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ အေနာက္ရြာသစ္ၾကီးထုတ္ ပစၥည္းအားလံုး အတုလုပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ဖက္ရြာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ငပိန္းတို႔ရြာသံုး ေငြမ်ားကို ဘီလီယံ ၁ သိန္းဖိုး ရိုက္ထုတ္ လိုက္သည္။ ငပိန္းတို႔ရြာက ခိုးေရာင္းသမွ် ထိုပိုက္ဆံမ်ားျဖင့္ ၀ယ္သည္။ ငပိန္းတို႔လက္ထဲတြင္ ရွိသည့္ေငြပင္ အတုမွန္း အစစ္မွန္းမသိၾကေတာ့တဲ့ အထိျဖစ္လာသည္။ အေနာက္ရြာသစ္ၾကီးမွ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ရန္လည္း ငပိန္းတို႔ရြာတြင္ အေနာက္ရြာသံုးေငြ မရွိျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုး ငပိန္းတို႔ရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ က်န္ရြာမ်ားမွ ေခ်းထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္မဆပ္ႏိုင္သလို ငပိန္းတို႔ရြာလည္း မတည္ၿငိမ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။

ရြာစြန္သူခိုးဓားျပမ်ားက အေရွွ႕ယိမ္းရြာသစ္မ်ားအျဖစ္ထူေထာင္သည္။ ငပိန္းတို႔ရြာကို ကူညီဖို႔ အေနာက္ရြာက လႊတ္လိုက္ေသာ စစ္ကူေလွမ်ား မေရာက္ခင္ ငပိန္းတို႔ရြာ အေရွ႕ျခမ္း တစ္ဖက္ရြာပိုင္သြားသည္။ ငပိန္းတို႔ရြာ အေနာက္ျခမ္းကို အသားမဲရြာသားမ်ား ပိုင္သြားသည္။ ငပိန္းတို႔ရြာေျမာက္ျခမ္းတြင္ အေရွ႕ယိမ္းႏွင့္ အေနာက္ ယိမ္း အုပ္စုကြဲလာသည္။ ရြာေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း သဘာ၀ေဘးမ်ားေၾကာင့္ ရပ္တည္ရန္ပင္ မလြယ္ေတာ့။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ငပိန္းတို႔၏ အေနာက္ယိမ္းရြာသစ္ၾကီးအား.............

ဦးဦးတိမ္အျပည့္အစံုသို႕ >>

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမကုန္ခင္ ဧရာေရႊဝါ ေျမၾသဇာျပႆနာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါ ဦးေရႊမန္း၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ၃ လ ေက်ာ္ပဲလိုပါေတာ့တယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးဖို႔ ကလည္း တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာပါၿပီ။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ဦးေရႊမန္းက သမၼတလုပ္မယ္လို႔လည္း ေျပာထား ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ နာမည္မပ်က္ေရးအတြက္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မကုန္ခင္မွာ ဧရာ-ေရႊ၀ါကုမၸဏီ ကိစၥေလး ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေစခ်င္ပါတယ္။


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး တိုင္းမွဴး ဘ၀က သူ႔သား ေအာင္သက္မန္း ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဧရာ-ေရႊ၀ါကုမၸဏီဟာ ဧရာ၀တီတိုင္း တစ္တိုင္းလံုးရဲ႕ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို တစ္ဦးတည္း မူပိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေျမၾသဇာေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေတြကတဆင့္ ေတာင္သူေတြကို မဝယ္မေနရ ဝယ္ခုိင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူေတြကို ေျမၾသဇာႀကိဳေပးၿပီး စပါးေပၚေတာ့ မတန္တဆေစ်းနဲ႔ ျပန္ေတာင္းပါတယ္။ တုိင္းမွဴးအမိန္႔ဆိုေတာ့ ဘယ္လယ္သမားမွ မယူဘဲ၊ မေပးဘဲ မေနရဲပါဘူး။ ဦးေရႊမန္းတို႔ တုိင္းမွဴး ျဖစ္ခ်ိန္က တုိင္းမွဴးဆိုတာ တုိင္းတစ္တုိင္းလံုးကို ေမွာက္ပစ္လို႔ရတဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္လား။ ဧရာ-ေရႊဝါေၾကာင့္ ဧရာဝတီ တုိင္းတြင္းက ေတာင္သူ အမ်ားအျပား ေျမေပါင္၊ လယ္ေပါင္နဲ႔ ဒုကၡေတြ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဧရာဝတီတုိင္းသားေတြက ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လယ္လုပ္လာတဲ့ ေတာင္သူေတြကဘယ္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေျမၾသဇာသံုး ရမယ္ဆိုတာလည္း အားလံုးသိပါတယ္။ ဦးေအာင္သက္မန္းရဲ႕ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာေတြ ေရာက္မလာခင္ကတည္းက ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ဆန္အိုးႀကီးျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ အခုေတာ့ ဆန္အိုးႀကီးထဲမွာေနတဲ့ သူေတြက စားစရာဆန္မရွိတဲ့အျဖစ္ ေတာင္ ေရာက္တဲ့လူေတြရွိပါတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ေျမဧကပိုင္ဆိုင္မႈေပၚမူတည္ၿပီး စိုက္စုိက္ မစိုက္စိုက္ မဝယ္ မေနရ ဝယ္ရတာပါ။ စပါးေပၚခ်ိန္တုိင္းမွဴးသားကို အေၾကြးေပးရတာနဲ႔ တခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းစရိတ္ မရွိေတာ့လို႔ ေက်ာင္းထြက္ရပါတယ္။ လယ္သမားမိသားစုေတြက လယ္ကလြဲၿပီး တျခားဘာမွ မလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။

ေနာက္ဆံုး စီးပြားေရးအဆင္မေျပေတာ့ ကေလးေတြကိုၿမိဳ႕ပို႔ၿပီး လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ စားပြဲထိုးလုပ္ခိုင္းရပါတယ္။ တသက္လံုးမိသားစုနဲ႔ လယ္ထဲမွာ ေပ်ာ္ေနတဲ့သူေတြက တကြဲတျပားေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ လယ္သမားမိသားစုေတြ က်ခဲ့တဲ့မ်က္ရည္ေတြ၊ ေခၽြးစက္ေတြကိုေတာ့ ဘယ္သူမွမသိခဲ့ၾကရပါဘူး။

ဦးေရႊမန္းမိသားစုေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ကုန္တာ လယ္သမားေတြတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျမၾသဇာေရာင္းတဲ့ ဆုိင္ရွင္ေတြနဲ႔ ဆုိင္အလုပ္သမားေတြလည္းပါပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မဝယ္ေတာ့တာေၾကာင့္ ဆုိင္ေတြ အကုန္ပိတ္လိုက္ရၿပီး အလုပ္ သမားအမ်ားအျပား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းတို႔ မိသားစုက ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သူေဌးျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ ဧရာဝတီတုိင္းက လယ္သမားေတြက အေၾကြးနဲ႔ပိၿပီး လယ္ေရာင္းဆပ္ ရတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘဝေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ လယ္သမားဆိုတာ လယ္မရွိရင္ ဘဝ အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ပါဘူး၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဧရာဝတီတုိင္း
သားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေအာင္စလုပ္ခဲ့တာဦးေရႊမန္းရဲ႕မိသားစုပါ။ ဒီျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘဲ
သမၼလုပ္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္ဝင္မယ္ဆိုရင္ သမၼတျဖစ္မွ ဘဝပ်က္သြားတဲ့ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵျပျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမကုန္ခင္ အေလ်ာ္ျပန္ေပးခဲ့ပါလို႔ ဦးေရႊမန္းကို ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဦးျမင့္တင္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေျပာၿပီ

Jul 30, 2015ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔မွာ Nikkei Asian Review နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေတာ့ လက္ရွိသမၼတသက္တမ္းၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးကေန အနားယူမယ္ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕ကနဦးစဥ္းစားခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူဟာ သမၼတအျဖစ္ ဒုတိယသက္တမ္းထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ထုတ္ေျပာလိုက္ပါၿပီ။


အသက္ ၇ဝအရြယ္လည္းရွိ ႏွလံုးမွာ Pacemaker တပ္ဆင္ထားရတဲ့သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာသမၼတအျဖစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ဆက္လုပ္ခ်င္တာလဲဆိုတဲ့ Nikkei ရဲ႕ေမးခြန္းကိုေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က -
"က်ေနာ့္အသက္အရြယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးအရ က်ေနာ္အနားယူခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးႏိုင္တဲ့ လူငယ္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ေတြ အင္မတန္ပဲ နည္းပါးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္နဲ႔ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအရ သမၼတေလာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ သမၼတျဖစ္မယ့္သူကို ေရြးခ်ယ္ရတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔က မလိုအပ္ပါဘူး။ သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေနတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ရတဲ့စနစ္"ပါလို႔ သူဘာ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မၿပိဳင္ဘဲ သမၼတအျဖစ္ ဆက္ၿပီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"ဒါ့ေပမယ့္ အခုလက္ရွိက်ေနာ္ စဥ္းစားေနတာကေတာ့ သမၼတျဖစ္ျခင္းထက္၊ ေနာက္သမၼတသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ လြတ္လပ္မွ်တဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ျမင္လိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သူ ဘယ္သူမဆို သမၼတဟာ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္တဲ့အထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိတာကို လိုလားပါတယ္။ သမၼတျဖစ္ခ်င္တာထက္ အေရးႀကီးတာက က်ေနာ့္စိတ္ထဲရွိတာ အဲဒါပဲျဖစ္ပါတယ္။"

"က်ေနာ္တို႔ဟာ တပ္မေတာ္အစိုးရကေန ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရကို ကူးေျပာင္းရာမွာ ေသြးထြက္သံယိုမႈမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တာဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့သမိုင္းအေမြတစ္ခု ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္"

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ သူနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠဌလည္းျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ကိစၥ ေတာ္ေတာ္ေလး ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ေနပံု ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုးနီးပါးဟာ စစ္တပ္ ၂၅%ေက်ာ္ရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈနဲ႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းၾကားက တင္းမာမႈ၊ လြန္ဆြဲမႈေတြဟာ သိသိသာသာပဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္မွာ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြဟာ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က လံုးဝလက္မခံပါဘူး။

"ဒီကိစၥက အေတာ္ကို ထူးဆန္းတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဆိုရင္
ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသလို ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ဟာ ထူးျခားေနၿပီး ဘယ္သူကမွလည္း ဒီျပဌာန္းခ်က္ကို လိုက္နာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး"

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္
ရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တားျမစ္ပံုရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ထိပ္တန္းဝန္ႀကီးေတြ၊ အရာရွိေတြဟာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမၿပိဳင္ဘဲ သမၼတအျဖစ္ ဒုတိယသက္တမ္းကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ယူဆေနပါတယ္။

ကမာရြတ္
(ဓာတ္ပံု - Yumi Kotani/Nikkei)


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ငပိန္းတို႔ရြာ


ငပိန္းတို႔ရြာ မဲဆြယ္ပြဲကား အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားစြာျဖင့္ အလြန္ၿမိဳင္လွသည္။
ရြာေအာက္ပိုင္း ဆယ္အိမ္ေခါင္းၾကီးက ဆိုကၠားနင္းၿပီးလည္း ခ်မ္းသာႏိုင္ပါတယ္ဟု ဆုိကၠားဆရာမ်ားကို ေတြ႔ၿပီး ေျပာလိုက္သည္။ ဆိုကၠားဆရာေတြကို ထိုကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ၿပီးေျပာဖို႔ ရြာစည္ပင္သာယာက တစ္ေယာက္ကို ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ ထုတ္ေပးသည္။ ငပိန္းက ရြာစည္ပင္သာယာက ဘာအေၾကာင္းအရာ၊ဘာေခါင္းစဥ္နဲ႔ အဲဒီပိုက္ဆံကို ဘယ္သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ ေပးတာလဲ၊ စည္ပင္ပိုက္ဆံက ဆယ္အိမ္ေခါင္းမိန႔္ခြန္းအတြက္လား ဟု အထြန္႔သြားတက္သည္။ ငပိန္း ရြာေအာက္ပိုင္းတြင္ ထိပ္တံုးအခတ္ခံရၿပီး ေအာက္ပိုင္းမလာရ အမိန္႔ထုတ္ ခံလိုက္ရသည္။

"ဆိုကၠားနင္းျပီး ခ်မ္းသာတဲ့သူကိုေတာ့ က်မလည္းမေတြ႔ဖူးေသးဘူး” ဆိုသည့္ စကားသံႏွင့္ အတူ လြန္ခဲ့သည့္အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္က ကာလသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး သမီး အဘြားဆုက ခပ္မိန္႔မိန္႔ၿပံဳးၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ လမ္းေပၚထြက္လိုက္၊ေထာင္က်လိုက္ျဖင့္ ခ်မ္းသာလာၾကသူမ်ားက လက္ခုပ္ တစ္ေျဖာင္း ေျဖာင္း တီးၾကသည္။ ငပိန္း မေနႏိုင္လို႔ ကုန္ထမ္းၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့လူ၊ ေထာ္လာဂ်ီေမာင္းၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့သူ၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ သူေရာ ေတြ႔ဖူးလား ဟု သြားေမးသည္။ အဘြားဆုက မေတြ႔ဖူးဘူးဟု ဘူးခံ ေျဖသည္။ ဒါဆိုသူတို႔က ဘာလုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာမွာလဲ ဟု ထပ္ကြန္႔ေမးလိုက္ရာ အဘြားဆုက ငါ့ပါတီကို မဲထည့္ေပါ့ ဟု ေျဖသည္။ ငပိန္း ေခါင္းတစ္ခါခါျဖင့္ ဒီဘူတာပဲဆိုက္တာပဲလို႔ ညည္းလိုက္ရာ လူအုပ္က ခဲႏွင့္ ထုလႊတ္လိုက္ၾကသည္။

ငပိန္း စိတ္ညစ္ညစ္ျဖင့္ ရြာလယ္လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လာသည္။ ရြာလယ္ေၾကာ္ညာသင္ပုန္းတြင္ ရြာလယ္ တဲစု ကိုယ္စားလွယ္အဘမန္းႏွင့္ အဘသိန္းကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းရန္ တိုင္စာမ်ား ေတြ႔လိုက္ သည္။ မဲေပးသည့္သူမ်ားကို ဂရုမစိုက္၍ဟု အေၾကာင္းျပထားသည္။ အဘမန္းကလည္း ေနာက္ႏွစ္ ရြာလယ္ တဲစုကမၿပိဳင္ဘဲ ေမြးခဲ့သည့္ ရြာအေနာက္ကပဲ ၿပိဳင္မယ္လို႔ ေၾကညာထားသည္။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ အဘရာ ဟု ေၾကာ္ၿငာေအာက္တြင္ ငပိန္းေရးလိုက္သည္။ သင္ပုန္းေစာင့္ လံုျခံဳေရးမ်ား လိုက္ရိုက္သျဖင့္ ထြက္ေျပး ရျပန္သည္။

ဂ်ာနယ္ေခါင္း သံမူလီကြင္းၾကီး အိမ္ေရွ႕ေရာက္သည္။ ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီးမွ ႏြားခ်ီးပံုကို တုတ္ျဖင့္ေထာက္ရင္း ဒီနားက ေစာင့္တယ္၊ ဒါ သံေခ်ာင္းတို႔အိမ္နဲ႔ နီးတယ္၊ သံေခ်ာင္းက ေအာင္ၾကီးတို႔နဲ႔ အုပ္စုဖြဲ႕ထားတယ္၊ လံုျခံဳေရးေတြ အားနည္းတယ္ ဆိုၿပီး ဂ်ာနယ္သင္ပုန္းတြင္ ကပ္ရန္ စာေခၚေပးေနသည္။ လံုျခံဳေရးအတြက္ အိမ္ကိုလည္း သံဆူးၾကိဳးအထပ္ထပ္ ကာခိုင္းေနသည္ ကိုေတြ႔လိုက္သည္။ တရားဥပေဒအထက္မွာ ဂ်ာနယ္ေခါင္း ရွိတယ္ကြ ဟု ငပိန္းက ေနာက္လိုက္ရာ ဂ်ာနယ္ေခါင္းျခံေစာင့္မ်ားကငပိန္းကို ၀ိုင္းခ်ဳပ္ၿပီး ပါးစပ္ကို အ၀တ္စည္းေပးလိုက္သည္။

ငပိန္း ရြာေျမာက္ပိုင္းကို ဆက္သြားသည္။ ေလးဂြပစ္သံမ်ား ပြက္ေလာရိုက္ေနသည္။ ငပိန္းေျမၾကီးမွာေမွာက္ၿပီး တြားသြားေနတုန္း အဘေအာင္နဲ႔အဘစိုးတို႔နား ကပ္သြားသည္။ အဘတို႔ ေျပာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ထိုးမွာဆိုဟု သြားေမးသည္။ အဘ ႏွစ္ေယာက္က အသံမထြက္ရန္ လက္ဟန္ျဖင့္ ျပသည္။ ဒီေလးဂြေတြ ကိုင္ထားမွေတာ့ ဘာထိုးထိုး ပစ္ေနမွာပဲ ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ဘယ္ကဘယ္လိုေရာက္လာမွန္းမသိေသာ ေလာက္စာလံုး ငပိန္းနဖူးလာမွန္သျဖင့္ ငပိန္း ေျပးရျပန္သည္။

အဘြားစုပါတီက ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို သြားေတြ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ့အေရးကို အမွီလိုက္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ာနယ္မ်ား အသဲအသန္ဖတ္ေနသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေက်းရြာလႊတ္ေတာ္ထဲ
ေရာက္လွ်င္ ၀တ္ဖို႔ အက်ီၤေရြးေနသည္။ အရီးတို႔က ဘာလို႔အခုမွ ရြာႏိုင္ငံေရး ထလုပ္ခ်င္ၾကတာတုန္းဟု ငပိန္း သြားေမးသည္။ ေက်းရြာေကာင္းစားဖို႔ေပါ့ဟဲ့ဟု ရဲရဲေတာက္ေျဖၾကသည္။ ရြာထဲက ေရၾကီး
တဲ့ေနရာေတြမွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ အရင္စီမံကြပ္ကဲၾကည့္ပါအံုးဟု ငပိန္းေျပာ
လိုက္ရာ ေရႊလက္စြပ္ျဖင့္ ေကာက္ေပါက္သျဖင့္ ငပိန္း လက္စြပ္ေကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးသည္။

ရြာအေရွ႔ပိုင္းက စတိတ္ရိႈးေၾကာ္ညာေတြ႔သည္။ ဟိုဘက္ရြာက DJ SODA လာကမယ့္ပြဲ ဆိုၿပီးေၾကာ္ညာထား သည္။ ေကာက္လာသည့္ လက္စြပ္ျဖင့္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၀ယ္လိုက္သည္။ ဒါအေကာင္းဆံုး အစီအစဥ္ပဲဟု ငပိန္းေျပာမိၿပီး ပါးစပ္ကို အျမန္ျပန္ပိတ္လိုက္သည္။ က်ီးကန္းေတာင္း
ေမွာက္ၾကည့္ေသာ္လည္း ငပိန္းကို ဘယ္သူမွ ဘာမွ လာမလုပ္ၾက။

ငပိန္း ၿပံဳးလိုက္သည္။ ၿပံဳးရင္းျဖင့္ DJ တီးလံုးအတိုင္း ခါးေတာင္က်ိဳက္ၿပီး ကေနလိုက္ေတာ့သည္။


ဦးဦးတိမ္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

တရုတ္ေၾကာက္တာလား


သစ္လာခိုးထုတ္တဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းခ်ကတည္းက ဒါဟာ အေတာ္ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈဆိုတာ အားလံုးသိတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအရ မၾကာခင္မွာ အစိုးရခ်င္း ညိွႏိႈင္းၿပီး လႊတ္ေပးရမယ္ဆိုတာလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက တြက္ဆၿပီးသားပါ။ သစ္ခိုးထုတ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ KIA အဖြဲ႔က တစ္ေယာက္မွ အဖမ္းခံရတာမရွိသလို၊ သစ္ခိုးဂိုဏ္းခ်ဳပ္စခန္း လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကလည္း အိေျႏၵမပ်က္ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သစ္ကားေမာင္းတဲ့ တရုတ္ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔
အလုပ္သမားေတြက အဖမ္းခံရတယ္။ ဒါကို မူးယစ္ေဆးေခါငး္ေဆာင္ ေနာ္ခမ္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသူေတြက ရွိေသးတယ္။ တစ္ျခားစီပဲ။


တစ္သက္တစ္ကၽြန္း အမိန္႔ခ်လိုက္ေတာ့ တရုတ္အငိုက္မိသြားတယ္။ အဖမ္းခံထားရတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက သစ္ခိုးတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ KIA တပ္ဖြဲ႔မွာ ၀င္တိုက္ေနတဲ့ စစ္သားေတြ မဟုတ္ဘူး။ ခ်က္ခ်င္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ေတြ ထြက္လာတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဟာ အလြယ္တကူအေလ်ာ့ေပးမယ့္ အစိုးရ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တရုတ္သိသြားတယ္။ ဒါကိုလည္း မေကာင္းေျပာခ်င္တဲ့သူကေတာ့ အေကာင္းကို ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံထဲ တရားမ၀င္သြားအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ ၂၀၅ ေယာက္ကို တရုတ္က ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးတယ္။ အဲဒီသတင္းက ဇူလိုင္ ၂၈ မွာမွ သတင္းစာမွာပါတယ္။ ဘယ္ဂ်ာနယ္ကမွလဲ တရုတ္က လႊတ္ေပးတဲ့ ကိုယ့္ျမန္မာတရားမ၀င္အလုပ္သမားေတြအေၾကာင္း မေရးၾကဘူး။ ေရးရင္ အစိုးရကို ဘယ္အပုပ္ခ် လို႔ ရေတာ့မွာတုန္း။

(၁) သူပုန္နဲ႔ေပါင္းၿပီး သယံဇာတလာထုတ္ရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း အခ်ခံရမယ္။ ႏိုင္ငံခ်င္းအဆင္မေျပရင္ တကယ္ ေထာင္ထဲေနရမယ္ ဆိုတာ ျပလိုက္တယ္။
(၂) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ထည့္ေပးလိုက္ေတာ့ ကမ္းလွမ္းလို႔မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေလ်ာ့ ေပးတာလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္လို႔ ရသြားတယ္။
(၃) သယံဇာတနဲ႔႔ အသက္ဆက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းသူပုန္ေတြကို ညွာတာမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သက္ေသျပလိုက္ ႏိုင္တယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို တရုတ္ေၾကာက္တဲ့ အစိုးရလို႔ ေျပာခ်င္ရင္လည္း ပါးစပ္ခဏပိတ္ထား။ အေမရိကန္ အုိဘားမားအစိုးရေတာင္မွ တရုတ္ကုိ လ်စ္လ်ဴမရႈရဲဘူး။ ေဒါင္းမယ္ေတာ္ႀကီးလည္း မၾကာေသးခင္ကမွ တရုတ္ သြားထားတာလည္း မေမ့နဲ႔။ ေပါက္တတ္ကရ လံႈ႕ေဆာ္ မႈေတြနဲ႔ ဆူပူေအာင္ လုပ္ဖို႕ၾကံရင္လည္း ေထာင္ထဲမွာ ေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတိရ။ အလကားေနရင္း တရုတ္ၾကည့္မရျဖစ္ေနရင္လည္း ျမန္မာျပည္ဖြားတရုတ္ေတြ ေက်ာင္းမွာ ထူးခၽြန္သလိုၾကိဳးစားၾက၊ အျပင္မွာ အလုပ္လုပ္သလို လိုက္လုပ္ၾက။
ၿပီးရင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္။

ဦးဦးတိမ္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (စ) ႏွင့္ NLD ပါတီ ၿငိစြန္းေနၿပီလား


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ NLD အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနျခင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ လက္ရွိ NLD ပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (စ) အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၇ (ဂ) တို႔နဲ႔ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီခြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္း အေဝးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမလုပ္ခင္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell၊ ၾသစေတးလ် သံအမတ္ႀကီး Nicholas Coppel ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားအႀကံေပး Joseph Guy Fisher ႏွင့္ International Foundation for Electoral Systems အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာသမၼတေလာင္း လ်ာထားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ ႏွင့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေတာင္းယူခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (စ) တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အျခားအေထာက္အပ့ံကို တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ၾသဇာ ခံယူ့ျခင္းမျပဳရ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၇ (ဂ) တြင္လည္း အလားတူ ျပ႒ာန္း
ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ အရပ္ရပ္သည္ ပုဒ္မ ၄၀၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းက ေတြ႔ရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ဟု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၈ တြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အေထာက္အထားမ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုအျဖစ္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္းတြင္လည္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္အခ်ိဳ႕၊ အစိုးရအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕တို႔ထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အျခားအေထာက္အပ့ံမ်ားကို တုိက္႐ုိက္သာမက သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ပါ ရယူထားသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္မွ ရပ္တန္႔ေပးေရး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားခံရဖူးသည္။

ေဒါက္တာမ်ိဳးခ်စ္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

အက်ဥ္းသား ၆၉၀၀ ေက်ာ္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည့္ စာရင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ခံထားရေသာ သစ္ခုိးထုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ေဖာ္ျပ


ျမန္မာအစုိးရက ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦးတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္ထုတ္သူ တရုတ္ႏုိင္ငံသား ၁၅၅ ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကို ေရွးရႈေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသား ၂၁၀ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားေပး၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းတုိ႔တြင္ အဆုိပါ တရုတ္ႏုိင္ငံသား ၁၅၅ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သစ္ခုိးထုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ခရုိင္တရားရုံးက တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အဖိုးတန္ကြၽန္းသစ္ အပါအ၀င္ သစ္ ၁၀၅၆၉ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသား ၁၈၁ ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၅၅ ဦး ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈ မေလ်ာ့က်ျခင္းမွာ သစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားက ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဌာနမွ သံုးသပ္ထားေၾကာင္း အေစာပုိင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ကြၽန္း ၂၆၀၁ ဒသမ ၈၈၉ တန္ အပါအ၀င္ အျခားသစ္ ၁၀၅၆၉ ဒသမ ၁၁၂ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တရားမ၀င္သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း အႀကီးဆံုး လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလ်ံဖိုးခန္႔အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းေနကာ အဆိုပါ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သည့္ သစ္မ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရရွိေနေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစင္တာ ( IBC) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာအသင္း၏ Seminar on : Enviroment: Policies, People and Problem ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေအး၏ "What are the Major Causes of Deforestation in Myanmar" စာတမ္းအရ သိရသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ (EIA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္မ်ားကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ၇ ဘီလ်ံဖုိးအထိ ခိုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ဘ႑ာႏွစ္ ေလးႏွစ္တာကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ တရားမ၀င္သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ားမွ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာမ်ားအပါအ၀င္ သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ တန္ခန္႔ ဖမ္းဆီးခဲ့မိၿပီး အဆိုပါ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၂၅၀ ဦးခန္႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ၂၂၆၀၀ ဦးေက်ာ္ ပါ၀င္ဖမ္းဆီး ခဲ့မိေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက သိရသည္။

ELEVENအျပည့္အစံုသို႕ >>

မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမုန္တိုင္းအ‌ေျခအေန

ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္းငယ္သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ကိုမန္” (Komen) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကိုလ္းကတၱားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္(၁၇၀)ခန္႔၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္(၅၀)ခန္႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၈၅)မိုင္ခန္႔ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၁၃၅)မိုင္ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။


ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ရွိၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ကမ္းေျခေဒသသို႔ ဦးတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေျမာက္ပိုင္းစြန္းေဒသအနီးမွ ေ႐ြ႕လ်ား
ေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္း

အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၂၁.၇)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၉၁.၂)ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၈၆)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၅၀)ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္(၁၂)နာရီအတြင္းခန္႔မွန္းခ်က္

အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ယေန႔နံနက္မွ ေနာက္(၁၂)နာရီအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္း‌ေျခေဒသကို စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားကာ တျဖည္းျဖည္းအားေလ်ာ့ သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခေဒသသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသတြင္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၆၀)မွ မိုင္(၈၀)အထိႏွင့္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ေဒသတြင္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္မိုင္ (၅၀)မွ မိုင္(၆၀)အထိတိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ မၾကာခဏမိုးသက္ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၅၀)မွ မိုင္(၆၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခေဒသသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီေရ အျမင့္ဆုံးမွာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ကမ္းေျခေဒသတြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပ ခန္႔အထိႏွင့္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ကမ္းေျခေဒသတြင္ (၆)ေပမွ (၈)ေပခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းရပါသည္။

သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ႐ြာၿပီး၊ ေဒသအလိုက္မိုးႀကီးျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ အထူးေရွာင္ရွားၾကရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

(၃၀.၇.၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ နံနက္ (၁၁း၃၀)နာရီ
Source-မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

အျပည့္အစံုသို႕ >>

၁.၈.၂၀၁၅ တေက်ာ့ျပန္လာဦးမည့္ ဖုန္ၾကား႐ွင္ကြမ္လုံမွသည္ေလာက္ကိုင္ဆီသို႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းကိုက်ေနာ္ေရးခဲ့သည္၊ရသမ်ွ Dataေတြေပါင္းစု၍ သိသင့္သည္ ထင္သည္မ်ားကိုေရးခဲ့သည္၊သို႔ေသာ္တပ္မေတာ္သားတို႔စြန္႔လွြတ္စြန္႔စား အသက္ေသြးေခြၽး
မ်ားေပးဆပ္ပုံမ်ားကို ေရးဖြဲ႔မကုန္ႏိုင္ၿပီ ၊ တပ္မေတာ္ စကခ၁၆၊တပ္မ၃၃ တို႔ ႏွင့္က်နိတပ္မမ်ား
ေလာက္ကိုင္ကို အျမန္ဆုံးခ်ီတက္ကာကြယ္ပုံ ၊တပ္မေတာ္က Admin line ႏွင့္ စစ္နယ္တ၀ွမ္းကိုုျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔လိုက္ပုံကို ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး ဖုန္ၾကား႐ွင္၏ခံ
တပ္သဖြယ္ ခံစစ္ယူထားသည့္ ပြိဳင့္ ၂၂၀၂ ကို ခမရ.၁၁၁ ႏွင့္ ၁၂၀ တို႔ တက္သိမ္းယင္း Pin downမိသြားၿပီးေဖာက္ထြက္ရပုံ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူျဖင့္ တပ္မ၉၉ က လက္စားေခ် သိမ္းပိုက္ပုံကိုေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ၏ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ လိုအပ္မည္ထင္သည္မ်ားကိုအၾကံျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးဖုန္ၾကား႐ွင္တပ္မ်ားတဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကာင္း
ေၾကျငာသည္ကအစအေ၀းတေနရာတြင္စုဖြဲ႔ေနသည့္သတင္မ်ားရေနေသာ္လည္းတိုက္ခိုက္မႈ့ရပ္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးမလိုလိုသတင္းမ်ားလဲၾကားရေၾကာင္းေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားၿပီးဆုံးသြားခဲ့သလို ဖုန္ၾကား႐ွင္ အသံပါ မၾကားရေတာ့ေပ. ။က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ားလည္းအထိုက္အေလ်ွာက္ေသြးေအးသြားခဲ့ၿပီး ေ၀သီျမင့္ မားေသာ ေတာင္ကုန္း
ေတာင္တနိးႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ဆီးႏွင္းကိုမမႈ မိုးစက္တို႔ကိုအံတုရင္း စခမ္းထိမ္းတာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္မွာ ၂လ သုံးလၾကာခဲ့ေပၿပီ ။ယခုအခါ ျမနိမာျပည္အလယ္ပိုင္း ေရႀကီးရာေဒသတို႔တြင္ တပ္မေတာ္သား
တို႔ကယ္ဆယ္ေရးတာ၀န္(Rescue the flood Victims) ကို ေျပာင္းလဲတာ၀နိယူေနၾကရျပန္ပါၿပီ ။
သို႔ေသာ္ ဖုန္ၾကား႐ွင္အေၾကာင္း က်ဳႏု္ပ္ ေကာင္းစြာေလ့လာသိ႐ွိေနသည္။ သာမန္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရး
တပ္သားေလးဘ၀မွ ဗကပ စစ္ေကာ္မ႐ွင္ ၊ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ ႂကြယ္၀ ေအာင္တစိုက္မတ္မတိႀကိဳးပနိးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဖုန္ၾကား႐ွင္၊ ရက္စက္သည့္ေနရာတြင္သူမတူ လူသတ္မႈ့ေပါင္းမ်ားစြာ၏ စစ္တရားခံ ဖုန္ၾကား႐ွင္မေသသမ်ွ ကိုးကန္႔ေဒသ ကို လက္လွြတ္မည္မဟုတ္သည္ကို ေကာင္းစြာသိေနသည္။ သို႔ေသာ္ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္း
ေနခဲ့သည္က အမွန္ပင္....

တိုက္ဆိုင္မႈေလလား မၾကာမွီက တ႐ုပ္သစ္ခိုးဂုဏ္းဖမ္းမိသူမ်ားကို တရား႐ုံးမွတသက္တကြၽနိး
ပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ တ႐ုပ္တို႔က ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေထာင္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္ ။
မၾကာမွီက တ႐ုပ္ Website မ်ားျဖစ္သည့္ WEIBO ၊ SINA. တို႔တြင္ထူးျခားမႈ့မ်ား ေတြ႕လာရသည္။ ဖုန္ၾကား႐ွင္က ေလာက္ကိုင္ကိုျပန္၀င္မည့္ အစီအစဥ္ကိုလက္ေလ်ွာ့ မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုကူညီေသာ ကိုးကနိ႔မ်ားကို ခြင့္လွြတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ
လုပ္လာသည့္အျပင္ ၁. ၈. ၂၀၁၅ တြင္ မိမိတို႔ ျပန္တိုက္မည္ မိမိတို႔တြင္မဟာမိတ္တပ္မ်ား
မ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗကပ လက္ေဟာင္းႀကီး က ေနာက္တႀကိမ္ စိန္ေခၚလာျပန္ေပၿပီ ။ ၉.၂.၂၀၁၅ တိုက္ပြဲမစခင္က ဂလိုဘယ္တိုင္း သတင္းစာကမွ ေၾကျငာၿပီးတိုက္ခဲ့သည့္ကို အမွတ္ရမိေပလိမ့္အုန္းမည္။ထိုစဥ္က ဖုန္ၾကား႐ွင္
တပ္မ်ား ေလလိႉင္းထဲမွ ကြိကြိကြကြ အခ်က္ေပး ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို မိမိတို႔intencept မ်ားကဖမ္းယူရေသာ္လည္း သတ္ိမျပဳမိခဲ့ၾက။

ယခုလဲ ကြိကြိကြကြ အခ်က္ေပးဆက္သြယ္ လူစုေနသည့္ ညိဴးညိဳးျငံျငံ အသံမ်ား intercept တြင္ ၾကားလာရျပန္ၿပီ ။ သတင္းေဖၚထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပန္႔ကြဲေနသည့္ ဖုနိၾကား႐ွင္ တပ္သားမ်ားသည္ ၀နယ္စပ္အနီး နမ့္တစ္မွာ လူျပန္စုေနေၾကာင္းသတင္းမ်ားရေနသည္ ။၁.၈.၂၀၁၅ ကို D.day ေပးထားသျဖင့္ ေလာက္ကိုင္႐ွိ ျပန္၀င္လာေသာကိုးကန္႔ အရပ္သားတို႔ အထုတ္အပိုးျပင္
ေနၾကသည္ ။ ဖုန္ၾကား႐ွင္သည္ အလြန္ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားသုူျဖစ္သည္။ ေမာ္စီတုန္း ၏စစ္ဗ်ဴဟာက်မ္း
ကိုအလြတ္ရသူျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုတိုက္မည္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။ ယခုအခါ ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္ မိမိတို႔ တပ္မမ်ား႐ွိသျဖင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲထက္ ေမာ္စီတုန္းဗ်ဴဟာအတိုင္း အမာေ႐ွာင္ အမြတိုက္ ၊အစြန္အဖ်ားက်ေသာတပ္ကိုတိုက္၊စစ္ကူမလာႏိုင္ေသာ ေနရာကိုတိုက္ ။ ရန္သူတဆ မိမိ၅ဆျဖင့္တိုက္ ၊ျဖတ္ေတာက္ပိတိဆို႔ၿပီးတိုက္ ၊ေလးၿမန္တေႏွး ဗ်ဴဟာျဖင့္တိုက္ ၊Decption လုပ္ၿပီးတိုက္ ၊ ထိုနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း တိုက္ေပလိမ့္မည္။

ဖုန္ၾကား႐ွင္ဘယ္လိုတိုက္ခဲ့သလဲ။
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ဖုန္ၾကား႐ွင္ေနာက္ကြယ္၌ မည္သူ႐ွိေနသည္ကိုအထူးေျပာရနိလိုမည္မထင္ေခ် ။ တ႐ုပ္တို႔၏ မီးစတဖက္ေရမႉတ္တဖကိဗ်ဴ ဟာျဖင့္ ဖုန္ၾကား႐ွင္ကို ႐ုပ္ေသး႐ုပ္လုပ္ထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တြင္ ဖုနိးၾကား႐ွင္အဖြဲ႔မ်ားက ဂ်ိဳတုဖုန္းမ်ား ၊ဂ်ိဳလ္တု ေျမျပင္ဓာတ္ပုံႏွင့္ဂ်ိဳလ္တု ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္မ်ား သုံးစြဲႏိုင္သည္အထိအဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားသုံးႏိုင္လာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတိုက္ပြဲမ်ား၌ UAV ေတြကိုပင္အသုံးျပဳေထာက္လွမ္း မႈေတြလုပ္သည္၊မိမိတို႔တပ္မ်ားက UAV သုံးသည္မွာပင္ ေနာက္က်
ေနေသးသည္။ ဖုနိၾကား႐ွင္တပ္ဖြဲ႔ကိုင္ေဆာင္သည့္ ၊ M.23 ၊မ်ား က်ည္ဆံမ်ားမွာ တ႐ုပ္စက္႐ုံထုတ္ ေသသပ္တိက်ေသာက်ည္ဆံမ်ားျဖစ္သည္၊ RPGမ်ား လူေစ့နီးပါးကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သလို တ႐ုပ္လက္ပစ္ဗုန္းမ်ားကို ျခင္းေတာင္းျဖင့္ လိုသေလာက္သယ္ႏိုင္သည္သည္။တ႐ုပ္စက္လတ္ 14.5 မ်ား ပြိဳင့္.5မ်ား ျဖင့္လူထက္လက္နက္ကိုပိုမိုအားျပဳထားသည္။ မိမိတို႔၏တပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးလက္ပစ္ဗုံး ၂လုံးသာထုတ္ေပးထားၿပီးMG.1ဗုံးမ်ားမွာ အေရးအေၾကာင္းဆိုမကြဲသျဖင့္ မကြဲသည့္ဗုံးမ်ား ျပန္ခြဲရသည္
ကပင္အလုပ္တခုလိုျဖစ္ေနေသးသည္။ မိမိတို႔ ၏ .5.56 က်ည္သုံး MA ဆီးရီးမ်ားသည္၊ ေတာင္
ေပၚတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ .7.62 က်ည္ ေလာက္ထိေရာက္မႈ့မ႐ွိေျခ ၊ ထို႔အတူ နင္လားငါလား မရပ္မနားပစ္သည့္ အခါ သံသားမေကာင္းသျဖင့္ က်ည္႐ိုက္တံက်ိဳးျခင္း ၊ပ်က္ျခင္းမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္
ကုန္သည္။ေသနတ္ ေပါသျဖင့္ ရန္သူ႔ေသနတ္ မိမိေသနတ္အလ်ွ့ံ ပါယ္႐ွိသျဖင့္ေတာ္ေပေသးသည္၊
(ယခင္ဂ်ာမဏီထုတ္ G.3 .G.4မ်ားေကာင္းေသာ္လည္း၊ကပစထုတ္ G.3.G.4မ်ား မွာ က်ည္႐ိုက္တံက်ိဳးသျဖင့္ အပိုယူသြားၾကရေၾကာင္းမွတ္သားဖူးသည္)။

ဖုန္ၾကား႐ွင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အမ်ားစုမွာ ဘိနိးစား၍ ေသေသေၾကေၾက စစ္တိုက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။မိမိတို႔
တပန္းသာသည္မွာ မိမိတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ရဲစြမ္းသတၱိ ၊မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ ၊အေသခံရဲေသာစိတ္သာျဖစ္သည္၊ ၿမိဳ႕တြင္းတိုက္ပြဲတခု တြင္ မိမိရဲေဘာ္ရဲဘက္အခ်ိဳ႕က်ဆုံး
သည္ကိုျမင္ေသာရဲေဘာ္မ်ားမွာ ရန္သူတရစပ္ပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ မေၾကာက္မရြံ အတင္းတက္
လုံးေထြးသတ္ပုတ္၀ံ့ေသာသတၱိ႐ွိသူမ်ားျဖစ္သည္တခါတရံ အရာ႐ွိမ်ားက အတင္းဆြဲထားရသည္
အထိ ေသ၀ံ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လ်ွင္ ကစထမႉး ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ထိုသူမ်ားကိုဂုဏ္ျပဳ
ေသာအားျဖင့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာဘြဲ႔တံဆိပ္ေပးရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကား ေထာက္ခံတင္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။
မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သည္ ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲႀကီးအႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားကို သခၤန္းစာထုတ္၍ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေပသည္။ ပြိဳင့္ .၂၂၀၂ တိုက္ပြဲႀကီးတြင္ျပည္သူတို႔အားႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးလိုသည့္စိတ္ျဖင့္ေသခ်ာျပင္ဆင္မႉမျပဳဘဲ အေလာသုံးဆယ္တိုက္ခဲ့သျဖင့္ ခမရ.၁၁၁ ၊ခမရ.၁၂၀ တို႔ရန္သူပုံေသပစ္ေၾကာင္းေအာက္တြင္ Pin down. ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေသခ်ာျပင္ဆင္တိုက္ မွေအာင္ပြဲရခဲ့သည္ ထို႔ေၾကာင့္တပ္မႉးမ်ားတ
ပ္မမႉးမ်ားသတိျပဳဖြယ္

အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလ်ွင္ဖုန္ၾကား႐ွင္သည္အင္အားႀကီးမားသည့္တပ္မေတာ္ကိုရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ေခတ္မွိီ နည္းပညာႏွင့္ လက္နက္ကိုအားကိုးၿပီးတိုက္ေနသည္ကိုမိမိတို႔နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုေပသည္ ။မိမိတို႔တပ္မေတာ္ကလည္း၊နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအားကိုးသည့္ရန္သူအား ျမင့္မားေသာနည္းပညာအကူ
အညီျဖင့္ တိုက္ရမည္ ၊ တခ်ိန္ကလူျဖဳံးသည့္ နည္းပညာသုံးေသာတ႐ုပ္ သည္ပင္ ယခု အီလက္ထေရာနစ္စစ္တိုက္သည့္ နည္းလမ္းကိုသုံးစြဲလ်ွက္ရီွ ေနေပၿပီ ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေလာက္ကိုင္ ကို ေသြးုုျဖင့္ရင္း၍ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤ တိုက္ပြဲႀကီးကားမၿပီးေသးေပ ၁.၈.၂၀၁၅. အားD.day အျဖစ္ရာဇသံေပးထားေသာ ဖုန္ၾကာ႐ွင္အား အဆုံးသတ္ေပးၾကပါစို႔ ....၊ေလးစားပါသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္.......

StarShinester


အျပည့္အစံုသို႕ >>

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္း/အက်ဥ္းသူ ၆၉၆၆ ဦးတုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္မ်ားေပး


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္အညီ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္က် ခံစဥ္ကာလအတြင္း စည္းကမ္းေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ ၆၉၆၆ ဦးတို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ ေရးႏွင့္ ထားရဝၿငိမ္းခ်မ္း မႈေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈကုိ အေလးေပးေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ (ျမန္မာသကၠရ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆုိလဆန္း ၁၄ ရက္) ေန႔တြင္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကုိ နားလည္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲ ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား ၆၇၅၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္ မပ်က္ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကုိ ေရွးရႈ
ေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသား ၂၁၀ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္မ်ားေပး၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း တုိ႔ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ ၆၉၆၆ ဦးတုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOIအျပည့္အစံုသို႕ >>

ေရဆင္၊ ေတာက္တဲ့ အလိမ္ရွင္းတမ္း

Jul 29, 2015ေလာကမွာ လိမ္ပံုလိမ္နည္းေတြ အမ်ားၾကီး ရိွတယ္၊ ယံုလြယ္၊ အားနာတတ္ျပီး အေတြ ့အျကံုနည္းေသးတဲ့ သူဆိုလိမ္ခံရတယ္၊ ဘဝကို ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့စိတ္ ျပင္းထန္တဲ့ သူေတြဆို အဲစိတ္က လႊမ္းမိုးေနေတာ့ ပိုလိမ္ခံရတတ္တယ္၊ ေကာင္းေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္ဖို ့ အတြက္ ဒီလိုအေတြ ့အၾကံဳေတြ လိုတယ္၊ဒါေတြက ေက်ာင္းမွာ မသင္ရဘူး၊

လြန္ခဲ့တဲ့တလေလာက္က ေရဆင္ပံုေလး fb မွာေတြ ့လိုက္ေတာ့ ေရးခ်င္စိတ္ေလး ေပၚလာလို ့ ေရးလိုက္ပါျပီ၊

ဒီေစ်းကြက္ကို ေတာ္ရုံလူဗဟုသုတ ရိွခဲတယ္၊ဒါေၾကာင့္လဲလိမ္လို ့ေကာင္းတယ္၊ ထူးျခား စြမ္းရည္ ရိွတဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ တိရစာၦန္ပစၥည္းေတြ နဲ ့ တည္ေဆာက္ ထားတယ္၊ ယံုခ်င္စရာ ျဖစ္တတ္ တယ္၊ ေစ်းနႈန္းေလးေတြ ျကားရင္ ညအိပ္လို ့ ေတာင္မေပ်ာ္ဘူး၊ မယံုစရာ ေစ်းေတြမို ့၊ သိန္းတစ္ေသာင္းတို ့၊ သိန္းတစ္ သိန္းတို ့ေပါ့၊

ဘာပစၥည္းေတြပါလဲဆိုေတာ့
၁၊ ေရဆင္စြယ္
၂၊ ေတာက္တဲ့
၃၊ ဝက္စြယ္ပိတ္၊ အမေတ၊ မာန္စြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
၄၊ ေၾကးျခစ္ပိတ္
၅၊ မိုးၾကိဳးသြား
၅၊ ညာတင္ကုတ္ရုပ္ထု
၆၊ လက္ပံခါး
၇၊ အဆိပ္ေျဖပန္းကန္ျပား၊လံုး
၈၊ ေအာက္လင္းဓာတ္မီး
၉၊ ဟသာၤအေလး
၁၀၊ ျပဒါးယို၊ ျပဒါးငုပ္

မွတ္မိသေလာက္ ေကာက္ေရးတာ၊ ဘာပစၥည္း ျဖစ္ျဖစ္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ဆို ဒီေစ်းကြက္ မွာလုပ္စားလို ့ရတယ္၊ အဲဒါအကုန္ အလိမ္ေတြပဲ၊ ေရဆင္စြယ္ အေျကာင္း နမူနာ ေရးျပပါ့မယ္၊ လုပ္စားနည္းေလး ကလည္း ပညာပါတယ္၊ လုပ္စားနည္းေလး မေရးခင္ ေရဆင္စြယ္ အေျကာင္းအရင္ ရွင္းပါ့မယ္၊

ေရဆင္စြယ္ဆိုတာ ဂမၺီရ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး၊ ေရထဲမွာ ေနတဲ ့ဆင္ပံုစံ အေသးစားသတၱဝါ ေသသြားတာကို အေျခာက္ခံထားတာ၊ ဆင္ေတြကိုနိုင္တယ္လို ့ ဆိုတယ္၊ ေရဆင္စြယ္ စစ္မစစ္ စမ္းနည္းအမ်ားျကီး ရိွတယ္၊ အဓိက ၂ နည္းကေတာ့ ဆင္သြားလမ္းမွာ ခ်ထားတယ္၊ ဆင္ကိုဆင္ဦးစီးက အဲလမ္းကိုျဖတ္ ခိုင္းရင္ မရေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ဆုတ္ေျပးတယ္၊ ဒါက ပထမနည္း၊ ဒုတိယနည္းက ဌက္ေပ်ာမတက္ လို ့ ေခၚတယ္၊ ေရဆင္စြယ္ကို ဌက္ေပ်ာ ပင္စည္ ရဲ ့အလယ္ ေလာက္မွာ အရင္စိုက္၊ ျပီးရင္ ဒီအစြယ္ စိုက္ျပီးသား အေပၚကေန ပင္စည္ကို ဓားနဲ ့ ခုတ္ပိုင္းလိုက္ေတာ့၊ ၄၅ မိနစ္ သို ့ ၁ နာရီ ေစာင့္ျကည့္၊ အလည္အူတိုင္ က အတက္ထြက္ မလာရင္ စစ္တယ္ဆိုတယ္၊ သဘာဝ အတိုင္း ဆို မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ဆိုရင္ ထြက္လာ ပါတယ္၊ ပထမနည္းက ဆင္ရွာရတာ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ ဌက္ေပ်ာမတက္နည္း ကိုပဲ အမ်ားဆံုး စမ္းၾကတယ္၊ မိုးျကိဳးသြား စမ္းရင္ လည္း ဌက္ေပ်ာမတက္နည္း သံုးျကပါတယ္၊

ကဲလုပ္စားပံုေလးစျပီ၊ လိမ္မယ့္သူက ရန္ကုန္မွာ အခန္းေလး တစ္ခု ငွားရတယ္၊ နည္းနည္း Decoration ေလးလုပ္၊ အဓိက ကဧည့္ခန္းပဲ၊ သားနားရမယ္၊ ဥပတိရုပ္ ေကာင္းတဲ့လူဆို ပိုေကာင္းတယ္၊ လိမ္မယ့္သူက Mr A ဆိုပါစို ့၊ သတင္းေလး တစ္ခု လႊင့္လိုက္တယ္၊ နိုင္ငံျခားမွာ ဒါမ်ိဳးေတြကို ဝယ္တဲ့သူေဌးျကီး တစ္ေယာက္ ရိွတယ္၊ သူကအဲဒီ သူေဌးရဲ ့လူယံု၊ ဒီပစၥည္းမ်ိဳး ရွာခိုင္းတယ္၊ ေငြကေတာ့ စိတ္မပူနဲ ့ဆိုျပီး ေမာင္ကၾကီးရယ္၊ ေမာင္ခေခြးရယ္၊
ေမာင္ဂငယ္ ရယ္ကို လူခြဲေတြ ့ျပီး သတင္းျဖန္ ့လိုက္ တယ္၊ သူတို ့အခ်င္းခ်င္းမသိဘူး၊Mr A ကသူ ့နာမည္ကို မတူေအာင္သံုးမ်ိဳး သံုးတယ္၊ ဒီသံုးေယာက္ကေတာ့ အဲဒီည အိပ္မေပ်ာ္ ၾကဘူး၊ ၾကားရတဲ့ေစ်းက သိန္း ၁၅၀၀၀ တဲ့၊ ေနာက္ေန ့ကေန စျပီး ရိွသမွ် အလုပ္ဖ်က္ လိုက္ရွာၾကေရာ၊ ခ်က္ခ်င္း ဘ၀ေျပာင္းမွာကိုး၊

နယ္တနယ္က ဒီပစၥည္း ပိုင္ရွင္ တစ္ေယာက္နဲ ့ ေမာင္ကၾကီး ကပထမဆံုး အဆက္အသြယ္ ရတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ေရာင္း မလဲေမးေတာ့ ပိုင္ရွင္က သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ရရင္ ေရာင္းခ်င္တယ္ ေျပာတယ္၊ ကဲ သိန္း ၂၀၀ နဲ ့ သိန္း ၁၅၀၀၀ ၾကားကျခားနားခ်က္၊ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ေတာ့၊ နွလံုးမေကာင္း ရင္ေသေလာက္တယ္၊ ေမာင္ကၾကီး က ေလာဘစိတ္ မေပၚေအာင္ မ်ိဳသိပ္ျပီး ပစၥည္းစစ္ ရင္ ေတာ့ ေပးမွာေပါ့ဆိုျပီး ျပန္ေျဖတယ္၊ ပိုင္ရွင္ ကလည္း စစ္တယ္ေပါ့၊ ခုန စမ္းနည္းနွစ္မ်ိဳး လံုး ၾကိဳက္သလိုစမ္း၊ ရတယ္၊ သူ ့ဆီလာျပီးစမ္းလို ့ ဆိုတယ္၊ ဒီေတာ့ Mr A ကိုျပန္ တင္ျပေတာ့ သူက ဒါမ်ိဳးေတြရိုးေနျပီ၊ မစစ္ တာမ်ားတယ္၊ ခရီး စရိတ္ပဲဆံုးတာ၊ အလုပ္လဲ ပ်က္တယ္၊ဒီေတာ့ေငြ အေပါင္မတင္ရင္ မလိုက္ဘူး ဆိုတယ္၊ ေငြအေပါင္တင္ ဖို ့က အနည္းဆံုး ၁၀ သိန္းနဲ ့ခရီးစရိတ္ Mr A ကိုေငြေပးခဲ့ရမယ္၊ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မယ္၊ ပစၥည္းစစ္ရင္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ေပးဝယ္ မယ့္အျပင္ ေငြေပါင္တင္တာရဲ ့ သံုးဆ ေလ်ာ္မယ္၊ စစ္လို ့မဝယ္နိုင္ခဲ့လည္း သံုးဆ ေလ်ာ္မယ္၊ မစစ္ရင္ေတာ့ ေငြအေပါင္ အဆံုးဆိုျပီး ခ်ဳပ္မယ္ေျပာတယ္၊ ပိုင္ရွင္ ကိုျပန္ေျပာျပေတာ့ ပိုင္ရွင္ကမလိုက္နိုင္ဘူး၊ ေငြလဲမရိွလို ့အေပါင္လဲမတင္ နိုင္ဘူးလို ့ေျဖတယ္၊ ဒါနဲ ့ အေရာင္းအဝယ္ က ပ်က္မလိုျဖစ္ ေနျပီ၊ ဒီေတာ့ ေမာင္ကၾကီး မွာ စားရခါနီး လြတ္ေတာ့မလို ျဖစ္ေနေတာ့ ရန္ကုန္လိုက္ခဲ့ပါ၊ စရိတ္ သူစိုက္ပါ့မယ္ ျဖစ္ေရာ၊ ပိုင္ရွင္ကလည္း လိုက္မယ္ သေဘာ တူေတာ့ Mr A ကို ရန္ကုန္လာမယ္ဆိုျပီး ဖုန္းျပန္ဆက္တယ္၊

Mr A ကဘာေျပာျပန္လဲ ဆိုေတာ့ ရန္ကုန္ လာလည္း လိုက္မျကည့္ နိုင္ဘူး၊ အလုပ္ပ်က္တယ္၊ ေငြအေပါင္တင္မွ အလုပ္လုပ္မယ္၊ မပါရင္မဆက္သြယ္ပါနဲ ့ေတာ့ ခပ္တင္းတင္းဆိုတယ္၊ ေငြအေပါင္ ပါ စိုက္ျပီး ေခၚသင့္မသင့္ စဥ္းစားေနတုန္း ပစၥည္းပိုင္ရွင္ရဲ ့ အသိ တစ္ေယာက္က ေမာင္ခေခြး ကိုေခၚ လာျပန္ ေရာ၊ဘယ္ေလာက္ ေရာင္းမလဲ ဆိုေတာ့ ေမာင္က ၾကီးနဲ ့ေျပာထားတာ သိန္း ၂၀၀လို ့ေျပာေရာ၊ ေမာင္ခေခြး က"ဟာနည္း တာေပါ့ က်ဳပ္သူေဌးက သိန္း ၅၀၀ ေပးမယ္ ေျပာပီ" ၊ ေဟာ ေမာင္ဂငယ္နဲ ့လည္း အဆက္အသြယ္ရျပီ ၊ "ဒီနွစ္ေယာက္လံုးထက္ က်ဳပ္ပိုေပး မယ္ျဖစ္လာေရာ"၊ အားလံုး က အျပိဳင္ အဆိုင္တက္ေပး ၾကျပီ၊ ေငြအေပါင္ကို အျပိဳင္ အဆိုင္ စိုက္ေပးၾကမယ္ ျဖစ္ကုန္ျပီ၊ မစိုက္လို ့လဲ မျဖစ္ဘူးေလ၊ ျပိဳင္ဘက္ေပၚ လာျပီ၊ ဒီအခြင့္အေရး ဆံုးသြားမွာဆိုတဲ့ ေလာဘက ဝင္သြားျပီ၊ ဘာမွမျမင္ေတာ့ဘူး၊ စိုက္တာရဲ ့သံုးဆ ျပန္ရမယ္ ဆိုတဲ့မက္လံုး ကလည္း ရိွျပန္တယ္၊ ကဲဒီေတာ့ ကၾကီး၊ခေခြး၊ ဂငယ္သံုး ေယာက္ ထဲက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္တဲ့ တစ္ေယာက္က Mr A ဆီသြား ေငြေပါင္တင္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ရန္ကုန္ ေခၚလာတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္း ရိွတဲ့ နယ္ ကိုေခၚသြားျပီ၊ စမ္းၾကျပီ၊ ကဲဘာ ဆက္ျဖစ္ ၾကမလဲ၊

ဘာမွမျဖစ္ဘူးဗ်၊ သိန္းေသာင္းခ်ီတဲ့ အေရာင္း အဝယ္လဲမျဖစ္ပါဘူး၊ စမ္းၾကည့္ တယ္၊ မေအာင္ပါ ဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း မေအာင္ဘူးဗ်၊ ပစၥည္းပိုင္ ရွင္လည္း သူ ့ပစၥည္း မစြမ္းတာကို ဝမ္းနည္းပက္လက္ငိုျပီး ျပန္သြားျပီ၊ၾကားကေငြစိုက္တဲ့သူ က ေတာ့ေျကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ ့ ေငြအေပါင္ ဆံုးတာေပါ့ဗ်ာ၊ဘာေၾကာင့္လဲ သိလား၊

အဲဒီ ငိုျပသြားတဲ့ ပစၥည္းပိုင္ရွင္နဲ ့ဝယ္မယ္ဆိုတဲ့ Mr A ကသူငယ္ခ်င္း ဗ်၊ အရမ္းခင္တာ၊ အတူေပါင္းၾကံတာ၊ ဒါဆို မိတ္ေဆြတို ့နားလည္ ေလာက္ပါျပီ၊

တပြဲ ျပီးရင္ေတာ့ ေနာက္လူသစ္ေတြကို ထပ္လိမ္တာေပါ့ဗ်ာ၊ တရားစြဲလို ့့လဲ မရဘူးဗ်၊ စာခ်ဳပ္ကအပိုင္ ခ်ဳပ္ထားတာ၊

က်န္တဲ့ပစၥည္းအားလံုးဒီပံုစံမ်ိဳးကို လွည့္သံုး တာပါပဲ၊ စမ္းပံုစမ္းနည္းမတူၾကဘူး၊ လက္ပံခါး ဆို သံစိုက္ စမ္းတယ္၊ ေၾကးျခစ္ပိတ္ ဆို သံနဲ ့ျခစ္ျပီး စမ္းတယ္၊ ပန္းကန္ျပားဆို အရက္ျပန္ ထည့္ နာရီဝက္အတြင္း ေရျဖစ္ မျဖစ္စမ္းတယ္၊ အဆိပ္ထည့္၊ ၾကက္ကို ေကၽြးျပီး ေသမေသ စမ္းတယ္၊ ေသခ်ာ တာက အကုန္အလိမ္ ခ်ည္း ပါပဲ၊ ေငြအေပါင္လိမ္စား တဲ့စနစ္ပါ၊

ေတာက္တဲ့ လိမ္ နည္း ကေတာ့ ပိုပညာပါ တယ္ဗ်၊ ျပည္ပကလူေတြပါေပါင္းျကံတာ၊ ထိုင္းနဲ ့အင္ဒို ကေကာင္ေတြ လုပ္တာမ်ား တယ္၊ Website အတု ပါေဆာက္ထားျပီးမွ လိမ္စားတာ၊ ေတာက္တဲ့နဲ ့တူတဲ့မ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုကို ေက်ာက္ေတာက္တဲ့ လို ့နာမည္ေပး၊ ျမဝတီ လမ္းေၾကာင္း က သြင္းျပီး ေရာင္းမယ္ သတင္း ျဖန္ ့၊ တဘက္ကလည္း ဝယ္မယ္ သတင္းျဖန္ ့ ျပီးမွ ေလာဘနဲ ့ ၾကားက စိုက္ဝယ္ မယ့္ သူကို ေထာင္ ဖမ္းျပီးအဆင့္ဆင့္ လက္ေျပာင္း ဝယ္ခိုင္းတာ၊ ျပီးမွ အဝယ္ေဖ်ာက္ လိုက္ေတာ့ သိန္း ၇၀၀ေလာက္ နဲ ့ေနာက္ဆံုး ဝယ္ထား ခဲ့တဲ့ ျမဝတီ၊ ဘားအံ တစ္ေလွ်ာက္က လူေတြ အမ်ားၾကီးခံလိုက္ရပါ တယ္၊ ျပန္ေရာင္းရင္ သိန္းနွစ္သိန္းေလာက္ ရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ ့ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္ မိတ္ေဆြ ေတြပါတာေပါ့ဗ်ာ၊ သူတို ့မွာ အဲဒီ ေက်ာက္ေတာက္တဲ့ဆိုတဲ့ အေကာင္နဲ ့ခုထိဒုကၡေရာက္တုန္း၊ ေသမွာ လည္း ေၾကာက္ရ၊ ျပန္ေရာင္းလို ့လဲမရနဲ ့ အဲဒီေကာင္ကို သူ ့ အေဖအေမထက္ေတာင္ ဂရုစိုက္ေနရတယ္၊ ဒီသတင္းေျကာင့္ တကယ့္ေတာက္တဲ့ေတြပါ အဖ်ားခတ္ကုန္ျပီး လိုက္ဖမ္းျက၊ ၂၀ က်ပ္သားျပည့္မွ ၀ယ္မယ္ဆိုလို ့ ျကီးေအာင္ေမြးထားျကနဲ ့ လူေရာ၊ ေတာက္တဲ့ပါ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေရာက္ျကတယ္၊ အားရင္အေသးစိတ္ ေရးျပ ပါဦးမယ္၊ ဒဂံုေျမကြက္ကစားတာနဲ ့ ဆင္ပါတယ္၊

မွတ္ခ်က္

ပစၥည္းအစစ္တခ်ိဳ ့လည္းရိွပါတယ္၊ ေတြ ့ဖူး ပါတယ္၊ ဒီအတိုင္းစမ္းရင္ စြမ္းတယ္ဗ်၊ တကယ္ေငြေပါင္ တင္ျပီး စမ္းရင္ မစြမ္းေတာ့ ဘူး၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ လက္ေတြ ့ပါ၊ ဒီလုပ္ငန္း ထဲက ဝယ္တယ္ဆိုတဲ့ လူအားလံုး ဒီလိႈ ့ဝႈက္ ခ်က္ကိုသိၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လဲ သိန္းေပါင္း သိန္းဂဏန္းနဲ ့ဝယ္မယ္ ေျပာ ရဲတာေပါ့၊ အာမခံပါတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ အေရာင္းအ၀ယ္ မျဖစ္ဘူးဗ်၊

မိတ္ေဆြတို ့ထဲက မသိပဲ ဒီလုပ္ငန္း ထဲ ပါမိေနရင္ ရပ္လိုက္ပါေတာ့၊ ဖုန္းခကုန္ တာက လြဲလို ့မထူး ေစရဘူး၊ ဖတ္မိတဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြထဲက ဒီအေၾကာင္း သိတဲ့သူရိွရင္ Comment ေရး သြားပါဗ်ာ၊အားလံုးသိ သြားေအာင္၊

ေ၇ဆင္ပံုကေတာ့ ဟိုတေလာက fb မွာေတြ ့တဲ့ပံုယူသံုးလိုက္ပါတယ္၊

ကုိႏုိင္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကိုးကန္႔စစ္ပြဲေနာက္ခံနဲ႔"၀”ရဲ႕အၾကံ -အပိုင္း (ဃ)


အခု ရန္ကုန္မွာ NCA( Nation-wide Ceasefire Agreement)ဆိုၿပီး တႏိုင္ငံလံုး
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖို႔ႀကဳိး စားေနတာကို“၀”အဖဲြ႕က တခါမွမတက္ေရာက္ပါဘူး။သူတို႔ဆီကိုဖိတ္စာပို႔တိုင္း ေနာက္က်လို႔၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြခရီးလြန္ေနတာေၾကာင့္
ရယ္လို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ေခါင္းေရွာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ “၀” အဖြဲ႔ ေၿပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္
ေျပာေလ့ရွိတာကေတာ့ သူတို႔ဟာ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးေရးထားတာမို႔ ထပ္ထိုးစရာမလိုေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္းပါတယ္၊ NCAအစည္းအေ၀းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲဒီအတြက္ဆိုရင္သူတို႔ “၀”အဖြဲ႕တက္စရာမလိုပါဘူး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္သာ တက္ေရာက္ပါ့မယ္လို႔ အၿမဲအေၾကာင္းျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။(တကယ္ေတာ့ ဒါဟာဆင္ေ၀့ရန္ ေရွာင္စကားသက္သက္သာပါ)

တခါ- လက္ရွိ“၀”ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္တဲ့ ေပါက္ယူခ်န္း ေျပာေနက်လက္သုံးစကားတခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့
“ငါတို႔ တေတြ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကေန ဘယ္ေတာ့မွခဲြမထြက္ပါဘူး”ဆိုတာပါဘဲ။ သူ႔ပါးစပ္ကအၿမဲ
ဒီလိုေၿပာေနေပမဲ့လည္း တကယ့္စိတ္ရင္းခံၿဖစ္တဲ့ “ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ စကားကိုလည္း ငါတို႔ဘယ္
ေတာ့မွနားေထာင္မွာ/ နာခံမွာမဟုတ္ပါဘူး”-ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွမၾကားႏို္င္
ေလာက္ပါဘူး။ (လက္နက္ ေတာ့ကိုင္ပါရေစဆိုတာကို ေအာ္တိုမစ္တစ္နားလည္ခိုင္းလိုက္တာပါ)

ေနာက္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စုကေနခြဲမထြက္ပါဘူး ေၿပာရတာကလည္း ယိုး ဒယားနဲ႔အေမရိကန္
အစိုးရေတြကသူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုမူးယစ္ရာဇာေတြဆိုၿပီးအမည္မဲစာရင္း(Black-list)သြင္း၊ဆုေတာ္ေငြ(Ransom)ေတြထုတ္ထားတာေၾကာင့္ ရုတ္တရက္၀င္ ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ဖမ္း ဆီးမွာစိုးလို႔ေျပာတာသာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းၿပည္ၾကီးကိုခ်စ္လို႔၊ခင္လို႔၊ သံေယာဇဥ္ရွိလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

၀” ေဒသကိုၾကည့္ရင္လက္ရွိအေျခအေနမွာအစိုးရရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေနလုံး၀ကင္းလြတ္ေနတာကို
ေတြ႔ရပါမယ္။ ဗဟိုအစိုးရကိုအဓိကစိန္ေခၚတဲ့ ထင္ရွားေသာျဖစ္ရပ္ကေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိုလံုး၀လက္မခံဘဲပါယ္ခ်ခဲ့ျခင္းနဲ႔(၂၀၁၀)ေရြးေကာက္ပြဲကို“၀”ေဒသမွာလုံး၀ၿပဳလုပ္ခြင့္မေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါ
တယ္။ ၿခဳံၾကည့္လိုက္ရင္ “၀” ေဒသဟာသီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံံငယ္ေလးတခုလိုျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားကိုၾကည့္ခဲ့ရင္လည္း တဖက္ကၿမန္မာႏိုင္ငံကိုစီးပြားေရးအရ အျမတ္
ထုတ္ရင္းေပါင္းေနေပမဲ့ အၿခားတဖက္ မွာေတာ့“UWSA”ကိုအင္အားေတာင့္တင္းတဲ့လက္နက္ကိုင္တပ္မ
ေတာ္တရပ္ၿဖစ္လာေအာင္ ကူညီေနခဲ့ပါတယ္(မီးစတဖက္၊ေရမွဳတ္တဖက္လို႔ဆိုရေလာက္
ပါတယ္)။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔လူေနမွဳႏွစ္ရပ္ၾကား တူညီတဲ့အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔လကၡဏာ
ခ်င္းေပါင္းစည္းတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့"၀”လူမ်ိဳးေတြဟာ တရုတ္ စကားသာေျပာတတ္တဲ့လူမ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး၊ တရုတ္ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေတြကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး
တဲ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္ေလေတာ့ တရုတ္ရဲ႕ ၾသဇာကိုတည္ေထာင္ဘို႔ အလြန္ေကာင္း
တဲ့လူမ်ဳိးစုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါဘဲ။

အၿခားတိုင္းရင္းသားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက“၀”ေတြကိုသေဘာက်လ်က္ရွိပါ
တယ္။ သူတို႔ဟာ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ကိုခပ္တင္းတင္းေနတယ္၊သိပ္ၿပတ္သားတယ္ေပါ့။ က်န္အဖြဲ႕ေတြ ဘာလုပ္လုပ္“၀”ကိုဘဲ စံနမူနာထား၊အတုယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “၀” အဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဘို႔ စိတ္မ၀င္စားတဲ့အခါ တၿခားဘယ္
အဖဲြ႕ကလက္မွတ္ထိုးထိုး မေအာင္ၿမင္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ယူဆထားၾကပါတယ္။(KIA ကဆိုရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုး
ရနဲ႔လက္မွတ္ထိုးေရးကိစၥကို မၾကာခင္ေသေတာ့မည့္ မသာနဲ႔ထိုးရမဲ့ အခ်ိဳးမ်ိဳးေတာင္ ေစာ္ေစာ္ကား
ကားေၿပာသြားေသးတယ္)။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္(၁၀)လပိုင္းေလာက္က တပ္မေတာ္က သူ႔ရဲ႕ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕(ကက-လွမ္း)ကိုဖ်က္သိမ္း ခဲ့တဲ့ကိစၥပါဘဲ။

တခ်ိန္က အစိုးရနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားၾကတဲ့တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အားလုံးဟာ တပ္မေတာ္
ေထာက္ လွမ္းေရးအဖြဲ႕(ကက-လွမ္း)ကိုအားၿပဳမွီခိုထားၾကရတာမို႔ အခုလို ကက(လွမ္း)ဖ်က္သိမ္းခံရမွဳ
အေပၚသူတို႔အားလံုး ေတာ္ေတာ္ထိတ္လန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။မိုးေလာက္ၾကီးထိပ္တန္းအာဏာရွိခဲ့တဲ့အဖဲြ႕ၾကီး
ေတာင္ အခုလိုျဖစ္ရင္ ငါတို႔ဆိုလည္း အခ်ိန္မေရြးခံရႏိုင္တာဘဲဆိုၿပီးသုံးသပ္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ “၀”ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာျပည္မၾကီးထဲမွာလက္ရွိလည္ ပတ္ေနတဲ့“၀”လူမ်ဳိးပိုင္စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကိုလုံး၀မလုပ္ေတာ့ဘဲခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းၾကရန္၊(၃၁.၁၀.၂၀၀၄)ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံး
ထားၿပီး “၀”ေဒသကိုအၿမန္ျပန္လာၾကရန္ ၊ ျပန္မလာဘဲ လိမ္ညာၿပီး တစ္ဘက္လွည့္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ထားခဲ့တဲ့ အသံၾကား ရရင္(သို႔မဟုတ္)သတင္းရခဲ့ရင္ မင္းတို႔ပိုင္
ဆိုင္မႈအားလုံးသိမ္းၿပီးလူကို လည္းဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္၊ရေအာင္သတ္ၿပမယ္လို႔ ၿခိမ္းေၿခာက္ ညႊန္ၾကားထားခဲ့သတဲ့။

သည္လိုနဲ႔၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့“၀”ေတြအားလံုး ျပည္တြင္းပိုင္ဆိုင္မွဳမွန္သမွ်ကို နီးစပ္ရာထံေစ်း
ေပါေပါနဲ႔လႊဲေၿပာင္းေရာင္းခ်ၿပီး၂၀၀၅-ခုႏွစ္ဆန္းမ တိုင္မီ “၀” ေဒသကို အၿပီးတိုင္ျပန္သြားခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ၿပည္မၾကီးကို သံေယာဇဥ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းပါဘဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ ၿမိဳ႕ေတြမွာက်န္ရွိေနခဲ့တဲ့ “၀” ပိုင္ဆိုင္မွဳလုပ္ငန္းနဲ႔ ကုမၸဏီအာလုံးဆို တာဟာ အမည္ခံသက္သက္ေတြသာပါ။ တကယ္တမ္း“၀” ရဲ့သံေယာ ဇဥ္သက္ဆိုင္မွဳလုံး၀မရွိေတာ့ပါ။

ေနာက္တခ်က္က၊“ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈”ထဲမွာ“ဝ” ေဒသကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးထားခဲ့ပါ
တယ္။ယခင္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွာရိွတဲ့ဟုိပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဝုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္ မန္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုဖဲ့ကာ ခရုိင္ႏွစ္ခရုိင္ဖဲြ႔ၿပီး"ဝ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တုိင္း”ရယ္လို႔ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အေျခခံဥပေဒပါအတုိင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒ
ပါျပဌာန္းခ်က္ေနာက္တစ္ခ်က္ၿဖစ္တဲ့“အပစ္ရပ္အဖဲြ႔မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးသည့္အခါလက္နက္စြန္႔ရမည္”- ဆိုတာကိုေတာ့မလိုက္နာဘဲ တရုတ္ေနာက္ခံအားကိုးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔၊ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ဖြဲ႕စည္းဖို႔-စတာေတြကိုလံုး၀ဂရုမစိုက္၊ လက္မခံခပ္တည္တည္ရပ္တည္ၿပခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ပါ တယ္။

ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊က်န္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကအနည္းဆံုးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ၿပီး တနည္းနည္းအပစ္အခတ္ရပ္ႏိုင္ဘို႔၊ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေပမယ့္ “၀” ကေတာ့ သူနဲ႔မဆိုင္သလိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ရပ္တည္ ေနတာကို ထူးျခားစြာပဲ အစိုးရကလည္းဘယ္
လို႔မွမတုန္႔ျပန္ခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာအစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေနတဲ့ကိစၥတခုပါ။

၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ကိုးကန္႔အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းကစ,လို႔ “၀” ေဒသအတြင္းေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္နက္စမ္းသပ္မွဳအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းၿပၿပီး လက္နက္မ်ဳိးစုံအၿမဲပစ္ခတ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပစ္ခတ္မွဳေတြ ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ ဘိန္းခ်က္လုပ္/မူးယစ္ေဆး၀ါးထုပ္လုပ္တဲ့ေန ရာေတြအနီးကို တစိမ္းလူမလာရဲေအာင္ ေခ်ာက္လွန္႔လုပ္ေနၾကတာလို႔ ခိုင္မာတဲ့သတင္းေတြကတဆင့္သိေနရပါတယ္။

၂၀၀၉ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုးကန္႔သူေဌးေတြကို “၀” က လာေရာက္သိမ္း သြင္းေခၚယူခဲ့ပါ
တယ္။ ေငြ(၁၀၀,၀၀၀)ယြမ္ ရင္းႏွီးခဲ့ရင္ (၂)လ(၃)လအတြင္းမွာ ယြမ္(၃)သိန္းကေန(၆)သိန္း
ထိရတယ္ဆိုၿပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးခိုင္းပါတယ္။ (မူးရစ္ကုန္ကူးတာနဲ႔လက္နက္ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာပါ)

“၀” ၿမိဳ႕ေတာ္ပန္ဆန္းရဲ႕အေနာက္ဘက္၊ၿမိဳ႕အ၀င္လမ္းနားမွာ ေတာင္ ကုန္းခပ္ၿမင့္ၿမင့္နဲ႔အတူ ၿခံ၀င္းခပ္ၾကီးႀကီး တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာဘဲ ဖုန္က်ားရွင္နဲ႔သူ႔မိသားစုေတြေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တျခားလူၾကီးေတြလဲရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီၿခံ၀င္းၾကီးထဲကို သတ္မွတ္ထားတဲ့လမ္း
ေၾကာင္းအတိုင္း၀င္သြားၿပီးရင္ အထဲမွာေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ရ ပါတယ္။ ဘယ္သူမွမၿမင္ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့လက္နက္ေတြစမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔မိုင္းခဲြတာတို႔၊ပစ္ခတ္တာတို႔လုပ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွၿခံအနီးအနားကိုမလာရ ၊မခ်ဥ္း ကပ္ရဆိုၿပီးပုဒ္မ-၁၄၄လိုမ်ိဳးတားဆီးအမိန္႔ထုတ္ၿပန္ထားသတဲ့။ ဒါေပမဲ့အထဲမွာေတာ့“၀”ကိုအခြန္ေဆာင္ၿပီး ႀကဳိက္တာလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဖုန္ က်ားရွင္ဟာ အဲဒီမွာေနၿပီးမူးရစ္ေဆးၿပားထုတ္ရင္းသူေဌးျဖစ္သြားခဲ့တာလို႔ၾကားသိရတာပါ။

တကယ္ေတာ့ အဲဒီေနရာေလးကို ေဟာင္ေကာင္တဖက္ကမ္းက တရုပ္ ၿပည္စီးပြားေရးၿမိဳ႕တခုၿဖစ္တဲ့
ရွင္းက်ိင့္(Shen Zhen)ၿမိဳ႕ကိုအတုယူၿပီး လုပ္ထားခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။မတူညီတာကေတာ့ ရွင္းက်ိင့္မွာရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံသူေတြကို တရုပ္အစိုးရကအခြန္မေကာက္ပါဘူး။ လက္နက္နဲ႔ မူးယစ္
ေဆး၀ါးလည္းမထုတ္ရပါဘူး။ က်န္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္ သမွ်အကုန္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့အခုဒီပန္ဆန္းနားကၿခံ၀င္းကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိုဘဲ သီးသန္႔ထုတ္တဲ့ေနရာလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သည္လို နဲ႔“၀”ေတြနဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္တို႔အားလံုး အရမ္းကိုခ်မ္းသာသြားခဲ့တာပါ။

(ေလးလြင္)

အခန္း-(င)သို႔ဆက္ရန္ ===>

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလား ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္တဲ့ဆင္ေျခလွမ္းလား
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) လက္မွတ္ထိုးမယ့္ကိစၥမွာ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအားလံုးပါဝင္ေရး ဆိုတာကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္အစိုးရက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ျငင္းပယ္ေနေၾကာင္း UNFC က ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ၾကာ အစည္းအေဝး အၿပီးမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြၾကားမွာ NCA မူၾကမ္းေဆြးေႏြး ရာမွာ အဓိကအခ်က္သံုးခ်က္က်န္ရွိေန ေသးၿပီး အဲဒီအခ်က္သံုးခ်က္ကေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ ပါဝင္မယ့္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအေရအတြက္၊ ႏိုင္ငံ တကာ အသိသက္ေသမ်ားနဲ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလို႔ဆိုပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္
စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိဳႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ NCCT က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုထားၿပီး အစိုးရဘက္က တေအာင္းန္ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ၊ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႔ (MNDAA) ၊ ဝအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WNO) နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) တို႔ကို အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးထားတဲ့ ၁၄ ဖြဲ႔တို႔နဲ႔ ပထမဦးဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဆက္လက္ညွိဳႏိႈင္းအေျဖရွာမယ့္မူကို စြဲကိုင္ထားတယ္လို႔ဆိုတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ UNFC ဟာ NCA ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တစ္စံုတစ္ခု အျမတ္ထုတ္ခ်င္ေနပံုရပါတယ္။ လက္နက္ ကုိင္တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ခြင့္မရရင္ UNFC အေနနဲ႔ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးဘူးလို႔ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာေၾကာင္း တေလာက သတင္းေတြမွာဖတ္လိုက္ရ
ပါတယ္။ မဆလေခတ္က ဆပ္ျပာဝယ္ရန္ အပ္ခ်ည္လံုးနဲ႔ အပ္ပါတြဲဝယ္ရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေလး သတိရခ်င္စရာပါ။ NCA မွာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အာလံုးမပါရင္ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ တကယ္လို႔ မပါခဲ့ရင္ အဲဒီအဖြဲ႔ ငယ္ ေလးေတြက သူတို႔အင္အားမရွိလို႔မပါတာလို႔ ယူဆၿပီး အင္အားရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစားရင္ စစ္ဝါဒကိုအားေပးသလိုျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ ပိုေဝးသြားမယ္လို႔ UNFC အဖြဲ႔ကတာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာၾကတယ္။

နားေထာင္လို႔ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္က ေျပာထားတာက ရွင္းေနတယ္။ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးထားတဲ့ ၁၄ ဖြဲ႔တို႔နဲ႔ ပထမဦးဆံုး လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး ဆက္လက္ညွိဳႏိႈင္း
အေျဖရွာမယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ပဏာမ အပစ္ရပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့အဖြဲ႔မဟုတ္ဘဲ အခုအခ်ိန္က်မွ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ဆိုၿပီး နဂိုကမရွိတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို ဆိုင္းဘုတ္တင္ အင္အားတိုးလာတာကို လက္မခံတဲ့သေဘာပါ။

ထပ္တိုးအဖြဲ႔ကိုၾကည့္ရင္ MNDAA အဖြဲ႔ဆိုတာ ပူပူေႏြးေႏြး ဘီလူး ဆိုင္းတီးဝင္ လာၿပီး ေလာက္ကိုင္ေဒသကို ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ပါ။ အေျခအေန
မေကာင္းလို႔ လက္မွတ္ထုိးတဲ့အဖြဲ႔ထဲပါမယ္ လုပ္လာတာပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ရဲတပ္ဖြ႔ဲဝင္ေတြကို ပစ္သတ္ၿပီးထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႔ကို အစိုးရက အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလုိပဲ PSLF ေခၚ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ PSLF/ TNLA ဆိုၿပီး KIA ကျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း လက္နက္
တပ္ဆင္ေပးခဲ့တာပါ။ အဲဒီ TNLA ဆိုတဲ့ တေအာင္းန္ ပေလာင္အဖြဲ႔ဟာ KIA ေနာက္ၿမီးဆြဲအဖြဲ႔ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ AA အဖြဲ႔ဟာ လည္း အတင္းဖြဲ႔ေပးထားတဲ့ ႏွစ္ေယာက္တစ္ပိုင္းအဖြဲ႔ပါ။ ဒါလည္း KIA ဆီမွာ ကပ္ေနရတဲ့ အဖြ႔ဲပါ။ ဒါေတာင္ ရခိုင္အဖြဲ႔မွာ ANC နဲ႔ AA ဆိုၿပီး ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ WNA ဆိုတာလည္း လက္ရွိ UWSA ေခၚ ဝတပ္ဖြဲ႔ရွိၿပီးသားေတြပါ။

UNFC လုပ္ပံုက လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ႔တည္းက သူ႔ဘာသာအဖြဲ႔ခြဲ ၁၀၀ ရွိရင္ လည္း အစိုးရက အဲဒီအဖြဲ႔ခြဲေတြအကုန္ လံုးကို အသိအမွတ္ျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေန ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို အေရးေပၚေကာက္ဖြဲ႔လိုက္တာ ဆိုက္ကားနင္းေနတဲ့သူကို ေခၚလာၿပီး ဗိုလ္ႀကီးအပြင့္တင္ေပးထား
တဲ့အဖြဲ႔ေတာင္ရွိတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။

7 DAY NEWS ဂ်ာနယ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္မွာပါတဲ့ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အင္တာဗ်ဴး မွာလည္း “ဥပမာ - အခုတေလာ ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ အစိုးရဘက္က ထိုး စစ္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း အေပၚ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ commitment ရွိတယ္ဆို တာေတာ့ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ေျပာတဲ့ ထိုးစစ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္အရင္ေျပာခဲ့သလို ထိုးစစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္
မွာျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာ္သက္ နဲ႔ ေစာဆန္းေအာင္တို႔ကိစၥဆိုရင္ DKBA ကေတာင္ အဲဒီႏွစ္ေယာက္အဖြဲ႔ကို တပ္ဖြဲ႔ကေနထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီဆိုၿပီး ေၾကညာခဲ့တာ အမ်ားအသိပါ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေအာက္
ငယ္သားတခ်ိဳ႕ အခုတေလာ ဖမ္းဆီးရ မိတာေတြ၊ လက္နက္ခ်တာေတြကို လည္းၾကားမိၾကမွာပါ။

ဒီကိစၥဘယ္ကေနစျဖစ္သလဲဆိုတာလဲ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေနာ္စီဖိုးရာ စိန္ သိၿပီးသား ပါ။ တမင္သက္သက္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေျပာေနတယ္ဆို ရင္ေတာ့လည္း မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ KIA က ဥကၠဌလုပ္ေနတဲ့ UNFC ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ရိုးရိုးသားသား မေျဖရွင္းဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကစား ေနတယ္လို႔ ျမင္ပါ တယ္။ ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံမတိုင္ခင္က NCA မူၾကမ္းလက္မွတ္ေရးထိုးမယ့္အထဲမွာ မပါတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ထည့္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အားလံုးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မယ္ဆိုၿပီး အက်ပ္ကိုင္တဲ့နည္းကို သံုးေနတာပါ။ အေပးအယူ ညွိႏိႈင္းတဲ့သေဘာထက္ ျပန္ေပးသမား မ်ားေငြညစ္သလို အက်ပ္ကိုင္တဲ့သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္။

ဒီလိုပဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညွိႈႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (SD) ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ ေနာ္စီဖိုး ရာစိန္တို႔အဖြဲ႔ဟာလည္း ဖဒိုမူတူးေစားေဖါတို႔ ဖဒိုေစာ ကြယ္ထူးဝင္းတို႔နဲ
႔မတူဘဲ သေဘာထားျပင္းထန္သူ ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ UNFC ဟာ အဖြဲ႔သစ္ေတြ ထပ္တိုးထားတဲ့အျပင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ ႏိုင္ငံ တကာ က သက္ေသေတြပါရ မယ္ဆိုၿပီးလုပ္ျပန္ပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ သက္ေသအစား ႏိုင္တကာေလ့လာသူ
အျဖစ္ပါဝင္ခြင့္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားထား တယ္လို႔သိရ ပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Political Dialogue) ေတြက်င္းပရမွာပါ။ အဲဒီေနာက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ သြားမယ္ ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ လက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ မယ့္ Constitution ကို ျပဳျပင္ေရးဆြဲရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေတာ့ လက္ရွိ က်င့္သံုးေန တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ ဥပေဒနဲ႔အညီျပင္ဆင္ဖို႔ လက္ခံထားပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား ေတြဘက္ကေတာ့ သူတို႔ ခ်င္းမိုင္မွာဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို တင္လာမွာပါ။ အဲဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာ ရရင္ ၈ ျပည္နယ္အေျခခံဖြဲ႔စည္း
ထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳးက် ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စုတပ္မေတာ္နဲ႔ အလွည့္က် စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ။

ဒီ့ထက္ဆိုးတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ဟာ တိုင္းရင္း သားျဖစ္စရာမလိုဘဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရံုနဲ႔ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳထားတာပါ။ နမူနာ တခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါ့မယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၃ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းေတြ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားအထဲက ပုဒ္မ ၅၉ (ခ) မွာ “မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားေသာ တိုင္းရင္း သား မွျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။” လို႔ ျပဌာန္းထားၿပီး “ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ေရးေကာ္မတီ” (Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee – FCDCC) က ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)၊ အခန္း ၆ မွာပါတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယသမၼတအတြက္ အရည္အခ်င္းကိုေဖၚျပထားတဲ့အထဲက ပုဒ္မ (၁၀၁)၊ (က)၊ (၂) မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္ လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွစ္ခုစလံုးဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ေရးဆြဲခဲ့တာ တူေပမဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျခင္း အေတာ့္ကိုျခားနားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအရည္အခ်င္းနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က က်င့္သံုးေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ “တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရ မယ္” လို႔ပါၿပီး FCDCC ကေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) မွာ “ႏိုင္ငံသား

မိဘႏွစ္ပါးကေမြးဖြားသူျဖစ္ရမယ္” လို႔ သာ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတေလာင္းသည္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာေတြျဖစ္စရာမလိုဘူး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ရင္ရၿပီဆိုတဲ့အဓိပါယ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ FCDCC ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) အရ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္တဲ့ တရုတ္၊ ကုလားေတြလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ဝင္ေရာက္ေရြး ခ်ယ္ခံခြင့္ရွိတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သမၼတလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပါယ္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ ငံမွာ ဗမာႀကီးစိုးေနတာကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ဗမာလူမ်ိဳးေတြတင္မက က်န္တဲ့ တိုင္းရင္း သားေတြပါ ေပ်ာက္ခ်င္ေပ်ာက္သြားပေလ့ေစဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ။

ဒီေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ FCDCC (တစ္နည္းအားျဖင့္ UNFC) ကေရးဆြဲ ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ဆိုတာ ညွိႈႏိႈင္းရ အင္မတန္ခက္ခဲမယ့္ အေျခခံ ဥပေဒႏွစ္ခုပါ။ အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ခင္ NCA မွာပဲ အေပးအယူက မမွ်ေသးပါ ဘူး။ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့အပိုင္းေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႈႏိႈင္းတဲ့အခါမွာ ထင္သေလာက္ေခ်ာေမြ႔ဖို႔ မလြယ္လွဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြဟာ ဒီလို တစ္ဘက္ကေဆြးေႏြးရင္း တျခားတစ္ ဘက္ မွာလည္း လူသူလက္နက္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ၿပီး စစ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနတာ ကို ေတြ႔ရ၊ ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္က သံတမန္အသံုးအႏႈန္းလွလွပပေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ျပ
ဌာန္းခြင့္လို႔ ေျပာေနၾကေပမဲ့ အတြင္း စိတ္က ဗမာမုန္းတီးစိတ္နဲ႔ ဗမာေျခမႈန္းေရး ကိ ဖံုးဖိထားလို႔မရေအာင္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လွ်ံထြက္လာတဲ့စကားေတြေပၚမွာလည္း ေျခရာေကာက္ႏိုင္
ပါတယ္။

သံသယနဲ႔ ဆက္ဆံေနၾကရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိေအာင္ႀကိဳးစားေနရတဲ့အပိုင္းမွာ သံသယ ပြားစရာေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနတာ ဟာ ေကာင္းတဲ့အလားအလာေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးနားလည္ ၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ ေဆြးေႏြး
ညွိဳႏိႈင္း မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆိုတာ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္
ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ မရိုးမသားစိတ္နဲ႔ အက်ပ္ကိုင္တဲ့နည္းကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိတို႔ လိုအင္ဆႏၵ တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၆ နဲ႔ ၂၀၁၆ အလြန္မွာ အင္မတန္ေဝဆာၿမိဳင္ ဆိုင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး တစ္ဖန္ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္လာမွာ ကို ျမင္ေယာင္ေန မိပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလည္း သူတို႔အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔သူတို႔ မွန္းဆၿပီး ျပင္ ဆင္ထားမွာျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း အကင္းမေသေသး တဲ့ ေနာက္ေက်ာက ဓားခ်က္ကို ျပန္စမ္းရင္း အသိတရား၊ သတိတရားေတြနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္း စား ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္မွာပါပဲ။ လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ လက္နက္အသင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳး ပမ္းမႈကာလလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔ အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့အခါမွာ KNU လို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ရင္ဆိုင္ရၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္နဲ႔အဆင္မေျပတဲ့အခါမွာ KIA, SSA လို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။

ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုရဲ႕ ႏိုင္ငံ ေရးကစားပြဲအလယ္မွာေရာက္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ႏွစ္ဘက္စလံုးနဲ႔
ဆက္ဆံရာမွာ သံတမန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာပါးနပ္ဖို႔ လိုသလို မိမိႏိုင္ ငံရဲ႕ စစ္အင္အားကိုလည္း
ေတာင့္တင္းသထက္ေတာင့္တင္းေအာင္ျဖည့္ဆည္းထားဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါ ေၾကာင္း တင္ျပ
လိုက္ရပါတယ္။

ရဲေက်ာ္သူရ

ညႊန္း - 7 DAY ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမွ သတင္းမ်ား
အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers