အြန္လိုင္းဗီဇာ စနစ္ လာမည့္ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ က်င့္သံုးမည္

Aug 21, 2014........ ဧရာ၀တီ


ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အြန္လုိင္းဗီဇာ (E Visa) စနစ္ကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ က်င့္သုံးမည္ဟု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန(လ၀က)မွ သိရသည္။

ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ သီရိလကၤာ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၁ ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ခရီးသြားဗီဇာ(Tourist Visa)ကုိ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ တို္က္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ သူေတြကို နာမည္ပ်က္ စာရင္း (Black List) ဝင္ေနလားဆိုတာ အရင္ဆုံး စစ္ေဆးမယ္၊ အဲဒီ ကိစၥအတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္း ယူတယ္၊ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၅ ရက္ေလာက္မွာ ဗီဇာအတြက္ အေၾကာင္းျပန္ေပးမွာပါ၊ လတ္တေလာ ၄၁ ႏုိင္ငံကို ခြင့္ ျပဳထားေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ ထပ္တုိး ခြင့္ျပဳသြားမွာပါ”ဟု လ၀က ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္သန္း က ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

အြန္လုိင္း ခရီးသြားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမည့္ သူမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ တင္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီဇာစတင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္မွ ၅ ရက္အတြင္း ဝင္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို အေၾကာင္း ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခရီးသြားဗီဇာ တခုတည္းပဲ အြန္လုိင္းက ေလွ်ာက္ထားလို႔ ရမယ္၊ က်န္တဲ့ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈ အားလုံးက အရင္အတုိင္းပဲ လုပ္သြားမယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ဆက္ေျပာသည္။

အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဗီဇာ အတြက္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားသည္ တဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀ ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းဗီဇာျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ တဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္ လည္ ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈ သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခရီးသြား အြန္လိုင္းဗီဇာ ရရွိသူမ်ားမွ သာမန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳ ကာလ ၂၈ ရက္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင့္ သံတမန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္လည္း ေနထုိင္ခြင့္ ကာလ ၂၈ ရက္ ရရွိမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ သားမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ ေနထုိင္ခြင့္ ကာလ ရက္ ၉၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈ သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းက ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာစနစ္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလက က်င့္သံုးခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွ စတင္ၿပီး ရပ္ ဆိုင္း ခဲ့သည္။

စီးပြားေရး ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ အတြက္ ဘရူႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္ နမ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ တရုတ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ထိုင္ ၀မ္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား စသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဗီဇာအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဗီဇာ ရက္ ၇၀ ေနထိုင္သူတဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၊ ျပည္၀င္ဗီဇာ(Social Visa) ၂၈ ရက္ ေနထိုင္သူ တဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၊ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ႔ဆံုမႈ ဗီဇာႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းခြင့္ ဗီဇာအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရက္ေက်ာ္ဗီဇာမ်ား အတြက္ တရက္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရက္ ၉၀ ေက်ာ္လြန္ ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက တေန႔လွ်င္ ၅ ေဒၚလာ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း လ၀က ၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။


အျပည့္အစံုသို႕ >>

အစ္မျဖစ္သူကို မေတာ္တဆ ကားနဲ႔တက္ႀကိတ္မိသြားတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး........


အသက္၁၅ႏွစ္သာ ရွိေသးတဲ့ Marli Hamblin (ပံုမွာ ညဘက္မွ မိန္းကေလး) အမည္ရ ေကာင္မေလးဟာ Utah က သူမေနထုိင္ရာ ၿခံအတြင္း နားၾကပ္တပ္ သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း ေနပူစာလႈံေနတုန္း ညီမျဖစ္သူ (နာမည္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ) ရဲ႕ ကားနဲ႔ျဖတ္ႀကိတ္သြားျခင္းကို ခံလိုက္ရတာပါ။ ကားဂိုေဒါင္ထဲက ကားကို အျမန္ထုတ္လာခဲ့တဲ့ ညီမျဖစ္သူဟာ သူ႔အစ္မရွိေနတာကို ျမင္ပံုမရဘူးလုိ႔ အားလံုးက ဆုိၾကပါတယ္။ ခုလို ကားနဲ႔ျဖတ္ႀကိတ္ခံရၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေဆးရံုကို ေခၚသြားေပမယ့္လည္း Hamblin ကေတာ့ အသက္မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Hamblin ရဲ႕ ညီမကို ျပစ္မႈအေနနဲ႔ အေရးယူတာမ်ိဳးေတြ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာ တကယ့္ကို ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ မေတာ္တဆတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ အားလံုးက သတ္မွတ္လိုက္ၾကလို႔ပါ။ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အဘိုးျဖစ္သူ ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ "ဒီအျဖစ္အပ်က္ႀကီး ႀကံဳၿပီးသြားကတည္း သူ႕ညီမဟာ အရမ္းကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ရိုက္ႏွက္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးက သူ ဒီလိုမျဖစ္ဖုိ႔ ၀ိုင္းေျပာဆိုေဖ်ာင္းဖ်ေနရတယ္။ ဒီကို ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီးသားအရာကေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေရွာင္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးေလ" လို႔ သူမကို အားေပးေနရပါတယ္တဲ့။

သူတုိ႔မိသားစုက ဖြင့္ထားတဲ့ facebook account တစ္ခုရွိေနၿပီး Miracle for Marli လုိ႔ search box မွာရွာေဖြတာနဲ႔ ေတြ႕ရွိရမွာပါ။

Ref:cosmopolitan.com

အျပည့္အစံုသို႕ >>

TNLA သင္းကြဲငွက္တုိ႔ ေရႊလက္တြဲဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ........ မုိင္းအုိက္ေက်ာ္ေရႊ

ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းသစ္ကုိ စတင္ေဖာက္ထြင္းေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းမႈမ်ားက အားတက္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မေျပလည္မႈမ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာၾကရင္း အေကာင္းဆုံးအေျဖတစ္ခုဆီ မၾကာမီ ရရွိခံစားရေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအပစ္ရပ္ႏုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီ တက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိအပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားဘက္မွ NCCT အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း အစိုးရ ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေသးေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရး တပ္မေတာ္(KIA)အဖြဲ႕ႏွင့္ တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)အဖြဲ႕တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အနက္ TNLA အဖြဲ႕ကုိ အဓိကထားၿပီး ေျပာစရာျဖစ္လာပါသည္။
TNLA အဖြဲ႕ထံသုိ႔ အစိုးရဘက္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ TNLA ဘက္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕သုံးၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္မေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ TNLA အေနျဖင့္ အမ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေျပာဆုိေနသလုိ KIA အဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ၾသဇာခံေနၿပီလား၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္းကြဲငွက္အျဖစ္ တစ္ဖြဲ႕တည္းကြဲေန သလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ အေျဖထုတ္ၾကည့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

TNLA အဖြဲ႕၏ ေနာက္ေၾကာင္းသမုိင္းကုိ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ရာ ၎အဖြဲ႕ဆုိတာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိခဲ့ၿပီး ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ရတည္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သလုိ TNLA ဟူေသာ နာမည္မွာလည္း ပေလာင္ေဒသမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့တာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမုိးညဲၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ လ်က္ရွိသလုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူေနမႈဘ၀ကုိလည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရရွိခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ TNLA ဘယ္ကေန ျပန္ေပၚလာသလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါသည္။

TNLA တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေျပာစကားအရ TNLA အဖြဲ႕ဆုိတာ အမည္ခံျဖစ္ၿပီး အင္အားလည္းမရွိသလုိ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္လည္း ဘာမွမရွိေသာ သင္းကြဲအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပေလာင္ေဒသ မွာ လႈပ္ရွားေနေသာ TNLA အဖြဲ႕တြင္ အင္အား(၃၀၀)ခန္႔သာရွိသည္ဟု သိရၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ေနျခင္းကေတာ့ KIA အဖြဲ႕၏ လက္ခ်က္ဟုဆုိၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ TNLA အဖြဲ႕သည္ မူလအဖြဲ႕ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ KIA အဖြဲ႕ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္သြားေသာ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား KIA မွ ေစခုိင္းမႈေၾကာင့္ ေျခဦးလွည့္လာေသာ အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ KIA အဖြဲ႕၏ ထားရာေနေစရာသြားဘ၀နဲ႔ ပေလာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အသုံးခ်ေနေသာ TNLA အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဒသခံမ်ားကလည္း ရႈျမင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဒသခံပေလာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စစ္ေျပးဒုကၡ သည္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ေပၚ ပေလာင္ပါတီရုံးႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ပြဲရုံအေဟာင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ပေလာင္ျပည္သူ ၈၀၀ ေက်ာ္ ၁၀၀၀ နီးပါး ရွိေနျခင္းက တုိက္ပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား ကုိယ့္လက္နက္ကုိင္ TNLA အဖြဲ႕ကုိ အားမကုိးရ သည့္အျပင္ ဒုကၡကုိပါ သယ္ေဆာင္လာတာေၾကာင့္ အုိးအိမ္ရပ္ရြာစြန္႔ခြာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ TNLA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မရွိ၊ လူ/လက္နက္ အင္အားလည္း ရာဂဏန္းမွ်သာရွိသည့္အတြက္ အမည္ခံသင္းကြဲအဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ KIA အဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ထားရာေနေစရာသြား လုပ္ေနတာမွန္ခဲ့လွ်င္ လည္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ စဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကုိ အခြင့္အခါႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပေလာင္တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ TNLA သင္းကြဲငွက္တုိ႔ ေရႊလက္တြဲဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ ဟူ၍သာ ဆုိခ်င္ပါသည္။


အျပည့္အစံုသို႕ >>

အင္ဒိုနီးရွားသို႔သြားေသာ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚ ေရာင္းစားခံ ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ၁၄ဦး ျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္........ ‎Democracytoday‬

ရန္ကုန္၊ဩဂုတ္၂၀-အင္ဒိုနီးရွားသို႔ သြားသည့္ ထိုင္း ငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚ သို႔ ေရာင္း စားခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာမ်ား ထဲမွ ၁၄ဦး အင္ဒိုနီးရွားရွိ ျမန္မာသံ ႐ုံးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္း ေရးအဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ဩဂုတ္ ၂ဝရက္ က ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕ နယ္မွ လူ၁၇ ဦးကို တစ္ရြာတည္းေန ပြဲစားက နယ္စပ္တြင္အလုပ္သြား ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရမည္ဟုဆို ကာ ျမန္ မာနိုင္ငံနယ္ စပ္ရွိ ျမဝတီၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ထိုင္းမွအင္ဒိုနီး ရွားသို႔သြားသည့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွသို႔ေရာင္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၁၇ ဦးအနက္မွ ယေန႔တြင္ ၁၄ဦး ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အ ခြင့္အေရးကြန္ရက္မွသိရသည္။

ေရာင္းစားခံလိုက္ရသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ MWRN မွဥကၠ႒ဦးစိန္ေဌးက ''သူ တို႔ကအေရာင္းခံလိုက္ရၿပီး အင္ဒိုနီး ရွားမွာ ငါးဖမ္းရင္း ႏွစ္လတစ္ခါ Ambon ဆိုတဲ့ကၽြန္းကိုကပ္ေတာ့ ဖုန္းခိုးဝယ္ၿပီး ျမန္ မာျပည္ ကို ဆက္ တယ္။ ျမန္မာျပည္ က လူကုန္တားရဲ ကို တိုင္တယ္။ အဲဒီက တစ္ဆင့္သံ႐ုံး နဲ႔ IOM အင္ဒိုနီးရွားကို အကူအညီ ေတာင္းတယ္ ။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ကမ္း ကပ္ေတာ့စုၿပီးထြက္ေျပးခဲ့ၾကတယ္''ဟု လူကုန္ကူးခံရကာ ထြက္ေျပးခဲ့ ရပုံ ကိုျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ထြက္ေျပးစဥ္တြင္လည္း အဆို ပါကၽြန္းမွရဲမ်ားမိသြားကာစက္ေလွသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ ၅ရက္ခန႔္အစာငတ္ခံ ကာ ပုန္းေနခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ယင္း ေနာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း (IOM) ႏွင့္ သံ႐ုံးမွ တစ္ဆင့္ကၽြန္းရွိ လဝက သို႔အေၾကာင္းၾကား ကာကယ္ တင္ခိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ သံ႐ုံးမွ လာ ေရာက္ေတြ႕ ဆုံကာ (C of I)ထုတ္ေပး ရန္စိစစ္ခဲ့ၿပီး ၁ရဦးမွ ၁၄ဦးကို ထုတ္ ေပးခဲ့ကာ(IOM) မွစားစရိတ္ေပး ၍ ျမန္မာျပည္ ကိုျပန္ပို႔ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ (C of I) ထုတ္ေပးရန္ က်န္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္ခြင့္မရရွိခဲ့သူ မ်ားမွာကၽြန္းတြင္က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိန္ေ႒းက ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ ဖြဲ႕မွ ရဲမႉးခ်ဳပ္ဝင္းနိုင္ထြန္းက '' လူကုန္ ကူးခံရတဲ့ ၁ရဦးမွ ၁၄ဦးက ျပန္လာ ပါၿပီ။ က်န္တဲ့ သုံးဦးကေတာ့ ျမန္မာ နိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ေနတဲ့အ တြက္ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အေထာက္အထား အခ်က္ အလက္ေတြ ရရွိတာေနာက္က်လို႔ က်န္ခဲ့တာပါ'' ဟု ေျပာသည္။

ယခုေရာက္ရွိသူမ်ားမွာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ သို႔ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ မိသားစု မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံလူကုန္ ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ ဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ကာ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ အင္ဒို နီးရွားနိုင္ငံျမန္မာသံအမတ္ ႀကီးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြား လာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ ရာနိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း စသည္ တို႔အပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမႉးခ်ဳပ္ဝင္း နိုင္ထြန္းက ဆိုသည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ သံသယလူနာတြင္ ငွက္ဖ်ားပုိးေတြ႕........ 7Dayရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ျပည္ပမွေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား က ေစာ င့္ ၾကည့္ စစ္ေဆးေနသည္ကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ [(ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)]

ရန္ကုန္- ေဝဘာဂီေဆး႐ံုတြင္ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အီဘုိလာေရာဂါ သံသယရွိလူနာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲခန္း အေျဖအရ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ပလတ္စမိုဒီ ယမ္ဖယ္ စီပရမ္ႏွင့္ ပလတ္စမုိဒီရမ္ဗုိင္းဘက္ ေရာဂါပုိးႏွစ္မ်ိဳး ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ညေနတြင္ရရွိေသာ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အီဘိုလာေရာဂါ သံသယရွိသူ အသက္(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ လူနာသည္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေၾကာင္း က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၎ႏွင့္အတူ စစ္ေဆးကုသေနေသာ အျခားေလးဦးမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲဌာနတြင္ စစ္ေဆးသည့္ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ မည္သည့္ေရာဂါပိုးမွ် မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သတင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံလုိင္း က ေၾကညာ သြားသည္။

ကူးစက္ျမန္ အီဘုိလာေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္အရ အီဘုိလာေရာဂါႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ပူေနးၿမိဳ႕ရွိ ဗုိင္းရပ္စ္ေဗဒ ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပုိ႔ထားၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိရန္ ဓာတ္ခြဲခန္း အေျဖကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ထိုင္းအာဏာသိမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံရ........ Kumudra

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေသြးေျမမက်စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အမတ္ ၁၉၇ဦး ပါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မွာ အမတ္ ၁၉၁ဦးရဲ႕ ေထာက္ခံမဲရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္အမတ္ ၆ဦးမွာ ၃ဦးက ပ်က္ကြက္ျဖစ္ျပီး ၃မဲက မဲမေပးဘဲေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို ကန္႔ကြက္တဲ့သူမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယင္းရာထူးအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံမယ့္သူလည္း တစ္ဦးမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။
သူ႔ရဲ႕ရာထူးအတြက္ ဘုရင္ဘူမီေဘာ ရဲ႕ အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈရယူရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ျပီးအရပ္၀တ္လဲတဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစဖို႔ျဖစ္တယ္ လို႔ အမ်ားက ရႈျမင္သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေရႊသကၤန္းသြားကပ္ၾကမယ္ေမာင္...........

မိုးေရ နဲ ့ ေခါင္မိုးထိသံက တေျဖာက္ေျဖာက္ .....မနက္ ၄ နာရီ ထိုးခဲ့ေပါ့။
သမီးငယ္ မႏွိဳးေအာင္ အိပ္ယာက ထ ဘုရားရွီခိုးရင္း ခဏေန ေရွ႕တန္းျပန္ေမာင္တို ့ ေရာက္လာေတာ့မယ္ အသိ အေပ်ာ္က ေဘးကလူ ရူးမယ္ထင္ရပါတယ္။

ၾကားေနက် တပ္ရင္း RP ရဲ႕ ေဆာ္ၾသသံေတြထဲမွာ ဒီေန ့ၾကားရေသာအသံဟာ က်မ အတြက္ အခ်ိန္ျမိန္ဆံုးပါဘဲ ေမာင္။

' ေရွ ့တန္းျပန္ ၾကိဳမဲ့ ရဲေမ မိသားစု ေတြ တပ္ရင္းဂိတ္ၾကီး ကို ထြက္မယ္ '

သမီးေလးကို လက္ဆြဲျပီး ထြက္လာခဲ့ရင္း လူတိုင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာကအေပ်ာ္ေတြကို က်မ အလိုလို ဖတ္ေနမိပါတယ္ ။

စစ္ထြက္ေယာက်ာၤးပါ မင္းလည္းသိသား ရိုးမေတာင္တန္းေတြျဖတ္လို ့ေက်ာ္လႊား ေအာင္ပန္းႏွင့္အတူျပန္လာမယ္ ေတးသီခ်င္းႏွင့္ အတူ ....
တပ္မ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ ့အလံေတြ တလူလူနဲ ့ ကားၾကီးေတြတဝူးဝူး ေမာင္းဝင္လာသံေတြ.......... ။

စစ္သည္ေတြ အားလံုး လက္နက္ခဲယမ္း စနစ္တက် အပ္ႏွံပါ..
တာဝန္ရိွတဲ့ အရာရိွ မ်ားရဲ႕ ကြပ္ကဲသံေတြ ....... ။

ေဟးေဟးေဟး လူပ်ိဳစစ္သည္ေတြ ရဲ႕ ေသာက္မယ္ စားမယ္
ေပ်ာ္မယ္ ပါးမယ္ ၾကံဳးဝါးသံေတြ........ ။

ဒီေကာင္ကေတာ့ ျပန္မပါလာေတာ့ဖူးကြာ ဆိုတဲ့ ဆုိ႔နင့္နင့္
ေရွ႕တန္းကို ျပန္ သတိရေနသူေတြ ..... ။

ဟိုမွာ ငါ့မိန္းမကြ ဆိုျပီး လက္ထပ္ျပီး ေရွ႕တန္းပါသြားတဲ့
ရဲေဘာ္ တေယာက္ရဲ႕ သူ႔ရဲ႕ ၾကင္စအမ်ိဳးသမီးကို ေျပးဖက္တဲ့
ဟန္ေတြ .......... ။

ရသ အစံုနဲ ့ ကားေပၚက ခုန္ခုန္ဆင္းလိုက္တဲ့ ေျခသံေတြၾကားမွာ သမီးေလး လက္ကို ဆြဲျပီး က်မ ေမာင့္ကို
လိုက္ရွာေနမိတယ္ ...... ။

စစ္သည္ေလးတစ္ေယာက္က "ခြဲတကက(- - - - - -) အမ်ိဳးသမီးလား ။
ဆရာၾကီး ဟိုဘက္မွာ"  က်မ သိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ေမာင္ ... ။

ကားရဲ႕ ဟိုဘက္မွာ ေက်ာေပးထားတဲ့ သူ႔ကို လွမ္းေခၚလိုက္မိတယ္..ေမာင္က ျပံဳးျပျပီး ခ်စ္ေသာသမီးေလး
ကို ေကာက္ေပြ ့ျပီး နမ္းရွာတယ္ .......... ။

"ယားတယ္ ေဖၾကီး ရဲ့ "ဆိုျပီး သူ ့အေဖ မုတ္ဆိတ္ေမြး ႏွဳတ္ခမ္းေမြးေတြကို ေရွာင္ျပီး ရယ္ေနတဲ့ သမီးေလး ဟန္ေတြကက်မ အတြက္ ၾကည္ႏွဳးစရာေလးေတြ ပါေမာင္ ....။

သတိထား စိုက္ၾကည့္ေနရင္း စစ္ဆင္ေရး ပင္ပန္းမူ ၊ခရီးပန္းမူေတြ ေၾကာင့္ တျခားစစ္သည္ေတြလည္း မ်က္ႏွာေလးေတြေခ်ာင္ေနေပမဲ့ ေမာင့္မ်က္ကြင္းေတြက ........... ။

က်မ အနားကပ္သြားတယ္" ေမာင္ မ်က္ကြင္းေတြ ညိွေနတယ္ေနာ္"

"ေအး ငါ ငွက္ဖ်ားထထ ေန လို ့ပါ ေတာေတာင္ထဲ ဒါေတြက မဆန္းပါဖူး ..ငွက္ဖ်ား ရိွမွ စစ္သား ပီသတာကြ"သူ ့ရဲ့ စိတ္ပူမွာ ဆိုလို ့ေျပာတဲ့အျပံဳးေတြကို က်မ မ်က္ေစာင္းတခ်က္ နဲ ့တုန္ ့ျပန္လိုက္တယ္ ......

ထို ည က မိသားစု ထမင္းဝိုင္းေလးက ေတာ့ က်မ တို ့အတြက္
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အတိ နဲ ့ သမီးေလးကို ေပါင္ေပၚတင္ရင္း ပံုျပင္ေျပာျပ
ေနတဲ့ သူ ့ပံုေတြၾကည့္ရင္း အားေကာင္းစြာရြာသြန္းေနတဲ့ မိုးေရစက္ေတြ နဲ ့
အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မူေတြ အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္္ပါေစ လို ့
ဆုေတာင္းေနမိပါတယ္ .............. ။

အာရုဏ္တက္ မိသားစုေတြ အားလံုး ေႏြးေႏြးေထြးေထြး အနားယူေနရင္း
တရႊီၤရႊီ နဲ ့ ခရာသံ ၊ ေအာ္သံတစ္ခု ေမာင္က ခ်က္ခ်င္းထျပီး

"ဘာသံလဲ "က်မ ကို ေမးေငါ့ျပတယ္

"စစ္သည္မ်ား အားလံုး ေရေဘးကူညီရန္ တာဝန္မွအပ တန္းစီမယ္တဲ့ ေမာင္"
"ေအး ပဲခူးဘက္ထင္တယ္ "ဆိုျပီး ခ်က္ခ်င္း ထျပီး ထြက္ဖို ့ျပင္တဲ့ သူ ့ေက်ာကို
ၾကည့္ျပီး ........

ျပည္သူအားလံုး ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ .........
စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားလည္း မပ်က္စီးၾကပါေစနဲ ့ ........
မိသားစုေတြ အိုးကြဲ အိမ္ကြဲ ေတြ မျဖစ္ပါေစ နဲ ့ ............ ဆိုျပီး
အခါခါ ဆုေတာင္းေနမိပါတယ္ေမာင္ ။

မိုးေတြက ခပ္ဖြဲဖြဲ ေမာင္တို ့ ထြက္သြားတာ တပါတ္ေလာက္ရိွျပီ
ဟိုပစၥည္းေရႊ ့ၾက ေျပာင္းၾက ၊ ရဟန္း ရွင္လူ ေဘးကင္းရာ ေဆာင္ရႊက္ေနၾကရင္း
အစစ အရာရာ အဆင္ေျပမွာပါေစလို ့ ေတာင္းဆုေျခြရင္း
က်မ ေမွ်ာ္ေနမိတယ္ေမာင္ ........... ။

ေဒါက္ ေဒါက္ ေဒါက္ ........
အခန္းတံခါး လာေခါက္သံ နဲ ့အတူ
"အမ ရိွလား အမ ရိွလား အမ ရိွလား "
ေအာ္သံေၾကာင့္ က်မတံခါးထြက္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ေမာင္ ..... ။

ေရးဗက ေခၚေနလို ့တဲ့ က်မ လိုက္သြားတယ္ေမာင္ .........
"အမ အမ်ိဳးသား ( ........................................
........... ............. ............... )"

က်မ စိတ္ထဲမွာ ရသမ်ွ ပရိတ္ တရားေတြ ေမာင့္ဆီလာေနျပီ
ကားက ဝင္းထဲကို ေမာင္းဝင္လိုက္တယ္ စူးသ်ွသ်ွ အနံ ့တစ္ခုက
လာ ရိုက္ခတ္ရင္း ေမာင္ရိွမဲ့ ေနရာကို ေမးလိုက္တယ္ ......... ။

အခန္းထဲ ေရာက္ေတာ့ အဖ်ား ေၾကာင့္ တုန္တုန္ရီရီ ေမာင္စကားသံေၾကာင့္
က်မ မ်က္ရည္ဝဲတယ္
 (ေဟ့ေရာင္ ဟိုကေလးကို ပိုးထား အေမၾကီးကို
ေလွေပၚတင္ လုပ္ထား စစ္သား မိုးစိုမွ လွတာကြ ) 
ဂေရာင္ဂတမ္း ေအာ္တာေတာင္
တာဝန္ကို အေလးထားေနတုန္းလား ေမာင္ရယ္ ........... ။

ဒီတစ္ည ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္တဲ့ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးတရား ဆံုခြင့္ရိွခ်ိန္မွာ
ဆံုၾကျပီး ခြဲခြာရခ်ိန္မွာ တားမရမွန္း က်မ သိေနေပမဲ့ သမီးေလး နဲ ့
က်မ အတြက္ ေမာင္လိုအပ္ေနတယ္ေမာင္ ......

က်မေလ ေမာင္ မသြားခင္က ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ
မိသားစု အိုးအိမ္ေတြ မကြဲကြာၾကပါေစ နဲ ့ဆိုတာ သမီးေလး အတြက္
ေမာင့္ အတြက္ က်မ အတြက္ ျပန္ဆုေတာင္းေနရျပီ ............. ။

အိမ္မက္ထဲမွာပါ က်မ ေယာင္ေယာင္ေအာ္မိေနတယ္
"ေမာင္ သက္သာပါေစ ေမာင္ သက္သာပါေစ ေမာင္သက္သာပါေစ ".... ။

"အမ အမ ေခၚေနတယ္ ..."
"ဟုတ္ လာျပီ လာျပီ ......"

"ကံေကာင္းလို ့ ေနာက္ထပ္နည္းနည္း ေနာက္က်ရင္ ေခါင္းထဲေရာက္ျပီ
အဖ်ားက်ျပီး ေဆးေတာ့ မွန္မွန္ေသာက္ရမယ္ သက္သာသြားရင္ ေတာ့
ရပါျပီ အမ "တဲ့ ........ ။


က်မ ဝမ္းသာလိုက္တာ သမီးေလး ေပ်ာ္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာကိုျမင္ေယာင္ရင္း 

"ေမာင္ေနေကာင္းရင္ ေရႊသာေလ်ာင္းမွာ မိသားစု ေရႊသကၤန္းသြားကပ္
ၾကမယ္ေမာင္ ............... ။"

ရဲေမတစ္ဦး

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဇနီးေဟာင္းကို ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ ဓားျဖင့္ထိုးသတ္........ မဇၥ ်ိမ
တရား၀င္ကြာရွင္းထားသည့္ ဇနီးေဟာင္းကုိ ေယာက်ာ္းက ဓားျဖင့္ထိုးသတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ ခု ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၀ရက္၊ နံနက္ပိုင္း ၈ နာရီခန္႔ က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ျဖစ္ပြားပံုမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဦး ရပ္ကြက္ေန မခင္ခင္သန္႔သည္ အလုပ္သုိ႔သြားရန္ ေမာင္ျဖစ္သူ ထြန္းလင္းအား ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ခုိင္းခဲ့ရာ ကန္ေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ဓမၼရကိၡတလမ္း၊ ေရႊကၽြန္း ဟိုတယ္အနီးသို႔ အေရာက္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔က မခင္ခင္သန္႔ႏွင့္ တရား၀င္ ကြာရွင္းထားေသာ မ်ဳိးမင္းသန္႔ (ခ) သားေဖာသည္ ေနာက္မွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လိုက္လာၿပီး ထြန္းလင္း ေမာင္းႏွင္ေသာ ဆိုင္ကယ္ေရွ႕တြင္ ပိတ္ရပ္သျဖင့္ ထြန္းလင္းက ဆိုင္ကယ္အား ရပ္တန္႔ေပးခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းသို႔ ရပ္တန္႔ေပးစဥ္ မ်ဳိးမင္းသန္႔ (ခ) သားေဖာသည္ ထြန္းလင္း၏ ဆိုင္ကယ္ေသာ့ အား ျဖဳတ္ယူခဲ့ၿပီး မခင္ခင္သန္႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားေျပာဆိုေနခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

စကားေျပာဆိုေနရာမွ ငါးမိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ မ်ဳိးမင္းသန္႔(ခ) သားေဖာသည္ ၎၏ ခါးၾကားအတြင္းမွ အ႐ိုးေျခာက္ လက္မခန္႔၊ အသြား ကိုးလက္မခန္႔ရွိ လက္ကိုင္အနက္ေရာင္ ဓားဦးခၽြန္ျဖင့္ ထိုးရာ မခင္ခင္သန္႔ ၀မ္းဗိုက္၀ဲဘက္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ဘယ္လက္ေမာင္းတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာသံုးခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး မ်ဳိးမင္းသန္႔(ခ) သားေဖာသည္လည္း အခင္းျဖစ္ေနရာမွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားခဲ့ သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လူေတြ အၿမဲစည္ကားေနတဲ့ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႀကီး ေစ်းနဲ႔လည္းနီးတယ္။ ဓားထိုးခံရတယ္ေအာ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း ေျပးၾကည့္ေတာ့ တရားခံက ထြက္ေျပးသြားၿပီ” ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ခံ ခြန္ေအာင္ထြန္းမင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အမျဖစ္သူ ဓားျဖင့္ ထိုးခံရသျဖင့္ ေမာင္ျဖစ္သူ ထြန္းလင္းမွ အခင္းျဖစ္ရာအနီးရွိ ေဆးဆိုင္အား သြားေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံၿပီး စ၀္စံထြန္းေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာ လမ္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားသူ မ်ဳိးမင္းသန္႔ (ခ) သားေဖာအား ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီ မိနစ္၂၀ တြင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ ခဲ့ၿပီး သက္ေသခံ ဓားအားလည္း သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ သမီးျဖစ္သူ ေသဆံုးေအာင္ ဓားျဖင့္ထိုးသူအား အေရးယူေပးရန္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ခ်စ္မွ ဓားျဖင့္ ထိုးသူ မ်ဳိးမင္းသန္႔(ခ)သားေဖာ(၃၅) ႏွစ္အား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ တိုင္တန္းလာ သျဖင့္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ(ပ) ၁၉၀/ ၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ -၃၀၂ အရ အမႈဖြင့္ထားသည္။


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေရာဂါပုိးအစ ကုိ ရွာမေတြ႕၍ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အလွမ္းကြာေ၀းေန........ PyiChitThar


အေနာက္ အာဖရိက တြင္ လူေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေသေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနကာ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး ကလည္း ႏိုင္ငံတကာ အတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ရပ္ ေၾကညာ ေပးခဲ့ရသည္ အထိ ဆိုးရြားျပင္းထန္ လာေနေသာ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္မႈ၏ မူလအစ ရင္းျမစ္ကို သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား ယခုအခ်ိန္ အထိ ရွာမေတြ႕ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ေဝးလံသီေခါင္ ေတာလွ်ိဳေျမာင္ တို႔တြင္ ကူးစက္ခဲ့ေသာ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ျပႀကီး မ်ားတြင္ ကူးစက္ ေနသည္။ ဤ ဗုိင္းရပ္စ္ကို မည္သည့္ သတၱဝါက စတင္ သယ္ေဆာင္ လာၿပီး မည္သို႔ အဆင့္ဆင့္ ကူးစက္ကာ လူသားမ်ားထံ အထိ ျပန္႔ပြား လာသည္ကို မေတြ႔မျခင္း အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ ကုသေဆး ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီး ႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေနအံုးမည္ ျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ား သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေသဆံုး ေနမည္ ျဖစ္သည္။

အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံ ရေသာ လကၡဏာ မ်ားသည္ အျခား ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားႏွင့္ ဆင္တူ႐ိုးမွား ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ က ဂီနီႏိုင္ငံတြင္ အီဘိုလာပိုး စတင္ ကူးစက္ျပန္႔ပြား ခဲ့သည္ကို တုပ္ေကြး ဖ်ားနာျခင္း ဟုသာ ထင္မွတ္ယူဆ ခဲ့ျခင္း ကလည္း အီဘိုလာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေနာက္က် ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သယ္ေဆာင္သူ အျဖစ္ သီးႏွံစား လင္းႏို႔ကို လက္ၫႈိးထိုး ထားၿပီး ၄င္း လင္းႏို႔မ်ားက မိုင္ေပါင္း မ်ားစြာ အကြာမွ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို သယ္ေဆာင္ လာသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ဆိုထား ေသာ္လည္း သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက လင္းႏို႔မ်ား သည္လည္း အျခား သတၱဝါ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထံမွ ကူးစက္ခံ လာရျခင္း ျဖစ္ၿပီး မူလ သတၱဝါကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမ်ာက္ဝံႀကီးမ်ား၊ ေတာဆိတ္ႀကီးမ်ား ကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ သယ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ မိလွ်င္၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ၄င္းတို႔ ထိေတြ႕ ထားေသာၿခံဳ၊ အပင္၊ အသီး တို႔ကို ထိေတြ႕ စားေသာက္ မိလွ်င္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသီ မ်ားက ေတာႀကီး မ်က္မည္းထဲမွ တိရ စၧာန္ ႏွင့္ လင္းႏို႔ မ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ ၾကည့္ရာတြင္မူ တိရ စၧာန္ေလာက ထဲတြင္ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေၾကာင္း ကိုသာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ႏိုင္ငံတကာ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်ိန္တြင္ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကိစၥ ကိုင္တြယ္ရန္ မွာ ၃ လခန္႔ ေနာက္က်ၿပီး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။အျပည့္အစံုသို႕ >>

I.S. စစ္ေသြးၾကြမ်ား ႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ ကာလရွည္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား ေျပာၾကား........


အီရတ္ႏိုင္ငံ႐ွိ I.S. စစ္ေသြးၾကြ မ်ားအား ၁ဝ ရက္ၾကာ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ ကာလရွည္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကို က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကတိျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု Newsnow သတင္းတစ္ရပ္ အရ သိရသည္။

အေမရိကန္၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ္လည္း အေမရိကန္ ဂ်က္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ Mosul ၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္႐ွိ I.S. စစ္ေသြးၾကြ မ်ား၏ ေနရာမ်ား အေပၚ ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ဟု အိုဘားမား က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း႐ွိ အဓိက က်ေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အီရတ္ အစိုးရ အဖဲြ႕သစ္တို႔၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ရရွိပါက ယခု စစ္ဆင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အျခား သတင္းတစ္ရပ္ အရ အေမရိကန္ စစ္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ရက္အတြင္း အီရတ္႐ွိ I.S. စစ္ေသြးၾကြ မ်ားအေပၚ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ၃၅ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္ေပါင္း ၉ဝ ေက်ာ္ကို ဖ်က္ဆီး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ I.S. စစ္ေသြးၾကြမ်ား အေပၚ အျပင္းထန္ဆံုး ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႏွင္႕အတူ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ရတနာပစၥည္းမ်ား ဆယ္ယူႏုိင္ေတာ့မည္ေလာ........ ေစာင့္ၾကည့္သတင္း
ျမစ္သံုးဆုိင္အတြင္း နစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိ သည္ဆုိေသာဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီးကိုဆယ္ယူလ်က္ရွိရာတြင္ဆယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ ခဲ့ပါကေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူနစ္ျမဳပ္ေနသည္ဆုိေသာ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ ည့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္သာသနိကရတနာပစၥည္းမ်ားကိုပါ ဆယ္ယူႏိုင္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ အတူ တန္ ၆၀အေလးခ်ိန္ရွိ အျခား ေခါင္းေလာင္းတစ္လံုး၊ ၪဏ္ေတာ္၇ ေတာင္ခန္႔ရွိ ေရႊသားစစ္စစ္ ရပ္ေတာ္မူျမစ္စြာဘုရားႏွစ္ဆူ၊ ဘုရားပုထိုး၊ေစတီ ျမတ္တို႔မွစိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိန္၊ေရႊ၊ ေငြ၊ လက္ ၀တ္ရတနာ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားပါ၀င္ေသာ ေသတၱာ ၁၁ လံုး၊ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေပ၊ ပုရပုိဒ္ပါေသတၱာတစ္လံုး၊ သေဘၤာ ၂ စင္းတို႔နစ္ျမဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ေခါင္းေလာင္း ႀကီးကိုဆယ္ယူေနေသာ တုိင္းရင္းသား ပညာရွင္ ဦးစံလင္းကမီဒီယာသို႔ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

တုိင္းရင္းသားပညာရွင္ ဦးစံလင္းႏွင့္ အဖဲြ႕သည္၁၀-၈-၁၉၉၇ မွ စတင္ကာ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကိုစတင္ ဆယ္ယူခဲ့ၿပီး ၂၇-၇-၂၀၁၀ ရက္အထိ အတြင္း ငါးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဆယ္ယူခဲ့ရာ တြင္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သယ္ ယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ထပ္မံ ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာက္ ၁၂ ေတာင္၊ အ၀ ၇ေတာင္ ရွိၿပီး အလယ္ေဖာင္းရစ္တြင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ ဆူေဖာင္းႂကြဘုရား ၂၈ ဆူႏွင့္၎အေပၚ ၌ အတြဲတစ္တြဲလွ်င္ ေက်ာက္သံပတ္ၱျမား ၄၅ လံုးပါ အတြဲ ၄၅တဲြရွိ အတန္းႏွစ္ တန္း၊ စုစုေပါင္းေက်ာက္သံပတၱျမား အလံုးေပါင္း ၄၀၅၀ လံုးပါရွိေသာ ဓမ္ၼ ေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးမွာမုိးကာလ ၌ ေရအနက္ ၂၇ေပ၊ ေျမႀကီးေအာက္ ၂၅ ေပ၊ စုစုေပါင္းေရေျမအနက္ ၅၂ ေပ တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးစံလင္းက ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း မီဒီယာသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသး သည္။

လုိအပ္ေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကို အစိုးရဘက္မွ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးပါ က ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္၊ ျမန္မာ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ရက္အနည္းငယ္ျဖင့္ ဆယ္ယူႏုိင္မည္ဟု လည္း တုိင္းရင္းသားပညာရွင္ဦးစံလင္း က ယံုၾကည္ထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ရက္မွစတင္၍ ဆလံုေရ ငုပ္ကၽြမ္းက်င္သူ ၁၀ ဦးအပါအ၀င္အင္ အား ၈၀ ခန္႔က ေသာင္တူးသေဘၤာမ်ား အကူအညီျဖင့္ ဆယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေခါင္း ေလာင္းရွိႏုိင္ေသာေနရာကို ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ သကဲ့သို႔ ေခါင္းေလာင္းဟုယူဆရေသာ အရာကိုလည္း ေတြ႕ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚေနရာအမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူ အားတက္ဖြယ္ရာအေျခအေနပင္ျဖစ္ သည္။

ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူစဥ္ကာလ အတြင္း စိတ္ပူပန္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤါသားဦးစံလင္း၏ ေမြးနံအရယခင္ဆယ္ယူခဲ့ျခင္းမ်ားထက္ ေအာင္ျမင္မႈပိုမုိရႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဆယ္ယူမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ ခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း နက္ၡတ္သိပၸံပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကိုကမီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားၿပီး ဦးစံလင္းကလည္း ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ၾကံဳ ေတြ႕လာသမွ်ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရင္ဆုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာဆုိထားသည္။

ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူျခင္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ မယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈ မ်ားစြာ ထြက္ေပၚေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အမ်ားစုကမူ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးျပန္လည္ဆယ္တင္၍ မူလေနရာေရႊ တိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ကုန္းေတာ္ေပၚထား ရွိႏုိင္မည့္အေရးကို ေမွ်ာ္ေတြး၀မ္းသာ လ်က္ရွိၾကရာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္အတူပါရွိသည္ဆိုေသာ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္သာသနိကပစ္ၥည္းမ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတ္ၱျမား ကိုပါ ဆယ္တင္ရရွိႏုိင္မည့္အေရးကိုေမွ်ာ္ ေတာ္ေဇာျဖင့္ေမာေနၾကရေပသည္။

ေအာင္ႏုိင္သူ

အျပည့္အစံုသို႕ >>

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို ညေနပိုင္း ေက်ာင္းဖြင့္ကာ ပညာသင္ၾကားေပးသြားရန္ စီစဥ္........ Messenger

ကေလး အလုပ္သမားမ်ားကို ညေနပိုင္း ပညာသင္ၾကားေပးရန္ အတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက အလွဴရွင္မ်ား ရရွိရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရိွန္ က ေျပာသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ ပညာသင္ ၾကားဖုိ႔ကို အလွဴရွင္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ အတြက္ NGO ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းလို႔ သူတို႔ဘက္က အဆင္ေျပတယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ၎က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ကေလး အလုပ္သမားမ်ားကို ေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းခန္းမ ရရိွေရးကို ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္သြားရန္ အတြက္လည္း ေနရာမ်ား ရွာေဖြလွ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကိုလည္း အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရွာေဖြ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးမ်ား အားလံုး တက္ေရာ က္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာ အခက္အခဲ ရိွ ႏိုင္ေၾကာင္း ဦး၀င္းရိွန္ ကဆိုသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အားလံုး ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ကေလး အလုပ္သမား ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ ဆိုတာကို အရင္လိုက္ ေကာက္ေနရတယ္။ အကုန္လံုးေတာ့ မသင္ၾကားႏိုင္ေသးေပမယ့္ စသင္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္က ကေလးေတြကို စတင္သင္ၾကား မယ္ ဟု ၎ကဆိုသည္။ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ အခ်ိန္ ပိုဆင္းေနရမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနက ၎တို႔၏ စား၀တ္ ေနေရး အခက္ခဲ ေျပလည္ေစရန္ လုပ္ခလစာမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဦးေဌး က ဆိုသည္။

ကေလး အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေနမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း ယင္းကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါက ကေလးသူငယ္ အလုပ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပမႈမ်ားရိွေန ေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားကိစၥမ်ား ကို ကိုုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေန ရေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရိွန္ က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ညေနပိုင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး စာသင္ၾကားရာတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ားရွိ တတ္ေၾကာင္း ကေလးသူငယ္ အလုပ္ သမားမ်ားကို ေရြ႕လ်ားစနစ္ျဖင့္ စာသင္ၾကားေပးေနေသာ MY Me အဖြဲ႕မွ ဆရာမ ေဒၚခင္ေမေမေအး က ဆိုသည္။

ကေလးေတြမွာ အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာ မရိွသေလာက္ပဲ။ အခ်ိန္ပိုေတြ ဆင္းတယ္။ အဓိက အခ်က္က အခ်ိန္ပို ဆင္းေစတဲ့ ကိစၥ ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္။ လုပ္ခကို ထုိက္သင့္သေလာက္ ရမွာသာ သူတို႔ေတြ ပညာသင္ၾကားေရးဘက္ လွည့္ႏိုင္မယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူး ဟုဦးေဌး က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကေလးလုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးစားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႀကံဳ႕ေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို သိရိွႏိုင္ ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNICEF တို ့ပူေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ဘတ္ ဂ်က္ေငြ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းနဲ႔ လုပ္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ပညာတတ္ေတြေပါမ်ား တာေပါ့။ ကေလး ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ဆို႔ ျမန္မ လို ကိုယ့္နာမည္ေတာင္ မေရးတတ္ဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ကိုင္ေပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကေလးေတြအတြက္ အဆင္ေျပသြား မွာပါ ဟု ဆရာမ ေဒၚခင္ေမေမေအး ကေျပာသည္။ ကေလး လုပ္သားမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္ရိွ စက္႐ံုမ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မ်ား၊ အရက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာရ ကေလးလုပ္သား စာရင္း ေကာက္ယူရန္မွာ ခက္ခဲမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ဦး၀င္းရိွန္ ကဆိုသည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုးကာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လက္မွတ္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေန........ ျမန္မာတိုင္္းမ္

ျမန္မာ့မီးရထားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ၍ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈစနစ္
(Computerized Ticketing System) ကို မၾကာမီအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ
ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုကို ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ယခုလအတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုကို အၿပီးသတ္
ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

"ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔ ကုမၸဏီကို ေၾကညာမွာပါ။ အခုကေတာ့ စိစစ္ေနဆဲမို႔ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး"
ဟု ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေစာဘယ္လင္တိုင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈစနစ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ဇူလိုင္လ
၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထား တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ေခၚယူခဲ့ရာ စိတ္ပါ၀င္စားသူကုမၸဏီမ်ားက
တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈစနစ္ကို လက္ရွိတြင္ ၁၅ ဘူတာ၌ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္
ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၊ ဘုရားလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ လွည္းတန္း၊ သမိုင္း၊ အင္းစိန္၊
တညင္းကုန္း၊ ေလွာ္ကား၊ မဂၤလာဒံု၊ တိုးေၾကာင္ကေလး၊ တံတားကေလး၊ ပုရြက္ဆိတ္ကုန္း၊
သဃၤန္းကြ်န္း၊ မလႊကုန္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာတို႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုဘူတာမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အျခားဘူတာမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

"ဒီ ၂၀၁၄ ထဲမွာပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ၾကမွာ
ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေစာဘယ္လင္တိုင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလိုင္းတြင္ ဘူတာ ၃၉ ခုရွိၿပီး ေန႔စဥ္ခရီးသြား သိန္းႏွင့္ ခ်ီကာ အသံုးျပဳလ်က္
ရွိသည္။

လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေသာ္လည္း လက္မွတ္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီကို သံုးႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနဆဲ
ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

အီဘိုလာ သံသယျဖင့္ ေဝဘာဂီေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား က်န္းမာေရး အေျခအေန တုိးတက္မႈ ရွိလာ........MOI

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၂၁

ဩဂုတ္ (၁၉) ရက္က ဖ်ားနာျခင္း၊ အားအင္ခ်ိနဲ႔ျခင္း၊ သတိလစ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔က သံသယလူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေဝဘာဂီ အထူးကု ေဆးရံုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီး လုိအပ္ေသာ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔က အထူးႀကီးၾကပ္ ကုသေပးလ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ ဌာနမွ ဩဂုတ္လ (၂၀) ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ရရွိေသာ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ သည့္ ပလတ္စမုိဒီယမ္ဖယ္စီပရမ္ႏွင့္ ပလပ္စမုိဒီရမ္ဗိုင္းဘက္ ေရာဂါ ပိုး ႏွစ္မ်ိဳး ကူးစက္ခံေနရ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၎အား လိုအပ္ေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကုသေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆးကုသ ေပးမႈေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်န္းမာေရး အေျခအေန တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ႏွင့္အတူ စစ္ေဆး ကုသေနသည့္ အျခားေလးဦးမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲဌာနတြင္ စစ္ေဆး သည့္ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ မည္သည့္ ေရာဂါပိုးမွ် မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသို႔ လူနာတြင္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ၍ ေဆးကုသမႈ ေပးေနျခင္း အျပင္ ကူးစက္ျမန္ အီဘုိလာေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္အရ အီဘုိလာေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ကို ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ပူေနးၿမိဳ႕ရွိ ဗိုင္းရပ္စ္ေဗဒ ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အီဘုိလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
အျပည့္အစံုသို႕ >>