ေမာင္ရင္ “ငေတ” ကိုယ္လြတ္ရုန္းသည္

Sep 24, 2015စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္ပါေအာင္ထက္ပိုင္ေရးတဲ့ ‘‘တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ ဘယ္သူျဖစ္လာ မလဲ’’ ေဆာင္းပါးဟာ တပ္တြင္း စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲေစလို၍ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အမွားျဖစ္ေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားေပးျခင္းေလာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ကို ေသြးတိုးစမ္း
လိုက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္လို႔ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာမွာ ‘‘တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ ေဆာင္းပါးရဲ႕ေနာက္ကြယ္က စိတ္၀င္စားစရာ’’ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးရွင္ ေနထြန္းႏိုင္ က အဲဒီေဆာင္းပါးကို တန္ျပန္သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

Daily Eleven သတင္းစာပါ အဲဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ထုတ္ 7Day Daily သတင္းစာမွာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားသို႔ အသိေပးျခင္းဆိုၿပီး တပ္မေတာ္အေပၚ ေသြးတိုးစမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္
သည္ ဟူေသာ Eleven Media ၏ စြပ္စြဲခ်က္မွာ လုပ္ငန္းတူမီဒီယာအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေခ်ာက္တြန္း
မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အထင္ အျမင္လြဲမွားေစႏိုင္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးျဖင့္ လိုရာဆြဲ၍ေရးသားကာ ေခ်ာက္တြန္းျခင္းကို 7Day က ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

7 Day Daily သတင္းစာရဲ႕“စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားသို႔ အသိေပးျခင္း” နဲ႕ပတ္သက္လို႔ Eleven Media Group အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္အား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္၊ ရွင္းလင္းေတာင္းပန္ရန္ အသိေပးတယ္ဆိုၿပီး ၂၂ ရက္ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္မွာ ဘယ္ေလာက္ တာဝန္မဲ့သလဲဆုိေတာ့ Eleven Media Group ဆိုတာ ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ အြန္လိုင္း႐ုပ္သံ မီဒီယာေတြကို သက္ဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ Media Group ျဖစ္တဲ့အတြက္ 7 Day Daily သတင္းစာက “Eleven Media က ေရးသားသည့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေသြးတိုးစမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မွာ လုပ္ငန္းတူမီဒီယာ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေခ်ာက္တြန္းမႈ ျဖစ္ပါသည္” ဟူ၍ စြပ္စြဲခဲ့ျခင္းဟာ Eleven Media Group ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတယ္၊ “တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က စိတ္၀င္စားစရာ” ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ (ကို) ေနထြန္းႏုိင္ တို႔ႏွင့္သာ အဓိက သက္ဆုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Eleven Media Group Co.,Ltd ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိဘူး။ အဲဒီေဆာင္းပါး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၊ ေဆာင္းပါးရွင္ (ကို) ေနထြန္းႏုိင္ တုိ႔ႏွင့္သာ တုိက္႐ိုက္ရွင္းလင္းရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ “လုပ္ငန္းတူမီဒီယာ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေခ်ာက္တြန္း
မႈ ျဖစ္ပါသည္။” ဟူေသာ Eleven Media Group အား စြပ္စြဲထားခ်က္ႏွင့္ “လိုရာဆြဲ၍ ေရးသားကာ
ေခ်ာက္တြန္းျခင္း” ဟူေသာ ေရးသားခ်က္အား အျမန္ဆံုး ႐ုပ္သိမ္းရန္၊ Eleven Media Group ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ စြပ္စြဲခ်က္အတြက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေတာင္းပန္ရန္လို႔ ေဖာ္ျပထား
ပါတယ္။

Eleven ရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက The Daily Eleven သတင္းစာ၊ Eleven ဂ်ာနယ္မွာ ပါတဲ့ ေဆာင္းပါး၊ သတင္း ေတြ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းသည္ Eleven Media Group ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ
သန္းထြဋ္ေအာင္နဲ႔ လံုးဝ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ။ သတင္းမွားေတြပါလို႔တရားစြဲခံရလို႔ ေထာင္က်မယ္၊ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးရမယ္ဆိုရင္ ေဆာင္းပါး/ သတင္းေရးတဲ့သူနဲ႔ The Daily Eleven သတင္းစာနဲ႔ Eleven ဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာေတြခံၾကဆိုတဲ့သေဘာ။ ကိုယ့္ဝန္ ထမ္းဗိုက္နဲ႔ ဓားထိုးခံမယ့္သေဘာပါ။ တကယ္တမ္း
ဆိုရင္ ေနထြန္းႏိုင္ေရးတဲ့တစ္ခ်ိဳ႕ေဆာင္းပါးေတြကို ဘယ္လိုေရးဆို ၿပီး guide line ခ်ေပးေနတာ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ပါ။ ေနထြန္းႏိုင္ဆိုတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေပါက္စ၊ နာမည္ႀကီးရင္ ၿပီးေရာ၊ ဘာမဆို ေရးရဲတဲ့ လူငယ္ေလးကုိ ေထာင္က်ခဲ့ရင္ေတာင္ မင္းပိုၿပီးနာမည္ႀကီးမယ္၊ ပူလစ္ဇာဆုေတြေတာင္ ရႏိုင္တယ္ လို႔ ေျမွာက္ေပးၿပီး သူေျပာခ်င္တာေတြကို ေနထြန္းႏိုင္ကုိ ေရးခိုင္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားေန ရပါတယ္။

တကယ္တမ္းဆိုရင္Eleven Media Group အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္ခြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Daily Eleven သတင္းစာ၊ Eleven ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပည္႔အဝတာဝန္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ The Daily Eleven သတင္းစာ၊ Eleven ဂ်ာနယ္ တို႔ ရဲ႕ အမွားေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ EMG က တာဝန္ခံေျဖရွင္း
ေပးသင့္ေပမယ့္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပဲ ငါနဲ႔မဆိုင္ပဲ ငါ့ကိုလာေျပာ တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါ
ဆိုတဲ့အေပါက္ခ်ိဳးေနတာကေတာ့ အရုပ္ဆိုးလြန္းလွပါတယ္။ အဲဒီလို ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္ ရိုက္ဖို႔ Eleven Media Group ကိုဖြဲ႔ထားတာဆိုရင္ေတာ့ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ သတၱိေၾကာင္လြန္းပါတယ္ လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တကယ္သတၱိရွိတဲ့မီဒီယာဆိုရင္ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူရဲ ရပါမယ္။ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္အေနနဲ႔ အခုလို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိတာ
ဟာ ေယာက်္ားမပီသပဲ မိန္းမရွာ ဆန္တယ္လို႔ ေျပာရင္ေတာင္ မိန္းမရွာေတြ သိကၡာက်ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္အေနနဲ႔ လူႀကီးမဆန္တာပါ။ လူႀကီးဆိုတာ ကိုယ့္လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္။ အခုလို လက္ေအာက္ငယ္သားကို ထိုးေကၽြးေနရင္ေတာ့ သန္းထြဋ္ေအာင္အေနနဲ႔ စီအီးအို မလုပ္သင့္ဘူး။ ေနထြန္းႏုိင္တို႔လို လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လဲ ေဒါက္တာသန္း
ထြဋ္ေအာင္လို လူႀကီးမဆန္တဲ့ သူဆီမွာ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာင္းမစားသင့္ဘူး
လို႔ ေျပာပါရေစ။

ငရဲေခြးၾကီးလြတ္ေနျပီ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါး ေရးတဲ့ ညဳိျမကို မေျပာလို႔ အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္း
ကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ဖို႔ အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာျဖဴေတြ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူတာ၀န္ယူတဲ့ အိုးေ၀ဂ်ာနယ္အတြက္ သူ႔မွာပဲ တာ၀န္ရွိတယ္ ဆိုျပီး ခံယူထားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ကေရာ။ မႏႈိင္း အပ္တာ ႏႈိင္းယွဥ္တယ္ ေျပာခ်င္ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ၊ အၾကီးအကဲ ဆိုတာ ဒီလိုဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္
ေအာင္ ျပခ်င္တာေၾကာင့္ ေျပာလိုက္ပါမယ္။

ကိုေနထြန္းႏုိင္ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြဟာ တပ္မေတာ္ ျပဳိကြဲေအာင္၊ တိုင္းျပည္ ျပဳိကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို ကိုေနထြန္းႏိုင္ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တေယာက္က ကိုမာန္သူရွိန္ လည္း အတူတူ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခုခု ျဖစ္လို႔ ျငိလို႔ အေရးယူရင္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ မပါႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အခုလဲ တရားစြဲခံရတဲ့အထဲက
ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ တေယာက္တည္း လြတ္ေျမာက္သြားျပီ ဆိုတာ ၾကည့္ပါ။ ဘယ္မွာလဲ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ဓါတ္။ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ငါက လူၾကီးဆိုေတာ့ ငါ ေထာင္က်သြားရင္ မင္းတို႔ကိစၥေတြ၊ မင္းတို႔ မိသားစုေတြကို ျပန္ၾကည့္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါ လြတ္ေနဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတဲ့ ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေရွာင္ ေက်ာ္ကိုကိုလို စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ဆိုတာ
ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္က အယ္ဒီတာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြ ေထာင္က် တန္းက် ၾကဳံၾကရ
ေပမယ့္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး လြတ္ေနမွာပါပဲ။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း
သမားေတြဟာ ကိုယ္လြတ္ေအာင္ပဲ ရုန္းတတ္ပါတယ္။ ကိုေဇာ္သက္ေထြး ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ က်ခံခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွယ္ယာေတြ ျပန္အမ္းျပီး ေမာင္းထုတ္တာ ခံခဲ့ရ ပါတယ္။

ဘယ္ဂ်ာနယ္၊ ဘယ္မီဒီယာနဲ႔မွ မတည့္တဲ့ အလဲဗင္းကို သတင္းေထာက္ေတြ၊ မီဒီယာေလာကသားေတြ အားလုံးက စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးက ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ တစ္ဦးတည္း
ေပၚမွာ မူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကို စိတ္ကူးထဲက ဖယ္ထုတ္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ အားလုံးဟာ ရင္းရင္းႏွီး ႏွီး ရွိေနတာ ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္း ျဖစ္
ေနတာက ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္တစ္ဦးတည္းနဲ႔ မီဒီယာ အားလုံး ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာ အမွန္ပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႔ guideline ေတြနဲ႔ နာမည္ခံျပီး ေရးၾက သားၾကတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ၊ အယ္ဒီတာေတြဟာ တကယ္လို႔ စစ္အာဏာသိမ္းတာေတြ ျဖစ္လာျပီ ဆိုရင္ ဒီလူေတြ အရင္ဆုံး အေရးယူ ေထာင္ထဲ ေရာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႔ guideline နဲ႔ ေရႊ၀ါေရာင္ကို ျပန္ျပီး ႏွဴးေန ဆြေနတာဟာ အႏၱရာယ္ ၾကီးမားပါတယ္။ သံဃာေတြ ၂ ပိုင္းကြဲႏိုင္တယ္။ သာသနာ ၂ ပိုင္းကြဲႏိုင္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ၂ ပိုင္းကြဲႏိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္ ၂ ပိုင္းကြဲႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ေျမွာက္ပင့္ေသြးထိုးမႈေတြဟာ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ တြန္းပို႔ေန
သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြအရ သံဃာေတြကို ေသြးခြဲေပးေနတဲ့ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ စစ္ဘက္က ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ယူရတာေတြ၊ အနဲဆုံးေတာ့ ရန္ကုန္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာရတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ေဒါက္တာသန္း
ထြဋ္ေအာင္ဟာ အေမရိကန္ ဗီဇာ ရေအာင္ယူျပီး တစ္ခုခု ျဖစ္ရင္ အေမရိကန္ကို ထြက္ေျပးဖို႔ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ လုပ္ထားျပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း Eleven သတင္းေထာက္ေတြဆီက စကားေတြ ထြက္လာေနပါ တယ္။ ဒီသတင္းေထာက္ေတြဟာလည္း တာ၀န္ မခံ၊ တာ၀န္မယူ၊ ကိုယ္လြတ္ရုန္းတတ္ျပီး ကိုယ့္ေအာက္က သတင္း ေထာက္ေတြကို ထိုးေကၽြး စေတးတတ္တဲ့ တကိုယ္ေကာင္သမား ေဒါက္တာ
သန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႔ အက်င့္စရိုက္ကို စိတ္ပ်က္ေနၾကျပီ လို႔ ထုတ္ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတ မာရင္ ျပီးေရာ ဆိုတဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ ေအာက္က တပည့္ေတြကို အကာအကြယ္ယူထား
တဲ့ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ဟာ တကယ္က်ေတာ့ ကိုယ္လြတ္ရုန္းေနတာပါပဲ။

လူအုပ္ေနာက္မွာ ေနလိုက္၊ ေအာ္ဆဲလိုက္ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြ ေတြ႔ဘူးလိမ့္မယ္။ သူမ်ားကို ဟေရာင္ မင္း ဒီလို ျပန္ဆဲကြာ၊ ဒီလိုေျပာကြာ ဆိုတာမ်ဳိး ခၽြန္တြန္းလုပ္တတ္တဲ့သူေတြ ျမင္ဘူးလိမ့္မယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ။ ကိုယ္ တေယာက္တည္း လြတ္ရင္ ျပီးေရာ ဆိုတဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိးဟာ ရွက္တတ္ရင္ ရွက္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။
ဘယ္သူနဲ႔မွ မတည့္ေတာ့တဲ့ အလဲဗင္းဟာ စည္သူေအာင္ျမင့္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ကို တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ 7Day ကို စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ The Voice နဲ႔ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြကို အားတုိင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ တူေမာရိုးနဲ႔ ျဖစ္ေနျပန္ပါျပီ။ အကုန္လုံးနဲ႔ ပတ္ျပီး ရန္ျဖစ္ေနရာကေန အခုဆိုရင္ တိုင္းျပည္ ျပဳိကြဲေအာင္ တြန္းပို႔တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို လုပ္ေဆာင္လာ ခဲ့ျပန္ပါျပီ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေအာင္ ေနာက္ေၾကာ
င္းေဖာ္ေနတာ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ပါပဲ။ စစ္အစိုးရေခတ္က အရုပ္ဆိုးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အသစ္ျပန္လုပ္ျပီး တုိင္းျပည္ မတည္မျငိမ္ လုပ္လာေနပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလမွာ သံဃာထု ေသြး
ကြဲမႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာျပီ ဆိုရင္ အဓိက တရားခံေတြထဲမွာ ေဒါက္တာသန္း
ထြဋ္ေအာင္ ပါလာမွာ ေသခ်ာေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာေတြ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္လာ ျဖစ္လာ ခံရမယ့္သူေတြက လက္ေအာက္က တပည့္ေတြခ်ည္းပဲ။
ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကေတာ့ အျမဲတမ္း လြတ္ေျမာက္ေနေအာင္ အကြက္ခ် စီစဥ္ေနတာ မ်က္ျမင္ပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ဟာ ေဒါက္တာသိန္းျမင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားတေယာက္ေယာက္ကို CEO ေနရာ လႊဲေပးျပီး ကိုယ္လြတ္ရုန္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္လာေတာ့
မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီ ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္ေအာင္သာ ေျပးေပေတာ့ လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ထိုင္းမွာ အာဏာမသိမ္းခင္ ျပႆနာေတြ ျပင္းထန္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနးရွင္းသတင္း
ေထာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာယြတ္ကို ေမးပါတယ္။ အာဏာသိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိသလား ဆိုတာပါပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ပရာယြတ္က အာဏာသိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး ဆိုျပီး အတိအလင္း ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းက မီဒီယာေတြမွာ ေခါင္းၾကီးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္တပ္က မၾကာပါဘူး။ အာဏာ သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဒါပါပဲ။ ေမာင္ရင္ ငေတ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းမယ့္ ေန႔ မၾကာခင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ပဥၥမ မ႑ိဳင္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဟုတ္လို႔လား RCSS/SSA ရယ္…..စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၅

NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုၿပီး ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔တုန္းက KNU, KNU/KNLA – PC, DKBA, RCSS/SSA အဖဲြ႕ ၄ ဖဲြ႕ေပါင္းၿပီး ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တုန္း က ေနျပည္ေတာ္မွာ သမၼတနဲ႔ NCA ကိစၥလာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ ႀကီး ၅ ႀကီးထဲမွာလည္း RCSS/SSA အဖဲြ႕ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ NCA ခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပူးတဲြ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕မယ္ဆိုၿပီး အစိုးရကဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ရန္ကုန္အစည္းေ၀းကို RCSS/SSA အေနနဲ႔မတက္ ေတာ့ဘူး လို႔ ေျပာၾကားလာျပန္ပါတယ္။ NCA ကိုလက္မွတ္မထိုးေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ ေနပါ တယ္။ အေျပာင္းအလဲ ျမန္လွခ်ည္လား RCSS/SSA ရယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ KNU နဲ႔ RCSS/SSA တို႔ေတြ႕ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ အစည္းအေ၀းမတက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ RCSS/SSA အေနနဲ႔ NCA ကို ကန္႔ကြက္တဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိေျမျပင္တိုက္ပဲြ ေတြ ရပ္ဆိုင္းၿပီး နယ္ေျမေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာမွပဲ NCA ကိစၥကို ဆက္လက္စဥ္းစားမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ စိုင္းလ ကေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနလို႔ NCA မထိုးေတာ့ ဘူးဆိုတာအေျဖမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတိုက္ပဲြေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္လို႔ NCA ထိုးမွာမဟုတ္ဘူးလား။ ၿပီးေတာ့ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံက လည္းရွိေနေသးေတာ့ RCSS/SSA အေနနဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြကိုပဲ အျပစ္ပံုခ်ေနတာ သဘာ၀မက်ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ NCA မထိုးေတာ့ဘူးလို႔ RCSS/SSA ကေျပာလာတဲ့အတြက္ MPC မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ဦးလွေမာင္ေရႊက အခုလိုေျပာၾကားသြားပါတယ္။ “ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီျပႆနာ ေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ္။ တုိက္ပဲြရပ္မွသြားရမယ္၊ တိုက္ပဲြမရပ္လို႔ မသြားေသးဘူးလို႔ စဥ္းစားရမယ့္အစား၊ တိုက္ပဲြရွိရင္လည္း ရွိေနမွာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြက ဒါေတြၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းဖို႔လိုတယ္” လို႔ မီဒီယာေတြ ကိုေျဖၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ RCSS/SSA က ျပႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲေရွာင္လဲႊလိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ တကယ္လိုလိုလားလား မရွိဘူးလို႔ပဲ သံုးသပ္ ခ်င္ပါတယ္။

RCSS/SSA ႀကီးစိုးတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တုိက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိလို႔ စည္း႐ံုးေရးယာယီရပ္နားထားပါ ဆိုၿပီး သတိေပးထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ပဲြေတြဟာ အစိုးရတပ္က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လို႔ျဖစ္ရတာပါဆိုၿပီး RCSS/SSA ကေျပာထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ တိုက္ပဲြေတြကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ဖို႔ RCSS/SSA ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ RCSS/SSA ကစည္း႐ံုးေရးမဆင္းဖို႔တားျမစ္ ေပမယ့္ အစိုးရတပ္ဘက္ကေတာ့စည္း ႐ံုးေရးဆင္းမယ့္ အဖဲြ႕ေတြကို လိုအပ္ရင္လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔အထိ လိုလား ေနၾကပါတယ္။ ရိုးသားမႈ၊ မရိုးသားမႈဟာ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

RCSS/SSA အဖဲြ႕ရဲ႕ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္စိုင္းလက “ က်ေနာ္တို႔သြားလာလႈပ္ရွား တဲ့ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အေျခစုိက္ၿပီး ၿခံလုပ္ငန္းေတြ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔တင္ျပထားတာပဲ၊ က်ေနာ္တို႔သြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့ နယ္ေျမပဲ၊ အခုက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြကို လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနတယ္။ လူထုအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ေနတယ္။
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းတာေတြ ယာယီရပ္နားထားဖို႔ပါ။ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈရွိမွ စည္း႐ံုးေရးျပန္ဆင္းဖို႔ပါ” လို႔ေျပာၾကားသြားတာရွိပါတယ္။ ဟုတ္လို႔လား စိုင္းလရယ္လို႔ပဲ ေမးခ်င္ပါတယ္။ RCSS/SSA က ၁၆ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ လႈပ္ရွားသြားလာေနတာကို အစိုးရတပ္က အေၾကာင္းမဲ့ လိုက္တိုက္ေန တယ္ဆိုတာကေတာ့ ယံုၾကည္ေပးဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ ကိုယ္တိုင္ေနခဲ့ဖူး တဲ့အတြက္ RCSS/ SSA ရဲ႕ အက်င့္ေလးေတြကိုလည္း အတြင္းက်က်သိေနခဲ့ပါတယ္။

RCSS/SSA လႈပ္ရွားေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ နမ့္ခမ္း၊ နမၼတူ၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ သီေပါ၊ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ား၊ ပင္လုံ၊ ေက်းသီး၊ မိုးနဲ၊ လင္းေခး၊ ေမာက္မယ္၊ ကြန္ဟိန္း၊ မိုင္းတံု၊ မိုင္းေယာင္း၊ မုိင္းျပင္း ၿမိဳ႕နယ္ေတြ လို႔ဆိုပါတယ္။ အခုရာသီဟာ ဘိန္းေပၚတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ RCSS/SSA အဖဲြ႕ေျခရႈပ္ေနတာအမွန္ပါပဲ။ ဘိန္းဆက္ ေၾကးေကာက္တယ္။ ဘိန္းစိမ္းေတြကို ေစ်းႏွိမ္ၿပီးလိုက္၀ယ္တယ္။ ပင္လံု၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္ဘက္မွာ ေနတဲ့ ေဒသခံေတြ အသိဆံုး။ ဒီရာသီေရာက္ရင္ RCSS/SSA နဲ႔ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္တာထံုးစံလိုျဖစ္ေနပါ ၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘိန္းဖ်က္တဲ့ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္မႈေတြလုပ္လာတဲ့အတြက္ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္းေတြက လိုက္ပါကာကြယ္ေပးရင္း ဘိန္းဖ်က္ရတာပါ။

ဘိန္းလာဖ်က္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး RCSS/SSA ကစၿပီး ပစ္ခတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ သစ္ေတာအရာရွိေလးဦးကို သတ္ခဲ့တဲ့ တရားခံဟာ RCSS/SSA အဖဲြ႔ပါလို႔ ေဒသခံေတြကိုယ္တုိင္ေျပာေန တာပါ။ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက PNLO နယ္ေျမကို သြားလုၿပီး ျပႆနာရွာေန တာ RCSS/SSA အဖဲြ႕ပါ။ အစိုးရတပ္ေတြလႈပ္ရွားသြားလာေနတာေတာင္ RCSS/SSA က ဒီေလာက္ေသာင္းက်န္းေနရင္ ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားလိုက္လို႔ ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အႏိုင္က်င့္ လိုက္မလဲစဥ္းစား သာၾကည့္ေပေတာ့။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္ရင္လည္းမလိုခ်င္တဲ့အေၾကာင္း အမွန္အတိုင္းေျပာ ပါ။ ေရြးေကာက္ ပဲြေတြကို မလိုလားဘူး ဆိုရင္လည္း မလိုလားတဲ့အေၾကာင္း အမွန္အတိုင္းေျပာပါ။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြကို ခုတံုးမလုပ္ပါနဲ႔။ RCSS/SSA ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးဆိုတာ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြနဲ႔ တိုင္းတာေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ပဲြျဖစ္တာ အစိုးရတပ္ေၾကာင့္လို႔ေျပာ တာထက္ RCSS/SSA ေၾကာင့္လို႔ သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ နဲ႔ ရွမ္းလူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ ဆိုတာ ဟုတ္လို႔လား RCSS/SSA ရယ္…..။

ႏိုင္မင္းခန္႔


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဒီမိုကေရစီခရီးနီးသလား


23.9.2015


ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံဘ၀မွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းအပါအဝင္ ဒီျပည္ေထာင္စု အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အားလံုးဟာ စိတ္ေပါ့သြပ္၊ အသိဉာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမရွိေသးတဲ့ တစ္စံုတစ္ဦး တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနဖို႔ အၿမဲလိုအပ္တဲ့ အ႐ိုင္း အစိုင္း လူမ်ဳိးေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဲဒီလို အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါဟာ အက်ိဳးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္းခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့၊ မွ်တတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆိုတာအထူးတလည္ ရွင္းျပဖို႔ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီကေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို လည္း ျမန္မာအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားလြန္းတယ္ မထင္ပါနဲ႔ ျမန္မာအေၾကာင္း ျမန္မာေတြေလာက္ ဘယ္သူမွ စိတ္မဝင္စား ပါဘူး။ အက်ိဳးတစ္ခုကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လုပ္ေနၾကတာခ်ည္းပါပဲ။

ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံကစလို႔ ကုန္းေဘာင္ေႏွာင္းပိုင္းအထိ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းနဲ႔ ေနခဲ့ေပမယ့္ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးေအာက္မွာ ကၽြန္မ်ဳိးေတြရယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ ကၽြန္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က စၿပီး rules of laws လည္းေပ်ာက္ဆံုးသြားသလို check and balance လည္းေပ်ာက္ဆံုးသြားပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ် ေထာင္ခ်၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူစုလူေဝး မွန္သမွ် ၿဖိဳခြဲခံရျခင္းတို႔ဆိုတာ အဂၤလိပ္ရဲ႕ အေမြေတြပါ။ ခ်စ္တီးလို႔ေခၚတဲ့ အာဏာ ရွင္နဲ႔ ေပါင္းတဲ့ ခရိုနီသူေဌး စနစ္ဆိုတာကလည္း အဂၤလိပ္တို႔ ခ်န္ခဲ့တာပါပဲ။ အခုမွ ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားမႈ၊ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာကို မုန္းတီးေစမႈေတြကလည္း ကိုလိုနီအေမြဆိုး ေတြပါဘဲ။ ဒီလိုဆူးေျငာင့္ေတြၾကားက ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္ကို သြားရတယ္ဆိုတာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလြန္းပါတယ္။ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို မသြားခင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေတြဆီလည္း သြားခဲ့ပါေသးတယ္။ လမ္းေၾကာင္းေတြကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ေတြပါပဲ။ ကၽြန္ျမဴနစ္ဆိုတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္သလို ဆိုရွယ္လစ္ဆိုတာ ကလည္း အဲဒီေခတ္တုန္းက ျပည္သူ႕သည္းေခ်ႀကိဳက္ပါပဲ။ ဒီကေန႔ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလိုေပါ့။

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းစနစ္ တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ရင္းနွီးလာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ ၀ါဒတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရး၊ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးေနလို႔ ကေတာ့ ၀ိ၀ါဒေတြ ကြဲျပားေနမွာပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျဖစ္တာနဲ႔အညီ အလုပ္လုပ္ရင္း ေျဖရွင္းၾကရင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔စြာ သေဘာတူညီမႈေတြ ရၾကဖို႔ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီမို ကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္မွာ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးဆံုးက အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းလည္း မဟုတ္သလို အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး မ႑ိဳင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးပါ။ လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲခြင့္၊ ၿပိဳင္ဘက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားျခင္းက ဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ေစဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ပါတီမ်ားအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲခြင့္၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔ကို အဓိက လက္ကိုင္ထားၾက ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏုိ၀င္ဘာလမွ က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စည္း႐ုံးေရးကာလဟာလဲ ဒီမို ကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔အညီ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္
စြာ ျဖန္သန္းႏုိ္င္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေျခလွမ္း
ကုိလဲ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေတြက စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား
ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ တစ္ဦး၏ယုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ကိုတစ္ဦးကေလးစားစြာျဖင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ သန္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာမ်ိဳးခ်စ္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကာခ်ဳပ္၏စကားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္း ဒီမိုကေရစီအေရြ႕သို႔ တြန္းျခင္းေလလား

Sep 23, 2015
23-9-2015

သမၼတသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ လက္ခံသည္ ဟု ကာခ်ဳပ္၏စကား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္ မေတာ္ ၾကား သံသယမ်ား ဖယ္ရွား၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ ခြန္း၌ထည့္သြင္းေျပာဆိုမႈ တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအရ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ လာသည္ဟု ပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။

ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ညက ထုတ္လႊင္ခဲ့ေသာNLD ပါတီ၏မဲ ဆြယ္ေဟာေျပာမႈတြင္ ဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း စံထား မ်ားႏွင့္အညီ တိုးတက္ေခတ္မီ ျပည့္စံုစြာ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလြတ္လပ္လုံၿခံဳေအးခ်မ္းေရးတို႔ကိုအခိုင္ အမာကာကြယ္ေပးမည့္ အားကိုးရ သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစလို ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ အၾကားရွိ သံသယမ်ားကို ဖယ္ရွား ၍ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမိုကေရ စီအေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ယံု ၾကည္ေလးစားစြာျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲေရးတြင္လည္း ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈကိုမထိခိုက္ေစဘဲ ျပည္ သူ႕ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့ၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ဦးဟန္ေရႊက ”အရင္ တုန္းက အတိုက္အခံအေနနဲ႔လံုးဝ အဆင္မေျပခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခု ဒီလို စကားေတြ ထြက္လာတယ္ဆို တာကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ လာတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။
ဒီမိုက ေရစီစနစ္ကိုသြားတဲ့အခါမွာ ဒီမို ကေရစီယဥ္ေက်းမႈရွိတယ္။ ဒါက မတူတာကို စားပြဲဝိုင္းမွာ ညႇိၾကတာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈပဲ။ ဒီလို ေျပာင္းလဲလာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာမႈထုတ္လႊင့္မႈမတိုင္မီ ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ ေတာ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပ ေဒအရ ျဖစ္လာေသာ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျ ဖစ္ ေစလက္ခံသည္ဟု ကာခ်ဳပ္က မီဒီ ယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ တိုက္ ဆိုင္ျခင္းထက္ ထူးဆန္းမႈတစ္ခုျဖစ္ ေနသည္ဟု ႏုိ္င္ငံေရးေလ့လာသံုး သပ္သူမ်ားက ေျပာ ဆိုၾကသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဒး ဗစ္လွျမင့္က ”သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ေျပာတာ ဆက္စပ္မႈေတာ့ရွိတာ ေပါ့။ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာသြားၿပီး တူေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံရ မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ ျဖစ္တဲ့သူက အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ လက္သင့္ခံတယ္ ဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ရည္ၫႊန္းတာမျဖစ္ႏိုင္ဘူူး။ ဒါေပမဲ့သူ႕စကားအေပၚ ျပန္ေျပာခ်င္တာ က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို သမၼတ မျဖစ္ေအာင္လုပ္ ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ေပးလုိက္ရင္ သူေျပာ တဲ့စကားေတြက ပိုၿပီးေကာင္းမွာ ပါ။ ဒီပုဒ္မျပင္ဖို႔က သူတို႔က အဓိ ကက်ေနေတာ့ေ လ”ဟု သံုးသပ္ခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေန မ်ားကြန္ရက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္ကလည္း ယခု ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ေသာ ႏွစ္ဖက္ စကားသည္ သံတမန္ စကားေျပာ ျခင္းႏွင့္တူၿပီး ကာခ်ဳပ္ေျပာစကား မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးသည္ တင္းက်ပ္မႈမရွိဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေၾကာင္းကိုလည္း သံုး သပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေန႔မွာပင္ ကာခ်ဳပ္ က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အာဏာ သိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းကိုယ္တုိင္လည္း မႀကိဳက္ေ ၾကာင္း ေျပာခဲ့ေသးသည္။

ထိုစကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းကိုႏိုင္က လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူလူထုအားကိုးရသည့္ တပ္ မေတာ္ျဖစ္ပါေစဟု ႏိုင္ငံေရးအင္ အားစုမ်ားက ေရႊတိဂံုဘုရား အ ေနာက္ဘက္မုခ္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ဖူးေသးသည္ဟု ျပန္လည္ေျပာျပ သည္။

”အခုတစ္ႀကိမ္ကလည္း ထပ္ ၿပီးဖိတ္ေခၚလိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ”ဟု ကိုမင္းကိုႏိုင္က ကာခ်ဳပ္၏စကားအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

P-News


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကြ်န္ေတာ္ တို႔ မွတ္ဥာဏ္မနည္းေသးပါဘူး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


လူဆိုတာ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ အတိတ္နဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ေနထိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္
တယ္။ဒီေတာ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ယခုဘာလုပ္ေနလဲ ၊ ယခင္ဘာလုပ္ခဲ့လဲ ဆိုတာ
မ်ိဳးကို ဆန္းစစ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ဥပမာအနီးစပ္ဆံုးေျပာရရင္ အလုပ္တစ္ခု ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ယခင္ကပစ္မႈက်ဴးလြန္ဘူးလား ၊ ရပ္ကြက္မွာေအာ့ေၾကာလန္သူလား ၊ အက်င့္စာရိတၱ
ေကာင္းရဲ႕လား ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔ အလုပ္ခန္႔မယ့္အလုပ္ရွင္က ဆန္းစစ္ၾကရတာပဲ။ဒီလူသည္ အေျပာတစ္မ်ိဳး အလုပ္တစ္မ်ိဳးလား၊ လိမ္လည္တတ္တဲ့လူလား ၊အေျပာခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ ထိုးမယ့္သူလား ၊ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သားလူလား၊ သူဟာယခင္က ကုိယ့္အေၾကာင္းဘာမေကာင္းေျပာဖူးလဲ၊ ကိုယ့္အေပၚ (ကိုယ့္ကုမၼဏီအေပၚ)ဘယ္လိုသေဘာထားရွိခဲ့ဖူးလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကရတာပဲမဟုတ္လား။ဒီအခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံဆံုးျဖတ္ျပီးမွသာလွ်င္ ဒီလူအေပၚယံု
သင့္ ၊ မယံုသင့္ ၊ အလုပ္ခန္႔သင့္ မခန္႔သင့္ စဥ္းစားလက္ခံၾကတာအရွိ တရားတစ္ခုပဲျဖစ္တယ္။

၂၁ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္းရံုးတဲ့ Video Clip မွာ"အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား သံသယေတြ ဖယ္ရွားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရး
မွာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ျငိမ္မႈ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းမႈတိုု႔ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီစြာ အတူလုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္" လို႔ ထုတ္ေျပာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ဒီလို စိတ္ထဲပါသည္ျဖစ္
ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ထုတ္ေျပာတာကိုေတာ့ ေျပာတယ္လို႔ပဲ မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စဥ္းစားရမွာသည္ အနွီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တကယ္ပဲ စိတ္ရင္းအခံျဖင့္ေျပာေလသလား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မဲလိုခ်င္၍ေျပာေလသည္လား ဆိုတာ ကို စဥ္းစားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို ဆိုရင္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလမတိုင္ခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚ သေဘာထားကို နည္းနည္းေလးေစာေၾကာၾကည့္ၾကပါစို႔။ခပ္ေ၀းေ၀းေတာ့ ေျပးမၾကည့္ေတာ့ပါ။ သိပ္မၾကာခင္ကမွ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ေလာက္ကိုင္ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းဆို အားလံုးလည္း သိတန္ေကာင္းပါရဲ႕။

တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာတဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသမွာ စစ္ေတြျဖစ္လို႔၊ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို တိုက္ခိုက္ရင္း တပ္မေတာ္သားေတြအမ်ားအျပားက်ဆံုးခဲ့ရတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္မေရာက္တဲ့အျပင္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း စကားတစ္ခြန္းစာတစ္ေစာင္ေတာင္
 ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပမႈ မရွိခဲ့ဘူး။KIA သူပုန္ေက်ာင္းကို တပ္မေတာ္က လက္နက္ၾကီးနဲ႔ပစ္ခတ္လိုက္တာေၾကာင့္ KIAသူပုန္ ေတြ ဆယ္ဂဏန္းက်သြားတဲ့အေပၚ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာ စာေတြပိုလို႔။အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ က်ဆံုးစစ္သည္ေတြအတြက္ အုတ္ဂူျဖဴျဖဴေလးေတြတန္စီခဲ့တယ္။ဒီ အုတ္ဂူျဖဴျဖဴေလးေတြထဲမွာ ေနၾကသူေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ရန္စြယ္ကို ကာကြယ္ေပးခဲ့သူ
ေတြပါ။ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ခ်က္ေလး အေရာက္မသြားခဲ့ဘူး။ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့တာ
လားလို႔ေတာ့ မေမးပါနဲ႔။လာဖို႔ကိုေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။တစ္ကယ္ဆို တပ္မေတာ္နဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္
လိုသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းေလးေတာ့ေျပာဖို႔/ျပဖို႔ေကာင္းတာေပါ့။ Diplomacy အရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ဒါေပမယ့္ မ်က္နွာေျပာင္တိုက္တယ္ပဲေျပာရမလား ။
အခ်ိန္ကိုက္ျပီး ....ဒုတိယကမာၻစစ္က မဟာမိတ္စစ္သၤခ်ိဳင္းကို ...မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ပန္းစည္းခ်ခဲ့ေသးတယ္။


ဒီစကားေတြကုိ မုန္းလို႔ေျပာတာလည္း မဟုတ္သလို၊ ခ်စ္လို႔ေျပာတာလဲမဟုတ္ဘူး။ထုတ္မေျပာျဖစ္ေပမယ့္ ရင္ထဲမွာ အားလံုး မွတ္မိတယ္ ဆိုတာ သိေစခ်င္ယံုပါပဲ။တခ်ိန္လံုး စစ္ေခြးရယ္တစ္ဖံု ၊ စစ္ကမ္း
မရွိတဲ့စစ္တပ္ မရွိတာပဲ ေကာင္းဦးမယ္၊ စစ္တပ္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိေစခ်င္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ တိုက္ခိုက္
တြန္းတိုက္ခဲ့တဲ့ ပါတီက ၊ တိုက္ခိုက္ ခဲ့သူက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲလိုခ်င္ေတာ့မွ ကြ်န္မတို႔က တပ္မေတာ္နဲ႔ အၾကား သံသယေတြ ဖယ္ရွား ဘာညာ ဘာညာဆိုတာနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တု႔ိဆီက မဲရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားေလသလား။ဒါဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းနည္းပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ေမွ်ာ္လင့္မေနပါနဲ႔ေတာ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲ့ဒီေလာက္တံုး အ ျပီး မွတ္ဥာဏ္နည္းဖို႔ ပါရမီ မပါခဲ့ပါဘူး။

USM
အျပည့္အစံုသို႕ >>

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး မဘသ ေႏွာင့္ယွက္ေန ဟု NLD နာယက ဦးတင္ဦး ေျပာၾကားခ်က္ မဘသ ဆရာေတာ္မ်ား စိတ္မေကာင္းျဖစ္

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးကို အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(မဘသ)က ေႏွာင့္ယွက္လ်က္ရွိေၾကာင္း NLD နာယက ဦးတင္ဦးက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားမႈအေပၚ မဘသဆရာေတာ္မ်ားက စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLD ဗဟို ေအာင္ႏုိင္ေရး႐ံုးတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါတီ ဗဟို ေအာင္ႏုိင္ေရး ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္း မဘသအဖြဲ႔ဝင္ ဆရာေတာ္ ဦးအာဒိစၥက “ဘုန္းႀကီးတို႔ မဘသ အေနနဲ႔ NLD ၊ ႀကံခိုင္ေရး၊ တစည စသည္ျဖင့္ ပါတီစြဲမရွိပါဘူး။ ဘယ္ပါတီကိုေတာ့ျဖင့္ မဲေပးၾက၊ ဘယ္ပါတီကိုေတာ့ျဖင့္ မဲမေပးနဲ႔လို႔ ေျပာလည္း မေျပာအပ္သလို ေျပာလည္း မေျပာဘူး။ ဘုန္းႀကီးတို႔ အေလးထားတာ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပဲ။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ပါတီ၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ NLD ျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးျဖစ္ျဖစ္ အဆံုးစြန္ ေျပာရရင္ ဗကပ ေဟာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မဲေပးပါ။ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာ ကို အေလးမထားသူဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးမကလို႔ စၾကၤာဝေတးမင္းရဲ႕ ပါတီက ျဖစ္ျဖစ္ မဲမေပးေစခ်င္ဘူး။ တကယ္က ေတာ့ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပါ။ ဘုန္းႀကီးတို႔က NLD မႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ေနတာလား၊ NLD က အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ပစ္ပယ္လို႔ ျပည္သူေတြက မဲမေပးခ်င္တာလား ဆိုတာ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိသူတိုင္း သိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD သာ ရံႈးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘုန္းႀကီးတို႔ မဘသေၾကာင့္ ရံႈးရတာဆိုၿပီး လက္ညိွး ထိုးဦးမယ္၊ ဒကာႀကီး ဦးတင္ဦးနဲ႔ မဘသကို ျပစ္တင္ေနသူေတြ သတိထားဖို႔က သံဃာတုိင္း မဘသ မဟုတ္ေပမယ့္ မဘသတုိင္းက သံဃာပါပဲ” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

မဘသ ဗဟို မွ မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒကလည္း မဘသကုိ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသာဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ကို သံဃာအခ်င္းခ်င္းပိုသိပါေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးလည္း သိသင့္ေၾကာင္း၊ မဘသကို အထင္မွား၍ ျပစ္မွားေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပစ္မွားခံရ၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္သို႔မွ မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မွားသူမွာသာ အကုသိုလ္ျဖစ္မည္ ျဖစ္၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ မဘသကုိ မႀကိဳက္လွ်င္ေနပါ၊ မျပစ္မွားမိၾကေစလိုေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ေမာ္လျမဳိင္ မဘသ ဆရာေတာ္ ဦးပညာဘိ၀ံသကလည္း “NLD ကို မမုန္းပါဘူး။ အခုဆိုရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာ ခိုး၀င္လာတဲ့လူေတြကိစၥနဲ႔ ျပႆနာေတြ တက္ေနတယ္။ ဘုန္းၾကီးတို႔ ဘာသာ ဆိုရင္ ကမာၻမွာ ၃ ႏိုင္ငံပဲ ေထရ္၀ါဒ ခိုင္ခိုင္မာမာ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒါကို မသိသလို ေနရင္၊ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္မယ္။ အခု ေပ်ာက္မွာလားဆိုရင္ မေပ်ာက္ပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ သိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ အခု ကန္႔ကြက္ေနၾကတဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ဆိုရင္ ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ မဖတ္ဘဲနဲ႔ NLD က လူေတြ ဆန္႔က်င္ေနတာကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ ဘုန္းၾကီးတို႔ရဲ႔ ငါးပါးသီလမွာ ကာေမသု ဆိုတာ မျပဳဖို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ဒါက ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တို္င္ တားျမစ္ထားတာပါ။ တစ္လင္တစ္မယားဆိုတာကလည္း ဒီသေဘာတရားပါပဲ။ အေမရိကန္မွာလည္း တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒျပဌာန္းထားတာပဲ။ ဘာသာေရးအရ မလုပ္ဖို႔ ေျပာထားတာကို ဥပေဒထဲ ထည့္လိုက္တာပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာတရားရဲ႕ အဆံုးအမကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ကိုယ့္ဘာသာ၀င္ေတြ က်င့္သုံးတာပဲ။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေတြက အစၥလာမ္မစ္ဥပေဒေတြေလာက္ အစြန္းမေရာက္ပါဘူး။ အခုဆိုရင္ NLD ပါတီက ဆန္႔က်င္မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာကို အကူအညီေတာင္းတာေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ လာျပီး ေလ့လာေနၾကတယ္။ ဒါေတြကို NLD က အကူအညီေတာင္းထားတယ္ ဆိုတာ ဘုန္းၾကီးတို႔ သိပါတယ္။ NLD က ဦးတင္ဦး ဆိုတာလည္း စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းပဲ။ ဒီကေန႔အထိ ဘုရား တရားနဲ႔ မေနႏိုင္၊ ၀ိပႆနာ အားမထုတ္ႏိုင္တာ ေတြ႕ရတဲ့အျပင္ သာသာနာေတာ္အေပၚကို ေဒါသ၊ ေမာဟေတြနဲ႔ ရႈျမင္ျပီး ေ၀ဖန္ေျပာၾကားေနတာ ျမင္ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ ဆိုတဲ့ ပါတီၾကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္မယ္ ဆိုတဲ့ ပါတီၾကီး လူေတြက ဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာကို အၾကည္ညဳိပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ တကယ္ကို ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပါပဲ။ သာသနာအတြက္ တကယ္ကို ရင္ေလးစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္အတၱအတြက္၊ ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သာသနာေတာ္ကို ညစ္ႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြ ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးတို႔ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ သာသနာေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ပါပဲ။ ဘုန္းၾကီးတို႔ အာဏာရဖို႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာ သာသနာဆိုတာ အေလးမထားတဲ့ ရွင္ဘုရင္ေတြ လက္ထက္မွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရတယ္ဆိုတာ အင္ဒိုနီးရွားကေန ပါရွားအထိ ျပန္ၾကည့္လိုက္။ ကေန႔ ဘာႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ေနျပီလဲ ဆိုတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံဟာ ဒို႔ဘာသာတရားရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ခံကတုတ္ ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံပါ။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီ ဆိုတာနဲ႔ ဒီကမာၻၾကီးမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုတာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ကိုယ့္ပါတီ အာဏာရေရးအတြက္ ဘာသာ သာသနာေတာ္ကို မထိခိုက္ပါေစနဲ႔ လို႔ ဒီေနရာကေန အတိအလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို ျပစ္မွားတဲ့ အတြက္ ကံၾကီးထိုက္လိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရႈံးပြဲ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ဒီကေန႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡနဲ႔ပဲ လုံးပမ္းေနတာ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကပါ။ NLD ပါတီလည္း ဘာသာကို ေစာ္ကားတဲ့ လုပ္ရပ္၊ သာသနာေတာ္ကို ညဳိးႏြမ္းေစေအာင္လုပ္တဲ့ အမွားေၾကာင့္ ကံ ကံ၏အက်ဳိးနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားရမယ္ ဆိုတာ ဘုန္းၾကီး စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

NLD ပါတီသည္ မဘသ သံဃာေတာ္မ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ လက္ရွိအစိုးရကို ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သံရုံးမ်ားႏွင့္ OIC အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားကို အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္ပသံရုံးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ မဘသ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေစေရး တိုက္တြန္းရမည့္ တာ၀န္ကို NLD ပါတီ၏ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုနီ၊ ျဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရး MI-6 မွ ခြင့္ယူ၍ ေဒၚစုၾကည္ အနီးတြင္ ထားရွိကာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးေနေသာ ဂ်ဳိးဇက္ဖစ္ရွာတို႔က တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း၊ OIC အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ေဒၚေ၀ေ၀ႏုတို႔က တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း၊ OIC မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည့္ အယ္လ္ဂ်ားဇီးယားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ မဘသ မေကာင္းသတင္းမ်ား ေရးသားရန္ ဆက္သြယ္သည့္ တာ၀န္ကို ဦးကိုနီႏွင့္ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ တစ္ဦးတို႔က တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ မဘသ အေပၚ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္သည့္ သတင္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ စုျပဳံ ပါ၀င္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္ပသံရုံးမ်ား၊ OIC ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေၾကညာခ်က္မ်ားစြာ မၾကာခင္ထုတ္ျပန္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးကို NLD ပါတီက ၾကဳိတင္ခ်ိတ္ဆက္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

လာခ်င္ရင္ အနီးေလး၊ မလာခ်င္ရင္ ခရီးေဝး


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက မရိုးသားဘူး ။ တပ္မေတာ္က သမၼတအမိန္႔မနာခံဘူး။စသည္ျဖင့္ သူပုန္ဘက္ေတာ္သား မီဒီယာတခ်ိဳ႕နဲ႔ သူပုန္တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကတယ္။

သူတို႔ေျပာသလို မရိုးသားဘူး။အမိန္႔မနာခံဘူးဆိုရင္ လိုက္ဇာျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းတာ ၾကာၿပီ။ေကအိုင္ေအဆိုတာ ေခြးေလွးၾကမ္းပိုးလို ျပန္ေတာတိုးေနရၿပီ။

တကယ္မရိုးသားတာ သယံဇာတနဲ႔ဩဇာအာဏာကို မစြန္႔လႊတ္ခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြသာ မရိုးသားတာျဖစ္တယ္။

အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္ေတြကေန ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယာဥ္တန္းေတြအထိ ေႏွာက္ယွက္ ပစ္ခတ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြသာ မရိုးသားတာျဖစ္တယ္။

အစိုးရက အသိမွတ္ျပဳဖိတ္ေခၚထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အရင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစား လတ္တေလာမွာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အားလံုး ပါဝင္ေရးဆိုတာႀကီးကို တရားေသကိုင္ဆြဲထားသူေတြသာ မရိုးသားတာျဖစ္တယ္။

လတ္တေလာ လက္မွတ္ထိုးရာမွာ မပါေသးေပမယ့္ က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလံုး ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားပါတယ္။စာအုပ္ဖြင့္ေပးထားပါတယ္လို႔ အစိုးရက ယထာဘူတက်က် တံခါးဟေပးထားပါလ်က္နဲ႔ ဘူးခံျငင္း ေနတဲ့ သူေတြသာ မရိုးသားတာ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ေတြ ရယူၿပီး ဗဟိုအစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ဖို႔ လက္နက္ဝယ္ လူသစ္စုေနသူေတြသာ မရိုးသားသူေတြျဖစ္တယ္။

အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထိုးခင္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကို ရသေလာက္ ခ်ဲ့ထြင္လိုက္ဦးမယ္ ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသူေတြသာ မရိုးသားတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။

လက္မွတ္ထိုးပြဲ မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ေႏွာက္ယွက္ေသြးထိုး ေနသူေတြသာ မရိုးသားတာျဖစ္တယ္။

တကယ္က အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၂၄နာရီအတြင္း လံုးဝ အပစ္ရပ္ရမယ္။တစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပမယ္။၂ဘက္ အေၾကအလည္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး သေဘာ တူညီမႈေတြရရင္ တပ္ေနရာခ်ထားတာ၊ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ ေတြ ခ်ထားတာ ပါလာမယ္။ေနာက္ဆံုးမွာ စည္းကမ္းတက် အသြင္ကူးေျပာင္းတာ၊လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းတာေတြ လုပ္ကို လုပ္ရေတာ့မယ္။

အဲဒါေတြ မလုပ္ခ်င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြသာ ရွင္းေနတာကို ရႈပ္ေအာင္ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။

ျပန္ၾကည့္ပါ။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာင္ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုၿပီး ကတိတည္ခဲ့ေသးတာ။ေတာထဲမွာ ပုန္းလၽွိုဳးကြယ္လၽွိဳးေနရတဲ့ဘဝကေန ရာထူးမ်ိဳးစံုတပ္ ပခံုးမွာ အဆင့္မ်ိဳးစံုကပ္ၿပီး လူလံုးထြက္ျပခြင့္၊ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္၊မတရားသျဖင့္ေရာ တရားသျဖင့္ေရာ စီးပြားရွာေဖြခြင့္ေတြ ရေသးတာ။

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ ဒီထက္မသာေတာင္ ဒီထက္ ေလၽွာ့စရာမရွိပါ။လာခ်င္ရင္ အနီေလး၊ မလာခ်င္ ရင္ေတာ့ ခရီးေဝးေနဦးမွာပဲ။

လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံလူထုကို ငဲ့ညႇာတယ္ဆိုရင္ ရဲရဲလက္မွတ္ထိုးၿပီး သမိုင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါ။

နတ္လူသာဓုေခၚပါလိမ့္မယ္။


ေအာင္ေဇ
အျပည့္အစံုသို႕ >>

စည္ပင္ၾကီးရြာက ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္


စည္ပင္ၾကီးရြာဆိုတာ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိျမိဳ႕နယ္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာပါ။လူဦးေရလည္း အတန္အသင့္ရွိသလို၊ ျမိဳ႕နဲ႔လည္းသိပ္ မေ၀းလွတာေၾကာင့္ မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ရြာလို႔ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။ဒီေတာ့ ေခတ္ေပၚ ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ဖုန္းေတြလည္းေပါ ေပါမ်ားမ်ားရွိၾကသလို ၊ အင္တာနက္နဲ႔လည္း သိပ္ျပီးေတာ့ မစိမ္းလွပါဘူး။ေက်းရြာဆိုေပမယ့္ ေ၀းလံေခါင္ပါး လွသည့္ေက်းလက္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကားနီး၊ ရထားနီး တဲ့ ေက်းရြာမိ်ဳးေပါ့။ဒီလိုေက်းရြာမ်ိဳးဆိုေတာ့လည္း ေက်းရြာ သူေက်းရြာသားေတြဟာ လည္လည္
၀ယ္၀ယ္ရွိၾကသလို၊ ေခတ္နဲ႔လည္း အရမ္းၾကီးေနာက္က်မေနပါဘူး။ေခတ္နဲ႔အရမ္းၾကီးေနာက္က်မေနဘူး ဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြ ပိတ္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ အေတာ္အသင့္ေတာ့ တီးမိေခါက္မိရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေက်းရြာအေၾကာင္းကိုအၾကမ္းဖ်ဥ္းဆ၀ါးမိေအာင္ေျပာရတာပါ။တကယ္တမ္းေျပာျပခ်င္တာကစည္ပင္ၾကီးရြာ
က ကိုစည္သူ(အမည္လြႊဲ)တို႔ အမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း။ျဖစ္ပံုအက်ဥ္းေလးက ဒီလို။အမ်ားသိ ၾကတဲ့ အတိုင္းပဲ ယခုကာလဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလဆိုတာေတာ့ ေက်းရြာသူေက်းရြာသား ေတြလည္း ဟုိပါတီမဲဆြယ္ပဲတက္ရ ၊သည္ပါတီလူမဲဆြယ္ပြဲတက္ ရေပါ့။ကိုစည္သူတို႔အမ်ိဳးထဲမွာ က်န္တဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံေရးကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားေပမယ့္ကိုစည္သူ၊သူ႔ရဲ႕ဦး ေလး၊ အေဒၚတို႔က အင္တာနက္ကေလးသံုးလို႔ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ၾကားသိရတာေတြေရာ၊ တဆင့္ စကား တဆင့္နားနဲ႔ၾကားတာေတြပါ ေပါင္းဆံုေတာ့ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ နိုင္ငံေရးဗဟုသုတေလး ရွိတယ္ေပါ့ ဗ်ာ။ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတ ရိွသည္လို႔ဆိုေပျငားလည္း ခက္တာက ပါတီမတူၾကသလို၊အျမင္မတူၾက တာပါပဲ။ကိုစည္သူနဲ႔ သူ႕ဦးေလးလုပ္သူက USDP ပါတီကို ေထာက္ခံတယ္။ အေဒၚလုပ္တဲ့သူက NLD ကို ေထာက္ခံတယ္။အဲ့ေတာ့ အမ်ိဳးအရင္းေတြ ပါတီကြဲေနတယ္ေပါ့။ယခင္ကေတာ့ သူယံုၾကည္ရာ၊ကုိယ္ယံု ၾကည္ရာ က ျပႆနာမရွိေသာ္ျငားလည္းယခု ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာေတာ့ ယခင္သို႔မဟုတ္ေတာ့ေပဘူး။


တစ္ေန႕မွာ စည္ပင္ၾကီးရြာကို NLD ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း က လာျပီးမဲဆြယ္ စည္းရံုးတယ္။မဲဆြယ္စည္းရံုးတဲ့ ေနရာကို USDP ေထာက္ခံတဲ့ ကိုစည္သူတို႔ တူ၀ရီးႏွစ္ေယာက္လည္း
တက္ပါေရာ။သူတို႔ ဘာေတြကတိေပး သလဲ၊ဘယ္လိုစည္းရံုးသလဲ ၊ စည္ပင္ၾကီးအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပး ႏိုင္မလဲဆိုတာေတြ နားေထာင္ဖို႔အတြက္ေပါ့။ျပီးေတာ့ သူတို႔သိခ်င္တာေတြလဲ ေမးခြန္း
ထုတ္မယ္ေပါ့။အဲ့ဒီ လိုစိတ္နဲ႔ တက္ေရာက္ျပီးေတာ့ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးျပီးတဲ့အခါမွာ မဲဆႏၵရွင္ ေတြထဲက ေမးခ်င္တာေတြရွိရင္ေမးၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။သည္လို ဖိတ္ေခၚရင္ပဲ ကိုစည္သူက သူသိခ်င္တာေမးဖို႔ အတြက္ မတ္တပ္ရပ္လို႔ မိုက္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။မိုက္ေတာင္း လိုက္ျပီးေတာ့ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးလိုက္ပါတယ္။

“တကယ္လို႔မ်ား NLD ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္လို႔ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရခဲ့ရင္ ဘယ္သူကို သမၼတ တင္ေျမာက္မွာပါလဲ ” လို႔ ေမးပါတယ္။

အဲ့သည္မွာတင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက အီး..အဲ..ဒါက သည္လိုရွိပါတယ္..ဒါကိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအေနနဲ႔ ပါတီမူ၀ါဒမို႕ ေျပာျပလို႔မရပါဘူး ဆိုတာေတြျဖစ္ကုန္ပါေရာ။စာဖတ္ သူတို႔လည္း အင္တာနက္မွာ NLD အမတ္ေလာင္းေတြ မေျဖႏိုင္ျဖစ္သြားရတဲ့Video Clip ကို ၾကည့္လိုက္ ၾကရမယ္ထင္တယ္။အဲ့ဒီ Video Clip ဟာ စည္ပင္ၾကီးရြာက ဇာတ္လမ္းပါပဲ။NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြမေျဖႏိုင္ပါဘူး။သို႔ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကလည္း ရေအာင္ေရွာင္ၾကည့္ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုစည္သူက ထပ္ေျပာပါတယ္။သူ႕အေနနဲ႔ေျပာရရင္ တကယ္လို႔မ်ား USDP ႏိုင္ခဲ့ရင္ သမၼတက ဦးသိန္းစိန္ ကို တင္ေျမာက္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းရပါတယ္။သို႔ေသာ္ NLD ကိုကြ်န္ေတာ္တို႔က မဲထည့္လို႔ႏိုင္ခဲ့ရင္ ဘယ္သူကို သမၼတတင္ေျမာက္မွာပါလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အေျခခံဥပ ေဒ ၅၉(စ)အရ ဘယ္လိုမွ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။သည္ေတာ့ ဘယ္သူကိုေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ႏိုင္မလဲ လို႔ ဆက္ေမးပါတယ္။NLD အမတ္ေလာင္းကေတာ့ ေျဖရွာပါ တယ္။ဒါေတြက ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္မွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စဥ္းစားရမွာပါ။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။ ကုိစည္သူကလက္မခံပါဘူး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရြးရမွာပါ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရြးရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ကုလား ကိုနီကို သမၼတတင္ေျမာက္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပးလိုက္တဲ့မဲတစ္ျပားဟာ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ လို႔ ပက္ပါေလေရာ။NLD အမတ္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ ေျဖရၾကပ္ျပီး လစ္ပါေလေရာ။ဇာတ္လမ္းက ဒီမွာ မဆံုးေသးဘူးဗ်။

ကိုစည္သူ ရဲ႕ NLD ပါတီကိုေထာက္ခံတဲ့အေဒၚက သူေထာက္ခံတဲ့ပါတီကို ဒီလိုအရွက္ကြဲေအာင္ လုပ္ရပါ့မလားရယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာအသာေလးေတးမွတ္ထား ေလရဲ႕။ေနနွင့္ဦးေပါ့ ဒင္းတို႔တူ၀ရီး ဒင္းတို႔ ေထာက္ခံတဲ့ USDP လာမွ ငါနဲ႔ေတြ႕မယ္လို႔ စိတ္ထဲကၾကံဳး၀ါးထားေပါ့။ထင္းေခြမၾကံဳေရခပ္ေတာ့ၾကံဳ မွာပါ။မၾကာပါဘူး USDP က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စည္ပင္ၾကီးရြာကို လာျပီးမဲဆြယ္စည္းရံုးပါေလ
ေရာ။ဒီမွာတင္ ကိုစည္သူရဲ႕ NLD အေဒၚလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲသြားတာေပါ့။သြားျပီးေတာ့ ကိုစည္သူ NLD ကိုေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ထေမးပါေလေရာလား။ ဒီမွာတင္ USDP ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းလဲ သူတို႔အေနနဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ပဲ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

ကိုစည္သူအေဒၚတြက္ဆထားသလို အီး..အဲ ေတာ့ျဖစ္ မသြားေတာ့ စိတ္ထဲရယ္ ေနမထိဘူး။ဒီေတာ့ မဆိုင္တဲ့ ၾကက္ဆူကိစၥေတြ ေရာ စလို႔ ေမးပါေရာ။ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းလဲ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ကို နားေထာင္ျပီးျပန္ေျဖခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကိုစည္သူအေဒၚလည္း စိတ္ထဲရယ္ေက်နပ္လို႔မဟုတ္ေပမယ့္ ေမး သမွ်ေျဖႏိုင္ေတာ့ လက္ေလ်ာ့လိုက္ရပံုပါပဲ။

ဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕မိတာေလးတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာကိုNLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ USDP ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတြလာၾကပါတယ္။ဒီေတာ့ ဒီကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းေတြကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေက်းရြာလူထုကိုယ္စား ေျပာပိုင္ခြင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အပ္ႏွင္းရမွာပါ။တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာၾကပါတယ္၊ လူကိုမၾကည့္နဲ႔ ပါတီကိုၾကည့္ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ပါတီကို မၾကည့္နဲ႔ လူကို ၾကည့္ပါတဲ့။ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုသာၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။ကြ်န္ ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္
မယ့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ ပညာအရည္အခ်င္းဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊လုပ္ရည္ကိုင္ ရည္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ယခင္ကေရာ ၾကီးေလးတဲ့တာ၀န္ ဘာေတြထမ္းေဆာင္ဖူးလဲ။သူဟာဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္မွာေက်းရြာကိုယ္ စား ေျပာရဲဆိုရဲရွိပါ့မလား။အခုလို မဲဆႏၵရွင္က သိခ်င္လို႔ ေမးတာ ေတာင္ ဂဃနဏ မေျဖႏိုင္ရင္ သူ႕ကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်းရြာေဒသ ေတြကိုယ္စား ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ရမလဲဆို
တာပါပဲ။ဘယ္သူ ေတြ ဘယ္လိုပဲ စည္းရံုးမဲဆြယ္ပါေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသကို အမွန္ တကယ္ လက္ေတြ႕က်က်စြမ္းေဆာင္အက်ိဳးျပဳမယ့္ အမတ္ေလာင္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာပဲ မဟုတ္ပါလား။

စိန္ေမာင္အျပည့္အစံုသို႕ >>

ငပိန္းတို႔ရြာမွ ပြက္ေလာရိုက္သံမ်ား


(၁)
တစ္ခ်ိန္တုန္းက ငပိန္းတို႔ရြာသည္ကား တစ္ေသြး၊တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔ ျဖစ္သည္။ သမိုင္း၀င္ေန႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ လုပ္လုပ္၊ ေက်ာင္းျခံတစ္ေလွ်ာက္ ေသးျပန္ေပါက္မည္ ဘယ္ေလာက္ေအာ္ေအာ္ ေန႔ေတြ
ကုန္ၿပီး ေအာ္သံ ေတြသာ ေပ်ာက္သြားမည္၊ ဘာမွ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မဟုတ္။ ထိုသို႔ေသာ ပံုမွန္ အေျခအေနမ်ားမွ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျဖစ္လာေစသည္က ငပိန္းတို႔ရြာက ဥကၠ႒ ထိုင္ခံုၾကီး ။
"ထိုင္ခံုက ဘာလို႔ အစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ေနတာတုန္း၊ အနီေရာင္ ေျပာင္းသုတ္ေပး. "
" နင့္ေမကလႊား၊ အသစ္ဆိုေတာ့ စိမ္းမွာေပါ့။ အခ်ိန္တန္မွ ၾကိဳက္တာျပန္သုတ္.." "..ဟုတ္ .."
"ထို္င္ခံုက ထိုင္ခံုနဲ႔မတူဘူး၊ ကြပ္ပ်စ္ၾကီးလိုလိုိ၊ ကုတင္ၾကီးလိုလိုနဲ႔"
"နင္တို႔ရြာေလာက္ ထိုင္ခံုထိုင္ခ်င္တဲ့သူမ်ားတာ တစ္ေယာက္ထဲတက္ထိုင္တာမၾကိဳက္ရင္ အကုန္စုထိုင္လို႔ ရေအာင္ လုပ္ေပးထားတယ္ မွတ္" "..ဟုတ္ .."

ဥကၠ႒ ထိုင္ခံုၾကီးေရွ႕တြင္ မိုးလင္းကမိုးခ်ဳပ္၊ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖင့္ ၾကြက္ၾကြက္ညံေန သည္။ ဘေမာဂိုဏ္း၊ ေအာ္ေမဂိုဏ္း သာမက အမည္မသိ လက္ခုပ္တီးအဖြဲ႕၊ ေဘးတီးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ေရာက္ေနၾကသည္။ ေဆးဆရာ ရိတ္ၾကီးကလည္း အိုးမဲၾကက္ေျခခတ္သုတ္ၿပီး ေရာက္သည္။ လွ်ာျဖင့္ လုပ္စားေသာ ကိုလွ်ာရွည္တို႔က ဆႏြင္းမႈန္႔သုတ္ၿပီးု ၾကက္ေျခခတ္သည္။ လူမ်ိဳးစံု၊ အေရာင္မ်ိဳးစံု စည္ကား လြန္းသျဖင့္ ပါေလရာ ငပိန္းလည္း မေနသာသည္မို႔ မိုးလင္းမ်က္ႏွာသစ္ၿပီးတာနဲ႔ ထုိေနရာသို႔ ေရာက္ၿမဲ။
(၂)
" ဟဲ့ေကာင္မ..ေသခ်ာေရဟ၊ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီတုန္း "
"၃၇ ေကာင္ေတာ့ ေတြ႔ေနပါၿပီ ေကာင္မရဲ႕"
" ၅၀ ျပည့္ေအာင္ ေသခ်ာရွာ၊ ေခါင္းမွာ မေတြ႔ရင္ ရွာစရာက်န္ေသးတယ္"
ငပိန္း တစ္ေယာက္ ရြာလယ္ေလွ်ာက္လာရင္း တစ္မူထူးျခား စကားသံမ်ားေၾကာင့္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ရြာအခ်ဳပ္ ခန္းထဲက မစြာက်ယ္။ ႏႈတ္ခမ္းနီမိတ္ကပ္အျပင္ လည္ပင္းတြင္ စံပယ္ပန္းကံုးေလးလဲ စြပ္ထားလိုက္ေသးသည္။ ဘာလုပ္ေနတာလဲ ေမးၾကည့္ေတာ့ ေခါင္းကို တဗ်င္းဗ်င္းကုတ္ရင္း သန္း ၅၀ ရွိေၾကာင္း ျပမလို႔ ဟု ေျဖသည္။
ေအးေပါ့၊သူလဲ အခ်ဳပ္ခန္းထဲေနတာၾကာေတာ့ သန္း ၅၀ ရွိေတာ့မေပါ့ လို႔ ေရရြတ္ရင္း ေခါင္းမွာ မေတြ႔ရင္ ရွာစရာ က်န္ေသးတယ္ဆိုတဲ့ စကားကို ငပိန္းစဥ္းစားမိၿပီး မ်က္လံုး ျပဴးသြားသည္။
(၃)
"ဖရဲသီးဆို ..နီ..၊ ႏြားခ်ီးဆို.. ထြီ.." "ဖရဲသီးအနီသား၊ ကုလားၾကီး အပီစား."
ကဗ်ာလိုလို စာလိုလိုရြတ္သံၾကားလို႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဖရဲသီး ၁ လံုးကိုၾကည့္ၿပီး ကဗ်ာရြတ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ေအာ္ေမဂိုဏ္းသား ၂ ေယာက္ကို ေတြ႔လိုက္သည္။ ရြတ္ရင္းျငင္းရင္းျဖင့္ ၾကည့္ေကာင္းေနတုန္း " နင္တို႔အနီသားေတြထဲ မွာ အေစ့မဲေတြက ရွိသင့္တာထက္ ပိုေနတယ္ ခ်ီးထုပ္ေတြရဲ႕၊ ငါ ထရိုက္ လိုက္ရ.."
ဘာစစ္ျပန္မွန္းမသိေသာ စစ္ျပန္အဘိုးၾကီးေရာက္လာၿပီး ဆဲဆိုၾကိမ္း၀ါးသျဖင့္ ေအာ္ေမဂိုဏ္း ကဗ်ာဆရာ ၂ ေယာက္သာမက ငပိန္းပါ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
(၄)
"သာမီးက ရြာေက်ာင္းကဘြဲ႔ရ၊ အထည္ခ်ဳပ္အိမ္က အလုပ္ျပဳတ္ၿပီး၊ အခုအေနာက္ရြာမွာ ကၽြန္သြားခံမလို႔ ဟင့္..ဟင့္..ရႊတ္..ဖတ္"
အသံစံုထြက္ေနသည့္ေနရာၾကည့္လိုက္ေတာ့ လွည္းတစ္စီးေပၚတြင္ စုထိုင္ၿပီး အတင္းတုတ္ေနသည့္ ေအာ္ေမ ဂိုဏ္းသား တစ္အုပ္။ "ဘြဲ႕ရၿပီးရင္လည္း ရြာမွာ ဆရာမ၀င္လုပ္ပါလား ေခြးမရယ္" ဟု ငပိန္း သြား၀င္ေျပာေတာ့ မေခြးမက ကိုေလးေဒါင့္(အကုန္ကူးခ်) ကို လွမ္းၾကည့္သည္။ ကိုေလးေဒါင့္က လွည္းေအာက္က ႏြားေခ်းက်ံဳး ေနသည့္ အရက္သမားနဲ႔ညားၿပီး ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနေသာ မခိုင္ၾကီးကို ၾကည့္သည္။

" ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီ၊" ရြာေတာင္းပိုင္းက ကိုေဇာ္ၾကီး၏ ေအာ္သံေၾကာင့္ အားလံုးက စိတ္၀င္တစား လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ကိုေဇာ္ၾကီးက ဆက္ေအာ္သည္။
" ေျပာင္းက တြက္ေခ်မကိုက္ဘူး၊ ပဲ မဟုတ္ရင္ ႏွမ္း စိုက္ရမယ္။ ေျပာင္းက လဲခ်ိန္ တန္ၿပီ။ ေျပာင္းလဲမွ ရမယ္ " ".. ခြီး .."

(၅)
" ဦးဗြက္လူးဆီက ၆ ေထာင္၊ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးဆီက ....အင္း...ဘယ္ေလာက္ေတာင္းရမလဲ "
ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ေရွ႕ခ်ၿပီး တစ္တြတ္တြတ္ရြတ္ေနသူကေတာ့ ငပိန္းတို႔ရြာက ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီး။
"ဗ်ိဳ႕..ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီး..သတင္းမရွာေတာ့ဘူးလားဗ်" ဟု ငပိန္း ေမးလိုက္ရာ..
"ရွာစရာ မလိုဘူး၊ သူမ်ားေရးမွ ေနာက္ဆက္တြဲစဥ္းစားစရာမ်ားဆိုၿပီး ေရးမယ္ ၊ ျပန္ေျပာရင္ အေရာ္ေတာင္းမယ္ ဒါက တြက္ေျခကိုက္တယ္ေလ။" ဟုေျပာရင္း ဦးဗြက္လူးက ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီးထပ္ရြတ္ေနျပန္သည္။
ငပိန္း ေခါင္းတစ္ခါခါျဖင့္ ဆက္ေလွ်ာက္မည္လုပ္ရာ ခလုပ္တိုက္မိသျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သံမူလီကြင္းလိုလို၊ ကုန္းသီးလိုလိုေတြ႔သျဖင့္ ေကာက္ၿပီး လွမ္းေအာ္လိုက္သည္။
"ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီး..ဒီမွာ ကုန္းသီးလား..သံမူလီကြင္းလားေတာ့.........."
ငပိန္း စကားမဆံုးေသး။ ဂ်ာနယ္ေခါင္းၾကီး အိမ္ထဲ ၀င္ေျပးသြားသည္။ သူလဲ ေၾကာက္ရွာသည္ကိုး။
(၆)
" ရင္မွာစြဲနစ္.. မစၥစ္ အဲရစ္" "အေမလာေခၚ ကိုကိုေသာ္" "ပခုကၠဴသူ ငမဲတူ"

ဥကၠ႒ထိုင္ခံုၾကီးေရွ႕ ငပိန္းအေရာက္တြင္ေတာ့ ေဆာင္ပုဒ္မ်ိဳးစံု၊ ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေအာ္ေမဂိုဏ္းသားမ်ား ပြဲက အလြန္ၾကမ္းေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း...

" အလုပ္ေလွ်ာက္ အလုပ္ရမည္" " ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း မီးလင္းမည္" "ေသနတ္ပ်က္ရင္ အပစ္ရပ္မည္" " အားလံုး ျဖစ္ေအာင္ အေမ မမည္ဟဲ့ " ဆိုသည့္အသံႏွင့္ ေဒါင္းမယ္ေတာ္ၾကီး ဆိုင္း၀ိုင္းက တစ္ဗိန္းဗိန္း ျဖင့္ပြဲၾကမ္းေနသည္။ ထိုသို႔ပြဲၾကမ္းေနသကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးစံုကလည္း
" ေဒါင္းမဲနီနီ ခ်ီးပမ္းမည္ေဟ့ " "ဘေျပာင္နဖူး ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးဟ" "ၾကိဳက္ရင္လာထည့္၊ မၾကိဳက္မထည့္နဲ႔" "တစ္သီးပုဂၢလ ဒို႔မမေဟ့" ေဆာင္ပုဒ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။

ထမင္းစားၿပီး ေတြးသည့္အေတြး မေတြးဘဲ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အမႊမ္းတင္ ရန္ျဖစ္ေနၾက သည္ကို ၾကည့္ရင္း ငပိန္းလည္း ေခတ္မီသြားေအာင္ ေအာ္လိုက္သည္။

"ငပိန္းတို႔ရြာသား...ထမင္းမစားေဟ့" "ငပိန္းတို႔ရြာသား...ထမင္းမစားေဟ့"

ငပိန္း ၃ ခြန္း ျပည့္ေအာင္ မေအာ္လိုက္ရ။ ထမင္းမစားလို႔ နင့္ေမၾကီးေဒၚၾကီး စားရမွာလား ဆိုၿပီး ေအာ္ေမဂိုဏ္းက ပစ္သည့္ အုတ္ခဲ နဖူးလာမွန္သျဖင့္ ငပိန္း ေျပးရေလသည္တကား။

ဓာတ္ပံု- ငပိန္းတို႔ရြာသားမ်ားအား တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရိုက္ထားပံု

ဦးဦးတိမ္


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဖူကူယားမားရဲ႕ အျမင္

Sep 22, 2015


ေနဇင္လတ္

အလြန္ပဲြေကာင္းတဲ့ ဖူကူယားမားနဲ႔ လာရီဒိုင္းမြန္းတို႔ရဲ႕ ပဲြကို သြားခဲ့ခ်င္ေပမယ့္ လဲြခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာတစ္ဦးက အနွစ္ခ်ဳပ္ကို ျပန္ေျပာျပလို႔ နားေထာင္ လိုက္ရတယ္။ ဖူကူးယားမားနဲ႔ ဧရာ၀တီ မီဒီယာတို႔ရဲ႕ အေမးအေျဖ ေကာ္ပီေလး ေပးသြားခဲ့တယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဖူကူယားမား ဆိုတာ ကမၻာေက်ာ္ ပညာရွင္။ သူ့စကားေတြကို အေလးအနက္ ထားသင့္တယ္။ အလကား ကမၻာေက်ာ္ခဲ့တဲ့ သူေတြမွ မဟုတ္တာ။

ဖူကူယားမားက အေမရိကန္ သမၼတ ေရာ္နယ္ရီဂင္ လက္ထက္မွာ နိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ အၾကံေပး။ သူရဲ႕'သမိုင္းနိဂံုး' က လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ နာမည္ၾကီးခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေတာ္ေလး ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အယူအဆေပါ့ေလ။ ဘယ္လိုပဲ အျငင္းပြားခဲ့ပြားခဲ့ သူ႔စာအုပ္ေတြ ကေတာ့ လူဖတ္မ်ား၊ လူေျပာမ်ား၊ လူစိတ္၀င္စားမႈမ်ားတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆိုၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြစျပီး နွစ္နွစ္ေလာက္ အၾကာမွာ ထင္တယ္။ ဖူကူယားမား ျမန္မာကို လာသြားတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဟာေျပာပဲြ လုပ္ခဲ့တယ္။ သြားနားေထာင္ ျဖစ္တယ္။ ေကာ္ဖီေသာက္နားခိ်န္မွာ သူနဲ႔လည္း စကားေျပာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

လက္ေတြ႔က်က် ရႈျမင္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္မွန္း သတိထားမိတယ္။ ပညာရွင္ တစ္ဦးလိုလည္း ရပ္တည္ျပီး ဘယ္သူ႔မဆို ေျပာစရာရိွ ေျပာရဲတဲ့သူပါ။ ဒါေပမဲ့ စကားလံုးကိုေတာ့ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ သံုးေလ့ရိွဟန္ မတူဘူး။

အခုတစ္ေခါက္ ဖူကူယားမား၊ ရန္ကုန္ကို ထပ္ျပီး ေရာက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီကလည္း အဓိက အခ်က္ေတြကိုပဲ ေမးသြားျပီး ဖူကူယားမားကလည္း ခပ္တိုတို တုတ္တုတ္ပဲ လိုရင္းကို ေျဖသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေ၀့ေ၀့လည္လည္ ေျဖဆိုထားတာ မဟုတ္ဘဲ သမာသမတ္က်က် အကိုးအကားနဲ႔ ေျဖသြားတာမို႔ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ အဓိက အခန္းက ပါ၀င္ေနတဲ့ ဇာတ္ရုပ္ေတြ သတိထား စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲ အေပၚအျမင္

ဧရာ၀တီက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ အေပၚ အျမင္ကို ေမးတယ္။ ဖူကူးယားမားက တိုးတက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ၊ ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ နိုင္ငံေရးအရ တေရြ႕ေရြ႕ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲေနတာကိုလည္း ေျပာသြားတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ေခါက္ သူလာတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အိုင္ကြန္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ ခန္႔မွန္းမႈေတြကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ပါးပါး နပ္နပ္ ေျဖသြားတယ္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အတြင္းမွာ ၾကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တာေရာ၊ NLD အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အၾကီးအက်ယ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္တာေတြ၊ အခိ်ဳ႕ျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ နုတ္ထြက္ ၾကတာေတြကို ဖူကူယားမား သိထားတဲ့ သေဘာလို႔ ယူဆရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ '၈၈' က ဦးကိုကိုၾကီး၊ ေဒါက္တာညိုညိုသင္း တို႔လို လူသိမ်ားတဲ့ သူေတြကို NLD က ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကေန ျငင္းပယ္လိုက္တဲ့ ဂယက္က ျပည္တြင္းမွာ သာမကဘဲ နိုင္ငံတကာ အဆင့္ထိ အေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ သြားခဲ့တယ္။ NLD ကို အမ်ားစုက နားမလည္နိုင္ေအာင္ ရိွခဲ့ၾကတယ္။

သူတို႔တစ္ေတြ NLD ပါတီ၀င္စဥ္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံ ေတြ႔ဆံုမေပးခဲ့ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ျငင္းဆန္လို႔ အေတာ္မ်ားမ်ား မေက်နပ္သံေတြ ထြက္လာမွ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ အေပၚမွာလည္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ေျပာရရင္ ဖူကူယားမား အတြက္ မင္သက္ မိေစမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ျမင့္မားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ

ေနာက္ေမးခြန္း တစ္ခုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္။

ဖူကူယားမားက ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ပဲ ခပ္တိုတို တုတ္တုတ္ ေျဖခဲ့တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု မသိေသးေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာနိုင္ေၾကာင္း၊ NLD အေနနဲ႔ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း အေပၚမွာ မီွတည္ေနတာထက္ စာရင္ အျခား အဖဲြ႔အစည္းေတြလိုပဲ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပထားတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြ နီးလာတာနဲ႔ အမွ် NLD အတြင္းမွာရိွတဲ့ ပဋိပကၡေတြ တစ္ေန႔တျခား ပိုတိုးပြားလာတာ ေတြ႔ေနရတယ္။ တစ္ခါမွ် မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ NLD ကို NLD က ဆႏၵျပျခင္း၊ ဆႏၵျပသူေတြကို NLD က ထုတ္ပယ္ျခင္းေတြ အဆင့္ထိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တခိ်ဳ႕ ေနရာေတြမွာ ေအာက္ေျခက စိစစ္ျပီး တင္ျပသူေတြ တစ္ေယာက္မွကို ပါမလာလို႔ ေအာင္နိုင္ငံေရး အဖဲြ႔ တစ္ခုလံုးအထိ နုတ္ထြက္ သြားတာေတြလည္း ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်ေလာက္ ၾကားေနရျပန္ပါတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔ ဖူကူယားမား ေထာက္ျပသြားတာ ဒီအခ်က္ေတြကို စိုးရိမ္လို႔နဲ႔ တူတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းေပါ့ေလ။

အခြင့္အလမ္း ဆံုးရံႈးသြားတယ္

ဧရာ၀တီက ေမးတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ အတိုက္အခံ ပါတီဟာ အခြင့္အလမ္းေကာင္း တစ္ခုကို ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ ရနိုင္ရာကေန လက္လႊတ္ ဆံုးရံႈးသြားတယ္။ ျပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သူရဲ႕နိုင္ငံေရး ကစားကြက္ေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွခဲ့ဘူး ဆိုတာကိုလည္း ေမးခဲ့တာ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ဖူကူယားမားက Poland က Lech Walesa လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ဥပမာေပးျပီး ေျဖခဲ့တယ္။ Walesa ပိုလန္မွာရိွတဲ့ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း အားလံုးေလာက္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတယ္တဲ့။

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးလို႔ တစ္နွစ္၊ နွစ္နွစ္ အတြင္းေလာက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ျပီး နိုင္ငံေရး အင္အားသစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာနဲ႔ ေထာက္ျပ ေပးခဲ့တယ္။ Walesa သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ ခံလိုက္ရေပမယ့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့လို႔ ေဘးေရာက္သြားတာ။ သူ့ေနရာမွာ အျခားသူနဲ႔ အစားထိုး ခံလိုက္ရတာကို သင္ခန္းစာယူနိုင္ဖို႔ ဥပမာ ေပးသြားခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ျပီးရင္ ပိုလန္လို ျဖစ္နိုင္တယ္လို႔ တည့္တည့္ၾကီး သတိေပးသြားခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အေပၚကို အျမင္ေတာင္းခံေတာ့ ဖူကူယားမားက NLD အေနနဲ႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေတြ ရိွေနတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္းကေတာ့ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရင္းျမစ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးျပဳတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒီေနရာမွာ ဖူကူယားမားလိုသာ ျပည္တြင္းက လူတစ္ဦးဦးက ေျဖမိလိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ္ အေျပာခံရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဖူကူယားမား ကေတာ့ တရားမွ်တမႈ ဆိုတာ အေရးၾကီးတာ မွန္ေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ သြားေနတဲ့ နိုင္ငံေရးနဲ႔ ခိ်န္ဆေပးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျဖသြားတာ ေတြ႔ရတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဦးစားေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ နိႈင္းယွဥ္ေပးထားတယ္။ Nelson Mandela သမၼတျဖစ္ျပီး တရားမွ်တမႈေတြ မရိွေသးပါဘူးတဲ့။ တကယ္လို႔မ်ား အခိ်န္ အားလံုးကို တရားမွ်တမႈ အတြက္သာ သံုးေနမယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွ ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပ သတိေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဖူကူယားမား ေျပာတာ အေတာ္ လက္ေတြ႔က်ပါတယ္။ သာမည မဟုတ္ေပမယ့္ တျခားကိစၥေတြကို ျပိုင္တူ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ျပီး အဓိကကိုသာ ဦးတည္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက စီးပြားေရးပါ။

(၂၅) ရာခိုင္နႈန္းကို ဖူကူယားမား ေထာက္ခံသလား

ေနာက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ (၂၅) ရာခိုင္နႈန္းကို တပ္မေတာ္က ရယူထားတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ရင့္က်က္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံနႈန္းအရဆိုရင္ အဲဒီ (၂၅) ရာခိုင္နႈန္းက မရိွသင့္ေပမယ့္ အကူးအေျပာင္းရဲ့ သဘာ၀ကို ေကာင္းေကာင္း သိထားတဲ့ ဖူကူယားမား ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈပါလို႔ အေကာင္းဘက္က ေျပာသြားတယ္။

တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲရမယ့္ အရာလို႔လည္း ေျပာပါေသးတယ္။ အဲဒါကို ခီ်လီနိုင္ငံက Pinochet နဲ႔ ဥပမာ ေပးသြားတယ္။ ဆီးနိတ္မွာ တပ္မေတာ္ အတြက္ အရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတာင္ ထားေပးထားတယ္။ (၁၅) နွစ္ၾကာမွာ ေလွ်ာ့ခ်သြားတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ဥပမာ ေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဖူကူယားမားက နိုင္ငံမ်ားစြာရဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ပံုစံေတြကို အမ်ားၾကီး ေလ့လာထားေတာ့ အခု ျမန္မာနိုင္ငံမွ (၂၅) ရာခိုင္နႈန္း တပ္မေတာ္ က႑ကို သိပ္ျပီး အျပစ္ျမင္ဟန္ မတူဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ သူ႔သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ စီးပြားေရး

ဖူကူယားမား အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ကိုေတာ့ နိုင္ငံတိုင္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ အေသအခ်ာ ေထာက္ျပထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ပုဂၢလိက က႑ တိုးျမင့္ေပးရမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို ေပးရမယ္။ သူသံုးသြားတဲ့ အထဲမွာ အေတာ္ သေဘာက်တဲ့ အသံုးက "The most important thing is, you need to have a brain trust"။

အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ပညာေပၚ ယံုၾကည္မႈလို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္နိုင္မလား မဆိုနိုင္ပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ ဆူဟာတိုက 'ဘာကေလမာဖီးယား' ကို သံုးသြားတာ။ (ဘာကေလ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း ပညာရွင္မ်ားကို အစုအဖဲြ႔နဲ႔ အသံုးျပဳသြားတာ။)

ခီ်လီမွာ'ခီ်ကာဂိုမာဖီးယား' ကို သံုးသြားတာေတြနဲ႔ နိႈင္းယွဥ္ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ မွန္လည္း မွန္ပါတယ္။ အဲဒီပညာရွင္ အဖဲြ႔ေတြကပဲ နိုင္ငံကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားတာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ဖူကူယားမားဟာ ပညာရွင္ ရႈေထာင့္က ရပ္တည္သလို၊ လက္ေတြ႔က်တဲ့ နိုင္ငံေရး အေပၚမွာလည္း ရပ္တည္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စံညႊန္းေတြကို ေျပာေလ့ သိပ္မရိွတဲ့ ပညာရွင္ပါ။ လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ စံနႈန္းကို လိုက္ပါေစခ်င္တဲ့ သေဘာေတြ႔ရတယ္။

ပထမ တစ္ေခါက္လာတုန္းက သူ႔ေဟာေျပာပဲြရဲ့ အနွစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒီတစ္ေခါက္ သူ႔ေဟာေျပာပဲြ၊ ဧရာ၀တီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးက အေမးအေျဖေတြကို ေလ့လာရင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ တိုးတက္မႈကို လက္ခံထားတာ ေတြ႔ရျပီး၊ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့ အဓိက ဇာတ္ရုပ္ေတြကို လက္ေတြ႔က်တဲ့ နိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ထဲက ခဲြထြက္မသြားဖို႔ သတိေပး ေထာက္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

နုနယ္ေနေသးတဲ့ အခိ်န္မွာ စံခိ်န္စံညႊန္းကို ဖက္တြယ္ေနရင္ ရင့္က်က္မႈကို မေရာက္နိုင္ဘဲ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာေတြကို သြယ္သြယ္၀ိုက္၀ိုက္ ေျပာထားပါတယ္၊ နိုင္ငံေရးဟာ "Art of Possibilities" ဆိုတဲ့ ျဖစ္နိုင္တာေတြကို လုပ္တဲ့ ပညာရပ္ပါ။ ေလာေလာဆယ္ မျဖစ္နိုင္တာေတြကို အေျခခံလြန္းေနရင္ လိုရာမေရာက္ ခရီးမတြင္ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ရပါတယ္။

လူတိုင္း သိနိုင္တဲ့ ရိုးစင္းတဲ့ ဥပမာနဲ႔ ေပးရရင္ ကေလးဘ၀မွာ လူၾကီးအသိ မရိွနိုင္ေသးသလို၊ လူၾကီးျဖစ္မွလည္း ရင့္က်က္မႈဆိုတာ ျဖစ္လာတတ္တဲ့ သေဘာလိုပါပဲ။ လူငယ္ဘ၀မွာ လူၾကီးလို မရင့္က်က္ ရေသးဘူးလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လြန္ကဲမႈဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မလိုလားအပ္တာေတြကိုဘဲ ေပးတတ္တာကို သတိျပဳမိၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက လမ္းမွန္ေပၚမွာပဲ ရိွေနေသးသလား၊ မွန္မွန္ တိုးတက္မႈ ရိွေနတုန္းလား ဆိုတာပါပဲ။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ပန္းတိုင္ကို လူတိုင္းက ျမန္ျမန္ ေရာက္ခ်င္ၾကေပမယ့္ သဘာ၀တရားကို လြန္ဆန္လို႔ မရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားနိုင္ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ျပည့္ျပည့္စံုစံု စဥ္းစားျပီးမွ ျဖစ္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ လက္ေတြ႔နိုင္ငံေရးလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္….။
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ထမင္းရွင္ကို ေစာ္ကားရင္ အဆိပ္သင့္တတ္တယ္

21-9-2015
လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပပါေတာ့မယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတာနဲ႔အမွ် ပါတီအသီးသီးကလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈေတြ ျပဳလုပ္
လာၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႔ ေတြဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆင္း
ေနၾကတာလည္း ေတြ႔ျမင္လာရပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလ အေတာ အတြင္း အစုိးရအသစ္တစ္ရပ္၊ လႊတ္ေတာ္အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ျပည္သူ အားလံုး က အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။

လက္ရွိႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံ အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္တဲ့ NLD ပါတီတို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ အျခားဒီမိုကရက္
တစ္ပါတီငယ္ ေတြထက္ ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ့္ပါတီ ဘက္ပါေအာင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာမွာ နည္းမ်ိဳးစံုအသံုးခ်လာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။
ပါတီတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဲဆြယ္ရာမွာ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတအႏုပညာရွင္ တခ်ဳိ႕ကို အသံုးခ်လာတာကိုေတာ့ ဘ၀င္မက်လွပါဘူး။ အႏုပညာရွင္ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ျပည္သူ အားလံုးန႔ဲ သက္ဆိုင္ ပါတယ္။ ျပည္သူအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရပါမယ္။ ပါတီတစ္ခု၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ ႐ွိေနလို႔ မရပါဘူး။

ႏိုင္ငံက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေခတ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီစံုျဖစ္တဲ့အတြက္
ေထာက္ခံသူေတြ ကလည္း အမ်ိဳးစံုရွိႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူအားလံုးက ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ပါတီကို မဲေပးခြင့္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ျပည္သူသိတဲ့၊ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အနုပညာရွင္တစ္
ေယာက္ဟာ ျပည္သူအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မပိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

အႏုပညာသမားဟာ ျပည္သူေတြေကၽြးတဲ့ ထမင္းကိုစားေနရတာပါ။ ကိုယ့္ကို အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြထဲမွာ ပါတီ ေပါင္းစံုက ေထာက္ခံသူေတြ အမ်ားအျပားပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အႏုပညာဟာ ျပည္သူ အတြက္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္၊ အေျပာအဆိုေတြဟာ ျပည္သူအားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ အႏုပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ဆႏၵကို ဦးစားေပးလို႔မရပါဘူး။ကိုယ္တိုင္က ပါတီတစ္ခုကို ေထာက္ခံတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ စိတ္ထဲမွာပဲ ထားသင့္ပါတယ္။ အႏုပညာသမားဟာ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လက္ခံရင္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ အသံုးခ်ခံ ျဖစ္ရတဲ့အထိ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ ခို၀င္ၿပီး ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ေပးလို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။
ခုတေလာ အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႔ကေတာ့ ဘယ္ပါတီကိုမဲေပးပါမယ္ဆိုၿပီး တရား၀င္ထုတ္ေျပာလာၾကၿပီး အဲဒီပါတီအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ စည္း႐ံုးမဲဆြယ္လာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ပရိသတ္ေတြကို ေစာ္ကားလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ထမင္းရွင္ ပရိသတ္ေတြဟာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ပါတီေပါင္းစံုမွာ ရွိတယ္ဆိုတာ သိထားရမွာပါ။

တကယ္လို႔ ကိုယ္တိုင္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ေနရင္ေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာမ်ိဳးလုပ္လို႔ရပါ
တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ မွာလည္း အာႏိုး၊ ေရာ္နယ္ေရဂင္စတဲ့ သရုပ္ေဆာင္မ်ားဟာ အႏုပညာအရိပ္ကိုခိုၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ျခင္း မလုပ္ပဲ ေရြးေကာက္ခံၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ၀င္လာၾကတာပါ။

ထမင္းရွင္ကို ေစာ္ကားရင္ အဆိပ္သင့္တတ္တယ္အခုလည္းျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ရသ၊ ေဇယ်ာေသာ္တို႔ဟာ တစ္ခ်ိန္က အဆိုေတာ္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ
ကို ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အတြက္ သူတို႔မွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ သာမန္အႏုပညာရွင္မ်ိဳးကေတာ့ ပါတီ တစ္ခုအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေပးမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ သေဘာထားကြဲလြဲေအာင္ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ ေအာင္၊ ေနာက္ဆံုးအဲဒီပါတီကို မၾကိဳက္တဲ့ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ အဲဒီအႏုပညာရွင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ခ်င္ေအာင္ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆိုေတာ္ႀကီး လား႐ိႈးသိန္းေအာင္က အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ကိုေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္
။ ျပည္သူ ေကၽြးတဲ့ ထမင္းစားေနရသူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အႏုပညာသမားေတြဟာ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္လို႔ မရေၾကာင္း၊ အလယ္ တည့္တည့္မွာ ရပ္ရမယ္ ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႏုပညာသမားတခ်ိဳ႕ကေတာ့ လားရိႈး သိန္းေအာင္ကို ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
“ အႏုပညာသည္ ျပည္သူ႔အတြက္”ဆိုၿပီး ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတအႏုပညာသမားေတြအၿမဲေျပာၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈတိုင္း၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတိုင္းဟာ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳဖို
႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးသယ္ပိုးေနတဲ့ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္
ရွိတဲ့ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္ေတြ ေတာ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို ေတာ့ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေကၽြးတဲ့ ထမင္းစားၿပီး ပါတီတစ္ခု၊ အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ခုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေန မယ္ဆိုရင္၊ ပါတီရဲ႕မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ကိုယ္နဲ႔ သေဘာထားကဲြလဲြတဲ့ ပရိသတ္ ေတြကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီပရိသတ္ေတြဆီကေနရမယ့္ အႏုပညာေၾကး
ေငြဟာလည္း အဆိပ္သင့္ ေနလိမ့္မယ္ဆိုတာ ေရလိုက္လဲႊလမ္းမွားေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ သိေစခ်င္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။


မင္းသန္႔ႏိုင္

အျပည့္အစံုသို႕ >>

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး မဘသ ေႏွာင့္ယွက္ေနဟု NLD နာယက ဦးတင္ဦးဆို21-9-2015

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ စာသားပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(မဘသ)က တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ လိုက္လံေ၀ငွေနျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေႏွာင့္ယွက္လ်က္ရွိေၾကာင္း NLD နာယက ဦးတင္ဦးက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLD ဗဟို ေအာင္ႏုိင္ေရး႐ံုးတြင္ ယေန႔ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါတီ၏ ဗဟို ေအာင္ႏုိင္ေရး ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဧရာ၀တီတုိင္းက ဟသၤာတနဲ႔ ပုသိမ္မွာလည္း ဒီလို စာရြက္စာတမ္းေတြကို လိုက္ေ၀ေနတာ ေတြ႔ရသလို စာရြက္ အထုပ္ လိုက္ က်ေနာ္ တုိ႔ ရရွိထားပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ စံုစမ္းသိရတာက ဒါဟာ မဘသက ျဖန္႔ေ၀တာလို႔ သိရတယ္” ဟု ဦးတင္ဦးက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

မဘသ၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အေနႏွင့္ အေရးယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမလားဆုိသည့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ ေမးခြန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး အဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္က“က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးမခ်ပါဘူး။ အဲဒါကို အသံုးခ်မယ္ ဆုိတဲ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က ပုတ္ခတ္မွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

NLD မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေ၀ငွခံရသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD က ေျပာသည္။

မဘသ၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအျပင္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တားဆီး ကန္႔သတ္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕ရၿပီး အထူးသျဖင့္ NLD ၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္တခု ျဖစ္သည့္ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဦး၀င္းထိန္က“ကိုကိုးကၽြန္းမွာ မဲဆြယ္ဖုိ႔ ခက္ခဲတာကေတာ့ အဲဒီမွာ ဘယ္ေနရာကို သြားၿပီး မဲဆြယ္ရမယ္ ဆုိတာေတာင္ တင္လို႔ မရဘူး။ သေဘၤာနဲ႔ လိုက္ခြင့္ေတာင္းတယ္။ ပယ္ခ်ခံရတယ္။ အခု ေလယာဥ္နဲ႔ သြားဖို႔ ခြင့္ေတာင္းတယ္။ ၆ ဦးမွာ ၃ ဦးပဲ ရတယ္”ဟု ဆုိသည္။

ကိုကုိးကၽြန္းတြင္ NLD ေအာင္ႏုိင္ေရး သြားေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ ကိုကိုးကၽြန္းတြင္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားကအစ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ စရာ မ်ား အားလံုး သယ္ေဆာင္သြားကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ယင္းေနရာတြင္ ေနထုိင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကလည္း NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏိုင္ေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း၊ NLD အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးတြင္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ သကဲ့သို႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္တု႔ိတြင္ NLD အေနျဖင့္ ရုန္းကန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NLD အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃၈ ဦး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၈ ဦး ပယ္ခ်ခံရၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၁၃၀ ဦး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

‪#‎သူဇာ‬
‪#‎ဧရာ၀တီ‬
အျပည့္အစံုသို႕ >>

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး

Sep 18, 2015ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးဟာ သူတို႔လူမ်ိဳး၊ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ အဓိကအေျခခံထားေလ႔႐ွိတာ ေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္၊ တတိယႏိုင္ငံေတြကိုေတာ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ နဲ႔ ဗန္းျပၿပီး ေနာက္ဆံုး သူတို႔အက်ိဳးစီးပြား တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾက တာကို ျမင္ေအာင္ၾကည္႔ႏိုင္ဖို႔ လိုပါမယ္၊ ဒီေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ဆန္႔က်င္ပစ္ပယ္တာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္႔အက်ိဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ၾကဖို႔ သတိေပး ေထာက္ျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္တယ္၊

ေ႐ွးေ႐ွးတုန္းကေတာ႔ ႏိုင္ငံေတြကို စစ္ဝင္တိုက္ၿပီး ကိုလိုနီျပဳၾကတယ္၊ ေခတ္သစ္မွာေတာ႔ ပိုၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေဆာင္႐ြက္လာခဲ႔ၾကတာ ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္၊ နယ္ေျမကို စစ္တိုက္ၿပီး ကိုလိုနီမျပဳေတာ႔ဘူး၊ ဩဇာသက္ေရာက္ေအာင္၊ ေဈးကြက္လႊမ္းမိုးခံရေအာင္၊ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေအာင္ စတဲ႔နည္းေတြသံုးၿပီး အေဝး ေရာက္ ကိုလိုနီျပဳတဲ႔ ပံုစံသစ္ေတြ ျဖစ္လာခဲ႔ၾကတယ္၊ ဥပမာအားျဖင္႔ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား စတဲ႔ႏိုင္ငံေတြ ဆိုရင္ အေမရိကန္ကို ဘယ္ေတာ႔မွ မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး၊

ပစိဖိတ္ေလဟာနယ္
********************
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးမွာ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ မ်ားခဲ႔ၿပီး စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ႔တာေၾကာင္႔ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ လႊမ္းမိုးထားတဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေတြ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ခဲ႔ၾကတယ္၊ ပါဝါေလဟာနယ္ ျဖစ္သြားတယ္ေပါ႔၊ ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႔ အေရးပါပံုကိုသိတဲ႔ အေမရိကန္ေတြက အဲဒီေနရာကို ဝင္ယူလိုက္ၾကတယ္၊ ပင္လယ္နဲ႔ သမုဒၵရာ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ေရးကို အေမရိကန္ေတြ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ၾကတယ္၊

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥမွာ တ႐ုတ္ေတြက ထြက္ေပါက္႐ွာတယ္၊ အေမရိကန္ေတြက ပိတ္ဆို႔ထား ခ်င္ၾကတယ္၊ အဲဒီေနရာမွာ သူၿပိဳင္၊ ငါၿပိဳင္ ျဖစ္လာခဲ႔ၾကတယ္၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရး လြန္ဆြဲပြဲလို႔ ေျပာရင္ရတယ္၊ စီးပြားေရးအရ ေတာင္႔တင္းလာခဲ႔တဲ႔ တ႐ုတ္ေတြအေနနဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥမွာ အေလ်ာ႔ေပးဟန္ မေတြ႔ ရဘူး၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးမွာ အသာစီးရေအာင္ ၿပိဳင္ဆိုင္လာခဲ႔ၾကတာ ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္၊

အေမရိကန္ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း တစ္ဆင္႔ခ်င္း တက္လာၿပီး၊ ကမၻာ႔ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိ စူပါ-ပါဝါ ျဖစ္လာခဲ႔တယ္၊ အဲဒီအဆင္႔ကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကာၾကာရယူထားလိုတဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ႐ွိထားတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာမယ္႔ ႏိုင္ငံေတြကို အင္အားနည္းသြားေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ၿပိဳကြဲသြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ တာဝန္႐ွိလာခဲ႔ျပန္တယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္နဲ႔ စစ္ေအးေခတ္ၾကား အရင္း႐ွင္နဲ႔ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ အားၿပိဳင္ၾကရာမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔ ဦးေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမြာ ကြဲသြားၿပီး စစ္ေအးေခတ္ အဆံုးသတ္ခဲ႔ပါတယ္၊ ကာဂ်စ္စတန္ဆိုတဲ႔ ႏိုင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံထဲမွာ႐ွိခဲ႔တဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုပါ၊ ကာဂ်စ္စတန္ကို ေျခကုပ္ယူႏိုင္ရင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ႐ု႐ွားကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မွာမို႔ အဲဒီႏိုင္ငံကို ဩဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရး အေမရိကန္ ႀကိဳးစားခဲ႔ဖူးတယ္၊

ကမၻာေက်ာ္ ၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႔ အာဖဂန္နစၥတန္ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကာဂ်စ္စတန္မွာ ႐ွိတဲ႔ Manas ေလတပ္စခန္းကို အေမရိကန္နဲ႔ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔တို႔ အသံုးျပဳခြင္႔ရခဲ႔တယ္၊ ေနတိုးစစ္သည္ (၅) သန္း နီးပါး အေျခစိုက္ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔ႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိန္မွာ ႐ု႐ွားအတြက္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အႏၱရာယ္႐ွိလာႏိုင္တာကို ျမင္တဲ႔ ပူတင္က အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ႔တယ္၊ အေမရိကန္သမၼတ Bush (Jr.) နဲ႔ ပူတင္တို႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းခဲ႔ေပမယ္႔ ကိုယ္႔ႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြားေပၚ အေျခခံလိုက္ေတာ႔ ကာဂ်စ္စတန္မွာ အေမရိကန္ ေတြ ၾကာၾကာမ႐ွိသင္႔ေတာ႔ဘူးဆိုတာကို ပူတင္ ျမင္လာပါေတာ႔တယ္၊

၂ဝဝ၃-မွာ အီရတ္ကို အေမရိကန္ေတြ စစ္တိုက္ခဲ႔ပါတယ္၊ ေရနံထြက္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေ႐ွ႔အလယ္ပိုင္း မွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေမရိကန္ေတြ ဩဇာခ်ဲ႔ထြင္လာတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ထားတဲ႔ ပူတင္ဟာ အီရတ္ကို စစ္တိုက္ဖို႔ ရာမွာ အေမရိကန္ေတြနဲ႔ သေဘာတစ္ထပ္တည္း မျဖစ္ခဲ႔ေတာ႔ပါဘူး၊ အေ႐ွ႔အလယ္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရးအရေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဩဇာအရေရာ၊ စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်ေပးလို႔ စစ္ဘက္ခ်င္း ဆက္ဆံတာမွာေရာ ႐ု႐ွားေတြ ဩဇာ တစ္စံုတစ္ရာ ထူေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနတယ္၊ အီရတ္ကို အေမရိကန္ေတြ စစ္တိုက္ၿပီးတာနဲ႔ ႐ု႐ွားဩဇာကို ဖယ္႐ွားမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ပူတင္အေနနဲ႔ ကာကြယ္မႈတစ္ခုခုကို လုပ္ရပါေတာ႔မယ္၊ ကာဂ်စ္စတန္ႏိုင္ငံရဲ႔ ေလတပ္ စခန္းအသံုးျပဳမႈက စစ္ေရးမွာ အဓိကက်လာတာမို႔ အဲဒီေလတပ္စခန္း အသံုးျပဳေရးဟာ ဦးစားေပး အားၿပိဳင္ ရာ ျဖစ္လာခဲ႔တယ္၊ ႐ု႐ွားဩဇာ သက္ေရာက္ထားတဲ႔ ကာဂ်စ္စတန္ ေလတပ္စခန္းအသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ပစ္မယ္လို႔ အစိုးရက ေၾကညာလိုက္ေတာ႔ မူလငွားရမ္းထားတဲ႔ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ (၁၇) သန္း ငွားရမ္းခကို အေမရိကန္ေတြ က တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ သန္း (၆ဝ) အထိ တိုးေပးလိုက္တယ္၊ အေမရိကန္ေတြ ေလတပ္အေျခစိုက္ခြင္႔ တိုးျမင္႔ခြင္႔ ရလိုက္တယ္၊

ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ေအာက္စည္း အေရာက္မခံႏိုင္တာမို႔ ပူတင္ကလည္း ကာဂ်စ္စတန္က ႐ု႐ွားကို ေပးဖို႔႐ွိတဲ႔ အေႂကြးေဒၚလာ သန္း (၅ဝဝ) ကို ေလ်ာ္ေပးၿပီး စစ္စခန္းကို အေမရိကန္ေတြ ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳခြင္႔ မရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔လိုက္တယ္၊ ဘတစ္ျပန္က်ားတစ္ျပန္ေပါ႔၊ ဆိုဗီယက္ေခတ္တုန္းက ဩဇာ ႀကီးႀကီး မားမား ႐ွိခဲ႔ဖူးတဲ႔ အေ႐ွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသကို အေမရိကန္ေတြရဲ႔ ဩဇာသက္ေရာက္မႈမခံရေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ႔ေပ မယ္႔ အီရတ္ကို အေမရိကန္ေတြ စစ္ဝင္တိုက္ခဲ႔ၿပီး ႐ု႐ွားဩဇာကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမက ဖယ္႐ွားလိုက္ခဲ႔ပါတယ္၊

ယူကရိန္း၊ ခ႐ိုင္းမီးယား
***********************
ယူကရိန္းဆိုတာလည္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေခတ္တုန္းက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္ခု ပါပဲ၊ ဆိုဗီယက္ၿပိဳကြဲသြားၿပီးတဲ႔ေနာက္ သီးျခားႏိုင္ငံျဖစ္သြားေပမယ္႔ ညီအစ္ကိုႏိုင္ငံ၊ ႐ု႐ွားရဲ႔ အေစာင္႔ေ႐ွာက္ ႏုိင္ငံလို႔ေတာင္ တင္စားခံရတဲ႔ႏိုင္ငံပါ၊ ယူကရိန္းကို ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီး ႐ု႐ွားက ေထာက္ပံ႔ေနရတယ္၊ အေမရိကန္ ကလည္း စီအိုင္ေအအကူအညီနဲ႔ ယူကရိန္းထဲ စိမ္႔ဝင္ၿပီး အေမရိကန္လိုလားတဲ႔အုပ္စု တက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ႔တယ္၊ ယူကရိန္းမွာသာ အေမရိကန္လိုလားတဲ႔ အစိုးရတက္လာရင္ ႐ု႐ွားဟာ အနီးဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရေတာ႔မွာ ျဖစ္တယ္၊ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္႐ိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ႔ျဖစ္ရပ္မို႔ ယူကရိန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ ခ႐ိုင္းမီးယားကို ႐ု႐ွားေတြ စစ္အင္အားနဲ႔ ဝင္သိမ္းလိုက္တယ္၊ ၿပီးေတာ႔ ႐ု႐ွားလႊတ္ေတာ္ကိုေခၚ ၿပီး ခ႐ိုင္းမီးယားကို ႐ု႐ွားႏိုင္ငံရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ကိုပဲ သြတ္သြင္းလိုက္ပါတယ္၊ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း႐ွိတဲ႔ ခ႐ိုင္းမီးယားဟာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါၿပီး အဲဒီေဒသ ဆံုး႐ႈံးသြားရင္ ႐ု႐ွား အတြက္ လက္ေျခ၊ ႀကိဳးနဲ႔တုတ္ခံရသလို ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္၊ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ယူကရိန္းအတြင္းထဲက ႐ု႐ွား တပ္ေတြ ထိုးထည္႔လိုက္ၿပီး နယ္စပ္မွာ ကတုတ္က်င္းေတြတူးၿပီး နယ္စပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ပါတယ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း သတိထားသင္႔ၿပီ
**********************************

ႏိုင္ငံေရးဟာ ထင္သေလာက္ မ႐ိုးစင္းသလို၊ ျမင္သေလာက္လည္း မ႐ိုး႐ွင္းလွပါဘူး၊ ႐ု႐ွားကိုေက်ာ္ ၿပီး တ႐ုတ္ေတြ စီးပြားေရး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္လာခဲ႔တယ္၊ အေမရိကန္ေတြ အေ႐ွ႔အလယ္ပိုင္းကို အာ႐ံု စိုက္ေနတဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း တ႐ုတ္ဟာ ထိန္းခ်ဳပ္မခံရဘဲ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကီး ရလာခဲ႔တယ္၊ ဂ်ပန္ကိုေက်ာ္ၿပီး ကမၻာ႔ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတဲ႔ တ႐ုတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အေမရိကန္ေတြ စဥ္းစားလာခဲ႔ရပါေတာ႔တယ္၊

ႏုိင္ငံႀကီးေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တုိက္ရုိက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေလ့ မရွိၾကဘူး၊ ျဖစ္လာခဲ့ၾကရင္ ဆံုးရႈံးမႈေတြ ႀကီးမားၾကမွာမို႔ ၾကားခံစစ္တလင္း (Proxy) ေတြထားၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္လာတာ အုိက္စင္ေဟာင္ဝါ လက္ထက္ထဲက ေန ယေန႔အထိပဲ ျဖစ္တယ္၊ အေမရိကန္အေနနဲ႔ တရုတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါလာတာကို ေတြ႔ျမင္ထားတယ္၊ ဥပမာ တရုတ္ရဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ထြက္ေပါက္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုျဖတ္ၿပီး အိႏိၵယသမုဒၵရာ၊ အဲဒီမွတဆင့္ ပစိဖိတ္ဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္း၊ တရုတ္ေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ စြမ္းအင္အမ်ားစုကို လည္း အဲဒီလမ္းေၾကာင္းက ေပးပို႔ေနေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသာ အေမရိကန္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရခဲ့ရင္ ပထဝီ ႏုိင္ငံေရးအရ တရုတ္ေတြရဲ႕လည္ပင္းကို ႀကိဳးကြင္းစြပ္ၿပီး အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁-ေနာက္ပိုင္း အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ အတုိက္အခံပါတီကို ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို အေမရိကန္ေတြ ဆက္ဆံေရးတုိးျမင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္လာတယ္၊

အစုိးရအေပၚ ခ်က္ခ်င္း ဩဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ မလြယ္ကူမွန္းသိသလုိ၊ အတိုက္အခံအေနနဲ႔ အစိုးရ ျဖစ္လာဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈကို ရိပ္မိလာတဲ့ အေမရိကန္ေတြဟာ တရုတ္ေတြရဲ႔ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ျဖစ္တ့ဲ ရခို္င္ေဒသဟာ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္၊ အဲဒီေဒသ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ တရုတ္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ထားသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကိုလည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆဲ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ Christof Lehmann က ေဆာင္းပါးတခ်ိဳ႔ေရးခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္၊ သူ႔ေဆာင္းပါးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ခိုးဝင္ လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို အေမရိကန္ေတြ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတယ္လို႔ေတာင္ ဆိုထားတယ္၊ အဲဒီ အစီအစဥ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Ziaur Rahaman ကို CIA က ပံ့ပိုးေပးထားတယ္လို႔ ေရးထားတာ ဖတ္လိုက္ရတယ္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဗိုလ္မွဴးႀကီး Nurul Islam Shishu ကို တာဝန္ေပးထားတယ္လို႔လည္း အတိအက် ဆုိထား တယ္၊

အေမရိကန္နဲ႔ ပါကစၥတန္ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ခဲ႔တဲ့ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာခဲ့တယ္၊ ရခိုင္ေဒသတြင္းကတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲေအာင္ RSO လို႔ ေခၚတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေထာက္ပ့ံထားပါတယ္၊ ရခိုင္ေဒသ ပဋိပကၡ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပၿပီး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ မွာလဲ စီအိုင္ေအေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊

ေျပာခ်င္တာက ပထဝီႏုိင္ငံေရးဟာ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါလာပံုနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ တရုတ္-အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါလာခဲ့ပံုကို ေထာက္ျပေပးလုိျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရုိးရိုး အေရးပါလာတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ၾကားခံနယ္ေျမ (Proxy) သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ျမန္မာဟာ ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ ခတ္ကြင္းျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေျမဇာပင္ ျဖစ္သြားမွာစိုးလို႔ပါ၊ ၾကားခံစစ္တလင္းလို႔ သေဘာထားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြအားလံုး အတြင္းအျပင္ ေၾကခဲ့ၾကတယ္၊

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံမထားႏိႈင္ၾကရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ ေရွ႕ကႏုိင္ငံေတြ လိုပဲ အတြင္းေၾကသြားႏုိင္ပါတယ္၊

ႏုိင္ငံတိုင္းဟာ သူ႔ႏုိင္ငံ၊ သူ႔လူမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ အေျခခံထားၾကတယ္၊ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကို ဖံုးထား တဲ့တီေကာင္ကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမင္ေနရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ ငါးမွ်ားခ်ိတ္စူးတာကို ခံၾကရပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒီအတြက္ အစုိးရေရာ၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္ ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္၊ ကိုယ္ေနရာရဖုိ႔၊ အာဏာရဖို႔ကိုသာ ေရွ႔တန္းတင္ေနၾကရင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ခ်နင္းလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္၊

သူတုိ႔က သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံကာ သူတို႔အလုပ္ျဖစ္သလို၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ မမွိတ္မသုန္၊ နားမေထာင္ဘဲ အေျခခံထားႏုိင္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း အဲဒီအခ်က္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ထားၾကဖို႔လိုၿပီး၊ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိပညာေပးဖို႔လိုၿပီလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

ေနဇင္လတ္
၂၃-၇-၁၅ (၁၅၇၃)
အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers