ဧ၇ာ၀တီတုိင္းေဒသျကီး ပုသိမ္ျမဳိ့ (NLD)ပါတီ၀င္ႏႈတ္ ထြက္ပြဲႏွင့္ ပါတီအလံခ်ျပဳလုပ္ပြဲ

Oct 27, 2012

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသျကီးပုသိမ္ျမဳ့ိ အမွတ္(၃)၇ပ္ကြက္ စကား၀ါလမ္းအမ်ဴိးသား ဒီမုိကေ၇စီ အဖြဲ့ ခ်ဴပ္ ျမဳိ့နယ္ ၇ုံးတြင္ ၂၇.၁၀.၂၀၁၂ ၇က္ေန့တြင္ ပါတီ၀င္ မ်ားႏႈ တ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ပါတီရုံးနွင့္ ပါတီအလံ ခ်ျခင္း အခမ္း အနား က်င္းပ၍ တက္ေ၇ာက္လာေသာ ပါတီ၀င္မ်ားမွျမဳ့ိနယ္အဆင့္ တုိင္းအဆင့္ေတြမွာ ဗဟုိ ဦး စီး စနစ္ နဲ့ ေ၇ြးခ်ယ္မႈ မ်ဴိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ေ၇ြးခ်ယ္ ခံထား၇တဲ့ ျမဳိ့နယ္တုိင္း အဆင့္လူျကီးေ တြက အထက္မွာ တမ်ဴိးေ အာက္မွာ တမ်ဴိး ျပဳလုပ္ေနေျကာင္းႏွင့္ တပည့္ေမြး ဆ၇ာေမြးေတြ လုပ္ေ နေျကာ င္းေျပာျ ကား ၍ သိ၇သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေ၇စီပါတီ ပုသိမ္ျမဳ့ိနယ္၇ုံးမွ ပါတီႏႈတ္ထြက္ပြဲ သုိ့ ၇န္ကုန္ တုိ င္းေ ဒ သျကီး လွည္း ကူးျ မဳိ့နယ္မွ ဒည့္သည္ေတာ္မ်ား ေျမာင္းျမမွဦးေစာလြင္ႏွင့္အဖြဲ လပြတၱာမွ ဦးေအာ င္ခုိင္ႏွ င့္ အဖြဲ႕ မယ္ဇလီမွ ဦးေ၇ခ်မ္းႏွင့္ အဖြဲ့ ကားျကီးမ်ားျဖင့္လာေ၇ာက္၍ ပါတီ၀င္ ၇ဲေ ဘာ္ေ တြ ႏႈတ္ထြက္ သြားျခင္း ကုိ ၀မ္းနည္းေျကာင္းအက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာ၍ ဧ၇ာ၀တီတုိင္းေဒသျ ကီးျမဳိ့ နယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မွာ ယခု လုိ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္တာမ်ဴိးေတြ အမ်ားျကီးျဖစ္ေနေျ ကာင္း ေျပာျကားျ ကပါ သည္ ယေန့ႏႈ တ္ ထြက္သြားသူဦးေ၇မွာ ၁၃၂ ေယာက္ခန့္ႏႈတ္ထြက္သြားျပီး တက္ေ၇ာက္လာသူမွာ လူဥိးေ၇ ၆၀၀ ခန့္၇ွိေျကာင္း သိ၇ွိ၇သည္အဆုိပါ(NLD)ပါတီႏႈတ္ထြက္ပြဲတြင္ ၁၉၈၈ ဧ၇ာ၀တီ တုိင္းေ ဒသျကီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ျကေသာ ဦးညႊန့္လႈိင္ ဥိးေက်ာ္၀င္းတုိ့ႏွင့္ ပါတီေ အာင္ႏုိင္ေ၇းေ ကာ္ မတီ ေဒါက္တာသန္းထုိက္တုိ့ လဲႏႈတ္ထြက္ သြားေျကာင္းသိ၇သည္။
Hot News မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Followers