၁၈ႏွစ္အထက္ မဂဇင္း ျပန္ၾကားေရးမွ သတိေပး

Dec 1, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးထြက္ရွိလာသည့္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသာ ဖတ္ရန္ဆိုသည့္ ညိႈ႕မဂဇင္းအား  စာနယ္ဇင္း ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးရံုးမွ စာနယ္ဇငး္ ေကာင္စီသို႔ လိုအပ္ သ လို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားသည္ဟု ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၀က္ဆုိဒ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ညိႈ႕မဂဇင္း အတြင္းစာမ်က္ႏွာ

0 comments:

Followers