ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး တင္ျပေနေသာ သတင္းဌာနမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား မခ်ျပခဲ့ေသာ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔က လိုင္ဇာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု

May 26, 2015ေမ ၂၂
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၁၅)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ KIA (ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္) ၌ KIO ဥကၠဌ ဦးလေညာ္ေဇာင္းဟရားဦးစီး၍ ေကအိုင္ေအစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ႏွင့္ ေကအိုင္အို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားစုစုေပါင္းအင္အား(၄၅)ဦးခန္႔ျဖင့္ အေရးေပၚအစည္း အေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၎အစည္းအေ၀းတြင္ ဂမ္ေရွာင္မွ စစ္ေရးအၾကီးအက်ယ္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ လူသစ္အေျမာက္ အမ်ားစုေဆာင္း
ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ-

(၁) KIA အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားယခုထပ္ပိုမိုတိုးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၂) လူသစ္စုေဆာင္းရာ၌ အရင္ကထက္ပိုမို အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပးလာေသာေၾကာင့္ လူ မ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအား အေျခခံ၍ ဓမၼဆရာ/ သင္းအုပ္/ သင္းေထာက္မ်ားမွ ဘာသာေရးျဖင့္ KIA ရဲေဘာ္သစ္မ်ားအမ်ားအျပားရရွိေအာင္ စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္/ တိုက္နယ္မွဴးမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၃) KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ပြဲ၊ ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား သည္ ေလေၾကာင္း
ပစ္ကူျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အသာဆီးရရွိခဲ့သည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ခံစစ္စခန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်ဆက္
သြယ္ေရး ေျမေခြးကၽြင္းမ်ားတူးရန္ႏွင့္ ေရ၀ပ္ျခင္းမရွိေစရန္အ တြက္ သတိျပဳရန္။

(၄) တိုက္ပြဲမ်ားမ်ားျဖစ္ပြားရာႏွစ္မွစျပီး ေကအိုင္ေအတပ္သားမ်ားထြက္ေျပးလာမႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာ
ေသာေၾကာင့္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးျခင္းမရွိေစေရးႏွင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား
အား ျပန္လည္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေစေရးအတြက္ တပ္မဟာ/ရင္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္-ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားၾကည့္ျခင္းျဖင့္ KIA ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ လိုျခင္းမရွိပဲ ထြက္ေျပးေနၾကေသာ္လည္း KIA အထက္အၾကီးအကဲမ်ားမွ စစ္ပြဲမ်ားအရွိန္ျမွင့္ရန္ အျမဲတေစၾကိဳးပမ္း
ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီး လူသစ္မ်ားထပ္မံစုေဆာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို
ခုတုန္းလုပ္ကာ ၎တို႔လူသစ္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျပဳလုပ္ လာႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအတို႔အေနျဖင့္ တစ္ဖက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အစည္းအေ၀းမ်ား၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာေတာ့ စစ္ေရးအရွိန္ျမွင့္ေအာင္ အရင္ကထက္ပိုမိုျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား သိရွိေစရန္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၁၅)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ KIA (ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္)တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္း အေ၀းအေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

htar nay


0 comments:

Followers