တာ၀န္သိတတ္ဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္

May 28, 2015


Boat people ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံက လာတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သက္ေသေတြ ႐ွိခဲ့ၾကၿပီ။ သက္ဆိုင္
တဲ့ႏိုင္ငံကလဲ ျငင္းမရေတာ့လို႔ လက္ခံၿပီးၿပီ။ ဒီလူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကပါဆိုၿပီး ျမင္လို႔မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကမာၻကို မမွန္သတင္း ျဖန္႔ခဲ့ၾကတဲ့ Media ေတြအေနနဲ႔ အခုကိစၥကို သိကၡာ႐ွိစြာ English ဘာသာနဲ႔ ကမာၻကို အမွန္သတင္း ျပန္ျဖန္႔ေပးဖို႔ UN အပါအ၀င္ ရမ္းသမ္းေျပာဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာMedia ေတြကို
ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မွားယြင္းခဲ့ပါတယ္ဆိုၿပီး တာ၀န္သိစြာ ၀န္ခံရဲမယ့္ Media ေတြ ႐ွိတယ္ဆိုတာ ျပၾကည့္ ပါလားလို႔။ ကိုယ့္အမွားကို တာ၀န္ယူရဲတယ္ဆိုရင္ေပါ့။

စိုးမင္းလြင္

........


0 comments:

Followers