၂၀၇၀ တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ လူဦးေရက ခရစ္ယာန္ကို ေက်ာ္တက္သြားဖြယ္ရွိ

May 2, 2015


နယူးေယာက္၊ ဧၿပီ ၂၉

ကမာၻေပၚတြင္ လက္ရွိ ဘာသာတရားမ်ားအနက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ အေရအတြက္က အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ဦးေရက ခရစ္ယာန္ကို ေက်ာ္တက္သြားဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း Pew သုေတသန အင္စတီက်ဳက ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ကိုးကားလ်က္ VOA သတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္က အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ကမာၻ႔သာသနာမ်ားတြင္ အသစ္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုရာစုတြင္ သက္ဝင္သူ အမ်ားဆုံး ဘာသာတရားျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိသည္။မြတ္ဆလင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ကေလးေမြးႏႈန္းႏွင့္ ဘာသာတရားကို လူငယ္မ်ား ၾကည္ညဳိလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ မ်ားလာျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု Pew Research ဌာနမွ လူဦးေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနထိုင္ရွင္သန္ရာတို႔ကို အထူးျပဳေလ့လာသူမ်ားက ႀကဳိတင္ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးလွ်င္ ၂ ဒသမ ၁ ဦးႏႈန္းအထိ က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ မြတ္ဆလင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုသာ ကြက္ၿပီးတိုင္းတာပါက အနည္းဆုံးတစ္ဦးလွ်င္ ကေလးသုံးဦး ေမြး
ဖြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ျပင္ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည္ဟု သုေတသနကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္ ကြန္ရတ္ဟက္ကက္က ဆိုသည္။မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ အာဖရိကတိုက္၏ လူဦးေရသည္လည္း ၂၀၅၀ တြင္ ႏွစ္ဆနီးပါးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားကာ အာဖရိက၏ လူဦးေရ တိုးတက္မႈႏူန္းကလည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မ်ားလာမႈကို အက်ဳိးျပဳသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မြတ္ဆလင္လူဦးေရသည္ လက္ရွိ အေနအထားထက္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးလာဖြယ္ရွိကာ ဥေရာပတြင္လည္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္လာမည္ျဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴႏွင့္ ဂ်ဴးဝါဒ၊ ေဒသခံ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားလည္း လူဦးေရမ်ားသည္ႏွင့္နည္းတူ မ်ားလာဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ဗုဒၶဘာသာ တစ္ခုတည္းသာ အေရအတြက္ အလြန္မ်ားလာျခင္း၊ နည္းသြားျခင္းမရွိဘဲ ကိန္းေသသေဘာ ဆက္လက္ေရွ႕ဆက္ေနမည္ဟု အဆိုပါ သုေတသနက ခန္႔မွန္းေပးထားသည္။

ဘာသာတရား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မတူသည့္ ဘာသာတရားမ်ားၾကားတြင္ ရင္းႏွီးကူးလူး ဆက္ဆံညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ရာဘိုင္ေဒးဗစ္စပါစတိန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

‪#‎TheVoiceWeekly‬


0 comments:

Followers