တပ္မေတာ္ကို ရံွဳးမဲ မဲေနၾကသူမ်ား ဖတ္ဖို့

Jun 27, 2015တပ္ မ ေတာ္ ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားဘူး လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က စြပ္ စဲြ ပါတယ္ ။

မ ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ႔ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ ဆင္ ေရး မဲခဲြတဲ႔ကိစၥကို ညႊန္ျပၿပီး ေရးၾက ေျပာၾကတာ ေတြ႕ရ ေတာ႔ ျပန္ေျပာစရာေလးေတြ ရွိလာတယ္ ။


က်ေနာ္ ရွင္းရွင္းေလး ေျပာျပပါမယ္ ...
ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ေယာက္ ရွိပါတယ္ ။ တပ္မ ေတာ္ သား ၁၆၆ ေယာက္ ပါဝင္ တယ္ ။က်န္ ၄၆၇ ေယာက္ ဟာ ျပည္သူေတြ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကတဲ႔
ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စစ္စစ္ ျဖစ္ၾကပါတယ္ smile emoticon )

ျပင္ ဆင္ေရးအဆို ေအာင္ျမင္ ဖို႔ လိုအပ္ တဲ႔ မဲ အ ေရအတြက္ သည္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးရဲ႕၇၅% ျဖစ္ တဲ႔ ၄၇၅ မဲ ရဖို႔ လိုပါတယ္ ။

မ ေန႔က မဲအမ်ားဆုံး ၅၅၆ မဲနဲ႔ ေအာင္ျမင္ ခဲ႔တဲ႔ အဆိုမွာ တပ္မ ေတာ္သားအားလုံး ၁၆၆ မဲ ေပးၿပီး
ေထာက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။ မဲေပးသူ ၅၈၃ ေယာက္ျဖစ္ေတာ႔ က်န္ တဲ႔ ၂၇ မဲ ကန္႔ကြက္ တာ
ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ ခဲ႔တဲ႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ေတြ ဘဲ ျဖစ္ပါေတာ႔တယ္ ။

ဆက္ ရွင္း ပါဦးမယ္ ...
က်န္ ပုဒ္ မ မ်ားရဲ႕ မဲ ရလဒ္ေတြၾကည့္ပါ ။ ၅၉ (စ) ကိုျပင္ ဖို႔ ၃၇၁ မဲဘဲ ရပါတယ္ ။ကန္႔ကြက္ မဲ ေပါင္း ၂၁၂ မဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲသည္ မွာ (ခင္ ဗ်ားတို႔ ေျပာသလို ) တပ္မ ေတာ္သား ၁၆၆ မဲ ပါတယ္ဆိုပါေတာ႔ ...
က်န္ မဲ ၄၆ မဲ က ခင္ ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္မဲ ေတြျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္ ။

အလားတူပါဘဲ ...
ပုဒ္ မ ၄၃၆ (က) ကို ျပင္ ဖို႔ ကိစၥမွာလည္း ၃၈၈ မဲ သာ ေထာက္ခံမဲ ရပါတယ္ ။
၇၅% မျပည့္ခဲ႔ပါဘူး ။ ကန္႔ကြက္ မဲ ၁၉၅ မဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။တပ္မ ေတာ္သား ၁၆၆ မဲ ပါဝင္ တယ္ထားဦး
က်န္ ကန္႔ကြက္ မဲ ၂၉ မဲ ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ ေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္ မဲ ေတြဆိုတာ ထင္ ရွားေနပါတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ရင္ ... ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာလည္း အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ ဆင္ေရးမွာ
အားလုံးက သ ေဘာတူညီေနၾကတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျမင္ ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကန္႔ကြက္တာဟာ သူတို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမက ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္တာနဲ႔ အတူတူပါဘဲ ။ တပ္မ ေတာ္က သ ေဘာမတူရင္ ျပင္ လို႔ မရဘူး ဆိုတဲ႔ ... တစ္ဖက္ ကန္း အသိေတြ ကို
ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ႔ အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ ဆင္ ေရးမွာ တပ္ မ ေတာ္ ရဲ႕ ပါဝင္ မႈဟာ အ ေရးႀကီးသလို
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အခ်င္းခ်င္း သ ေဘာတူ ညီမွ်ဖို႔လည္း အ ေရးႀကီးပါတယ္ ။

အတိုက္အခံေတြ ေျပာေျပာေနတဲ႔ ...(ကုိယ္ ရည္ မလုံမလဲလို႔ ေျပာတဲ႔စကား)တပ္ မ ေတာ္ က ပါဝင္ လိုတဲ႔ဆႏၵမရွိဘူးဆိုတဲ႔ တပ္ မ ေတာ္ ကိုသာျပစ္တင္ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ ...
မ ေန႔က အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ ဆင္ေရး မဲခဲြျခင္းကို ေလ႔လာ သုံးသပ္ ၾကည့္ရံုနဲ႔
မွ်မွ်တတ သုံးသပ္ႏိုင္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္ ။

အတိုက္အခံမ်ားအ ေနနဲ႔ တပ္ မ ေတာ္ ကို မ်က္မုန္းက်ိဳးတဲ႔ အ ေျပာအဆိုေတြ ရပ္ သင္႔ပါၿပီ။

ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ႔ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းလည္း ...
သ ေဘာတူ ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ၾကပါဦး လို႔ဘဲ ေမတၱာ ကရုဏာ နဲ႔ အႀကံျပဳခ်င္ တာပါဘဲ ဗ်ာ ။


ေမာင္ေကာင္း

0 comments:

Followers