အမ္ပီတီက ၀န္ေဆာင္မႈသစ္ ေၾကညာဖြယ္ရွိ

Jun 29, 2015ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(အမ္ပီတီ)၏ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေရာင္းအားက်ဆင္း
သည့္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ကို ဇူလိုင္လအတြင္း တရား၀င္ ေၾကညာေပးသြားမည္ဟုအမ္ပီတီ၏ စီးပြား ေရးဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္း ဟုတ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)သို႔ေျပာသည္။

"အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္တမ္းအရ နယ္ ၿမိဳ႕ေတြမွာ အမ္ပီတီေငြျဖည့္ကတ္ေရာင္းအားေတြ က်ေနတယ္။ ရန္ကုန္မွေတာ့ ေရာင္းအားမက်ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဇူလိုင္လအလယ္ေလာက္မွာ ၀န္ေဆာင္ မႈအသစ္တစ္ခု ေၾကညာဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူးတုိ႔က ၎တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕လာၾကၿပီး အမ္ပီတီ ထက္ သက္သာသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလာၾကသည့္အတြက္ အမ္ပီတီဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူမ်ားက အမ္ပီတီ ဖုန္းမ်ားကို ဖုန္းအ၀င္လက္ခံမႈအတြက္ သာ အသံုးျပဳလာၾကၿပီး တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူးဖုန္းမ်ားကို ဖုန္းေခၚဆိုရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ အဓိကအသံုးျပဳလာၾကသည္။

"အမ္ပီတီဖုန္းနဲ႔ေခၚရင္ ဖုန္းေဘလ္ ကုန္တာျမန္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အမ္ပီတီကို အ၀င္ပဲလက္ခံလုိက္ၿပီးေတာ့ ဖုန္းေခၚဆုိခ သက္သာတဲ့ အူရီဒူးတို႔ တယ္လီေနာတို႔နဲ႔ ဖုန္းေခၚပါတယ္"ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ကိုလင္းဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 21 Mobile မွ ဦးညီညီသစ္လြင္က အျခားေငြျဖည့္ကတ္မ်ားမွာ အမ္ပီတီထက္ပိုေရာင္းရသည္ဟု ေျပာသည္။ "အမ္ပီတီကေတာ့ မေရာင္းရဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေရာင္း
ေတာ့ေရာင္းရတယ္။ ဥပမာ ေငြျဖည့္ကတ္တစ္ရက္ကို ငါးသိန္း ဖုိး ေရာင္းရတယ္ဆုိရင္အူရီဒူးနဲ႔ တယ္လီေနာေငြျဖည့္ကတ္က သံုးသိန္းဖိုးေလာက္ ေရာင္းရၿပီး အမ္ပီတီကႏွစ္သိန္းဖိုးေလာက္ ပဲ ေရာင္းရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အူရီဒူးတုိ႔၊ တယ္လီေနာတို႔ကဖုန္းေခၚဆုိခ လည္း သက္သာတယ္။ အင္တာနက္ ႏႈန္းေတြကလည္းသက္သာေတာ့၊ အမ္ပီတီကိုေတာ့ အ၀င္ဖုန္းကိုပဲလက္ခံၾကေတာ့ တာေၾကာင့္ျဖစ္မယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ္ပီတီဖုန္းမ်ား၏ ဖုန္းေခၚဆိုခမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူးတို႔က တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာ ေကာက္ခံေနသည္။ အင္တာနက္သံုးစြဲခတြင္လည္းအမ္ပီတီ က ေဈးႀကီးေနၿပီး အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း မွာ ေႏွးေကြးသည္ဟု သံုးစြဲသူမ်ားကေျပာၾကားၾကသည္။ ယခုဇြန္လအေစာပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အမ္ပီတီ က ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုဘိုင္းဖုန္းေဈးကြက္၏၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိထားဆဲျဖစ္သည္။ေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔0 comments:

Followers