သမၼတက လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရမယ္တဲ့လား ( ေဆာင္းပါး )

Jun 17, 2015လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ျပည္သူအမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ဖို႔ဆိုၿပီး ''၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)'' ႏွစ္ခုကို သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ဖတ္ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ေမာင္မင္းေခါင္ရဲ႕ ရင္ထဲ၊ အူထဲ၊ အသည္းထဲမွာကို ေနလို႔ မရေအာင္ ကလိကလိျဖစ္လာတဲ့ အခ်က္ကေလးတစ္ခုကိုေတာ့ ျပည္သူ အမ်ားကို ေဝမွ်ခံစားရေအာင္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အဲဒီအခ်က္ကေတာ့ ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္ရမယ္''ဆိုတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)မွာ ဒီကိစၥကို ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွစ္ခုနဲ႔ ပုံေဖာ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ပထမျပင္ဆင္ခ်က္ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆ဝ(ဂ)ကို ျပင္ဆင္တာျဖစ္ ၿပီးေတာ့ ဒုတိယသမၼတေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ရာမွာ မူလက ''လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူ မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္'' လို႔ ပါရွိရာကေန အခု ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ထဲမွာ ''ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္'' လို႔ ျပင္ဆင္ထား တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ထဲက အရပ္သား) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပဲ
ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။

ဒုတိယျပင္ဆင္ခ်က္ကေတာ့ ျပင္ဆင္တာမဟုတ္ဘဲ ပယ္ဖ်က္မႈႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ပယ္ဖ်က္တဲ့ပုဒ္မႏွစ္ခုကေတာ့ ပုဒ္မ ၆၂ နဲ႔ ပုဒ္မ ၆၃ တို႔ ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ ပုဒ္မ ၆၂ ကေတာ့ ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား သည္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ် မျဖစ္ေစရ'' ဆိုတဲ့ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၆၃ ကေတာ့ ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း အျဖစ္မွလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတ မ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွစ၍ ႏုတ္ထြက္ၿပီး သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစား ယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္'' လို႔ ဆိုထားပါ တယ္။ ဒီပုဒ္မႏွစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့အတြက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အဓိပၸာယ္ ကေတာ့-

( ၁ ) ဟပုဒ္မ ၆ဝ(ဂ)ကိုျပင္လိုက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္' သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြဟာ ဒီရာထူး ေတြယူလိုက္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္နဲ႔ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတေတြအျဖစ္ ဆက္ လက္ၿပီး ပူးတြဲတည္ရွိေနႏိုင္တယ္။


( ၂ ) သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတရာထူး ရယူလိုက္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ႏုတ္ထြက္စရာမလို ဆိုတဲ့သေဘာေတြ ျမင္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထူးထူးျခားျခား ''ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအမတ္မင္း'' တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ရွိေနပါတယ္။

ဂင္းနစ္ကမၻာ့စံခ်ိန္မွတ္တမ္းဝင္မည့္သမၼတအဲလိုသာ ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမတ္မင္း'' ေပၚေပါက္လာမယ္
ဆိုရင္ ေတာ့ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား ပထမ ဆုံးအေနနဲ႔ ''ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတအမတ္မင္း'' ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဂင္းနစ္ ကမၻာ့စံခ်ိန္ မွတ္တမ္းဝင္သြားလိမ့္မယ္လို႔
ေမာင္မင္းေခါင္ထင္ပါတယ္ခင္ ဗ်။

အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ မွတ္ဥာဏ္အေကာင္းဆုံးလူသား အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့တဲ့ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ၊ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားထဲက ဒုတိယ ေျမာက္ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္လာမွာပါ။

သို႔ေပမယ့္လည္း အဲလို အံ့ဖြယ္သူရဲမွတ္တမ္းစာရင္း အသြင္းခံရရင္ ေတာင္မွ ဝမ္းသာ အားရ လက္ခေမာင္းခတ္ ဂုဏ္ယူရမယ့္ကိစၥ ဟုတ္ပါ့ မလားလို႔ေတာ့ ေမာင္မင္းေခါင္ အႀကီးအက်ယ္သံသယျဖစ္မိပါရဲ႕။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အမႈေဆာင္ သမၼတ (Executive Presidency) စနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Parliamentary Administration) စနစ္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္စနစ္မွာမွ ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ (Head of State) တစ္ေယာက္ဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္လုပ္တာ ၾကားလည္း
မၾကားဖူး၊ ရွိလည္းမရွိခဲ့ဖူးလို႔ပါပဲ။

ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ (Head of State) ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕အထြတ္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ အရ

''ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္
အထိပ္ေနရာရရွိသည္'' လို႔ ဆိုထား ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၁၉၉(က)အရလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ (Head of Executive) ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတရာထူးဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔လိုပဲ
ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (Head of State) ျဖစ္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ (Head of Executive) သို႔မဟုတ္(Head of Government) လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားနားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရရင္ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေတြဟာ ၿဗိတိန္၊ ထိုင္း စတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ဘုရင္၊ ဘုရင္မေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္း ထားတာနဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒါကိုပဲ အမႈေဆာင္သမၼတ (Executive Presidency) လို႔ နာမည္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အမႈေဆာင္သမၼတစနစ္နဲ႔ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကြာျခားခ်က္

သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အမႈေဆာင္သမၼတစနစ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ အာဏာသုံးရပ္ပိုင္းျခား သုံးစြဲမႈပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁(က)မွာ ''ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳ သည္''လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ အမႈေဆာင္သမၼတ စနစ္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အႏွစ္ သာရပါ။ အမ်ားနားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမႈေဆာင္ သမၼတစနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရအၾကား သီးျခားကင္းလြတ္စြာ ရပ္တည္ၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အမႈေဆာင္သမၼတစနစ္က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအားလုံးမွာ သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြဟာ လႊတ္ေတာ္
အမတ္မျဖစ္ရပါဘူး။ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ လည္း ႏုတ္ထြက္ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အိုဘားမားဟာ သူ႔ရဲ႕အမတ္ေနရာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးမွ အေမရိကန္သမၼတ အျဖစ္ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုပဲ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႔ ဂြၽန္ကယ္ရီတို႔ဟာလည္း သူတို႔ရဲ႕အမတ္အျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ ၿပီးမွ သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာေတာ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ဟာ ေရာယွက္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြ ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားပုဂၢိဳလ္ထဲကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တျခားပုဂၢိဳလ္ထဲ က ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပး ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ထူးျခား တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ေအာင္ လို႔ ျပ႒ာန္းထား
တာျဖစ္ပါတယ္။

အခု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္း မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္
အမတ္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုေတြ႕ရေတာ့ ဒါဟာ အာဏာသုံးရပ္ကို ပိုင္းျခားသုံးစြဲတဲ့ အမႈေဆာင္သမၼတစနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ လုံးဝပ်က္ျပားသြားတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဘက္ကို သိသိသာသာႀကီး ဆြဲယူသြားတာလို႔ပဲ သုံးသပ္မိပါတယ္။ အဲလို ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ သြားမယ္ဆိုရင္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ အေျခခံမူကိုပါျပင္သင့္တာေပါ့။ အခုေတာ့ ဒီလို ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး
ျပင္ခ်လိုက္တာဟာ ေရွ႕ေနာက္မညီသလို အေတာ္ ကေလး ခြတီးခြက်ျဖစ္သြားတယ္
လို႔ ေမာင္မင္းေခါင္ထင္ပါတယ္။

ဘယ္သမၼတမွ အမတ္ျဖစ္႐ိုးထုံးစံမရွိ

တကယ္ေတာ့ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာေတာင္မွ ႏိုင္ငံဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္၊ ဘုရင္မေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္အျဖစ္ တာဝန္ယူ႐ိုးထုံးစံ မရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ။

အဲလိုထုံးစံမရွိရတာကလည္း အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ႀကီးႏွစ္ခ်က္ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ေမာင္မင္းေခါင္
မွတ္သားရပါတယ္။

ပထမအခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္(Head of State) ေတြဟာ ႏိုင္ငံသား အားလုံးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္လို႔
ႏိုင္ငံသားအားလုံးနဲ႔ဆိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္ပါတီအစုအဖြဲ႕ဘက္ကိုမွ မလိုက္ ရပါဘူး။
ဘက္မလိုက္ဘဲ ရပ္တည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခုခုရဲ႕ ပါတီဝင္အျဖစ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ခံၿပီး အမတ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ႏုတ္ထြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၇(၁)မွာ ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ပါလီမန္ ဆိုင္ရာ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္မွ်မျဖစ္ေစရ''လို႔ပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၄၇ (၂)မွာ ''ပါလီမန္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏ အမတ္တစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ္၊ ထိုအမတ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္၌ မိမိ၏အမတ္ေနရာကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္'' လို႔ ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲမွ်သာ ျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ အမတ္အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္ဖို႔မလိုပါဘူး။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းပိုဆန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ အႀကီးအကဲဟာ သူကိုယ္တိုင္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္း(Legislature) တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ တျခားဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ မွာမွ အမတ္အျဖစ္နဲ႔ ပါလို႔မရျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ သူကိုယ္ တိုင္က ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲဟာ တျခား ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြ မရွိခ်ိန္ (ဥပမာ-လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ရပ္နားထားခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚကာလ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖ်က္သိမ္း ထားခ်ိန္) ေတြမွာ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ (Decree) ထုတ္ ျပန္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒျပဳအာဏာရွိေနလို႔ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္ အင္တာနက္သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ဒီလိုေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္-

“The Queen and her family never vote or stand for election to any position, political or otherwise.
Although the law relating to elections does not specifically prohibit the Sovereign from voting in a general election or local election, it is considered unconstitutional for the Sovereign and his or her heir to do so.

As Head of State, The Queen must remain politically neutral, since her Government will be formed from whichever party can command a majority in the House of Commons.
The Queen herself is part of the legislature and technically she cannot therefore vote for members of another part of the legislature.”

ျမန္မာလိုျပန္ရရင္ေတာ့ ''ဘုရင္မႀကီးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုဟာ ႏိုင္ငံေရး မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မွ မဲလည္းေပး ေလ့မရွိ၊ ေရြးေကာက္လည္း ခံေလ့မရွိပါဘူး''တဲ့။

''ဥပေဒအရကေတာ့ ဘုရင္မႀကီးကို ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲမေပးရဘူးလို႔ ကန္႔သတ္ထားတာ မရွိေပမယ့္ ဘုရင္မႀကီးနဲ႔ ေတာ္ဝင္မိသားစုအေနနဲ႔ အဲလိုမဲေပးရင္ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္''တဲ့။

''သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုအႏိုင္ရတဲ့ပါတီနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ရတာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံ့ဥေသွ်ာင္အႀကီးအကဲ ဘုရင္မႀကီးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အရ ဘက္လိုက္လို႔မရဘဲ ၾကားေနရပါလိမ့္မယ္''တဲ့။ ''ဘုရင္မႀကီး ကိုယ္ တိုင္က ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားေသာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ေတြအတြက္ မဲေပး လို႔လည္း မရပါဘူး'' တဲ့။

ဒီစာသားေတြအရဆိုရင္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ့ဥေသွ်ာင္ အႀကီးအကဲ ဟာ ေရြးေကာက္ခံျခင္းမရွိတဲ့အျပင္ မဲေတာင္မွ ေပးလို႔မရဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ မွာလည္း ''ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ
၏ဥပေဒျပဳမႈအာဏာသည္ ပါလီမန္ တြင္တည္ရွိရမည္။ ပါလီမန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ရမည္။ ဤအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါလီမန္ ကို ပါလီမန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုပါလီမန္ဟု ေခၚရမည္''လို႔ ျပ႒ာန္းခဲ့တာဟာ ဒီသေဘာတရားေၾကာင့္ပါပဲ။

ဥပေဒသီအိုရီသေဘာတရားေတြနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ႐ိုး႐ိုးကေလး လူ သာမန္အေတြးနဲ႔
ေတြးၾကည့္ရင္ေတာင္မွပဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးကို ကိုင္တြယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ေယာက္ဟာ ဒီေလာက္အလုပ္ မ်ားတဲ့ၾကားထဲက တစ္ႏွစ္မွာ ရွစ္လေလာက္က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးထဲကို ေခါင္းေပါင္းႀကီးစြပ္ၿပီး ငုတ္တုတ္သြားထိုင္ေနရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ား သမၼတအလုပ္ကို သြားလုပ္ရပါ့မလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ႀကီးပါ။

ေနာက္တစ္ခါစဥ္းစားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ ခုလည္းရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္ဆိုရင္- ဥပေဒသေဘာအရ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တာဝန္က ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ အခါမ်ဳိး က်ရင္ သမၼတအျဖစ္ဆက္ၿပီး တည္ရွိခြင့္ရွိ-မရွိဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈(ခ)အရ မဲဆႏၵရွင္ေတြမေက်နပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္း ထားလို႔ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုသာဆိုရင္ သမၼတတစ္ဦးကို ျဖဳတ္ခ်ခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တာဝန္က ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ လုပ္လိုက္႐ုံပဲမို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္တာဝန္က ႐ုပ္သိမ္းခြင့္နဲ႔တင္ ျပည့္စုံတဲ့ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတကို မေက်နပ္တဲ့ သို႔မဟုတ္ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့ အတိုက္အခံအဖြဲ႕တစ္ခုက တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားတဲ့သေဘာျဖစ္ေနမွာပါ။

အခုလိုေျပာေနရတာက ေနာင္တက္လာမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ဘယ္သူျဖစ္မယ္၊ ဘယ္ဝါျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္နဲ႔ ေျပာေန တာမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတႀကီးဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုမ်ဳိး အျမင္မေတာ္၊ မဆီေလ်ာ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြနဲ႔ လူကဲ့ရဲ႕ေဝဖန္ခံရမယ့္ အေျခ အေနမ်ဳိး တကယ္ျဖစ္မလာရေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ပညာရွိႀကီးမ်ား ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ တင္ျပလိုက္ရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေမာင္မင္းေခါင္
credit to MOI Webportal Myanmar


0 comments:

Followers