လူ႕အခြင့္အေရးေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ ၾကိဳးတန္းေလွ်ာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္

Jun 10, 2015


ျမန္မာျပည္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမတစ္ေလွ်ာက္လံုး ရပ္တည္ဆုပ္ကိုင္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ တစ္ ခုေၾကာင့္ပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ခါးစည္းခံေနရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါ နည္း။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ ဆုရွင္ မ်ားေနာ္ေ ဝႏိုင္ငံေအာ္စလိုၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ေတာင္အာဖရိကခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဒက္စမြန္တူးတူး၊ အေရွ႕တီေမာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း JoseRamosHorta ႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသူMaireadMaguireစေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္တို႔သည္ လတ္တေလာ တစ္ကမၻာလံုးက အာ႐ံု စိုက္ေနၾကေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလွစီးေျပးလူသားမ်ားအေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္ဆိုေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွေလွစီး ေျပးလူသားမ်ားအေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ျမစ္ဖ်ားခံသည္ဟု သူတို႔ကယူဆထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔အစဥ္တစိုက္ အားေပးေထာက္
ခံခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုမူ ေဆြးေႏြး
ပြဲသို႔ သူတို႔ မဖိတ္ၾကားခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေလွစီးေျပး
လူသားမ်ားအေရးတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိႏႈတ္ဆိတ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

”တရားမွ်တမႈေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အေျခအေနမွာသင္က ၾကားေနရပ္တည္သူဆိုရင္ ဖိႏွိပ္သူဘက္မွာေနဖို႔ သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပဲ”ဟု ေတာင္အာဖရိကတြင္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို အန္တု တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုခ်ီးျမင့္ခံရသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္ တူးတူးက ေျပာသည္။ ”ၾကြက္ကေလးရဲ႕ အၿမီးကိုဆင္ႀကီးက တက္နင္းထားတဲ့ အေနအထားမွာ သင္က ၾကားေနမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ၾကားေနရပ္ တည္မႈကို ၾကြက္ ကေလးက အသိ အမွတ္ျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဒက္စမြန္တူးတူးက ေလွစီးေျပးလူ သားအေရးတြင္ ႏႈတ္ ဆိတ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ရပ္ ကိုရည္ ညႊန္းၿပီး ေဝဖန္ခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သူမေနအိမ္သို႔ တကူးတက လာေရာက္ ေတြ႕ ဆံုၿပီး ရင္းႏွီးခင္မင္စြာဆက္ဆံခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ယခုအခါေလွစီး ေျပးလူသားမ်ားအေရးတြင္ သူမ၏ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈကို အားမလိုအား မရသို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်က္စျပဳေနၿပီဟု ယူဆရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စိတ္ပ်က္စကားဆိုသူမွာ သူတစ္ဦး တည္း မဟုတ္ပါ။ အျခား အျခား ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ မ်ားအပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး မွ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အားလံုးလိုလိုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကာလရွည္ၾကာဆုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးမူတို႔ကို စြန္႔ လႊတ္လိုက္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ ေနၾကပါသည္။ ယခုလအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ကြၽန္ျပဳခံေနၾကရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာတြင္း တစ္ေနရာတြင္ စုၿပံဳျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ကိစၥ စသည္တို႔မွအစျပဳကာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတို႔ကေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားအားလူကုန္ကူးေနေသာဂိုဏ္းတို႔ကို အေလးထား ၿဖိဳခြင္းလာသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္လူကုန္ကူးသမားမ်ားက လမ္းခုလတ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလူသားမ်ားကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္လြတ္ ႐ုန္းထြက္ေျပးခဲ့ၾက သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံကမ္းေျခမ်ားသို႔ ေလွစီးေျပးလူသား ၃၅ဝဝ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ မလကၠာေရ လက္ၾကားတြင္ ကူရာကယ္ရာမဲ့ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသးေသာ ေလွစီးေျပးခရီးသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ဆိုၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေလွစီးေျပး လူသား အမ်ား စုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ ျခမ္းနယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ သည္ အစိုးရ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား စသည္ တို႔ ေၾကာင့္ ေန ရပ္ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာကယံုၾကည္လက္ခံထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကုလအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာအစိုးရအား ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား(ျမန္မာအစိုးရက ၎တို႔ကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာေသာ ဘဂၤါလီလူ မ်ိဳးမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာကမူ႐ို ဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးကတည္းက အေျခခ်ေန ထိုင္ လာေသာတိုင္းရင္းသား လူ မ်ိဳးစုတစ္စုျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္) အေရးႏွင့္ပတ္သက္ကာဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရကမူ ယခင္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ ရပ္ တည္ခ်က္အတိုင္း ခပ္မာမာပင္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွဘဂၤါလီမ်ားအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ေလွျဖင့္ ထြက္ေျပးေနၾကသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အစိုးရ ကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေလွစီးေျပးလူသားမ်ားကိုေတြ႔ပါမူကယ္ဆယ္ၿပီး မူလလာရင္းတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ပို႕ေပးမည္ဟု ဆိုုသည္။

အင္ဒိုနီးရွားက၄င္းတို႔ ပင္လယ္ျပင္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာေလွစီးေျပးလူသားအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ျခမ္းမွ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစုဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟုအေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆိုထားခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးမႈအရထက္ဝက္ခန္႕မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမ ဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အတူေမလ၂၁ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အနီး ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ တြင္ေမ်ာ ပါေနေသာလူကုန္ကူးေလွ ၂ စီးေပၚတြင္ပါရွိသည့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ဘဂၤါလီ၂ဝဝေက်ာ္ကိုယာယီကယ္ဆယ္ၿပီးေနာက္တြင္ေတာ အစိုးရကႏိုင္ငံတကာဖိအား အခ်ိဳ႕ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ကထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ မူမမွန္ေသာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရန္ႀကိဳး စားသူ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္မ်ားအေရးေဒသတြင္း အစည္းအေဝး တြင္လည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာတရားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္း ေန႔တြင္ပင္ ဧရာဝတီတိုင္းအနီး ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ဘဂၤါလီ၂၇၂ ဦးပါ စက္ေလွတစ္စီးကိုေရတပ္
စစ္သေဘၤာကတားဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဟိုင္း ႀကီးကြၽန္းေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္ ယင္းဘဂၤါလီတို႔၏မူရင္းတိုင္းျပည္အမွန္ကမသိရေသးေသာ္လည္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွသာျဖစ္မည္ဟ ုအမ်ားကမွန္းဆ
ထားၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာစြပ္စြဲမႈမ်ားကိုေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္မည့္ျမန္မာအစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္တစ္ခု ျဖစ္လာ
မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ကမၻာေပၚ၌ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုး လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္ဟု ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ရည္ညႊန္းထားေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအေရးတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိႏႈတ္ ဆိတ္ေကာင္းေနတုန္းျဖစ္
သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚေဝဖန္မႈ မ်ားက ပိုမိုျပင္းထန္ လာေနသည္။

”ဒါအရမ္းဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီျမန္မာမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးႏိုဘယ္ဆုရွင္ တစ္ေယာက္အေန နဲ႔ သူမတစ္ခုခုလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္
ဆုရွင္တိဘက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ”ဘုန္းႀကီးသူနဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ဆံုဖူး တယ္။ ပထမအေခါက္ကလန္ဒန္ မွာ။ ၿပီးေတာ့ခ်က္ႏိုင္ငံမွာေနာက္တစ္ခါ။ ဒီျပႆနာေတြအေၾကာင္းသူ႔ကိုဘုန္းႀကီးေျပာေတာ့ သူကဒီကိစၥကသိပ္မ႐ိုးရွင္းလွဘူး။ အရမ္း႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္” ဟု ဒလိုင္းလားမားက ေျပာသည္။ ”ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလိုႏႈတ္ဆိတ္ေန မယ့္အစား သူတစ္ခုခုလုပ္ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ဘုန္းႀကီးခံစားမိပါတယ္”ဟုလည္း ဆုိသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ေလဒီက ယခုအခ်ိန္အထိ ႏႈတ္ ဆိတ္ေကာင္းေနတုန္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူအမ်ားစု (ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၏ အဆိုအရ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရခိုင္နယ္စပ္မွ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား အေရး ကိုဂ႐ု မစိုက္ႏိုင္ၾက။ ထိုသူတို႔ေလွစီးထြက္ေျပး၍ ပင္လယ္ျပင္ တြင္ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ သတင္းမ်ားအေပၚလည္း က႐ုဏာမသက္ၾက။ ကမၻာအႏွံ႕ဤမွ်ဟိုးေလး တေက်ာ္ေ က်ာ္ျဖစ္ေနေသာေလွစီးေျပး လူသားသတင္း
ကို ျမန္မာမီဒီယာမ်ားထက္တြင္ေတာင္ ရွားရွားပါးပါးသာ ေတြ႕ရသည္။ရွင္းရွင္းဆိုရ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား အမ်ားစုသည္ ဘဂၤါလီတို႔ကိုျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ေနၾက သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာ
အမ်ားစုကေရးသားေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ကိုႏိုင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟုဆိုကာ ျပင္ ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံ
သားအက္ဥပေဒကို အာ ဏာရ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လည္းေကာင္း၊ အဓိကအတိုက္အခံအမ်ိဳး
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္လပိုင္းမွ်သာ က်န္ေတာ့ေသာ အေျခအေနတြင္ မည္သူမွ် ထိရဲမည္မဟုတ္ေပ။

အဂၤလန္အေျခစိုက္ The Guardian သတင္းစာ၏ အြန္လိုင္းသတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ပါတီဝင္တစ္ဦးကသူမသည္ လက္ ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ျဖစ္ရပ္ အေပၚ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ သူမဦးေဆာင္ေသာ ပါတီက မြတ္ဆလင္ဘက္ဘက္လိုက္သည္ဟု မဲဆႏၵရွင္ မ်ားက႐ႈျမင္သြားလွ်င္ ႀကံဳလာရမည့္အက်ိဳးဆက္
ကိုလည္း ေစာေၾကာဆင္ျခင္မိသည္ဟု ယင္းပါတီဝင္က ေျပာေၾကာင္း သတင္းစာက ဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ကအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ သူမပါဝင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ သူမအေပၚေဝဖန္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆထားေၾကာင္းThe Guardian က ယင္းပါတီဝင္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ဆိုရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလက္ရွိတြင္ေဝဖန္မႈမည္ မွ်ႀကံဳသည္ျဖစ္ေစမည္သို႔မွ် တံု႔ျပန္ မည္မ ဟုတ္ဘဲ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာအာ႐ံုထားကာ ျပင္ဆင္မည့္ပံုစံ။

”ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူမ ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲခ်မွတ္သူ ေတြဟာေရြးေကာက္ပြဲ
အတြက္ကိုပဲ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံထဲက မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔အရမ္းနီးစပ္တယ္ ဆို တဲ့ အျမင္ဟာ NLDအတြက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မဲေတြကို ဆံုး႐ႈံးသြားေစႏိုင္တယ္လို႔ အနည္း ဆံုးေတာ့ သူတို႔ အေၾကာက္တရားရွိ တယ္”ဟု ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳး သားတကၠသိုလ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး နီကိုလပ္ဖာရဲယ္လီက ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက ကေန ဒါအေျခစိုက္The Globe and Mail ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပႆနာမ်ား၊ပဋိပကၡမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ အေၾကာက္ တ ရားမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

”တစ္ဖက္ဖက္ကို အျပစ္မတင္လို႔ဆိုၿပီး ကြၽန္မကိုေဝဖန္တဲ့သူေတြက အဲ့ဒီလို႐ႈတ္ခ်ေျပာ ဆိုတာ ကေနဘာအေျဖထြက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ထားသလဲဆိုတာ တစ္ခါမွတိတိက်က်ထုတ္မေျပာဖူးဘူး”ဟု သူမ ကယင္းသတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္႐ံုျဖင့္ အေျဖရႏိုင္
စရာအေၾကာင္း မရွိဟူေသာ သူမ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုထုတ္ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။္ ထို႔အတူၿပီးခဲ့သည့္သီတင္း
႒ပတ္အ တြင္းေနျပည္ေတာ္တြင္ေလွစီးေျပး လူသားမ်ား အေၾကာင္းသ တင္းေထာက္မ်ားကေမးျမန္းခဲ့ရာ ”ဒါကအစိုးရေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥဆိုေတာ့ ကြၽန္မကိုေမးတာထက္သူတို႔ကိုသြားေမးတာကပိုေကာင္း
ပါလိမ့္မယ္”ဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အမွန္တြင္လည္း ဘဂၤါလီအေရးသည္ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္သေႏၶတည္ လာရေသာ ျ ပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီတို႔၏ ရခိုင္ျပည္သို႔ေရာက္ရွိအေျခခ်လာသည့္
သမိုင္းကို ျပည္တြင္းကလက္ခံထားပံုႏွင့္ျပည္ပက ႐ႈျမင္ပံု ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဤျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ၾသဘာေပးခံရႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းကလတ္တေလာရွိေသး ဟန္မေပၚေပ။ ဘဂၤါလီ အေရးေသြးေအးေနေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုတိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားကေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္မႈ ျပဳခဲ့ ပါသည္။ ”လူသားျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတြးေ ခၚပံုမွားယြင္းေနပါ ၿပီ”ဟုဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အေျခစိုက္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားသတင္းဌာန၏ အေတြးအျမင္ ေဆာင္းပါးတစ္ခု တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္ရွိ အေျခအေနကို ျပင္းျပင္း ထန္ ထန္ ေဝ ဖန္ထားသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားအထူးသျဖင့္ ဘဂၤါလီေခၚ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ လူသား ခ်င္း မစာနာ ရာေရာက္သည္ဆိုေသာ္
လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းအဖို႔ေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း ယင္းကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆာ့ကစားလ်က္ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ မည္သို႔ပင္ေဝဖန္မႈ ျပင္းထန္လာေစ ကာမူ ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဘဂၤါလီအေရး ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကအနည္းဆံုး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ကာလ
အထိ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္နည္းလမ္းကိုသာ ဆက္လက္ေရြး ခ်ယ္ေပလိမ့္မည္။

Ref : AP, DPA,The Guardian, Al Jazeria

0 comments:

Followers