'' ပါတီေပါတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ခ်ာပါတီဝါးရင္းအမႈိက္ေကာက္မည္ ''

Jun 9, 2015


အိႏိၵယအစားအစာမွာဆို ခ်ာပါတီ၊ သႀကၤန ္မွာဆို ႊၽေအနမ ပါတီ၊ ေရပါတီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီး လာေတာ့ ဟိုပါတီ၊ ဒီပါတီနဲ႔ ေပါလိုက္တဲ့ပါတီပါဗ်ာ။ ပါတီေပါမ်ားခ်က္ကေတာ့ ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္မ်ား တင္ေနသလားမွတ္ရသည္။ ကမၻာမွာ ျမန္မာထက္ပါတီေပါတဲ့ႏိုင္ငံ လံုးဝကို႐ွိမလာႏိုင္ေတာ့သည္အထိကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီေတြမႈိလို
ေပါက္ေနသည္။ ဒါကလည္း ႀကံဖန္၍ဂုဏ္ယူေကာင္းယူႏိုင္သည္။ ကမၻာအစျမန္မာက ဆိုသလို ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေ႐ွ႕မွဦးေဆာင္ေနသည္။ လူသားအစျမန္မာက ဆိုသည္ကေတာ့ ပံုေတာင္ပံုညာေဒသမွ ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ားက သက္ေသခံသည္။ ထို႔အတူ ထူးျခားအံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဦးဆံုးစတင္ခဲ့သည္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ပထမဆံုးေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမႈ၊ ေလယာဥ္တိုက္၍ဆိုင္ကယ္သမားေသဆံုးမႈ၊ ေသြးေျမမက်ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအ
သြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္မႈတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကစခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ပါတီမ်ားျပားမႈမွာလည္း ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္
သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးပင္လွ်င္ ပါတီမည္မွ်႐ွိမွန္းမသိႏိုင္ေအာင္အထိပင္ မ်ားျပားပါသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာ႐ူးမ်ားမႈိလိုေပါက္ေနေၾကာင္း သိသာေစသည္။
ဤေနရာတြင္ ပါတီထူေထာင္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးကိုအမွန္တကယ္လိုလား၍ ပါတီ ေထာင္ျခင္းလား အာဏာလိုခ်င္၍ ပါတီေထာင္ျခင္းလား ဆိုသည္ကိုေတာ့ အနည္းငယ္ေမးခြန္း ထုတ္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံအက်ဳိး
ကိုလိုလား၍ ပါတီေထာင္သည္ဆိုပါလွ်င္ ပါတီေထာင္မွသာ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး သယ္ပိုး၍ရႏိုင္မည္လား၊ ပါတီမေထာင္ဘဲ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးသယ္ပိုး၍ မရႏိုင္ဘူးလားဟု ေမးလိုပါသည္။ အာဏာရမွသာ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး
ပိုမိုသယ္ပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အာဏာရ႐ွိေရးကိုဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုသည္
ဟုဆိုပါလွ်င္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ သင္ဘာမ်ားလုပ္ခဲ့ေပးၿပီးၿပီလဲဟု ထပ္မံေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

အာဏာ႐ူးျခင္းကို ႏိုင္င့ံအက်ဳိးဟူသည့္ အေရခြံျဖင့္ဖံုးမည္ဆိုပါက ေရ႐ွည္တြင္မလံုၿခံဳႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး
လိုပါသည္။ အာဏာရမွ ႏိုင္င့ံအတြက္ အလုပ္လုပ္မည့္သူအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵမဲမ်ားကို အလကားမေပးႏိုင္ပါ။ အာဏာ မရလည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ထာဝစဥ္အလုပ္လုပ္ေနသည့္သူမ်ားအတြက္သာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ားက ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးမည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ အတိအလင္းသိေစခ်င္ပါသည္။


သမၼတျဖစ္မွ၊ ဝန္ႀကီးျဖစ္မွ၊ အမတ္ျဖစ္မွ၊ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးသယ္ပိုးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လမ္းေပၚ႐ွိ အမႈိက္တစ္စ
ကို ေကာက္႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးသယ္ပိုးႏိုင္ပါသည္။ အမႈိက္တစ္စမေကာက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ အမႈိက္မဖြဘဲ စည္းကမ္းတက်အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးသယ္ပိုးႏိုင္ပါသည္။ ပါတီေထာင္၍ အာဏာရမွလုပ္ႏိုင္
သည္မဟုတ္ပါ။ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးပင္လွ်င္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ယုတ္စြအဆံုး အမတ္ျဖစ္မွလုပ္ႏိုင္သည္မဟုတ္
ဆိုက္ကားနင္းရင္းျဖင့္ပင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပါတီ အေရအတြက္မည္မွ်ပင္ ေပါမ်ားေနပါေစ၊ ႏိုင္ငံ
အတြက္အလုပ္မလုပ္သည့္ ပါတီမ်ားေပါေနလွ်င္ အက်ဳိးမ႐ွိႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္သည့္ပါတီမ်ားအစား ခ်ာပါတီဝါးရင္း အမႈိက္ေကာက္ေနမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း .....။


အညတရပါတီဝင္

0 comments:

Followers