ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Global Growth ကုမၸဏီ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ဘယ္လိုလိမ္လည္ခဲ့လဲ

Jun 30, 2015

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားၿပီး အလိုရွိေနေသာ Global Growth ကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ တရုတ္ႏုိင္ငံသား NG Kwok Faiရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ ရုံးခန္းငွားရမ္းခႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ဆာကူရာတာ၀ါ ၃ လြာတြင္ ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဒၚလာ သန္းခ်ီ လိမ္လည္သြားေသာ ေငြလိမ္လည္မႈႀကီးတခု ယခုရက္ပုိင္းအတြင္းျဖစ္ပြားသြားၿပီး လိမ္လည္ေသာ ကုမၸဏီမွာ Global Growth ဆိုေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊေပါက္ေစ်းအတက္အက်၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက် ေပၚတြင္ ၀င္ေရာက္ ကစား ျခင္းျဖင့္ က်ဳိး အျမတ္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟုဆုိကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယင္းေစ်းကြက္ကုိ စိတ္၀င္စားသူ အမ်ား အျပားထံမွ ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လိမ္လည္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ Global Growth ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ လိုင္စင္ ရယူထား ေသာ္ လည္း ေငြလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ လုိင္စင္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီး ေငြလိမ္လည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Global Growth ကုမၸဏီကုိ မည္သူပုိင္ၿပီး မည္သုိ႔မည္ပုံ လိမ္လည္ခဲ့သနည္းဆုိေသာ ေမးခြန္းက လိမ္လည္ လွည့္ျဖား ခံရလုိက္ေသာသူတုိင္းက ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္သူသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္သား NG Kwok Fai (ေခၚ) Mr.ED ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အလုိရွိေနသူ တဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ေငြေၾကးလိမ္လည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္အာဏာပုိင္မ်ားက အလိုရွိေနသူတဦးျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ NG Kwok Fai သည္ ဗီယက္နမ္တြင္လည္း ကေနဒါအေျခစုိက္ Richmark International Group ကုမၸဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံ ဟန္ျပ အျဖစ္Tactics Investment Consulting Service Co.ltd ဆုိေသာ ကုမၸဏီကုိ ထူ ေထာင္ ကာ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊေစ်းႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက်ေပၚတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ ၀င္ေရာက္ ကစား ေပးမည္ဟုဆိုၿပီး ေငြမ်ားလိမ္လည္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္အတြက္ ဗီယက္နမ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ အလုိ ရွိခံ ေနရသူ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္တြင္ လိမ္လည္ခဲ့သူ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕က အလိုရွိေနသူ Kowk Fai မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ ဓာတ္ပုံ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ေျပာင္းလဲမရွိေသာ သူ၏ မူရင္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာၿပီး ကုမၸဏီထူေထာင္ကာ ေငြမ်ားထပ္မံ လိမ္လည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း အံ့ၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အလုိရွိသူေနသူတဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလြယ္တကူ၀င္လာၿပီး ကုမၸဏီေထာင္ လိမ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္ အေရး ပင္ ရေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသား NG Kwok Fai (ေခၚ) Mr.ED သည္ Global Growth ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ကာ ၎ခန္႔အပ္ ထား ေသာ ေဟာင္ေကာင္မွ မန္ေနဂ်ာ ၂ဦးျဖစ္ေသာ Mr.Seri ၊ Mr.Jame တုိ႔ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္လာေသာ ေဒၚခင္ေအးလြင္ႏွင့္ အလုပ္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနရင္းမွ ေငြေၾကးမ်ား လိမ္လည္သြား ျခင္း ျဖစ္ သည္။

Global Growth ကုမၸဏီသည္ ပုံမွန္ အေရာင္းအ၀ယ္ကစားေနေသာ ေရႊေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္အတူ Global Group Investment Program-GGIP ဟုအမည္ေပးထားသည့္ အစီအစဥ္တခုျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ား ကုိ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္မွာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ေရႊေစ်းအတက္အက်မ်ားအေပၚတြင္ ကစားမႈ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားထံသုိ႔ ေငြေၾကးထည့္၀င္၍ ကစားခုိင္းသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရရွိလာသည့္ အျမတ္တြင္ အဆုိပါ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားက ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Global Growth က၆၀ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိသည္ဟု ရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသုိ႔ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထည့္လွ်င္ အတုိး ၅သိန္းႏွင့္ ၉သိန္းၾကား ပုံမွန္ ေပးခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုိပါက အတုိး ၂သိန္းကုိ အသားတင္အျမတ္အေနျဖင့္ စတင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Global Growth ကုမၸဏီ၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္း၅၀ မွ သိန္း၅၀၀၀ ေက်ာ္ အထိ ထည့္၀င္လာၾကကာ ေငြေၾကးအလိမ္ခံရမႈ ပမာဏသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခ်ီအထိ္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္၊ ရွယ္ယာရွင္တဦးလည္းျဖစ္သူ တဦးက ဆုိသည္။

ေငြေၾကးလိမ္လည္သူ Mr.ED (ေခၚ) Kwok Fai သည္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသုိ႔ လာေရာက္၍ မန္ေနဂ်ာ Mr.Jame က ၎၏ပုိက္ဆံအခ်ိဳ႕ကုိယူ၍ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္လည္း ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ထုိေန႔တြင္ပင္ ထြက္ ခြာ သြားေၾကာင္း၊ အျခားမန္ေနဂ်ာ တဦးျဖစ္သည့္ Mr.Seri သည္ ေမလကတည္းကပင္ ကုမၸဏီမွ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္သြား ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒၚခင္ေအးလြင္မွာလည္း အဆက္အသြယ္မရေတာ့ေၾကာင္း ရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

Global Growth ကုမၸဏီကုိ ျမန္မာကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႔၀င္ စာရင္း တြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ Mr.ED၊ Mr.Jame၊ Mr.Seri ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေအးလြင္ ဆုိသည့္ အမည္သာ ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဦးေဇာ္ေအးလြင္ဆိုသူမွာ Mr.ED ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒၚခင္ေအးလြင္၏ ေမာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဦးေဇာ္ေအးလြင္၊ေဒၚခင္ေအးလြင္ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ေနသူ အားလုံးသည္ အဆက္အသြယ္ မရေတာ့ဘဲ ေငြလိမ္ခံရသူမ်ားက ေက်ာက္တံတားရဲစခန္းတြင္လည္ေကာင္း၊ စသုံးလုံးတြင္လည္ေကာင္း အမႈ ဖြင့္တုိင္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အလုိရွိေနသူတဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ရုံးခန္းဖြင့္ ေငြလိမ္ခဲ့ျခင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ဒုရဲမႈးႀကီး၀င္းဗုိလ္က “ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္တာပုိလ္လုိ အဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြရွိပါတယ္။ အခုဟာ က်ေနာ္က မသိေသးပါဘူး။ဒီျဖစ္စဥ္တကယ္မွန္တယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္စရာရွိတာေတြကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

Global Growth ကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ေသာ ေရႊေပါက္ေစ်းကစားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးႏွင့္ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ကစားေနသည့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ရန္ကုန္တြင္ ရွိေသးေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

လိမ္လည္ခံလုိက္ရသူတဦးက “ရန္ကုန္မွာ ဒီလုိ အြန္လုိင္းကေန ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ ကစားေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ၇ ခုေလာက္ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ ပုံမွန္ လုပ္ကုိင္ေနတာ ဆုိေပမယ့္ ရွယ္ယာ ရင္းႏွီးထည့္၀င္သူေတြ အေနနဲ႔ က်မတုိ႔လုိ ေနာက္ထပ္ အလိမ္မခံရဖုိ႔ သတိေတာ့ ထားဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ကစားျခင္း၊ ေရႊေစ်းအေပၚတြင္ ကစားျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ကစားျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းကာ လိမ္လည္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ စေတာ့ ေစ်းကြက္အေတြ႕အႀကဳံ လုံး၀မရွိေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ ပုိဂရုစုိက္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း ျပည္ပစေတာ့ေစ်းကြက္ အေတြ႔အႀကဳံရွိ THURA SWISS ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူရက ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းကြာတာက က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ Market ေတြ ရွိၿပီးသား။ အဲ့ဒီ Market ေတြကုိ Support လုပ္တဲ့ Institutions ေတြက ရွိၿပီးသား။ ျမန္မာျပည္မွာက (Security) ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီေတြက လုိင္စင္ေတြ ဘာေတြ မရေသးဘူး။ မခ်ေပးေသးဘူး။ က်န္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ Security ကုမၸဏီေတြ ရွိၿပီးသား။ အကုန္လုံး အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ရွိၿပီးေနေတာ့ တေယာက္စီ တေယာက္စီက ဘယ္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ယူရမလဲ။ ဘယ္သူ႔ဆီက ယူရမလဲဆုိတာသိတယ္။ ဒီကုမၸဏီကေတာ့ အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ကုမၸဏီ ဆုိတာမ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက မရွိေသးဘူး” ဟုေျပာသည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဂ်ပန္ Diawa ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ရၿပီး ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ Listed ကုမၸဏီ မ်ား ကုိ မေၾကညာႏုိင္္ေသးသကဲ့သုိ႔ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ Security ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳးကုိလည္း လုိင္စင္မ်ား ခ်မေပးရေသးေၾကာင္း၊ ယင္းရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ အဓိက ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကဲ့သုိ႔ ေရႊေစ်း၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အပါအ၀င္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ အတက္အက်ကုိ ၀င္ေရာက္ကစားႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ပုံစံမ်ဳိး ပါ၀င္မည္၊ မပါ၀င္မည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

ေဒါက္တာ ေအာင္သူရက “Security ကုမၸဏီေတြေပၚလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ခ်ရမွာေပါ့။ဒါကလည္း ကုမၸဏီကကုိယ့္ကုိ မလိမ္ဘူးဆုိတာပဲ စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနပဲရွိတယ္။ တကယ္ ကုိယ္ရင္းႏွီးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ နားမလည္ပဲ ရွယ္ယာေတြ သြား၀ယ္လုိ႔ အဲဒီရွယ္ယာေတြက ေစ်းေတြဘာေတြ ထုိးက်သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ရႈံးႏုိင္တုန္းပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ စေတာ့ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ ဗဟုသုတ နည္းပါးေနေသးသည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္ လိမ္လည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအားနည္းခ်က္ကုိ အဓိကထား၍ ယခုျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား ထပ္ရွိလာႏုိင္သည္ ျဖစ္ရာ အဓိကအေရးပါသည့္ စေတာ့ဆုိင္ရာ သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ လုိၿပီျဖစ္သည္။သစ္ေနမိုး| June 29, 2015 | DVB
0 comments:

Followers