Green Card ကိုင္ ဘဂၤါလီမ်ား လံုးဝ မဲေပးခြင့္မရွိပါ ။ သုိ႔ေသာ္.......

Jun 20, 2015


လက္ရွိ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အတိုင္းသာဆို မဲေပးခြင့္ ရသူေတြဟာ ႏိုင္ငံသား ၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ ေတြပါပဲ ။
.
အရင္ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤါလီ ေတြရဲ႕ White Card ေတြကို ျပန္သိမ္းၿပီး ထုတ္ေပးထား တဲ့ အစိမ္းေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား မွာ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ စိစစ္ေရး ကဒ္ျပားသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီ အစိမ္းေရာင္ကဒ္ ကိုင္သူေတြဟာ 1982 ႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ ၊ ကိုက္ညီလွ်င္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရမည့္သူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံသားလည္း မဟုတ္ ၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလည္း မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရရွိၿပီးေသာသူမ်ား လို႔လည္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ ။
.
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Green Card ကိုင္ ဘဂၤါလီမ်ား လံုးဝ မဲေပးခြင့္ မရွိပါ ။
.
သုိ႔ေသာ္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားကို မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ မဲေပးခြင့္ ေပးထားသလဲဆိုတာ အေတာ္ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္ ။ လူ႔အခြင့္အေရး ဘိုးေအ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာေတာင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မဲေပးခြင့္ မရွိပါ ။ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရၿပီးသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရွိပါတယ္ ။ ဒါဆို လက္ရွိ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးခြင့္ကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘာကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဘာေၾကာင့္ ထည့္ထားသလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္ ။
.
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ လက္ရွိ အစိမ္းေရာင္ကဒ္ျပားမ်ား ကိုင္ထားသူ ဘဂၤါလီေတြကို ဧည့္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ မည္သူမွ် အာမ မခံႏိုင္ပါ ။ ျပည္သူမ်ား ၊ အမ်ဳိးသားေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေဝဖန္ေနသင့္ပါတယ္ ။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း white card ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ျပန္သိမ္းၿပီး ၊ အစိမ္းေရာင္ကဒ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ထုတ္ေပးတယ္ ။ ဘဂၤါလီဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ညီလို႔ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္ ။
.
ေနာက္တစ္ခ်က္က 1982 ႏိုင္ ငံသားဥပေဒနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးလို႔ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ၊ အေျခခ်ခြင့္ျပဳရေတာ့မွာပါ ။ ဒါဟာလည္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္ ။ အမႈိက္ေတြအကုန္လံုးကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သြားၿပီး စုပုံထားမယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသား ညီအအစ္ကိုေတြေပၚ မတရားရာ က်လြန္းပါတယ္ ။
.
ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္ေမးစရာတစ္ခု ေပၚလာတာက 1982ႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးလို႔ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ မရသူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ ။ ဘယ္လိုဆက္ထားမလဲ ။ ဘာအေနနဲ႔ သတ္မွတ္မလဲ ။ ဘယ္ဥပေဒေတြနဲ႔ အက်ံဳးဝင္မလဲ ဆိုတာေတြျဖစ္ပါတယ္ ။
.
သူတို႔ နဲ႔ သူတို႔ေမြးေနသမွ်ကို ေနာက္မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္ေလာက္က်ရင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ထပ္ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလြန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္ ။ ဒီလူေတြ နဲ႔ သူတို႔မ်ဳိးဆက္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မျပဳဖုိ႔ ၊ လက္ရွိ မွာလည္း ဒုကၡသည္စခန္းလို Camp တစ္ခုအတြင္းမွာပဲထားဖုိ႔၊ ေမြးဖြားႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ၊ သူတို႔အတြက္ အသုံးစာရိတ္ေတြကို INGO အဖြဲ႕အစည္းေတြက တာဝန္ယူ ဖုိ႔ ၊ စတဲ့ စတဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရမွာပါ ။ ယခုအတိုင္း UN က အလကားေကြၽးသမွ် သူတို႔ေတြက မိန္းမေတြ ယူႏိုင္သမွ်ယူ ၊ ထြက္သမွ် ေမြးေနတဲ့ လူဦးေရကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက လက္ခံေနရတာ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္ ။
အဲ့ဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ refugees law မရွိပါဘူး ။
.
ဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာက ဝိုင္းဖိအားေပးခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ျငင္းလို႔ရတာ 1982 ႏိုင္ငံသား ဥပေဒက ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိခဲ့လို႔ပါ ။ ခု ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္မရသူ ဘဂၤါလီေတြကို ကြၽန္ေတာ္အထက္ကေျပာသလိုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းက အစြန္းေရာက္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး သမားမ်ားနဲ႔ ျပည္ပက အႀကံသမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ႏိုင္ငံမ်ားက ပါ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ဖိအားေပးၾကပါလိမ့္မယ္ ။ အဲ့ဒီဖိအားေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ဥပေဒ အားကိုးနဲ႔မ်ား ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ရင္ဆိုင္ၾကမလဲ ။ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ၾကမလဲ ။ အေတာ္ရင္ေလးစရာ ေကာင္းလွပါတယ္ ။
.
လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက တစ္ႏိုင္ငံလံုးေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးရမွာပါ ။ ခုေတာ့ ရြာလယ္လမ္း ပ်က္တာေလာက္ ၊ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္ဖုိ႔ေလာက္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ စကားလုပ္ေျပာေနတာ အေတာ္ပဲ စိတ္ပ်က္လွပါတယ္ ။
.
ထို႔အတူပဲ လက္ရွိ ဧည့္ႏိုင္ငံသားကို မဲေပးခြင့္ျပဳလိုက္တာ ဘာအႀကံအစည္နဲ႔လဲဆိုၿပီး လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သံသယ ပြားမိသလို 1982 ႏိုင္ငံသား ဥပေဒဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မညီလို႔ ျပင္ဆင္သင့္တယ္ ၊ ဘဂၤါလီေတြကို ေမြးဖြားႏႈန္းကန္႔သတ္တာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မညီလို႔ ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုသူ အတိုက္အခံကိုလည္း အေတာ္ယံုရခက္ပါတယ္ ။
.
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ အမိမဲ့သား ေရနည္းငါးမ်ား ျဖစ္ေနၿပီလားလို႔ ေတြးရင္း ေတြးရင္း ......။
Wai Nwe Lwin
0 comments:

Followers