ထူးခြၽန္ထင္ရွား စံျပျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

Jul 3, 2015

ျမန္မာ့သမုိင္းစဥ္ တစ္ ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ဓာတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ထြန္းကား ျပန္႔ ပြားေစရန္ စံနမူနာျပႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ ႐ုိး ရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးစ႐ုိက္လကၡဏာ မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ႏွင့္ အ မ်ိဳးအႏြယ္မတိမ္ေကာေစရန္ ကာ ကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ၾကသည္။ ‘ပုခက္လႊဲေသာလက္ သည္ ကမၻာကို အုပ္စုိး၏’ဟူေသာ မိခင္ဂုဏ္ရည္ႏွင့္အတူ ‘သား ေကာင္းသည္မိခင္’မွဟူေသာ အ စဥ္အလာကုိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး တို႔ ယေန႔တုိင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾက သည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားစြာကုိ ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ မိခင္ တာ၀န္တစ္ခုတည္းသာမက စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီစ တင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၁၉၉၆ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ကုိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဟူ၍ သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၉ ႏွစ္ရွိလာၿပီျဖစ္ သည္။ ပုဂံေခတ္မွသည္ ယေန႔ ခ်ိန္ထိ ရဲရဲေတာက္ထူးခၽြန္ေျပာင္ ေျမာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ပုဂံေခတ္က သံပ်င္မင္းသမီးဆုိလွ်င္ ရဟန္း ေတာ္မ်ားကုိပင္ စာ၀ါခ်ခဲ့သည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ‘‘ျမန္မာမိန္းမ မ်ားအသင္း’’သည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလို နီလက္ထက္ကတည္းကပင္ ရွိေန ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ၏ တိုက္တြန္း၊ မိန္႔ၾကားအႀကံေပး ခ်က္အရ ေဒၚေစာခင္သည္ ‘‘ျမန္ မာမိန္းမမ်ားအသင္းကုိ ၁၉၁၉ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ဦးဘၾကဴး၏ ကုမၸဏီဖိနပ္ဆုိင္အေပၚထပ္၌’’ ျမန္မာမိန္းမမ်ားအသင္း ဆုိင္း ဘုတ္တင္ကာ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ ၾကသည္။ ျမန္မာမိန္းမမ်ား အ သင္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကစဥ္ က အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒစာ အုပ္နိဒါန္းတြင္ ဤဘဒၵ ကမၻာ သတၱေလာကဘံုႀကီး၌ မိန္းမတုိ႔ သည္ ေရွးဦးစြာေပၚထြန္းလာရ ကား ေလာက၏ အရွင္မိခင္အစစ္ ျဖစ္ေပသည္တကား။ မိခင္ျဖစ္ၾက သူမိန္းမမ်ားအနက္ မဟာမာယာ ေဒ၀ီမွအစ၊ ယေသာ္ဓရာ၊ ေခမာ၊ ဥပၸလ၀ဏ္၊ ဧတဒဂ္ရရဟႏၲာမိန္း မျမတ္တုိ႔အျပင္ ၀ိသာခါ၊ ခုဇၨဳတၱ ရာ၊ နမာလာစေသာ လူမိန္းမတုိ႔ ႏွင့္ ရာဇ၀င္၌ ထင္ရွားသည့္ မိဖု ရားႀကီးဖြားေစာ၊ ဘုရင္မႀကီးရွင္ ေစာပု စသည္တုိ႔၏ ဂုဏ္အင္မ်ား ကုိ ေအာက္ေမ့ကာ ထိုမိန္းမျမတ္ မ်ားကုိ စံနမူနာ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ဤ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၁၂၈၁ ၌ ျမန္မာမိန္းမမ်ားအသင္းဟု ဖဲြ႕ စည္းတည္ေထာင္ ေအာင္ျမင္ပါ ေၾကာင္း’’ဟူ၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ အ မ်ိဳးသမီးႀကီး မ်ား၏ ထူးျမတ္ေသာ ဂုဏ္ရည္တုိ႔ကုိ အမႊမ္းတင္ေဖာ္ က်ဴးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။

နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ ပထမက်ဴး ေက်ာ္စစ္တြင္၀က္ထီးကန္တုိက္ပဲြ သည္ နာမည္ႀကီးလွသည္။ ၀က္ ထီးကန္ တုိက္ပဲြတြင္ ရွမ္းေစာ္ ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတို႔ ရြပ္ ရြပ္ခၽြံခၽြံ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကပံုကုိ အဂၤ လိပ္ျမန္မာ ပထမစစ္ပဲြအတြင္း ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္တုိက္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ မွဴးစေနာ့ ဂရက္က..

‘‘ဤစစ္သည္ေတာ္မ်ားကုိ ကြပ္ကဲလာသူတုိ႔တြင္ ေစာ္ဘြား မ်ား၊ မင္းသားမ်ားသာမက အမ်ိဳး သမီးသံုးဦးလည္း ပါ၀င္ေလ သည္။ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦးစလံုးမွာ ေသနတ္ၿပီးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီး လူ စြမ္းေကာင္းမ်ားသည္ စစ္၀တ္ တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္ကာ ျမင္း မ်ားကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စီးနင္းရင္း စစ္ သည္ေတာ္မ်ားကို အားေပးစကား ေျပာၾကသည္။ ရွမ္းစစ္သည္မ်ား မွာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္၍ ထမ္း စင္ျဖင့္သြားလာရေသာ ေစာ္ဘြား ႀကီးႏွင့္ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာ အားေပးလ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသ မီး၊ ဗုိလ္မွဴးသံုးဦးတုိ႔ေၾကာင့္ အား တက္ကာ ရန္သူတုိ႔အား သဲသဲမဲမဲ ခုခံၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရင္ၫႊန္႔တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရၿပီး လဲေနသည္ကိုေတြ႕ရာ ဗုိလ္တစ္ ဦးျဖစ္သည္ကိုသိေသာ ရဲေဘာ္၊ရဲ ဘက္မ်ားက သယ္ယူသြားၾက သည္။ မၾကာမီပင္ သူ႔အသက္ ေပ်ာက္သြားသည္။ အျခားရွမ္းအ မ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ စစ္ဗုိလ္ တစ္ဦးမွာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကို အားေပးရင္းေခ်ာင္း၏ တစ္ဖက္ ထူထပ္ေသာ ေတာအုပ္သုိ႔အ၀င္ ဗံုးတစ္လံုးက သူ႔ေခါင္းေပၚသုိ႔ တည့္တည့္က်၍ ေပါက္ကဲြရာသူ သည္ ေရထဲသုိ႔က်ေခ်သည္။ ေသ သည္ရွင္သည္ဟုကား မဆုိႏုိင္။ သူ႔အား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားက ေပြ႕ခ်ီသြားၾကသည္’’ဟူ၍ မွတ္ တမ္းတင္ခ့ဲေလသည္။ရဲစြမ္းသတၱိ ျပည့္၀ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာတြင္သာမကကမၻာ ကပင္ သိရွိေသာ ပထမဆံုးေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းအာဇာနည္အမ်ိဳးသ မီးႀကီးမွာ ဘြားဦးဇြန္းပင္ျဖစ္ သည္။ ပတၱျမားအုတ္ေက်ာင္း အ မႀကီးေဒၚဦးဇြန္းဟုလည္း ေခၚၾက သည္။ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ ပၪၥမသဂၤါ ယနာတင္မင္းတုန္းမင္းတရား ႀကီးလက္ထက္ ၁၂၃၀ ျပည့္၊ ၀ါ ေခါင္လဆန္းငါးရက္၊ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ ေသြးတန္းရပ္မွ ပုိးကုန္သည္ႀကီး ဦးအိ၊ ေဒၚမွ်င္တုိ႔က ဖြားျမင္သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးျဖစ္ သည္။ အသက္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္ ကပင္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ပုိးကုန္ သည္အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္လာခဲ့ ၏။ ၁၂၄၇ သီေပါမင္းပါေတာ္မူ ၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ မိဘႏွစ္ပါး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ကြယ္လြန္ သြားၾကရာ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ အပ်ိဳ ႀကီးဘ၀ႏွင့္ မိဘလုပ္ငန္းကို ဦးစီး လာခဲ့သည္။

ေဒၚဦးဇြန္းသည္ ၁၂၇၇ တြင္ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ုိး၊ မင္းကြန္းအရိ ယမဂၢင္ေခ်ာင္ဆရာေတာ္ ဘုရား ကုိ လူအို႐ံုတည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ထို႔ေနာက္ ကမၻာေက်ာ္မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္း ႀကီး အေရွ႕ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ညာမွဆန္တက္၍ ခုနစ္မိုင္အ ကြာတြင္ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္း သံုး ေက်ာင္းတည္ေဆာက္သည္။ေဒၚ ဦးဇြန္းႏွင့္ အေဖာ္မိန္းကေလးမ်ား ေနရန္ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ က်န္ႏွစ္ ေက်ာင္းသည္ လူအိုမ်ားထားရန္ ျဖစ္သည္။

၁၂၇၈ ႏွစ္ဆန္းတြင္ အသက္ (၉၈)ႏွစ္အရြယ္အဘြားအိုတစ္ဦး၊ အသက္ (၉၅) ႏွစ္အရြယ္ အဘိုး အိုတစ္ဦးႏွင့္ အသက္ (၈၅)ႏွစ္အ ရြယ္အဘြားအိုတစ္ဦး၊ အားလံုး ေပါင္းသံုးဦးကုိ စတင္လက္ခံခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ႏွစ္အၾကာ တြင္ လူအို ၃၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိလာ သည္။

အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အရြာရြာမွ လူအို မ်ားလာေရာက္ပို႔လိုေၾကာင္း စာ မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ ငါးဦးပါ၀င္ေသာ ဗုဒၶဘာသာလူ အို႐ံုအသင္းကုိ ဖဲြ႕စည္းကာ ႐ံုး ေတာ္၌ မွတ္ပံုတင္ ထားလိုက္ သည္။ လူအို႐ံုကို ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ေရမီးသြယ္ေပးသည့္အျပင္ လူအို႐ံုသုိ႔ သြားလိုသူမ်ားအဖုိ႔ လူ တစ္ရာစီးႏုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘာၤျဖင့္လည္း မႏၲေလးမွ မင္း ကြန္းသို႔ အခမဲ့ပို႔ေပးခဲ့သည္။

ရွစ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ရန္ပံု ေငြမ်ားလည္း တိုးလာသျဖင့္ အ ေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ ႏုိင္ခဲ့သည္။ သထံု၊ ေပါင္းတည္၊ ရန္ကုန္၊ ႏွင္းဆီကုန္းႏွင့္ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕မ်ားကလည္း လူအို႐ံုလာ ေရာက္တည္ေဆာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္လာၾကသည့္အတြက္ ေဒၚဦးဇြန္းႏွင့္ ဦးေမာင္ႀကီး၊ ဦးဘ က်န္းတုိ႔သည္ ၁၂၈၉ ၌ သထံုၿမိဳ႕၊ ျမသပိတ္ေတာင္ေျခရင္း၌လည္း ေကာင္း၊ ၁၂၉၀ တြင္ ေပါင္းတည္ ၌ လည္းေကာင္း၊ ၁၂၉၅ တြင္ ရန္ ကုန္ႏွင္းဆီကုန္းဘုိးဘြားရိပ္သာ လူအို႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၂၉၉ တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

၁၂၉၀ တြင္ အသက္(၆၀) ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ ေပါင္းတည္လူအို႐ံု၌ လူ၀တ္ ေၾကာင္မွ သီလရွင္ဘ၀သို႔ ကူး ေျပာင္းကာ ေဒၚသုမာလာဘဲြ႕ကို ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္က မူ ေဒၚဦးဇြန္းဟုသာေခၚၾကသည္။ အသက္(၇၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ၎ စတင္တည္ေထာင္ေသာ မင္း ကြန္းဘုိးဘြားရိပ္သာ၌ပင္ ကြယ္ လြန္ခ့ဲသည္။ စံျပဳထိုက္ေသာ ျမန္ မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးေဆာင္ TPS ဘဲြ႕ရ၊ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ က႐ု ဏာရွင္ဘြားဦးဇြန္းဟု ေႏွာင္းလူ မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ယခုအခါ ျဖဴး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မႏၲ ေလးေတာင္ေျခ၊ ပုသိမ္၊ ျပည္ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မ်ား၌လည္း ဘိုးဘြား ရိပ္သာမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည္။ အသက္(၉၀)ေက်ာ္ ဘုိးဘြားမ်ား၊ က်န္းက်န္းမာမာႏွင့္ ေအးၿငိမ္းစြာ ပုတီးစိပ္၊ တရားထုိင္၊တရားမွတ္၊ စႀကႍေလွ်ာက္ေနႏုိင္ျခင္းမွာ ပထ မဦးဆံုးေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း အမ်ိဳး သမီးအာဇာနည္ေစတနာရွင္ႀကီး ေဒၚဦးဇြန္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္္သည္။

ပထမအမ်ိဳးသမီး၀န္ေထာက္ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒၚေမေမခင္ကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕၌ ၁၀၉၂ တြင္ဖြား ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၄တြင္ ဘီေအေအာင္၍ ဘီ အယ္လ္တန္းဆက္မတက္မီၿမိဳ႕မ ေက်ာင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ဆရာမ ၀င္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၆ တြင္ ဘီ အယ္လ္ဥပေဒပညာကုိ တတ္ ကၽြမ္းသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ထဲမွ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး ၀န္ ေထာက္အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ၁၉၂၇ ဟုိက္ကုတ္ ၏ ပထမအမ်ိဳးသမီး၀န္ေထာက္ အျဖစ္ ထူးထူးကဲကဲ တာ၀န္ေပး ျခင္းခံခဲ့ရသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ သည္။ အားက်အတုယူဖြယ္ ေကာင္းေပစြ။

ကရင္တုိင္းရင္းသူမင္းတုိင္ ပင္အမတ္၊ ၀န္ႀကီး၊ စည္သူဘဲြ႕ရ မစၥ္ဘေမာင္ခ်ိန္(ေခၚ) ကလယ္ရီ ဗဲလ္အိုင္ရီးပုိးကုိ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၀၅ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ မွ ၁၉၂၈ တြင္ ဘီေအေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀ တြင္ ဆရာအျဖစ္ပင္ ေကာလိပ္မွ ဆရာအျဖစ္လက္မွတ္ရခဲ့၏။ အ ထက္တန္းျပရာထူးျဖင့္ ၁၉၃၅ အ ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၂၀ တြင္ ဟံသာ၀တီခ႐ုိင္ မွ မင္းတိုင္ပင္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံ ရသည္။ ျပည္နယ္အဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕ သည့္အခါ ကရင္အမ်ိဳးသားအ မတ္ ၁၆ ဦးအနက္ တစ္ဦးအျဖစ္ ၁၉၅၂ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ က ရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၅၁ တြင္ စည္သူဘြဲ႕ကုိလည္း ရရွိခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ထူးခၽြန္ထက္ ျမက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္း ရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ သည္။

စစ္ႀကိဳေခတ္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမတြင္ ဂုဏ္ပုဒ္အသီးသီးႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ေရႊမန္း သူမအုန္းဟုဆိုလွ်င္ ရဲရဲေတာက္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူအျဖစ္ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တပင္တုိင္မင္း သမီးအျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း မ သိသူမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္၌ကား အမ္ေအမ အုန္း၊ ပါဠိေဒၚအုန္းဟူ၍ ပညာ ေရးေလာက၊ ႏုိင္ငံေရးေလာက၊ စာေပေလာက၌ ထင္ရွားလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အမ္ေအမအုန္း၏ မိဘမ်ား မွာ ေရႊဘိုဇာတိေျမတုိင္းစာေရး ႀကီး ဦးေက်ာ္ရာႏွင့္အင္း၀သူ ေဒၚ ေဒၚခင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ မအုန္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၁၉၁၄ ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ရွစ္ေယာက္ရွိသည့္အနက္ မအုန္း မွာ သတၱမေျမာက္ သမီးျဖစ္ၿပီး ေမာင္အငယ္ဆံုးမွာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္သခင္သိန္းေအာင္ ျဖစ္သည္။

မအုန္းတုိ႔ တစ္မိသားစုလံုး မွာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ ဓာတ္ရွိသူပီပီ ငယ္စဥ္ကပင္အမ်ိဳး သားေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ယူ ခဲ့ၾကသည္။ မအုန္းသည္ ၁၉၃၀၌ မႏၲေလးဗဟုိရ္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း မွ ဆယ္တန္းေအာင္၍ ၁၉၃၁တြင္ မႏၲေလး ဥပစာေကာလိပ္၌ ဆက္ လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ ထိုဥပ စာေကာလိပ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္မည္ ဆုိ၍ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္ တို႔ႏွင့္ပူးတဲြၿပီး အတိုက္အခံတုိက္ ပဲြ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၀၃၃ တြင္ ပါဠိ၊ ေလာဂ်စ္ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ဥပစာတန္း ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ ပါဠိ ဂုဏ္ထူးတန္းတက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၆ ၌ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္သခင္ ႏု၊ မစၥတာရာရွစ္တုိ႔ႏွင့္အတူ သ ပိတ္ေမွာက္ခ့ဲသည္။ တကၠသိုလ္ သမဂၢတြင္မအုန္းသည္ အင္းလ်ားေက်ာင္းေဆာင္၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ သပိတ္လွန္ၿပီးေနာက္ မအုန္းသည္ ပါဠိဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ ဒုတိယအဆင့္မွေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အင္းလ်ားေဆာင္၏ဒု-အေဆာင္မွဴးႏွင့္ပါဠိဌာန နည္းျပဆရာမအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ တြင္ အမ္ေအေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ အေရးအခင္း၌လည္း ကိုယ္တုိင္က ေက်ာင္းဆရာျဖစ္လ်က္ႏွင့္ပင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေက်ာင္းသားအေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

အမ္ေအမအုန္း၏ ေဆာင္း ပါးမ်ားကုိ ျမန္မာ့အလင္း၊ နဂါး နီဂ်ာနယ္၊ ယု၀တီ၊ ႐ႈမ၀၊ ျမ၀တီ မဂၢဇင္းမ်ား၌ ေတြ႕ႏုိင္ေပသည္။ ၁၉၄၀ တြင္ စစ္ႀကီးျဖစ္၍မႏၲေလး သုိ႔ျပန္လာၿပီး ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မႏၲေလး ဖဆပလအဖဲြ႕တြင္ ေဒၚ အုန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးအမႈေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္ (၈)၊ ခ်ာခ်ီလမ္းရွိ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ံုးတြင္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ဦးဗဂ်မ္း(ဥကၠ႒)၊ ေဒၚရီႀကိန္(အမ်ိဳးသမီးအတြင္း ေရးမွဴး) က်ား ကုိညီေလးသခင္ သန္းထြန္း၏ ညီ(ဉာဏဗလမွဴး) ေဒၚသင္းၾကည္(ကာယဗလမွဴး) ေဒၚသန္းစိန္တုိ႔ႏွင့္အတူ အာရွ လူ ငယ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ ေဒၚအုန္းသည္ မႏၲ ေလးမွေန၍ ေတာ္လွန္ေရးအ တြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွား ခဲ့သည္။ အလံနီေဒၚေစာျမ(အ တြင္းေရးမွဴး)၊ နဂါးနီေဒၚဦး(ဘ ႑ာေရးမွဴး)ႏွင့္ ေဒၚမာလာ (အမႈ ေဆာင္)တို႔ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသ မီးလြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕တြင္လည္း ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး၍ တကၠ သိုလ္မ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေသာ အခါ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ မိန္းကေလးေက်ာင္းေဆာင္ စ တင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၆၄ ပင္စင္ယူသည္အထိ အေဆာင္မွဴး တာ၀န္ကုိလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ပါဠိ ပါေမာကၡအျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဒု-အဓိပတိ ဦးကုိေလး အေမရိကန္သို႔ ေလ့ လာေရးသြားစဥ္ကမူ ေဒၚအုန္း သည္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ေကာင္ စီမွ ဒုတိယ အဓိပတိေနရာတြင္ ကုိယ္စားခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အမ္ေအ ေဒၚအုန္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ျပင္းထန္ေသာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ၀င္ စာေရးဆရာစာေပ ပညာရွင္ ပါဠိပါေမာကၡအျဖစ္ သ မုိင္းတြင္ထင္ရွားသည္။

ေရတပ္ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေဒၚျမေအးသည္ ဘတ္စကက္ ေဘာ၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေရကူးစ သည့္ အားကစားမ်ားကုိ ၀ါသနာ ထံုသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဘဲြ႕ရရွိ ၿပီးသည္ႏွင့္တပ္မေတာ္(ေရ) အ မ်ဳိးသမီးအရာရွိပထမအဖဲြ႕သုိ႔ ၀င္ ေရာက္ကာအမႈထမ္းခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၌ ဦးတီဟန္၊ အမိ ေဒၚစက္ရီတို႔၏တတိယသမီး ျဖစ္ကာ ၁၉၃၃ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွ Political Science Geography French ဘာသာျဖင့္ ၁၉၅၇ တြင္ ၀ိဇၨာဘဲြ႕ရရွိသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူဘ၀၌ သီရိ ေဆာင္အားကစားဘက္ဆုိင္ရာ ဥကၠ႒၊ ပထ၀ီအသင္း တဲြဖက္အ တြင္းေရးမွဴး၊ တကၠသိုလ္ကခ်င္ ျပည္နယ္အသင္း ဒုဥကၠ႒တာ၀န္ မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရ တပ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ ေရ တပ္အေျခခံပညာခုနစ္လသင္ တန္းတက္ေရာက္ၿပီး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး ေလ့က်င့္ေရးဌာန၌ တဲြဖက္ တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ရာ ထူးတုိးျမႇင့္ျခင္းခံရၿပီး ၁၉၆၁ တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကယ္လီဖုိးနီး ယားျပည္နယ္စန္ဒီဂုိၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳး သမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္တန္းတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၀ါရွင္ တန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရတပ္ဘက္ဆိုုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ပင္တဂြန္စစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးရွိ ေရတပ္အမ်ိဳးသမီး စစ္သည္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရာဌာန၊ Mary Land နယ္ရွိ Bain Bride ၿမိဳ႕ ေရတပ္ဘက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီး ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ သည္။ ေရတပ္အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕စ တင္ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က်ပါ၀င္ခဲ့ေသာ စစ္သမီး တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ ျပဳအပ္ေပသည္။ ေဒၚျမရီသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲခ်ိန္ ၌ တစ္ဦးတည္းေသာေလသူရဲေလ ထီးရဲေမအျဖစ္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သူျဖစ္သည္။ျမ၀တ္ရည္ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ နဂါးနီအသင္း၌စာေပ မ်ားေရးသားခဲ့ၿပီးေက်ာင္း ဆရာမ အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ကာ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္၊ အသက္ (၉၂) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြား သည္။ လူပင္ေသေသာ္လည္း နာ မည္မေသေသာ အာဂအမ်ိဳးသမီး သတိၱရွင္ စစ္သမီးအျဖစ္မွတ္တမ္း တင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ေပသည္။

သမိုင္းအဆက္ဆက္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏စြမ္းေဆာင္မႈ သည္ ျမင့္မားၾကၿပီး လြတ္လပ္ ေရးရရွိရန္ တိုက္ပဲြ၀င္ရာတြင္ လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ပါ၀င္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ ယေန႔ဒီမို ကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အလ်င္အျမန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တစ္ ဖက္တစ္လမ္းကတတ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအားမ်ား ျဖည့္ဆည္းပါ၀င္ ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ကမၻာသုိ႔ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။

0 comments:

Followers