ျငိမ္းခ်မ္းေရးသံစဥ္ကို နား၀င္မခ်ိဳေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ား၏ ေန၀င္ခ်ိန္

Jul 2, 2015


လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္
တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး စိတ္ကုန္စရာေကာင္းတဲ့အေျခအေနကိုေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနခဲ့တာ ေတြ႕ရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းဆိုေသာ္လည္း အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ဘက္ကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ရတာေတြ႕ရၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ညိႇႏိႈင္းဖို႔ထက္ အေတာင္းအရမ္းထူ၊ ရသမွ်ယူစနစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ဆြဲဆန္႔ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနခဲ့တာ ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ႏွင့္အတူ UWSA(၀)၊ MNDAA (ကိုးကန္႔)၊ KIA(ကခ်င္)၊ NDAA(မိုင္းလား) စတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ၎တို႔၏ လက္နက္ကိုင္အကာ
အကြယ္ယူ၍ တရားမ၀င္ စီးပြားေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ အတင္းအဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ဆက္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံမႈမ်ားကို ယခင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက
ျပည္သူေတြမသိၾကေပမယ့္ ယခုလိုမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ၎တို႔ရဲ႕ ရာဇ၀တ္မႈ
က်ဴးလြန္ေနျခင္းေတြဟာ ဖံုးကြယ္၍မရေတာ့ဘဲ ဗူးေပၚသလို ေပၚေပါက္လာခဲ့ ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရရိွေသာ နယ္စပ္ေဒသမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား

ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အာဏာႏွင့္ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀လာမႈေၾကာင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိဘဲ ေသသည္အထိ ဖက္တြယ္ေနၾကသူမ်ားပဲ
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ္လည္း ရာဇ၀တ္
ေကာင္ႀကီးမ်ား၏ အေၾကာက္တရားျဖင့္လႊမ္းမိုးခံရမႈႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ကို အာဏာခြဲေ၀ေပးထား
မႈေၾကာင့္ မေသ႐ံုတမယ္ စားရ႐ံု၊ သတိရမွေပးတတ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြေလး မ်ားျဖင့္ ဘ၀ဆံုးေနၾကရေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရဲေဘာ္ေလးမ်ား၏ ဘ၀သည္လည္း သနား စရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒါ့အျပင္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားေစခိုင္း၍ ဘိန္းေကၽြးျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တြင္းက ရဲေဘာ္ေလးမ်ား၏ဘ၀သည္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏သားေကာင္အျဖစ္ လူညြန္႔တံုးေနရေပသည္။တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ဘိန္းခင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနပံု

ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ားကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႀကီးအက်ယ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္နက္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား ေသနတ္ေျပာင္း၀မွ အာဏာျဖင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းတို႔ျဖင့္ မိသားစု သားစဥ္ေျမးဆက္ ဆယ္သက္စားမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ဘ၀ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ေက်းကၽြန္
မ်ားျဖစ္ေနရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ မတရားမႈနည္း
လမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနဆဲကာလမ်ား ကိုအသံုးခ်ကာ
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ UWSA(၀) ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားသည္ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီ(ေသာ္တာ၀န္း)၊ ဂ်ီအယ္ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာ-တေကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ တိရိစၦာန္အစာစပ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ေန သလို အျခားရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီး
မ်ားသည္လည္း ထိုထက္မေလွ်ာ့ေသာ့နည္းမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ယခုလိုအခ်ိန္အခါတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိေနမည္မွာလည္း မလြဲဧကန္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း(NCA)မွာလည္း ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးနဲ႔ တပ္မေတာ္၏မူ၀ါဒ ၆ ခ်က္ကလြဲရင္ အားလံုးလိုက္ေလ်ာၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လိုက္ေလ်ာဖို႔မလိုသလို ဒီေငြေၾကးခ၀ါ ခ်မႈလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ တားဆီးသင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုခုတံုးလုပ္ကာ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြကို အစိုးရအေနျဖင့္ မ်က္ကြယ္မွာတရားစီရင္ၿပီး ၀ရမ္းေျပးမ်ားအျဖစ္လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္ ေၾကာင္း အႀကံေပးလိုပါသည္။ ၎အျပင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္၊ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ဆက္ဆံေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း တရား၀င္ အခြန္ေဆာင္ခိုင္းဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား၏ အဓိကစီးပြားေရးျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သလို ျပည္တြင္းတြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားစုေပါင္းကာ ဖမ္းဆီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလသည္ သတင္းေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မည္သည့္မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားမဆို ဖံုးကြယ္၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ား သိသင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းအစြန္အဖ်ားေဒသတို႔မွာ သူပုန္အျဖစ္ အသက္ထက္ဆံုး ေနထုိင္ၾက
မွာလား၊ မိမိ၏သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္သည္လည္း ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား၏ အမ်ိဳးအႏြယ္
အေနျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် သြားလို႔မရသူေတြအျဖစ္ အေမြေပးခဲ့ခ်င္ သလား၊ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ား၏ အနာဂတ္လွပဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအဆံုးသတ္မွာလား ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖို႔လို
အပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ား

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိရမည္ ျဖစ္သလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္လည္း ဥပေဒျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရ အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၊ အမ်ားစုအတြက္ၾကည့္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံစဥ္ကို နား၀င္မခ်ိဳေတာ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ႀကီးမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈ၊ တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစမႈတို႔အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူမည္ဆိုပါကကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအေပၚ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဖာ္ထုတ္သတင္းေပးသြားဖို႔ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း သိေစခ်င္မိပါသည္။ ဒီလိုသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းအားႏွင့္သာ တိုက္ပြဲ၀င္ပါက ရာဇ၀တ္ေကာင္တို႔၏ ေန၀င္ခ်ိန္ရက္မ်ား မၾကာမီေရာက္ရွိသြားမည္မွာ ေသခ်ာလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ဦး

0 comments:

Followers