မ်ားေတာင္ ေနပါေသးတယ္ ..

Aug 19, 2015လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း တဲ့ ဥပေဒကို ခုထိ မျပဌာန္းႏိုင္ေသးပါဘူး။ မျပဌာန္းရေသး
တဲ့အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ က သက္ဆိိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္က မူလမဲဆႏၵရွင္ေတြအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက တိုင္ၾကားရမယ္ဆိုေတာ့ တစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းဆိုတာ နည္းလြန္းတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မနည္းတဲ့အျပင္ မ်ားလြန္းတယ္လို႔ေတာင္ ဆိုခ်င္ပါ တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ကို မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြ မႀကိဳက္တုိင္း ျဖဳတ္ခ်နိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ (က) မွာ ဒီလိုဆိုထားပါတယ္-

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင္း
တာဝန္မွျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ -
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၂) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊
(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊
(၄) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊
(၅) ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္း။


အဲဒီေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူေတြက မႀကိဳက္ရင္ေတာင္မွ အထက္က အခ်က္(၅)ခ်က္ကို က်ဴးလြန္မွ တိုင္လို႔ ရမွာပါ။ အဲဒီ ၅ ခ်က္မွာ အေပၚအခ်က္(၃)ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ မူလမဲဆႏၵရွင္ရဲ႕ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း မေျပာနဲ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက တုိင္ၾကားခဲ့ရင္ေတာင္ အေရးယူသင့္တဲ့ကိစၥေတြလို႔ ျမင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ခဲ့ရင္၊ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရင္။ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပား ခဲ့ရင္ေတာင္မွ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက တုိင္ၾကားမွ အေရးယူႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။

နံပါတ္(၄) အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္းဆိုတာမွာလဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္းကို အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြမွာ
ျပဌာန္းထားၿပီးသားပါ။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီးမွ ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းစရာအေၾကာင္းသိပ္မရွိပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပဲ လိမ္ညာ ထားတဲ့သူေတြကိုပဲ လိမ္ညာထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိမွ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူလိမ္ တစ္ေယာက္ကိုလဲ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမေျပာနဲ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက တုိင္ၾကားရင္ေတာင္ ဟုတ္မွန္ခဲ့ရင္ အေရးယူသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

နံပါတ္(၅)အခ်က္ ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတာမွာလဲ လႊတ္ေတ္ာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမွေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို သိေအာင္လုပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသင့္တာေတြ တင္ျပေပးေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္ လို႔ ထင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ မလုပ္ခ်င္မွေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို လုပ္မေနပါနဲ႔။

ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ မူလမဲဆႏၵရင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးတုိင္ၾကားရမယ္ဆိုတာ မနည္းလြန္းတဲ့အျပင္ မ်ားေတာင္ ေနေသး တယ္လို႔ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ျမင္ပါေၾကာင္း


၀င္းေဇာ္မိုး


0 comments:

Followers