မိမိကိုယ္ကုိ ေတာ္သည္၊ တတ္သည္ဟု ထင္သူမ်ားသည္ သင္ေပး၍ မရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္ မလုပ္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

Aug 10, 2015အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းသို႔ စည္းရံုးေရး ခရီးသြားေရာက္ စဥ္ ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္ပံုႀကီးတြင္ ျပည္သူလူထုအား မဲဆြယ္စကားေျပာရာတြင္ အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကုိ ေတာ္သည္၊ တတ္သည္ဟု ထင္သူမ်ားသည္ သင္ေပး၍ မရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္ မလုပ္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဏာရမွသာ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရရန္ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အားလံုးမွန္ကန္သည္ဟု မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းကိုမၾကည့္ပဲ NLD ပါတီကုိ မဲေပးၾကရန္လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းပြင့္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ ၁၈ ဦး NLD ပါတီဝင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဦးၿပံဳးခ်ိဳတစ္ဦးတည္းသာ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး က်န္ ၁၇ ဦးမွာ အပယ္ခံခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ျဖစ္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းကလည္း NLD ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေရြးမခံရေပ။ ထိုသို႔ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ဗဟုိႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အား မေရြးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ယခု ကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ေဖာ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NLD ပါတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွ တင္ျပ မႈကို အေလးမထားပဲ ဗဟိုက ၄င္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အတြက္ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား တြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ားက ဗဟို ကို ဆႏၵျပေနၾကသည္။

ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၆-၈-၂၀၁၅ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိစၥညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပသည့္အတြက္ ဦးကုိကုိႀကီးက သူ႔အေနျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို မမွီနုိင္ေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ပါတီသစ္တြင္ ဦးကိုိကုိႀကီးက ဥကၠဌ တာဝန္ ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၈၈ ပြင့္လင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီ စီအီးစီအျဖစ္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ ပါတီသစ္ထူေထာင္ရန္ သတင္းထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးကိုကိုႀကီးက ၄င္း၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား NLD တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔က ေအာက္ေျခကေန အထက္အထိ မည္သို႔ိဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္သြားသည္ကို ေျပာျပေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ မိမိကို မည္သူက ပယ္ခ်လုိက္သည္ကို သိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးကိုကိုၾကီးက အမည္နာမ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၄င္းအား ပယ္ခ်သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္ျပီး လူေတာ္မ်ား၊ ထက္ျမက္သူမ်ားကို ေနရာမေပးလိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ထားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးကိုကိုၾကီးတို႔ ပါ၀င္မလာခဲ့၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ နာယက ဦးတင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကိုလည္း ၄င္း၏အနီးကပ္လူယုံ ဦး၀င္းျမင့္မွတစ္ဆင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အတြင္း ဦးတင္ဦးကို နာယက ေနရာထားျပီး ေဘးထုတ္ထားခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ ပါတီဥကၠဌတစ္ဦးတည္း သေဘာျဖင့္ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ NLD ပါတီအတြင္း ပါတီဥကၠဌ၏ သေဘာထားကို လြန္ဆန္ႏိုင္သူ တစ္ဦးမွ မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အရည္အခ်င္းကို ၾကည့္ရမယ့္ေခတ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္း မၾကည့္နဲ႕ NLD ဆိုတာနဲ႔ မဲေပး ဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို အရုပ္ဆိုးသြားျပီ။ လူေတာ္ေတြကို ေနရာမေပးခ်င္တဲ့ သူ၊ ထက္ျမက္တဲ့သူေတြ ကို ေနရာ မေပးခ်င္တဲ့သူက သိသိသာသာၾကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ဒါဟာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြကို အထင္ေသး အျမင္ေသး ေစာ္ကားရာ ေရာက္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကို ပါးစပ္က တြင္တြင္ေျပာေနျပီးေတာ့ ကိုယ့္ပါတီထဲမွာေတာင္ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို အာဏာနဲ႔ ပယ္ခ်လိုက္တဲ့ ဒီလိုပါတီမ်ဳိး အာဏာ ရလာရင္ စစ္အစိုးရထက္ေတာင္ ဆိုးရြားသြားႏိုင္တယ္။ ျပည္သူေတြကို မဲေပးတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးခ်င္းကို ၾကည့္ရႈေလ့လာျပီး မဲေပးဖို႕ အားလုံးက ႏႈိးေဆာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ဳိး NLD ျဖစ္ျပီးေရာ မဲေပးပါ ဆိုတာကေတာ့ ဆိုးပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးဟိန္းက ေျပာသည္။

“တစ္တိုင္းျပည္လုံး ေရေဘးနဲ႕ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခြင့္ေကာင္းပဲ၊ NLD မဲဆြယ္ဖို႕ အကြက္ေကာင္းပဲ ဆိုျပီး စည္းရုံးေရး ခရီးသြားေနတာကေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မရွိဘူး၊ ဘယ္သူေသေသ မေတမာရင္ ျပီးေရာ ဆိုတဲ့ တစ္ကိုယ္ေကာင္း၊ ကိုယ္မ်ဳိးၾကည့္တယ္ ဆိုတာ ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ဳိးကို ေျပာတာ။ အာဏာရမွ ကူညီေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ လုပ္ေပးမယ္ ဆိုျပီး ဘုရားၾကီးမွာ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ ေျပာသြားတယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီေနၾကတဲ့သူေတြ အကုန္လုံးက အစိုးရမို႔လို႕လား၊ အစိုးရလူမို႕လို႔လား ေမးခ်င္တယ္။ က်န္တဲ့ ပရဟိတ လုပ္ေနၾကတဲ့ လူေတြ အကုန္လုံးကိုလည္း ႏွိမ့္ခ် ေျပာတယ္ လို႕ ခံစားရတယ္။ ဒီေလာက္ ေရထဲ မိုးထဲမွာ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာ သူတို႔မို႕လို႕ စည္းရုံးေရး ခရီးထြက္ေနတယ္။ ထပ္ေျပာရင္ ဆိုးဆိုးရြားရြားေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္” ဟု ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိုထင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ကို ယေန႔စတင္ခဲ့ျပီး အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

0 comments:

Followers