တာဝန္ႏွင့္ဝတၲရား

Dec 31, 2015


       တာဝန္ဆိုသည္မွာ မိမိအားအထက္မွေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိုဆိုလိုၿပီး ဝတၲရားဆိုသည္မွာေတာ့က်င့္ဝတ္လိုပါပဲ။ တာဝန္ႏွင့္ဝတၲရားဆိုသည့္စကားရပ္ႏွစ္လံုး၏
ျခားနားခ်က္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ မွတ္သားၾကားနာဖူးပါတယ္။ တာဝန္ဆိုသည္ကို တာႏွင့္ဝန္ဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားၿပီး ဆိုလိုသည္မွာေပးအပ္ထားသည့္အလုပ္ကိုလုပ္ရမည္ဟူသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ သေဘာမ်ိဳးရွိၿပီး၊ ဝန္ဆိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဝတၲရားဆိုသည္မွာ မိမိတို႔လုပ္ လိုသည့္ဆႏၵမရွိလွ်င္ မလုပ္ဘဲေနလို႔ရသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတြင္ ရာထူးေနရာေပးအပ္ခံထားရသည္ျဖစ္ေစ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္က ရာထူး ေနရာယူထားရသည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့မိမိပတ္ဝန္းက်င္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ပင္ရွိေပသည္။ လူတိုင္းတြင္တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။

မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ်မလုပ္ကိုင္ပါေစ ေနာက္ဆံုးဘာမွအလုပ္မရွိရင္ေတာင္မိမိကိုယ္ကိုမိမိမေသမေပ်ာက္
မနာမက်င္ေအာင္ထိန္းသိမ္းရမည့္ တာဝန္ေတာ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုကိုယ္ေရးကိုယ္တာထက္မက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေတြရွိပါတယ္....။ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြဟာ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ အလုပ္ကိုလုပ္ခ်င္မွလုပ္တာမ်ိဳး မရပါဘူး.... အားလံုးလည္းသိမွာပါ။ ဒီဝန္ထမ္းမ်ားအနက္မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္တပ္မေတာ္သားေတြဆိုရင္ ပိုလို႔ေတာင္ဆိုးေသး
တာေပါ့..။

ဒီတပ္မေတာ္သား ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ျပည္သူေတြႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွမ
ရႏိုင္ပါဘူး..။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သားေတြဆို ပိုလို႔ေတာင္ဆိုးေသး..ေတာထဲေတာင္ထဲမွာသူမ်ား အစားေကာင္းစားရတဲ့ အခ်ိန္မစားရ၊ သူမ်ားမိသားစုနဲ႔စံုစံုလင္လင္ရွိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ မရွိႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး ]]ဒါေတြဟာ တာဝန္ ႏွင့္ဝတၲရားေတြကို အသက္နဲ႔ရင္းၿပီးထမ္းေဆာင္ေနရတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးမွာ မတစ္ေထာင္သားသမီးေတြပါပဲ။ တစ္ေယာက္မေကာင္းတာနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာေနတဲ့သူေတြကေတာ့ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြ
လို႔ေျပာရမွာပါဘဲ။ တစ္ဖက္သား ကိုပုပ္ခ်ခ်င္တဲ့စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ေဝဖန္ေနတဲ့သူေတြ သူတို႔လို
လုပ္ႏိုင္ေပးဆပ္ႏိုင္သလားလို႔ ေမးပါရေစ..။

ဘယ္ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွား တစ္ခုကိုလုပ္မိခဲ့ပါက အဲဒီအမွားဟာ ဘယ္သူမွ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ခဲ့တာမရွိပါဘူး}} ေပးအပ္တဲ့ တာဝန္ ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝတၲရားအရေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္တယ္ဆိုတာေလးကို အားလံုးနားလည္မႈမ်ားနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚ သင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။          

                        ဧရာဝတီသား 

0 comments:

Followers