ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းေထာင့္ရိွ ၃၁ ထပ္ကြန္ဒို တည္ေဆာက္ေနမႈ YCDC အထပ္ျမင့္ဇုန္မူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ သမၼတထံတင္ျပမည္ဟု ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက) ေျပာ

Dec 30, 2015


ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းေထာင္ရိွ အမွတ္ (၆၈-ေအ/၅၃ ဘီ) တြင္ ၃၁ ထပ္၊ Basement ေလးထပ္ + ၂၇ ထပ္ေဆာက္လုပ္မည့္ Somerset Apartment & Condominium သည္ ေရႊတိဂံု ဘုရားနွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ရိွျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ၏ အထပ္ျမင့္ ဇုန္မူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ အထပ္အျမင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YCDC ေကာ္မတီ၀င္ (၇) ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက) က News Watch သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၄) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၅) အရ မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ကပါ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရကာ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မည့္ ေျမကြက္အက်ယ္သည္ ၀ ဒသမ ၉၃၄ ဧက၊ အေဆာက္အအံု၏ စုစုေပါင္းအျမင့္ ၂၉၈ ေပရိွျပီး ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၄၁၂ ေပရိွေၾကာင္း သိရသည္။
''နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈေတြနဲ႔လုပ္ခဲ့တာမွန္ေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကတည္းက မျဖစ္သင့္တာကို ေပးခဲ့တာ။ ဒီအထပ္ကို အထပ္ျမင့္မူ၀ါဒအရ မကိုက္ညီဘူးဆိုတာ သိရက္သားနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးပစ္လိုက္တာ။ ေပးျပီး ေတာ့မွ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈကျဖစ္လာတာ။ YCDC ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းေပမယ့္ နိုင္ရင္နိုင္သလိုလုပ္သြား တာ''ဟု ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)က ေျပာသည္။

အင္ဂ်င္နီယာ၏တြက္ခ်က္မႈအရ အေဆာက္အအံုတခုလံုး၏ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာနွင့္ ယင္း အေဆာက္အအံု တည္ရိွရာေျမကြက္အခ်ဳိး (Floor Area Ratio-FRA) အေဆာက္အအံုေျမဧရိယာ၏ အခ်ဳိးနွင့္ ေျမဧရိယာရဲ႕ အခ်ဳိးအရ (Building Coverage Ratio-BCR) (ဒသမ ၆) ေအာက္တြင္သာ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း (၀ ဒသမ ၆၉) အခ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအံုတခုလံုး၏ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာနွင့္ ယင္းအေဆာက္ အအံု တည္ရိွရာေျမကြက္အခ်ဳိး (Floor Area Ratio-FRA) ခြင့္ျပဳခ်က္ ၁၀ အထိသာ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ၁၅ ဒသမ ၄ အခ်ဳိး၊ လမ္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု၏အခ်ဳိးလည္း ကိုက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇(ခ)ႏွင့္ ၁၉၂၂ ခုနွစ္ ရန္ကုန္ျမဴနီ စပယ္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၀၊ ပုဒ္မခဲြ (၁)၊ အပိုဒ္(က)အရ YCDC က ၁၉၉၄ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ မိသားစုကိုယ္ပိုင္အိမ္နွင့္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ ပရိ၀ုဏ္၀န္းက်င္အနီးတြင္ ေစတီေတာ္ျမတ္အား လႊမ္းမိုးထိခိုက္နိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အေရွ႕ဘက္တြင္ အလံျပဘုရားလမ္း၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ ကန္လမ္း၊ စက္ရံုလမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္းနွင့္ ကမၻာေအးေစတီလမ္း။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဓမၼေစတီလမ္း၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ျပည္လမ္း နွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းဆံုရာမွ ဦးဖိုးလိႈင္လမ္းမ်ား၏ ၀ဲယာဘက္မ်ား၌ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျခာက္ထပ္မပိုရန္နွင့္ ယင္းေနရာမ်ားမွအပ က်န္နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ၁၂ ထပ္ထက္မပိုေစရဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အအံု အျမင့္ ၁၂ ထပ္ထက္ပိုေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအားေဆာက္လုပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ရယူရ မည္ဟုပါရိွေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

''ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ဒီအထပ္ျမင့္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆက္လုပ္မယ္။ သူေဆာက္လို႔ရရင္ အထပ္ ၂၀ ပဲ။ အခု ပုလဲ ကြန္ဒို ထက္ေက်ာ္လို႔ မရဘူး။ အဲနားတ၀ိုက္က ပုလဲကြန္ဒိုထက္ေက်ာ္လို႔ မရဘူး။ အခု ေကာ္မတီ EC ကို နွစ္ၾကိမ္လံုး တင္ျပီးသြားျပီ။ အဲဒီတုန္းက ဘာေၾကာင့္ေပးခဲ့တာလဲဆိုတာ ေမးျမန္းခဲ့ျပီးျပီ။ အဲဒီေတာ့ ဘာေၾကာင့္ေပးခဲ့တာလဲဆိုတာ ဂဃနဏ သိျပီးျပီ။ EC က ဒီအေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မႈမရိွဘူးဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရရယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအထိပါ လိုက္ရမယ္။ အဲဒီကိစၥျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးဖို႔ ေပါ့။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကို အထပ္ ေလွ်ာ့ဖို႔ တင္ျပမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဆီကိုလည္း တင္ျပမယ္''ဟု ဦးခင္လိႈင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္း ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ ထားသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အား လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား၌ ေျခာက္ထပ္အထိ သာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊေတာင္ၾကား (၁)ရပ္ကြက္၊ (၂)ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္လည္း အထပ္ျမင့္ ေလးထပ္သာေဆာက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းနွင့္ ထင္ရွားသည့္ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုရိွသည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေရႊေတာင္ၾကား၏ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ တဖက္ျခမ္းဧရိယာ (ပုလဲကြန္ဒိုဘက္ျခမ္း)ကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသည့္အခ်က္မွာလည္း ထူးျခား ခ်က္တခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

''68 ကြန္ဒိုက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေအာက္က Basement ေလးထပ္ပါတယ္။ ေလးထပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ကေျမကို ေလးထပ္စာတူးရမွာ။ အဲေလးထပ္စာတူးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ေခၚတာေပါ့။ အဲေရေလွာင္က ေရဂါလံသန္း ၂၀ ဆံ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ေရေပးေ၀ေနတဲ့ ေရကန္ၾကီးရိွတယ္။ အဲဒီေရကန္ၾကီးနဲ႔ ေပ ၁၀၀ အကြာမွာပဲရိွတယ္။ အဲဒီေရကန္ၾကီးရဲ႕ ေအာက္ဘက္ေပ ၅၀ ေလာက္ ေျမတူးခ်လိုက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္ရဲ႕ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရိွသြားမယ္။ ျပီးေတာ့ လမ္းရဲ႕အေနအထားနဲ႔လည္း မကိုက္ညီဘူး။ အေဆာက္အအံုရဲ႕အျမင့္က ၄၁၂ ေပရိွတယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားၾကီးရဲ့ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္က ၄၁၇ ေပ။ အဲဒီနားမွာ တကယ္ေဆာက္ရမွာကေပ ၁၉၀ ေလာက္ပဲေဆာက္ရမွာ။ အျမင့္ေပ ဇုန္သတ္မွတ္ ခ်က္ ေပ ၁၉၀ ေလာက္ပဲ ရတယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားနဲ႔လည္း မလွမ္းမကမ္းမွာရိွေနတယ္။ အျမင့္ေပ ၄၁၇ ေအာက္ဆိုတာ အနီးအနားကပ္ျပီး ၄၁၂ ေပလုပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒါဆိုရင္ အေ၀းကၾကည့္ရင္ ေရႊတိဂံုဘုရားၾကီးနဲ႔အျပိဳင္ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ အဲဒီ တိုက္ၾကီးက ယွဥ္ေနသလို ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားကို အေ၀းကၾကည့္ရင္ မကြယ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့''ဟု ဦးခင္လိႈင္က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း အမွတ္ (၇၇) တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ Basement ၃ ထပ္ + ၂၈ ထပ္ ေဆာက္လုပ္မည့္ 77 Condominium အေဆာက္အအံုကိုလည္း အလားတူကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)က ေျပာသည္။

လင္းလင္းေအာင္

0 comments:

Followers