ေနရာေတာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ အလုပ္ေတာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလိုတယ္

Jan 21, 2016===========================================
ႏုိင္ငံေရးသမား ဟူသည္ တုိင္းျပည္ ရပ္ရြာ၏ အေထြေထြ အျပားျပားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွားသည္၊ မွန္သည္၊ သင့္ေတာ္သည္၊ မသင့္ေတာ္သည္၊ ဘယ္သို႔ ဘယ္ပံု ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ စသည့္ မိမိ၏ အေတြးအျမင္ အယူအဆ မ်ားကို အမ်ား သိေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ လက္ခံ လာေအာင္ စည္း႐ုံး ဆြဲေဆာင္သူ၊ သေဘာတူသူမ်ားကို စုစည္းသူ၊ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအျမင္၊ ထုိအယူအဆမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။


စင္စစ္ ႏုိင္ငံေရးသမား ဟူသည္တြင္ တုိင္းျပည္ကို မိမိ အယူအဆ၊ မိမိသေဘာထားမ်ားျဖင့္ စီမံဖန္တီးခြင့္ ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားေရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရရွိေနၾက သူမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္သည္။ အေရးႀကီးသည္က အဲသည္လူေတြ ေကာင္းေအာင္ ေတာ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ အဲသည္ အလုပ္ကို လူထုက လုပ္ရလိမ့္မည္။ လူထုၾကားထဲမွ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားမ်ားထြက္လွ်င္၊ အဲသည္ အထဲက အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုးေတြကို လူထုက ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္။ သည္လူေတြကို လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္ အခ်င္းခ်င္းေရာ လူထု ကိုယ္တုိင္ပါ ေစာင့္ၾကပ္ ေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ ေတာ္ေသာ္ အေနအထားမွ ယိမ္းယိုင္ ေသြဖည္ မသြားေအာင္ ထိန္းထား ေပးႏုိင္မည္။

ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲသို႔ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ၾကသူေတြ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ပယ္မွာ ေရရွည္ေနၾက သူေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ တကယ္ စြဲၿမဲ ခုိင္မာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ ဆုိသည္က အထက္မွာ ဆုိခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္ကိစၥ၊ ရပ္ရြာ ကိစၥမ်ားမွာ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ သည္စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူေတြသာ ႏုိင္ငံေရး ေလာကဓံကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ႏုိင္ၾက သည္။
ႏုိင္ငံေရး အာဏာ၊ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေရး ျပည္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာကို ႏုိင္ငံေရး မလုပ္သူတုိ႔ ရစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ေရွးတုန္းကေတာ့ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ၊ ၿမိဳ႕တံခါးေပါက္သို႔ လွည္းတစ္စီးႏွင့္ မနက္ အေစာဆံုး ေရာက္လာသူ စသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ရွင္ဘုရင္ တင္ေျမႇာက္ တာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ဖူးသည္။
သည္ေခတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူမ်ားသာ အာဏာကို ရရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာလိုခ်င္သူ အမ်ားအျပား ႏုိင္ငံေရးလုပ္လာၾကသည္။ ဥပေဒမသိဘဲ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္လာၾကသည္။ ပါတီအႏိုင္ရပါက ဝန္ႀကီးေနရာႏွင့္ အာဏာ ေတာင္းလာၾကသည္။ အာဏာလႊဲဖို႔ ၃ လ လိုကတည္းက ပါတီတြင္း ေနရာ ေတာင္းပြဲမ်ား၊ ေနရာလုပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည္။ သတင္းမ်ားဖတ္ရၿပီးေနာက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ရင္ထုမနာျဖစ္ၾကရသည္။

ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနရာေတာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ အလုပ္ေတာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကို အရင္းခံထားကာ ပညာ-သတိ-သတၱိရွိစြာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ မ်ားျပား လာမွသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ထြန္း လာႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ဉာဏ္၊ မိမိတို႔အခ်ိန္၊ မိမိတို႔ေငြေၾကး မ်ားစိုက္ထုတ္ကာ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးမည့္သူမ်ားသာ လိုအပ္သည္။ မိမိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူထု အစိတ္အပုိင္း၊ မိမိကိုယ္စားျပဳသည့္ ရပ္ရြာ ေဒသတုိ႔ သာမက မိမိ တုိင္းျပည္ တစ္ရပ္လံုး တုိးတက္ဖုိ႔ႏွင့္ သာယာ၀ေျပာဖို႔အတြက္ မည္သို႔ မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ေနရာလုေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အာဏာရခဲ့ပါက ျမန္မာ့အေရး ရင္ေမာစရာပင္ ျဖစ္လာေပမည္။

ေဒါက္တာမ်ိဳးခ်စ္


0 comments:

Followers