“ရိုဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံ ဘဂၤါလီကုလားမ်ား၏ သမိုင္းလိမ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Jan 22, 2016


ရခိုင္ေဒသသမိုင္းအစစ္အမွန္

ရခိုင္ ဟူသည္ ပါဠိဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည္။ ရကၡိတ(အမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္သူ)ဟူ၏။ ထိုမွတဆင့္ ရကၡိတမွ ရကၡိဳက္၊ ရကၡိဳက္မွာ ရကၡိဳင္/ ရခိုင္ အျဖစ္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အား တျခားလူမ်ိဳးတို႔မွ ရခိုင္၊ အာရကန္၊ ေမာက္ စသျဖင့္လဲ
ေခၚေ၀ၚမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ အာရကန္ ဆိုေသာ အသံုးအႏံႈးမွာ ပါဠိဘာသာ အာရကၡမွဆင္းသက္လာၿပီး မိမိကိုယ္ကိုအားလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္အား လည္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ေစာင့္ေရွာက္
တတ္ေသာလူ မ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းစာေပမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားသည္ ကိုေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ေမာက္ ဟူေသာအသံုးအႏႈံးမွာမူ ဘဂၤါလီစာေပမ်ားတြင္ ရခိုင္လူ မ်ဳိးအား ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေမာက္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာလဲ ျမတ္စြာဘုရား
ပြင့္ေတာ္မူရာ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းမွ မာဂဓတိုင္းသားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေမာက္ ဟုေခၚေ၀ၚၾကျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မာဂဓတိုင္းမွဆင္းသက္လာေသာ အႏြယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ
ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ပ်ဴႏွင့္ အႏြယ္တူ ကမ္းယံ လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ကာလ ေလာက္မွာပင္ အေနာက္တိဗက္အႏြယ္၀င္အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားသို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွတဆင့္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ဟန္ရွိ၏။ ရခိုင္ ေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သမိုင္းမ်ားကို ေလ့လာသည့္အခါ ေရွးအက်ဆံုးမင္းဆက္မ်ား ႏွင့္ ျပည္
နယ္မ်ားသည္ စစ္ေတြပတ္၀န္းက်င္ ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ အေျချပဳသည္ကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္။

ရခိုင္ရာဇ၀င္ေဟာင္းမ်ား၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မမူမီ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္မွစ၍ ဓည၀တီ(သကၠရာဇ္ ၃၃၂၅ မွ ၁၅၀၇ BCအထိ)ကို တည္ေထာင္သည့္ မာရယုမင္းဆက္ ၅၄ ဆက္မွ် စိုးစံခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဓည၀တီ(သကၠရာဇ္ ၁၅၀၇ မွ ၅၈၀ BC အထိ)ကို တည္ေထာင္သည့္ ကံရာဇာႀကီး မင္းဆက္ ၂၉ ဆက္ေျမာက္ စႏၵသူရိယမင္း သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာႏွင့္ တစ္ေခတ္တည္းျဖစ္ၿပီး မဟာမုနိရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ကို သြန္းလုပ္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္
ကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ေဒသတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ သမိုင္း၀င္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ပုဂံျပည္မတိုင္မွီ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ျပည္နယ္ငယ္မ်ား မင္းဆက္မ်ားထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္ကို
ေတြ႔ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေ၀သာလီ၊ သပိတ္ေတာင္၊ ဓည၀တီ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သူ႔ေခတ္အခါက ထင္ရွားႀကီးက်ယ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ေဒသသို႔ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းသည့္ မင္းဆက္မ်ားမရွိခဲ့ေပ။

ရခိုင္ေဒသေတာင္ပိုင္းရွိ သံတြဲသည္ ၁၃ ရာစုခန္႔အထိ သီးျခားလြတ္ကင္းခဲ့သည့္ ျပည္နယ္
ေဒသအျဖစ္တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို စတင္စုစည္းခဲ့သည့္ ပုဂံမင္းဆက္မ်ား၏ လက္ေအာက္ျပည္နယ္ အျဖစ္က်ေရာက္ျခင္း မရွိပဲ သီးျခားကင္းလြတ္ေနခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးရခိုင္
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ ပိုင္းမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ရာ ဟိႏၵဴဘာသာကို လက္ခံကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဗုဒၶျမတ္စြာပြင့္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္း စႏၵသူရိယမင္းလက္ထက္မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက ဘာသာေရးကို ရိုေသကိုင္းရိႈင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဓည၀တီေခတ္ BC ၅ ရာစုတြင္ စႏၵသူရိယဘုရင္မင္းျမတ္၏ ပင့္ဖိတ္မႈေၾကာင့္ ေဂါတမျမတ္စြာ
ဘုရားရွင္သည္ ရခိုင္ျပည္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎ျပင္ ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား
သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအား အေျခခံထား၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံျပည္မႏွင့္ ရခိုင္ျပည္အၾကားတြင္ ရခိုင္ရိုးမ(ေခၚ) အေနာက္ရိုးမေတာင္ တန္းတည္ရွိသျဖင့္ ရာဇဝင္ခ်င္းဆက္စပ္မႈမရွိလွေခ်။ ရခိုင္ျပည္သည္ပင္လယ္ကမ္းေျခ တစ္ေလၽွာက္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အေရာက္အေပါက္ ပိုလြယ္သည္။ ရခိုင္ရာဇဝင္အစမွာ အလြန္ေရွးက်၍ မင္းဆက္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိသည္။ ရခိုင္၌ ေတြ႕ရေသာ ေရွးေက်ာက္
စာမ်ားအနက္ အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာ၌ ဘီစီ၅၁၈ မွစ၍ ေအဒီ ၇၂ဝ တိုင္ေအာင္ မင္းစဥ္မင္းဆက္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေစာလြန္းေသာ မင္းတို႔ကို ဧကန္မွန္ သည္ဟု မယူဆလိုလၽွင္ ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ရခိုင္တြင္ ၿမိဳ႕တည္၍ စာေပအေရးအသား တတ္ကၽြမ္းလ်က္ ဗုဒၶဝါဒီ၊ ျဗာဟၼဏဝါဒီ ရွိသူတို႔သည္ ခရစ္ႏွစ္ဦးမွစ၍ ရွိေနၾကသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ယင္းတို႔
သည္ ေငြဒဂၤါးမ်ား သြန္းလုပ္၍ ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ပိုက္ဆံအျဖစ္ သုံးသည္။ ထိုသူတို႔ကား ျမန္မာနိုင္ငံ
အလယ္ပိုင္းမွ ပ်ဴတို႔ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္ကေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ မင္းတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္သူတို႔ကား မည္သည့္အမ်ိဳးျဖစ္၍ မည္သည့္အခါကပင္ ရခိုင္၌ အေျခစိုက္လ်က္ ျပည္ရြာထူေထာင္ သည္ကိုမူ မေျပာနိုင္ေသးေခ်။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပ ယဥ္ေက်းမွုျဖင့္ အေျခစိုက္ တိုးတက္လာေသာ
လူမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ ဤကား ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ သမိုင္းအစစ္အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံ ဘဂၤါလီတို႔၏ အလိမ္အညာသမိုင္း

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးမွစ၍ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈႀကီးမားလာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ လူဦးေရၿပိဳဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စိမ့္၀င္လာေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ား၏ ျပည္နယ္
လုယက္မႈဟုဆိုလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေပလိမ့္မည္။ မရွိ ေသာသမိုင္းကို ရွိသေယာင္၊ ရွိေသာ သမိုင္းအစစ္အမွန္မ်ားအား မိမိတို႔လိုရာသို႔ေရာက္ ေအာင္ ဆြဲယူ၍ သမိုင္းကို ပံုမွားရိုက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ မရိုးသာစြာျပဳမႈက်င့္ႀကံေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အာရပ္သေဘၤာပ်က္ပံုျပင္ျဖင့္ သမိုင္းလိမ္ျခင္း

ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ သမိုင္းဆရာအဗၺဒူဂါဖားရ္၊ အမ္ ေအ တဟီးရ္ဘသာ တို႔က “အာရပ္သေဘၤာပ်က္ပံုျပင္” ကိုေရးသားခဲ့ဖူးၾကပါသည္။ အာရပ္မွတ္တမ္းတြင္ (Mulk-Rahmi) ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပၾကၿပီး ကမာၻအသိအမွတ္ျပဳေသာ အာရပ္လူမ်ိဳး သမိုင္းဆရာမ်ား၊ ပထ၀ီဆရာမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို Mulk-Rahmi ဆိုသည့္ အေခၚအေ၀ၚကို အာရပ္ပထ၀ီဆရာမ်ား၊ သမိုင္းဆရာမ်ားမွ ေရးသားခဲ့သည္ကိုေဖာ္ျပၿပီး ရခိုင္ျပည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း၌ အာရပ္သေဘၤာပ်က္ဇာတ္
လမ္း ႏွင့္ မဆီမဆိုင္ဆက္စပ္ျပၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းကို လိမ္ရန္ႀကံစည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေ၀သာလီေခတ္ မဟာတိုင္းစျႏၵားမင္းလက္ထက္ ရခိုင္ေဒ၌ အာရပ္ကုန္သည္မ်ား သေဘၤာပ်က္၍ အာရပ္မ်ား ရမ္းၿဗဲကၽြန္းတြင္ ေရာက္ရွိအေျခစိုက္ခဲ့ၾကသည္ ၎အာရပ္မ်ားမွပင္ ရခိုင္မွတဆင့္ ျမန္မာျပည္မထိ အစၥလာမ္ဘာသာကို ျပန္႔ပြားေစခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ဤလုပ္ႀကံေရးသားျခင္းမ်ားကို ၁၉၅၁ ခု၊ဩဂုတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ဂါဒီယန္းသတင္းစာတြင္ အဗၺဒူဂါဖားရ္မွလည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၀ ခု ေမလထုတ္ ဂါဒီယန္းမဂၢဇင္းတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာကိုပင္ အမ္ ေအ တဟီးရ္ဘသာမွလည္းေကာင္း လိမ္ညာဇာတ္လမ္းဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္၌ ထိုသူ မ်ား၏ သမိုင္းလိမ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ကိုးကား၍ ဇာတ္လမ္းဆင္ေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤါလီလူလိမ္မ်ား မ်ားစြာရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အဗၺဒူဂါဖားရ္ဆိုသူသည္ “ေမာင္ေတာခရိုင္၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ေအဒီ ၇ ရာစုႏွင့္ ၈ ရာစုႏွစ္မ်ားက အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အာရပ္ကုန္သည္တို႔မွ တိုက္ရိုက္အဆက္အႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လံုး၀ ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ အာရပ္ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္အား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ နယ္ပယ္ သစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရွာေတြ႔ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လူဦးေရ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ေဒသခံမ်ား ၏ အႀကီးအကဲမ်ားကလည္း ထိုအာရပ္ခရီးသည္မ်ားကိုအဆင့္ျမင့္ရာထူးဌာနႏၱရမ်ား ေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဘုရင့္ေဆြးမ်ိဳးေတာ္
မ်ား၊ သာမန္အရပ္သားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုအာရပ္မူဆလင္မ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္ထဲသို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခၚေရွးမူဆလင္မ်ားအျဖစ္ျပန္႔ႏွံ႕သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို အစၥလာမ္ဘာသာသည္ AD ၇ ရာစုမွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း” စသျဖင့္ သမိုင္းလိမ္ခဲ့ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့၏။(Phaw Zan, Sudetan Muslims, The Guardian, 6th Setember, 1950) အထက္ပါတင္ျပခ်က္ကို ဂါဖားရ္ဆိုသူသည္ အေရးပိုင္မစၥတာစမတ္(R.B Smart)၏ စစ္ေတြခရိုင္ (Burma Gazetteer, Akyab District, Vol.A) မွရရွိကူးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ စမတ္က “ေအဒီ ၇ ရာစုတြင္ မဟာတိုင္းစျႏၵားမင္းထီးနန္း ဆက္ခံ၍ ယခင္ ရမၼာ၀တီၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေထာင္ၿပီး (၂၂)ႏွစ္ တိုင္ စိုးစံ၍ လြန္ေတာ္မူသည္။ ၎ဘုရင္လက္ထပ္တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းတြင္ သေဘၤာမ်ား မ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ရာ၊ မဟာေမဒင္ဟူေသာ သေဘၤာမွ သေဘၤာသားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္မ သို႔ ပို႔ခဲ့ၿပီး ရြာမ်ား၌ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾက၏” ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ကို ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းလိမ္တင္ျပရန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းဆင္ အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ထြင္တင္ျပလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ဇာတ္လမ္းကိုပင္ ပိုမိုထင္ရွားေစရန္ တဟီးရ္ ဘသာက ဂါဒီယန္းမဂၢဇင္း၌ တင္ျပခဲ့ျပန္သည္။ ထိုသူတင္ျပခဲ့သည္ကိုပင္ ဘာသာျပန္ ၿပီး “ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္”မွ ၁၉၆၀ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလရက္စြဲျဖင့္ စာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကေသးသည္။ ဘသာ ဆိုသူသည္ ဆက္လက္၍ ထုိအာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားမွဆင္းသက္လာေသာ မူဆလင္မ်ားအား “ရိုး၀ွန္ညွာ” (အခြင့္အေရး ေပးျခင္း) ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ဇာတ္လမ္းကို လုပ္ႀကံဖန္တီးေရးသားခဲ့သည္။ ဘသာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို “ရိုဟင္ဂ်ာျပည္နယ္” ထူေထာင္ရန္ျဖစ္၏။


ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္..
0 comments:

Followers