အနာဂတ္တိုင္းျပည္

Jan 31, 2016--------------

တစ္ခါက တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ ထူးဆန္းတဲ့ဥပေဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းထားခဲ့တယ္။ဥပေဒအရ ေယာက္်ား
တိုင္းဟာ ဘုရင္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို (၅) ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ အဲဒီလို ငါးႏွစ္တာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့။ လူသူမနီးတဲ့ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းကို ေသဆံုးသည္အထိ တစ္ကြၽန္းပို႕ခံၾကရမယ္လို႕ဆိုတယ္။ အဲဒီကြၽန္းဟာ သားရဲတိရစၦာန္မ်ားနဲ႕ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ေရာက္ရွိတဲ့သူမ်ားဟာ ေသဆံုးၾကရမွာပဲျဖစ္ပါသတဲ့။

အဲဒီစည္းမ်ဥ္းအရ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ေယာက္်ားမ်ားဟာ ဘုရင္အျဖစ္ကို တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ရယူခဲ့ၾကတယ္။ ပထမဘုရင္တစ္ေယာက္နန္းတက္ခဲ့တယ္။ သူဟာဘုရင္မျဖစ္ခင္ကတည္းက စည္းစိမ္ခံစားဖို႕ ရည္ရြယ္ထားခဲ့တယ္။ သူ အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဘုရင္ဟာ ခမ္းနားတဲ့ကပြဲသဘင္ေတြဆင္ယင္က်င္းပတယ္ ။ လွပခန္းနားတဲ့ ဥယ်ာဥ္ေတြတည္ေဆာက္ၿပီး အပန္းေျဖခဲ့တယ္။ ေခ်ာေမာလွပတဲ့ မိန္းမေတြအမ်ားႀကီးကို လက္ထပ္ယူျပန္တယ္။ ဇိမ္ခံပစည္းေတြနဲ႕ သူ႕စိတ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုသမွ် အရာမွန္သမွ်ကို အတားအဆီးမရွိျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို အျမင့္မားဆံုး စည္းစိမ္ေတြကို ခံစားရင္း ငါးႏွစ္တာအခ်ိန္ဟာ သူမသိလိုက္မိဘဲ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ေန႕မနက္မွာေတာ့ စည္းစိမ္ခံခဲ့တဲ့ ဘုရင္အိပ္ရာႏိုးထလာတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္သည္ရဲမက္ေတြဟာ သူ႕ကိုဖမ္းဆီးဖို႕အတြက္ အသင့္ေစာင့္ေနခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႕က ဒီလိုေျပာတယ္

"ဒီကေန႕ဟာ သင့္နန္းသက္ (၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ေန႕ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘုရင္အျဖစ္က အလိုအေလ်ာက္ ေလ်ာက်ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ အသင္ခုပဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႕နဲ႕လိုက္ခဲ့ေပေတာ့" လို႕ေျပာရင္း ဘုရင္ကို တုပ္ေႏွာင္ ဖမ္းစည္းခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရင္ဟာ သူ႕ရဲ႕အဆံုးသတ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း တစ္ကြၽန္းေပၚ ေရာက္တဲ့အခါ သူေသဆံုးရမယ့္အျဖစ္ကို ေၾကာက္လန္႕ခဲ့တယ္။ သူဟာ ငါးႏွစ္အတြင္း အျမင့္မားဆံုးစည္းစိမ္ေတြကို ခံစားခဲ့စဥ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရေပမယ့္ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းနဲ႕ စတင္ငိုေႂကြးတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႕ ဘုရင္ဟာ သားရဲကြၽန္းမွာ တစ္ေယာက္တည္း ေၾကာက္ရြံ႕စြာနဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီညမွာပဲ သူဟာ သားရဲေကာင္ေတြရဲ႕ အစာ ျဖစ္သြားရရွာတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့တိုင္းျပည္မွာ ဘုရင္ေတြတစ္ပါးၿပီးတစ္ပါး နန္းတက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စည္းစိမ္ေတြကို ခံစားခဲ့ၾကတယ္။ နန္းက်ခဲ့ၾကတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႕ အစျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ငိုေၾကြးျခင္းနဲ႕ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကရျပန္တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအစျပဳၿပီး ငိုေၾကြးျခင္းအဆံုးသတ္တဲ့ ခရီးေတြကို သြားခဲ့ၾကျပန္တယ္။

တစ္ခါေတာ့ ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္ေလးတစ္ဦးဟာ ဘုရင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ သူလည္းပဲ အျခားဘုရင္ေတြလို စည္းစိမ္ခံစားခြင့္နဲ႕အတူ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ အာဏာစက္ကို ပိုင္ဆိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူဟာ ထူးျခားသူပဲျဖစ္တယ္။ အနာဂတ္အတြက္ ေတြးေတာ သူလည္းျဖစ္တယ္။ သူ႕ရဲ႕ အဆံုးေနရာျဖစ္တဲ့ တစ္ကြၽန္းအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းစံုစမ္းတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ဖို႕အတြက္ ပညာရွိအမတ္ေတြနဲ႕ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို စတင္ခ်မွတ္တယ္။

ပထမႏွစ္မွာ ဘုရင္ႀကီးဟာ စစ္တပ္တစ္ခုကို ေသခ်ာစြာစုဖြဲ႕တယ္။ သူ႕စစ္တပ္မွာလက္႐ံုးရည္ျပည့္၀ၿပီးတိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိသူမ်ားကို လက္ေအာက္ငယ္သား အျဖစ္ခန္႕ထားၿပီး၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္သူမ်ားကို ကြပ္ကဲေစတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဆင္၊ ျမင္း၊ က်ား စတဲ့ တိရစၦာန္ေတြကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ေလ့က်င့္ ေပးႏိုင္သူေတြနဲ႕ ပူးတြဲခါ တစ္ကြၽန္းကို ပို႕ေစတယ္။ စစ္သည္ေတြဟာ အႏၲရာယ္ရွိ သားရဲမ်ားကို သုတ္သင္ၾကတယ္။ တိရစၦာန္ေလ့က်င့္သူေတြဟာ ဆိတ္၊ ႏြား၊ ၀က္ စတဲ့တိရိစၦာန္ေတြကို အိမ္ေမြးတိရစၦာန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေမြးျမဴၾကတယ္။ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ စီမံကိန္းဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ တစ္ကြၽန္းဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စားက်က္ေျမ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ဒုတိယႏွစ္မွာေတာ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူေတြကို သားရဲေတြမရွိေတာ့တဲ့ တစ္ကြၽန္းကိုပို႕ေစျပန္တယ္။ အဲဒီအခါ တစ္စျပင္လို ေျခာက္ကပ္တဲ့ ကြၽန္းဟာ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္းေတြနဲ႕ စည္ပင္လာျပန္တယ္။

တတိယႏွစ္မွာေတာ့ သူဟာ ကြၽန္းရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးရံုေတြ၊ စာတိုက္ေတြ၊ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြကို တည္ေဆာက္ ေစျပန္တယ္။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ သားရဲကြၽန္းဟာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျပန္တယ္။

စတုတၳႏွစ္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာရင္းကိုင္၊ ဆရာ၀န္ စတဲ့ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြကို တစ္ကြၽန္းကိုပို႕ေစတယ္။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ တစ္ကြၽန္းေျမဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာေတာ့သူဟာ သူ႕ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးမိသဂၤဟအေပါင္းကို တစ္ကြၽန္းေျမကို သြားေရာက္ေစတယ္။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ တစ္ကြၽန္းဟာ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕အေဆြအမ်ိဳးေတြရွိတဲ့ အိမ္ေဂဟာသဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့ျပန္တယ္။ ဘုရင္ႀကီးဟာ စီမံကိန္းေတြအတြက္ ေငြေၾကး ေျမာက္မ်ားစြာကို သံုးစြဲခဲ့ေပမယ့္ ေရွ႕ဘုရင္ေတြသံုး ျဖဳန္းသေလာက္ပမာဏအထိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာကို မပြန္းပဲ့ေစတာကိုလည္း တိုင္းသူျပည္သားေတြက အံ့ၾသခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႕ ထက္ျမက္တဲ့ ဘုရင္ရဲ႕ ငါးႏွစ္တာ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့တယ္။ အျခားေသာ ဘုရင္ေတြလိုဘဲ ရဲမက္ေတြဟာ ဘုရင္ႀကီးကိုဖမ္းဆီးၿပီး တစ္ကြၽန္းကိုပို႕ေဆာင္ခဲ့ျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရင္ႀကီးဟာ ျပံဳးေပ်ာ္စြာပဲ လိုက္ပါသြားခဲ့တယ္။ သူ႕အတြက္ ထီးနန္းအသစ္ တစ္ခုက ေစာင့္ႀကိဳေနမွာကို သူေကာင္းေကာင္း သိထားလို႕ပဲျဖစ္တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႕စၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႕ဆံုးတဲ့ ခရီးတစ္ခုကို သူဖန္တီးလိုက္ႏိုင္တယ္။

ဒီပံုျပင္ေလးက ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို သတိေပးထားတာေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ မိုက္မဲတဲ့ဘုရင္ေတြနဲ႕ တူေနခဲ့ရတယ္။ ဘ၀ကို စိတ္တိုင္းက် သာယာစြာ ျဖတ္သန္းခ်င္ၾက သူမ်ားပဲျဖစ္တယ္။ စိတ္ရဲ႕သာယာမႈကိုရွာေဖြရင္း၊ စိတ္ရဲ႕အလိုကို လိုက္ရင္းနဲ႕သာ ဘ၀ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကို ကုန္ဆံုးခဲ့ၾကတယ္။ ဘ၀ရဲ႕ ေန၀င္ခ်ိန္ ၊ အဆံုးသတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ မိုက္မဲတဲ့ ဘုရင္ေတြရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ငိုေၾကြးျခင္းနဲ႕တူတဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းနဲ႕အတူ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။

က်ေနာ္တို႕ဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ေမာဟကိုဖက္တြယ္ရင္း အာ႐ံုငါးပါးရဲ႕ စည္းစိမ္ေတြမွ ယစ္မူးသာယာခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ္သြားရမယ့္ သံသရာ ခရီးၾကမ္းကို သိရွိနားလည္ေပမယ့္လည္း ဘ၀တိုတိုမွာ၊ အရသာခ်ိဳခ်ိဳကို ရွာေဖြတတ္ၾကေသးတယ္။ တစ္ကြၽန္းနဲ႕တူတဲ့ ေနာင္သံသရာ ဘ၀ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုတဲ့ ကုသိုလ္တရား ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားၾကျပန္တယ္။ မိုက္မဲတဲ့ဘုရင္ေတြရဲ႕ စည္းစိမ္ယစ္မူးမႈနဲ႕တူတဲ့ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အတြယ္ေတြနဲ႕သာ ယစ္မူးၾကျပန္တယ္။ ဘ၀ကို စိတ္တိုင္းက် သာယာစြာပဲ ျဖတ္သန္းခ်င္ၾကသူမ်ားပဲျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တို႕ဟာ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ ဘုရင္ႀကီးကို အတုယူသင့္လွတယ္။ သားရဲ ထူထပ္တဲ့ကြၽန္းကို စစ္သည္ေတြကိုပို႕လႊတ္ၿပီး အႏၱရာယ္ေတြကို အရင္ဦးစြာသုတ္သင္သလို၊ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာရွိတဲ့ ေဒါသစိတ္႐ိုင္းေတြ၊ ေမာဟအမိႈက္ေတြကို ရွင္းလင္း ျပစ္သင့္တယ္။ တိရိစၦာန္ေတြကို အိမ္ေမြးကြၽဲႏြားမ်ားအျဖစ္ ယဥ္ပါးေစသလို၊ မိမိရဲ႕ စိတ္ကို ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ရင္း ယဥ္ေက်းေအာင္ေမြးျမဴသင့္လွတယ္။ ဒုတိယႏွစ္မွာ လယ္သမားေတြကို ပို႕လႊတ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေစသလို၊ ေမတၱာတရားကို ေမြးျမဴစိုက္ပ်ိဳးသင့္လွတယ္။

တတိယႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ေစခဲ့တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕အသိဥာဏ္ပညာရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္တဲ့ ဗဟုသုတစာေပေတြကို ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္လွတယ္။ စတုတၳႏွစ္ရဲ႕ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြကို တစ္ကြၽန္းကိုပို႕ေဆာင္ျပင္ဆင္ေစသလို။ ဖတ္ရႈထားတဲ့ ဗဟုသုတကို အေျခခံၿပီး အသိဥာဏ္ရင့္သန္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္လွတယ္။ ဥာဏ္ပညာကို ဦးစီးဦးရြက္ ျပဳေစသင့္လွတယ္။

ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာ အေဆြအမ်ိဳးေတြကို တစ္ကြၽန္းကိုပို႕သလို မိမိရဲ႕ သား၊ သမီး၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ တပည့္တပန္းေတြကို ပါ မိမိလို႕ အသိဥာဏ္ ႀကီးရင့္ၿပီး၊ ကုသိုလ္တရားမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ကူညီလမ္းျပ ေပးသင့္လွတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈေတြ ရွိေကာင္းရွိေပမယ့္ က်ေနာ္တို႕အတြက္ ေကာင္းေသာအနာဂတ္၊ ေကာင္းေသာဘံုဘ၀ေတြလည္း ေစာင့္ႀကိဳေနမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္တယ္။

အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။

( ၿဖိဳးသုတ )


0 comments:

Followers