"ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" အေရးကိစၥအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္

Jan 12, 2016


"ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" အေရးကိစၥအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕မွာ ဥပေဒပညာရွင္၊ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ အယူခံမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ပါဝင္ပါတယ္။


ဒီလို ေစလႊတ္ဖို႔ကို ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးနဲ႕ ထိုင္းအစိုးရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးတို႕ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက ေစလႊတ္တဲ့ ဒီအထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ -

(၁) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးမွ ဥပေဒပညာရွင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ခ်ဳိအုန္း၊

(၂) ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တပ္ဖြဲ႕မွ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ရဲမွဴးၾကီး စိုးႏိုင္ဦး၊

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီမွ အယူခံမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေဖခင္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ယမန္ေန႔ (ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔) မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိခဲ့ျပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး ဦးဝင္းေမာင္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံျပီး ေနံလည္ပိုင္းမွာေတာ့ သံရုံးက ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ အထူးစုံစမ္းေရးေကာ္မတီေတြနဲ႔အတူ အမႈေနာက္ဆုံးအေျခအေန၊ အမႈအတြက္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေနာက္မွာေတာ့ ညေန(၄)နာရီမွာ အထူးစုံစမ္းေရးေကာ္မတီဝင္ေတြနဲ႔အတူ "ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" အေရးကိစၥအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါတယ္။ တရားရုံးရဲ႕ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ၊ အယူခံအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ စသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးမႈမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီက အခုလို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေပးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကို ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး "ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" အေရးကိစၥသာမက ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အေရးကိစၥေတြမွာပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အယူခံကာလ ၁ လ ေပးခဲ့ေပမယ့္ အယူခံရက္ ကုန္ဆုံးကာနီးမွာ ေနာက္ထပ္ ရက္တိုး ေတာင္းဆိုမႈအရ ေနာက္ထပ္ ၁ လ ထပ္မံ တိုးျမွင့္ ရရွိမယ္ဆိုရင္ အယူခံအတြက္ စနစ္တက် ေလ့လာျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုမို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အယူခံမွာ ရလာဒ္ေကာင္းရႏိုင္မယ့္ အခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္DNA စစ္ေဆးထားခ်က္ေတြဟာ တရားလိုမ်ားဘက္က အားနည္းခ်က္ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို ေပၚလြင္ေစေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ "ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" အမႈရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ အမိန္႔(ထိုင္းဘာသာ)ကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ထံ ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ၊ အယူခံဥပေဒေတြကို စနစ္တက် အေသးစိတ္ေလ့လာျပီး အတတ္ႏို္င္ဆုံး အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အထူးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဟာ မနက္ျဖန္ (၁၃-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔)မွာလည္း နခြန္စီထမရပ္ အက်ဥ္းေထာင္ကို သြားေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" တို႕နဲ႕ ေတြ႕ဆုံျပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနမႈေတြကို အသိေပးျပီး အားေပးစကား ေျပာၾကားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ထိုင္းႏို္င္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏိုင္ဖို႕ အစြမ္းကုန္ၾကဳိးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း "ဝင္း" ႏွင့္ "ေဇာ္" ကို ေျပာၾကားၾကမွာ ျဖစ္သလို ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ အယူခံဆိုင္ရာ၊ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္ေတြ ျပည့္စုံေအာင္ အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီနဲ႔ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Credit - Aung Myo ThantHtoo Chit

0 comments:

Followers