ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမတက္ရန္ 'ဝ' တပ္ဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္

Jan 8, 20167-1-2016

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခံထားရေသာ 'ဝ' ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ဟုဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း UWSA ျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာနႀကီးမႉး ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းကေျပာၾကားသည္။

UWSA သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း
မရွိေသးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အစိုးရက
ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ UWSA က ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးေခၚယူၿပီးေနာက္ မတက္ေရာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကရွင္းျပသည္။“UWSAက ေဆြးေႏြးပြဲကိုမသြားဘူးလို႔ဆုံးျဖတ္
ပါတယ္၊ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုကဆုံးျဖတ္တာပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာလို႔အဆင္မေျပေသးဘူး၊ ဒီေလာက္ေျပာရင္လုံေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အလားတူႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခံထားရေသာUWSA ႏွင့္မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးရွိ
သည့္ မိုင္းလားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းကရွင္းျပသည္။

“မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးဆိုေပမယ့္ ဟိုဘက္အဖြဲ႕၊ ဒီဘက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဒီဘက္ကေက်ာ္ေျပာတာမေကာင္းပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါမိုင္းလားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္-NDAA) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူထံသို႔ The Voice ကဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္ေျဖဆိုျခင္းမရွိေသးေပ။

'ဝ' ႏွင့္မိုင္းလားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလဒုတိယပတ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က အဆိုပါလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္
ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

'ဝ' ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ မိုင္းလားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (NDAA) တို႔သည္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ) ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ
လူမ်ိဳးစုအေျချပဳ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္တြင္ အေျခစိုက္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း အင္အားႀကီးေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအတြင္း မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထူေထာင္ထားသည္။
ထို႔အျပင္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ
ထားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးရန္မလိုအပ္ဟုဆိုကာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္လည္း NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ
၁၂ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ကထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (ျမန္မာအမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္-MNDAA) ၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (AA)ႏွင့္ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA ) တို႔ကိုမူ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း UPWC ထံမွသိရသည္။

The Voice Weekly
0 comments:

Followers