တပ္ကေတာ့ လွိမ့္ေနေအာင္ခံရေတာ့မည္

Feb 8, 2016ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က သူရဦးေ႐ႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔လိုက္သည္။ ဤသတင္းကို ဖတ္မိလိုက္ ကတည္းက Nld အင္အားစုအေနနွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လံုးဝ မလာဘဲ ၅၉ စ ( တစ္နည္း) အေျခခံဥပေဒကို ဒဲ့တိုက္ၾကေတာ့မည္ဟု စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ သံုးသပ္မိသည္။ ေကာ္မရွင္ကို ဦးေ႐ႊမန္းစိတ္ႀကိဳက္အကြက္ေဖာ္မည္။ ဆိုင္းငံ့ေရး အဆိုက္ို အေရးႀကီးအျဖစ္ ေကာက္တင္မည္။ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ခံမည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က NLD အိမ္ကြင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္ခံမည္။ တပ္က ေထာက္ခံမည္မဟုတ္။ ဒီလိုနည္းျဖင့္ တပ္နွင့္ ျပည္သူကို လွည့္တိုက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္၏ရပ္တည္ခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒကာကြယ္ေရးျဖစ္သည္။ ကဲ.... အဲ့ေလာက္ ကာကြယ္ခ်င္တာ ကာကြယ္စမ္းကြာ ... ဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ေရးတိုက္စစ္ဖြင့္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆသည္။

ၾကားထဲတြင္ ေျခဥနွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္နွင့္ ညႇိနွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု NLD ဘက္က အသံလႊင့္သည္။ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ကုန္သည္။

ယခု ေ႐ႊသံလြင္ ကုမၼဏီပိုင္ ရုပ္သံလိုင္းမွ ၅၉ စ ဆိုင္းငံ့ေရး နွင့္ ပတ္သတ္၍ တပ္သေဘာထား အေျခအေနေကာင္းသည္ဟု သတင္းေၾကျငာသည္။ မီဒီယာတိုက္ကြက္ေဖာ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တပ္သေဘာထားကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းကိုယ္တိုင္ ေၾကျငာထားပါလွ်က္ ရုပ္သံမီဒီယာမွ တစ္ဘက္သက္ ေၾကျငာေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပို၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္ ကုန္သည္။ ျဖစ္မလာရင္ တပ္ကို ၂ ဆ ပိုမုန္းမည္။

တပ္ ဘာလုပ္မည္နည္း။ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္ေအာင္ မီဒီယာတိုက္ကြက္ ေဖာ္လာသည့္အတြက္ ဆိုင္းငံ့ေရးကို မလိုက္ေရာလွ်င္ ျပည္သူအမုန္းခံရမည္။

ဆိုင္းငံ့မႈျဖစ္မလာခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆံုး လာမည့္ ၅ နွစ္အတြင္း NLD အစိုးရက နိုင္ငံေရး မေအာင္ျမင္လွ်င္ေတာင္ တပ္ကို တရားခံျဖစ္ေအာင္ အကြက္ေဖာ္သြားလိမ့္မည္။ ဒီၾကားထဲ အေရ းအခင္းလုပ္လိုက္လွ်င္ေတာင္ တပ္၏ ဖန္တီးမႈဟု လက္ညႇိုးထိုးခိုင္းမည္။
NLD အင္အားစု ေဖာ္သည့္အကြက္ အင္မတန္ လွပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္.... ေရွ႕ေရွာက္ လွိမ့္ခံရေတာ့မည္။

(သတိႀကီးစြာ ထားရေပမည္)

JOHN KEY


0 comments:

Followers