ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျပီးသည့္ ေနာက္ ....

Mar 21, 2016


============================
ကြ်န္ေတာ္ အခုတင္ျပေနတဲ ့ ကိစၥဟာ 
ဥပေဒ နဲ ့ မကိုက္ညီ သဘာ၀မက် ျဖစ္ေနတဲ ့ 
အေၾကာင္းခ်င္းရာ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္ ...
အခု ဒုသမၼတ အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းလာတဲ ့ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူဟာ 
နိူင္ငံျခားမွာ မိသားစုနဲ ့ ေျခာက္ႏွစ္ေနခဲ့ပါတယ္ ။
မည္သည့္ေနရာမွာ ေနခဲ့ျပီး မည္သို ့ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာလဲ 
ကြ်န္ေတာ္တို ့တိတိက်က် မသိရပါဘူး ။ 
ႏွစ္အၾကာၾကီး ေနထိုင္တာ ျဖစ္လို ့ 
ျပည္ပအေထာက္အပံ ့ ရယူမူ ရွိမရွိလဲ ကြ်န္ေတာ္တို ့မသိရပါဘူး ။ 
ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူကို ေမးျမန္းခ်ိန္မွာလဲ စပ်စ္ျခံမွာ အလုပ္လုပ္တယ္ ။ 
ျပည္ပအေထာက္အပံ ့မယူဘူးလို ့ပဲ ေျဖပါတယ္ ။
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ဆ) အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဟာ 
နိူင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုခု ရဲ ့ အစိုးရ သို ့မဟုတ္ 
ဘာသာေရးအဖြဲ ့အစည္း သို ့မဟုတ္ 
အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ တိုက္ရုိက္ သို ့မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ျပီး 
အေထာက္အပံ ့ရယူေနတဲ ့သူ မျဖစ္ရပါဘူး ။
တစ္ခါ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (င) အရ သမၼတ ဒုသမၼတေတြဟာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ ့အခ်ိန္နဲ ့တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း 
အႏွစ္ ၂၀ ျပည္တြင္းမွာ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္ ။
ခြ်င္းခ်က္ျဖစ္တဲ ့ နိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ ့ ဆိုတဲ ့ စကားရပ္နဲ ့ပတ္သက္ျပီး 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲဖို ့ အေျခခံရမယ့္မူ ၁၀၄ ခ်က္ကို ေရးဆြဲခ်ိန္မွာ 
အမ်ိဳးသား ညီလာခံ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း အတြဲ ၃ ၊ 
ပထမပိုင္း နဲ ့ဒုတိယပိုင္းမွာ ပါရွိတဲ ့ ဦးေအာင္တိုး ၊ 
ဦးမားကိုးစ္ ( ၀ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ) ၊ 
ဦးစံလွ ( တစည ကိုယ္စားလွယ္ ) ၊ 
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NLD ကိုယ္စားလွယ္ ) ေတြရဲ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြမွာ 
နိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုတဲ ့ စကားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ 
အစိုးရက ေစလႊတ္တဲ ့ သင္တန္းမ်ား ၊ တာ၀န္အရသြားျခင္း ၊ 
စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလို ့ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္ ။
ဒုသမၼတေလာင္း ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့တဲ ့ကိစၥဟာ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ ့ကိုယ္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 
ဒါေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉ ( င ) နဲ ့ ညိွစြန္းေနေၾကာင္း ေျပာရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 
အခု ဥကၠဌတို ့က ညိွစြန္းမူ မရွိဘူးလို ့ ေျပာေနတယ္ဆိုရင္ 
နိူင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆိုတဲ ့ စကားရဲ ့ 
အနက္ အဓိပၸာယ္ကို ကြဲကြဲျပားျပား ျဖစ္ေစဖို ့ 
အေျခခံဥပေဒ ခံုရုံးကို ေမးျမန္းျပီး အဆံုးအျဖတ္ခံယူသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္ ။
ဒီေျပာဆိုေနတဲ ့ စကားေတြကေတာ့ ၁၅.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက 
သမၼတ စိစစ္ေရးအဖြဲ ့အတြင္းမွာ NLD ပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးနဲ ့ 
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတို ့ တစ္နာရီၾကာ 
အၾကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားခဲ့ရတဲ ့ စကားလံုးေတြ ျဖစ္နိူင္ပါတယ္ ။
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက 
NLD ပါတီက အမည္စာရင္းတင္ျပလာတဲ ့ 
ဒုတိယသမၼတေလာင္း ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူကို 
အေျခခံဥပေဒနဲ ့ ကိုက္ညီမူ မရွိတဲ ့အတြက္ ကန္ ့ကြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းစိုးတင္ျပတဲ ့ နိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆိုတဲ ့ 
စကားလံုး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမူအေပၚ 
ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရုံးကို ေမးျမန္းျပီး အဆံုးအျဖတ္ခံဖို ့ဆိုတဲ ့ကိစၥကိုလဲ 
စိစစ္ေရးအဖြဲ ့က လက္မခံပဲ ပယ္ ခ်ခဲ့ျပီး ဦးဟင္နရီဗင္ထီးယူဟာ 
ဒုသမၼတ အရည္အခ်င္းနဲ ့ကိုက္ညီတယ္လို ့ပဲ ဆံုးျဖတ္ျပစ္ခဲ့ပါတယ္ ။
ဒီလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အဖြဲ ့၀င္ ၇ ဦး မွာ ၆ ဦးက NLD ပါတီ၀င္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ ့ 
သမၼတေရြးခ်ယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တစ္ခုအတြက္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေပမယ္ ့ 
ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္လာတဲ ့ ကိစၥကေတာ့ 
အနည္းငယ္ အံၾသဖြယ္ အခ်က္ေလးေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ ။
ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူဟာ ၁၇.၆.၂၀၀၉ မွာ ျပည္ပကို ထြက္ခြာသြားတာပါ ။ 
၁၅.၁.၂၀၁၅ မွာေတာ့ Flight No. SQ 998 နဲ ့ 
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္လာပါတယ္ ။ 
ျပန္ေရာက္ျပီး မၾကာခင္မွာပဲ NLD ပါတီကို ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။ 
နိူ၀င္ဘာလ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျပီး အခု မတ္လမွာ 
ဒုတိယသမၼအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာနိူင္ငံရဲ ့ ဒုတိယ သမၼတ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို ့ 
အေတာ္ၾကီး ျမန္ဆန္ လြယ္ကူတဲ ့ အေျခအေန အခြင့္အေရးကို ရခဲ့တယ္ဆိုတာေတာ့ 
သမၼတ ေရြးခ်ယ္ စိစစ္ေရးအဖြဲ ့ေရာ 
ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ကိုယ္တိုင္ပါ 
ျငင္းဆန္လို ့ရနိူင္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး ။
ဒီကိစၥေတြရဲ ့ ဇာတ္လမ္းအစကေတာ့ အခုလို စျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
...........................
..................................
............................................
..................................................
ေရးသားသူ - ေနရီ ( ရဲမိုး )
( ေဆာင္းပါး အျပည့္အစံုကို 
၂၃.၃.၂၀၁၆ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန ့ ထြက္ရွိမည့္ 
The Myanmar Review Journal တြင္ 
ဆက္လက္ ဖတ္ရူပါရန္ )t

2 comments:

Enquirer said...

Some blood bath is forth coming in some unpredictable form. Who is to blame? Voters who voted for NLD without pondering the consequences.

Enquirer said...

Myanmar is doomed. Buddhism can't compete Islam and Christianity. Buddhists (including monks and rakhines) didn't know what they had done by overwhelmingly endorsing NLD in 2016 general election

Followers