ေတာင္ကိုရီးယားႏွင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏ်ဴကလီးယားျဖင္႔ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားၿခိမ္းေျခာက္

Mar 7, 2016


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဆိုးလ္ မတ္ ၇

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ တနလၤာေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ အႀကီးမားဆံုး ပူးေပါင္းစစ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈကို စတင္လိုက္သည္႔အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ထိုႏွစ္ႏို္င္ငံလံုးကို ႏ်ဴကလီးယားျဖင္႔ တိုက္ခိုက္မည္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ ျပဳလုပ္ေနက် စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈသည္ ကြဲကြာေနေသာ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ေပၚမွ ႏိုင္ငံ ၂ ခုၾကား အၿမဲတေစ တင္းမာမႈမ်ား ျမင္႔တက္လွ်က္ရွိၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ က မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ႏ်ဴကလီယားစမ္းသပ္မႈ ႏွင္႔ တာေ၀းပစ္ ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္မႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းက တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျမင္႔တက္ခဲ႔သည္႔အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ကုလသမဂၢအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ားခ်မွတ္ခံခဲ႔ရသည္။ Key Resolve ႏွင္႔ Foal Eagle ဟု လူသိမ်ားေသာ ယင္း ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃ သိန္းႏွင္႔ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁ ေသာင္းခြဲ တို႔ ပါ၀င္သည္႔အျပင္ အေမရိကန္ ေရတပ္ စစ္သေဘၤာမ်ား ႏွင္႔ ေလတပ္မွ စစ္ေလယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

Ref:CNA0 comments:

Followers