ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဘယ္သူလဲ ??

Mar 30, 2016


၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအရ အနိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD ပါတီဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအမႈ ျပဳခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က မည္သူမည္၀ါျဖစ္တယ္
ဆိုတာေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ဒါဟာ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ေတြတုန္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဆိုတဲ့ စကားကို ထည္လဲသံုးေနတဲ့ ပါတီက မိမိအစိုးရဖြဲ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ
အားလံုးကို ခ်န္ကြက္၊ ေက်ာ္ကြက္ေတြနဲ႔ ကနဦးပြဲထြက္လာပါတယ္။ထုိ႔အတူ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတဲ့အခါေတြမွာလည္း၀န္ၾကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ လိမ္လည္ျဖည့္စြက္မႈေတြ၊ ပညာေရးဘြဲ႕အတု ေတြနဲ႔ ျပည္ပ မီဒီယာေတြမွာ ဟိုးဟိုးေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။


ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆိုတဲ့ သမၼတရံုး ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွာပင္ "အမည္စာရင္းထပ္မံေၾကျငာမည္" ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္နဲ႔ ခ်န္ကြက္လုပ္ထားတာကိုေတြ႕ရ
ပါတယ္။ဒါဟာ ျပည္သူလူထုကို ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္မရွိေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံအေရး
ေလ့လာသူေတြကဆိုၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္ ခ်န္လွပ္ထားတဲ့ ကြက္လပ္ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန
ခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူ႕ကိုေပးမွာလဲ ဆိုတဲ့သတင္းစကားေတြေတာ့ ယေန႔တိုင္နားစြင့္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။


မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ အခမ္းအနားမွာ NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္တဲ့ ဦးကိုနီကိုေတြ႕ရတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရာထူးဟာ ဦးကိုနီအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားတာလားဆိုတဲ့ သို႔ေလာ..သုိ႔ေလာ ေမးခြန္းေတြဟာ ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ယခုတိုင္ NLD အစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ ခ်ျပမႈ မရွိတာကလဲ ျပည္သူလူထုကို ပိုမိုစိုးရိမ္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕နားလည္တဲ့ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြ
အဆုိအရေတာ့ ဦးကိုနီဟာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွတ္ေက်ာက္နဲ႔ ညွိစြန္းေနသူျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန
ခ်ဳပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္မထင္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။


သုိ႔ေသာ္လည္း ေရွ႕မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ လိမ္လည္ျဖည့္စြက္မႈကိစၥ၊ ၀န္ၾကီးေတြရဲ႕ ဘြဲ႕အတုေတြနဲ႔လိမ္လည္ျဖည့္စြက္မႈ ကိစၥေတြကို ပင္ အေရးယူဖယ္ရွားျခင္းမရွိခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ထိုကဲ့သို႔ အလားတူပဲ မွတ္ေက်ာက္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးျပီးလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခံယူမယ္။ဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျပီး ကိုက္ညီမႈ ရွိပါတယ္ဆိုျပီး လူညီ၍ ဤကိုကြ်ဲဖတ္ၾကရင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုပ္ဟာ ဦးကိုနီ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေန
ပါတယ္။ဒါဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ တရားေသယူဆလို႔ မရပါဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရွ႕မွာ ဒုသမၼတ(၂)၊ ဘြဲ႔အတုနဲ႔လိမ္တဲ့၀န္ၾကီးေတြ ကိစၥေတြဟာဘာအေရးယူမႈ မွ မရွိပဲ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားတာမို႕ပါ။
ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဟာ ဦးကိုနီမျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ပဲ ဆုေတာင္းေနၾကယံုပါ။


ဦးစိုးေမာင္

3 comments:

Enquirer said...

u ko ni will become attorney general.

Nyein Chan said...

If ko ni becomes Union Attorney General, there will be unrest over the whole country.

Nyein Chan said...

If ko ni becomes Union Attorney General, there will be unrest over the whole country.

Followers