လိမ္၀ံ့ေသာ သူ မလုပ္ရဲေသာ အကုသိုလ္ ဟူ၍ မရွိ

Mar 29, 2016
■ Written by: ေနထြန္းႏုိင္

“မုသား ေျပာရမည္ကို မရွက္သူ (မည္သည့္ ရဟန္းအား မဆို) သည္ ဘယ္မေကာင္းမႈမွ မျပဳ၀ံ့တာ မရွိေတာ့၊ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ျပဳ၀ံ့ေတာ့၏”

-ျမတ္ဗုဒၶ
မဇၥ်ိမနိကာယ္၊
မန ၆၁ း အမၺလ႒ိက
ရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္။

“လိမ္၀ံ့ေသာ သူ မလုပ္၀ံ့ေသာ အကုသိုလ္ မရွိ” ဆိုတာ ေျခေဆး ေရအင္တံု၊ ေရၾကြင္းေရက်န္ အနည္းငယ္၊ တိုက္ပြဲ၀င္ မင္းစီးဆင္နဲ႔ ဆင္းစီး သရဲကို ဥပမာ ေပးၿပီး ရွင္ ရာဟုလာရဲ႕ အမၺလဌိက ေက်ာင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ ၾသ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မုသားစကား ေျပာသူရဲ႕ ကိုယ့္က်င့္တရား ဆိုတာ ေျခေဆး ေရအင္တံုထဲက ေရၾကြင္းေရက်န္ အနည္းငယ္လို နည္းနည္းပဲ ရွိတယ္။ ေရအင္တံုထဲက ေရကို စြန္႔ပစ္လိုက္ သလို သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္ တရားကလည္း စြန္႔ပစ္ၿပီး ျဖစ္ေနမယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ေမွာက္လိုက္တဲ့ ေရအင္တံုလို သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္ တရားဟာ ေမွာက္လ်က္သားပဲ ျဖစ္ေနမယ္။ ဒီလို ေမွာက္ၿပီး တဖန္ ျပန္လွန္ခ်ိန္ ေရအင္တံုထဲမွာ ဘာမွ မရွိေတာ့သလို မုသားျပဳသူရဲ႕ ကိုယ့္က်င့္ တရားလည္း ဘာမွ မရွိဘူးလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ တာပါ။

ေရအင္တံုထဲက ေရၾကြင္းေရက်န္ အနည္းငယ္ကို ပမာျပဳ မိန္႔ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ မင္းစီးဆင္နဲ႔ ဆင္စီးသူရဲတို႔ အေၾကာင္း ဥပမာ ထပ္မိန္႔ပါတယ္။

မင္းစီးဆင္ဟာ စစ္ေျမျပင္ကို ေရာက္တဲ့အခါ ေရွ႕ေျခ၊ ေနာက္ေျခ၊ ေရွ႕ကိုယ္၊ ေနာက္ကိုယ္၊ ဦးေခါင္း၊ နားရြက္၊ အစြယ္တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပမယ့္ ႏွာေမာင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ဆင္စီးသရဲက အၾကံျဖစ္တဲ့ အခါ ဒီဆင္ဟာ သူ႔မွာရွိတဲ့ အရာခပ္သိမ္းနဲ႔ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပမယ့္ ႏွာေမာင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္။ အသက္ကို မစြန္႔ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ စစ္ေျမျပင္ ေရာက္တဲ့ မင္းစီးဆင္ဟာ ေရွ႕ေျခ၊ ေနာက္ေျခ၊ ေရွ႕ကိုယ္၊ ေနာက္ကိုယ္၊ ဦးေခါင္း၊ နားရြက္၊ အစြယ္တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္သလို ႏွာေမာင္းနဲ႔လည္း အမႈကိစၥ လုပ္ေဆာင္တယ္။ ဒါကို ဆင္စီးသူရဲက ျမင္ၿပီး အၾကံျဖစ္တဲ့ အခါ ဒီဆင္ဟာ သူ႔မွာရွိတဲ့ အရာခပ္သိမ္းနဲ႔ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွာေမာင္းကိုလည္း ခ်န္မထားဘူး။ သူ႔ အသက္ကိုေတာင္ စြန္႔ထားၿပီ။ ဒီအခါ မင္းစီးဆင္ မျပဳလုပ္၀ံ့ေသာ အရာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ အၾကံျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို မင္းစီးဆင္နဲ႔ ဆင္စီးသူရဲ ဥပမာက တစ္ဆင့္ မုသား ေျပာရမည္ကို မရွက္သူဟာ မေကာင္းမႈ မျပဳ၀ံ့တာ မရွိေတာ့ဘူး။ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ျပဳ၀ံ့ေတာ့ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္အပ်က္ သေဘာနဲ႔ေတာင္ မုသားစကား မဆိုမိေအာင္ က်င့္ရမယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရွင္ရာဟုလာကို ေဟာခဲ့ပါတယ္။


■ ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ မဇၥ်ိမနိကယ္၊ အမၺလ႒ိက ရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ပါ “မုသား မဆိုဖို႔ တားျမစ္ခ်က္” မိန္႔ၾကားခ်က္ဟာ တရားဓမၼ ေမြ႕ေလ်ာ္သူေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ နယ္ပယ္စံုက လူတိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ဘာသာတရား တိုင္းမွာလည္း လိမ္လည္ျခင္း အမႈကို မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ ထားပါတယ္။

ဒီလို တားျမစ္ရျခင္းရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားက လူ႔က်င့္၀တ္၊ ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေတာ့မယ္၊ ဒီအစိုးရဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရလို အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မလုပ္ဘဲ က်င့္၀တ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္သူ႔ အစိုးရ အျဖစ္ အသက္သြင္းေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္သူေတြဟာ ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညီသူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြက လိမ္လည္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္မယ္၊ လိမ္လည္မႈ လုပ္ခဲ့တာကိုလည္း ဖံုးကြယ္ထားသူေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္း က်ိဳးပ်က္သူေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာပါ။ ဒီအခါ သူတို႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာလည္း ယံုစားလို႔ မရတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္လာသလို သူတို႔ မလုပ္၀ံ့တဲ့ မေကာင္းမႈ ဆိုတာ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


■ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အတူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အႏိုင္ရၿပီး ေပၚထြက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၄ ႏွစ္ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ပထမဆံုး ေပၚလာတဲ့ ျပည္သူ႔ အစိုးရမွာ ပါ၀င္သူေတြဟာ ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညီလိမ့္မယ္လို႔ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ေတြ႕မွာ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာတာ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ မ်က္ကြယ္ျပဳလို႔ မရတာေတြ ရွိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္ ၂၂ ရက္က ျပည္သူ႔ အစိုးရကို ဦးေဆာင္မယ္ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦး အမည္စာရင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၈ ဦးမွာ သံုးဦးကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၅ ဦးကို NLD က တင္သြင္းပါတယ္။ အဲဒီ ၁၅ ဦးကို ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းအေျခခံ အခ်က္နဲ႔ ဆန္းစစ္တဲ့အခါ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ လူငါးဦး ေပၚလာပါတယ္။

ေမးခြန္း ထုတ္စရာ လူ ငါးဦးထဲမွာ ပါ၀င္သူေတြက ဦးသန္းျမင့္၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ဦးသိန္းေဆြတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ထဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္သူ ႏွစ္ဦးက ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳနဲ႔ ဦးသိန္းေဆြတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


■ ေဒါက္တာဘြဲ႕ (Ph.D)

၀န္ႀကီးစာရင္း ေၾကညာၿပီးခ်ိန္မွာပဲ ၀န္ႀကီးေလာင္း ႏွစ္ဦး၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ (Ph.D) အတုဆုိတဲ့ ကိစၥဟာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ပိုဆိုးတာဟာ အဲဒီသူ ႏွစ္ဦးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ၀င္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းျမင့္နဲ႔ ဦးေက်ာ္၀င္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ ဦးေက်ာ္၀င္းက သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Ph.D ဘြဲ႕ဟာ အတုျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ သူ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြကို ဆက္စပ္တဲ့ အခါ Ph.D အတု ျဖစ္တာကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကတည္းက သိေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို သိလ်က္နဲ႔ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ Ph.D အတု ေဖာ္ျပခဲ့သလားလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္းျမင့္ ရရွိခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ Ph.D ဘြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း အျငင္းပြားစရာေတြ ရွိေနဆဲပါ။

ဒီအတြက္ သူတို႔မွာခ်ည္း တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူေတြ၊ စိစစ္ခဲ့သူေတြ၊ အဆိုျပဳ တင္သြင္းခဲ့သူေတြမွာလည္း တာ၀န္ ရွိပါတယ္။

ေဒါက္တာဘြဲ႕ (Ph.D) အတု ေဖာ္ျပခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ သူတို႔ကို အေရးယူမယ္ ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ အေရးယူရမယ့္ သူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။


■ ဒုတိယ သမၼတရဲ႕ ထိမ္ခ်န္ ေဖာ္ျပမႈ

ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ကိစၥက ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ ဦးသန္းျမင့္တို႔ ကိစၥထက္ ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။

ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ အခါ ျပည္ပခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း - မရွိပါလို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူဟာ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေတြကို သြားဖူးသူ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ ထြက္လာခ်ိန္မွာ သူ႔မွာ ျပည္ပခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း ရွိေနတာ ေပၚလာပါတယ္။

VOA သတင္းဌာနနဲ႔ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူတို႔ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ျပည္ပခရီး သြားခဲ့ဖူးတာကို ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခား၊ ဘယ္လို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ သြားခဲ့တာကို ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘဲ ဇနီးသည္ (အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္) ပညာသင္သြားတဲ့အခါ ကေလးေတြ ငယ္ေသးတဲ့အတြက္ လိုက္ပါသြားခဲ့တယ္ ဆိုတာပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ဖြား ျဖစ္တဲ့ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူဟာ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီး တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ထိ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အမႈ ထမ္းခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ တပ္မေတာ္က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈ-၁ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ၁၀ ႏွစ္ နီးပါး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း မဟုတ္ဘဲ အရပ္သားအျဖစ္ သူ႔ရဲ႕ ေနထိုင္မႈဟာ ၁၀ ႏွစ္ ၀န္းက်င္ပဲ ရွိပါတယ္။

သူ ထြက္ခြာခဲ့တဲ့ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ဟာ အစိုးရ၀န္ထမ္း ဘ၀နဲ႔ သြားခဲ့သလား ဒါမွမဟုတ္ အရပ္သား ဘ၀နဲ႔ သြားခဲ့သလား ဆိုတာ ထပ္ေမးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြအရ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူရဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ဟာ A-321604 ျဖစ္တယ္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္မွာ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမမွာ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံကို ကေလးေတြနဲ႔ အတူ အလည္အပတ္ ဗီဇာနဲ႔ ထြက္ခြာသြားတယ္။ နယူးဇီလန္ကို ေရာက္ခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္ ဗီဇာေျပာင္း ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္မွာ ကင္ဘာရာမွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာ သံ႐ံုးက ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူကို ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ M-413428 ကို ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဗီဇာ သက္တမ္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္မွာ ကုန္ဆံုးမယ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူနဲ႔ ဇနီး၊ ကေလး သံုးဦးဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၄ ရက္မွာ ဗီဇာသက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ခ်ိန္မွာ ကေလးေတြက နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ Dunedin ၿမိဳ႕၊ Logan Park အထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ Gorge Street၊ Normal ေက်ာင္းမွာ တက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား ေဖာ္ျပတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ဘာမွ ေျဖရွင္းခဲ့တာ မရွိသလို ဒုတိယ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

သူဟာ နယူးဇီလန္မွာ တကယ္ပဲ အလုပ္လုပ္ရင္း ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သလား။ ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ သြားတဲ့ ဇနီးသည္ေနာက္ လိုက္ပါရင္း ကေလးေတြကို ဘယ္က ၀င္ေငြနဲ႔ ေက်ာင္းထားခဲ့သလဲ။ NLD ပါတီကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သလဲ။ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္မွာ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ မရွိဘူးလို႔ ဘာေၾကာင့္ ထိမ္ခ်န္ ေဖာ္ျပခဲ့သလဲ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူကို ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္က အေရးယူမယ္ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဘက္က ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဦးျမင့္ေဆြကိုလည္း အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျပန္ စိစစ္ရမွာပါ။


■ ခ်င္းျပည္နယ္က ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္း က်ိဳးပ်က္မႈ အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္စရာ ရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။

NLD အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ သတင္းေျပးေနတဲ့ သူရဦးေအာင္ကိုရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူရဦးေအာင္ကိုက ခ်င္းတိုင္းရင္းသူ ဆရာမ တစ္ဦးကို အဓမၼ ျပဳက်င့္ခဲ့ဖူးတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ တစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ကေနဒါမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ (Chin Human Rights Organization) ရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဒါကို ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲ အတြက္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စည္း႐ံုးေရး ဆင္းခ်ိန္မွာ ဒီျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ခဲ့တာလို႔ CHRO ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီ ေဖာ္ျပခ်က္မွာပဲ သူရဦးေအာင္ကိုအား ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ဧည့္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ဒီပြဲ အၿပီးမွာပဲ သူက ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးကို အဓမၼ ျပဳက်င့္ၿပီး တစ္ည အိပ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ဟာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေနအထား ပံုစံမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ၿပီး ေသခ်ာမႈ မရွိပါဘူး။ မီဒီယာမွာ တက္လာတာ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာမႈ ေျပာဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီ စြပ္စြဲခ်က္ ထပ္ေပၚလာခဲ့ရင္ေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို သူရဦးေအာင္ကိုဘက္က ေျပာျပဖို႔ လိုပါတယ္။

ဦးသန္းျမင့္၊ ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ သူရဦးေအာင္ကိုတို႔နဲ႔ မတူတဲ့ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဦး ျပႆနာက ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသလို ရွင္းဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။


■ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသိန္းေဆြ

သီရိပ်ံခ်ီဘြဲ႕ ရထားတဲ့ ဦးသိန္းေဆြဟာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)ရဲ႕ ဗဟို အၾကံေပး၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္၊ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရဲ႕ သန္းေခါင္ယံ အာဏာသိမ္းပြဲ ဖယ္ရွားခံရသူ စာရင္းထဲ ပါ၀င္ျခင္း မရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ ယူခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းေဆြကို NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရက အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ေပးမယ္လို႔ သတင္းထြက္ေနပါတယ္။

ဦးသိန္းေဆြကို အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္မွာ ေနရာေပးတာ ျပႆနာ မဟုတ္ေပမယ့္ တာ၀န္ယူမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ စဥ္းစားရင္ ျပႆ နာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္း႐ံုးေရး တာ၀န္ခံ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းေဆြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘဲ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ ဘဂၤါလီ ငါးသိန္းေက်ာ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြက္ မဲထည့္ ေစခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကို မဲေပးမယ္ဆိုရင္ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ထားသူေတြကို ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ကတိျပဳ မဲဆြယ္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတြကို ဖိအားေပးၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲထည့္ခိုင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိခဲ့တာကိုလည္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကပဲ အလုပ္သမားနဲ႔ လ၀က ၀န္ႀကီး တာ၀န္ယူမယ့္ ဦးသိန္းေဆြအတြက္ ေမးစရာ ျဖစ္လာတာပါ။ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ ျပဳခဲ့တာ၊ ဘဂၤါလီေတြ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ခဲ့တာ၊ ခန္႔မွန္းေျခ အနည္းဆံုး လူဦးေရႏွစ္သန္းအထက္မွာ ရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ေတြ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ အလြယ္တကူ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့တာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခုလံုးမွာ အဲဒီ တ႐ုတ္ေတြ မဲေပးခြင့္ ရခဲ့ၿပီး အဲဒီ ေဒသေတြမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ အႏိုင္ရခဲ့တာေတြဟာ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လက္ထက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ေနာက္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္ ယူထားခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘ၀မွာ သိမ္းယူခဲ့ဖူးတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ကိစၥေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္က ဧရာ၀တီ ျမန္မာပိုင္း သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သတင္း တစ္ပုဒ္ အရ ရန္ကုန္တိုင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ စာဘူးေတာင္းေက်းရြာ အုပ္စုမွာ ရွိတဲ့ ေျမဧက ၅၀ ေက်ာ္ကို ဦးသိန္းေဆြ သိမ္းယူခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စာဘူးေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ အင္ၾကင္းကြင္း ေက်းရြာ အနီး ကြင္းအမွတ္ ၁၀၀၆ ေက်းရြာပိုင္ေျမ ၈၅ ဧကမွာ ဧက ၅၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၀၁-၂၀၀၂ မွာ ဦးသိမ္းေဆြက သိမ္းယူခဲ့တာလို႔ ေဒသခံေတြ ေျပာပါတယ္။

ေျမ သိမ္းယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသိန္းေဆြ ဘက္က ေျဖရွင္းမႈေတြ လုပ္ရပါဦးမယ္။ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္ခဲ့သူေတြ ျပည္သူ႔ အစိုးရမွာ မပါသင့္ပါဘူး။

အေရးႀကီးဆံုးက လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ တိုင္းျပည္ တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူေတြ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ရေစဖို႔ အခြင့္အေရး ေပးခဲ့တဲ့ ပါတီ တစ္ခုက လူကို လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္ ေပးမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပကို ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး မလႊဲသာလို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံသား ဘ၀ ခံယူခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ၊ ဒီိမိုကေရစီ အင္အားစု၀င္ေတြ ျပည္၀င္ခြင့္ ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသား ျပန္ေလွ်ာက္ထားမႈ ကိစၥေတြမွာ အခက္ေတြ႕စရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

■ Written by: ေနထြန္းႏုိင္

2 comments:

Enquirer said...

King Kaw Tha La dreams are coming true in NLD government era. All Myanmar wear horns on their heads, tails behind their ass and then cried, "Woot Train". Why? Because it is they who voted for the party of the wife of white kalar in spite of the warnings by well thought out monks and people.

Enquirer said...

The days of the Union of Myanmar are numbered. Like Yugoslavia the entire Union will break apart in NLD era. Tatmadaw will have to sacrifice a lot to prevent it from happening. It is not worth doing for those people who hate tamadaw and always tried to discredit tatmadaw.

Followers