" မွား ေန ပါ တယ္ ယန္း ဟီး လီ "

Jun 29, 2016' ၎ တို႔ ကိုး ကြယ္ ေသာ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ေၾကာင့္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္း တြင္ ဖိ နွိပ္ ခံ ရ ကာ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး ဆံုး ရံႈး ေန ရ သူ မ်ား ျဖစ္ ၿပီး ........ '

လို႔ ဆို ၿပီး ရ ခိုင္ ျပည္ နယ္ ဖက္ က ဘ ဂၤါ လီ ေတြ က သူ တို႔ နဲ႔ ဘာ သာ တူ နိုင္ ငံ ေတြ ကို အ ကူ အ ညီ ေတာင္း ပါ တယ္ လို႔ ဂ်ာ နယ္ တစ္ ခု မွာ ေဖာ္ ျပ လာ တယ္ ။

အ မွန္ တ ကယ္ ေတာ့ ၎ တို႔ ကိုး ကြယ္ တဲ့ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ေၾကာင့္ ျမန္ မာ ေတြ က ျမန္ မာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ အ သိုင္း အ ဝိုင္း ထဲ ကို ဝင္ ခြင့္ ျပဳ ဖို႔ အ ခြင့္ မ ေပး ခဲ့ တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။

၎ တို႔ ရဲ႕ Aggressive ျဖစ္ တတ္ တဲ့ အ ျပဳ အ မူ အ ယူ အ ဆ အ ရ ျမန္ မာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ေတြ ရဲ႕ အ ယူ အ ဆ နဲ႔ မ ကိုက္ ညီ လို႔ ၊ မိ မိ တို႔ ရဲ႕ အ သက္ အိုး အိမ္ စည္း စိမ္ တို႔ ရဲ႕ အ ႏၲ ရယ္ ကို ေၾကာက္ ႐ြံ႕ ၾက လို႔ အ ခြင့္ မ ျပဳ ၾက တာ ပါ ။

က မာၻ ေပၚ မွာ ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ေတြ ရွိ ၾက တယ္ ။ အဲ့ ဒီ ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ေတြ ရဲ႕ လက္ ကမ္း စာ ေစာင္ ေတြ မွာ နိုင္ ငံ တစ္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ Do and Don't ဆို တဲ့ ဓ ေလ့ ထံုး စံ ေတြ ကို ေဖာ္ ျပ ထား တဲ့ handout ေတြ ကမ္း ေလ့ ရွိ ပါ တယ္ ။

ဘာ လို႔ လဲ ဆို ရင္ တစ္ ခ်ိဳ႕ Don't ေတြ က အ ေရး ယူ ခံ ရ နိုင္ ပါ တယ္ ။

ဒီ နိုင္ ငံ ကို သြား ရင္ ဒါ မ လုပ္ နဲ႔ ဆို တာ မ်ိဳး ေပါ့ ။ ဥ ပ မာ

အ ဂၤ လန္ နိုင္ ငံ မွာ အ ဂၤ လန္ နိုင္ ငံ သား ေတြ ကို လ စာ ဘယ္ ေလာက္ ရ လဲ မ ေမး နဲ႔ ဆို တာ မ်ိဳး

UAE တို႔ ဒူ ဘိုင္း တို႔ မွာ super market ေတြ မွာ အ ရက္ ဝယ္ လို႔ မ ရ ဘူး

UAE မွာ အ ရက္ ေသာက္ ၿပီး ကား မ ေမာင္း ရ ဘူး

မ ေလး ရွား မွာ အိမ္ ကို ဝင္ ရင္ ဖိ နပ္ ခြၽတ္ ရ တယ္

ဂ် ပန္ မွာ ဆို ရင္ စား ေသာက္ ဆိုင္ မွာ စား ေသာက္ ၿပီး ရင္ Tip money မ ေပး ရ ဘူး ၊ ေပး ရင္ ေစာ္ ကား တယ္ လို႔ သတ္ မွတ္ တယ္

သ ေဘာ က မ တူ ညီ တဲ့ လူ မ်ိဳး ေတြ ၊ မ တူ ညီ တဲ့ နိုင္ ငံ ေတြ မွာ မ တူ ညီ တဲ့ ယဥ္ ေက်း မႈ ဓ ေလ့ ထံုး စံ ေတြ ၊ တန္ ဖိုး ထား တဲ့ စံ ခ်ိန္ စံ နႈန္း ေတြ ရွိ တတ္ ၾက တယ္ ။

ျမတ္ စြာ ဘု ရား လက္ ထက္ က ေဇ တ ဝန္ ေက်ာင္း ေတာ္ ႀကီး နား မွာ တိ တၳိ တ ကၠ တြန္း ေတြ ေက်ာင္း ေဆာက္ ဖို႔ ေကာ သ လ မင္း ကို အ ႆ ျပာ တစ္ သိန္း လာဘ္ ထိုး ၿပီး ေျမ ေန ရာ ေတာင္း ခံ ခဲ့ တာ ကို ေကာ သ လ မင္း က အ ႆ ျပာ လက္ ခံ ၿပီး အ ယူ ဝါ ဒ မ တူ တဲ့ တိ တၳိ ေတြ ကို ေက်ာင္း ေဆာက္ ခြင့္ ျပဳ ခဲ့ တယ္ ။

ဒါ ကို ျမတ္ စြာ ဘု ရား က အ ယူ ဝါ ဒ မ တူ တဲ့ သူ ေတြ က ယွဥ္ တြဲ ၿပီး ေန ဖို႔ မ သင့္ ဘူး ဆို ၿပီး တ ရား ေဟာ ကာ ေကာ သ လ မင္း ကို ျပန္ ၿပီး ပယ္ ဖ်က္ ခိုင္း ေစ ခဲ့ ရ တယ္ ။

အ ယူ ဝါ ဒ မ တူ ညီ တဲ့ သူ ေတြ အ တူ ယွဥ္ တြဲ ၿပီး မ ေန နိုင္ ဘူး ဆို တာ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ကိုယ္ တိုင္ ေဟာ ၾကား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ဒီ လို ပဲ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ မွာ လည္း အ ယူ ဝါ ဒ မ တူ တဲ့ သူ ေတြ နဲ႔ ခြဲ ျခား ထား ဖို႔ ၫႊန္ ၾကား ခ်က္ ေတြ ရွိ ပါ တယ္ ။ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ဝင္ မွန္း သိ သာ ေအာင္ ေယာ က်ၤား ေတြ မုတ္ ဆိတ္ ေမႊး ထား ခိုင္း တာ မ်ိဳး အ စ ရွိ သည္ တို႔ ေပါ့ ။

ဆိုး တာ က အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ထဲ မွာ အ ယူ ဝါ ဒ မ တူ တဲ့ သူ တို႔ အ ေခၚ ကာ ဖိ့ ေတြ ကို သတ္ ျပစ္ ေစ နိုင္ တာ က ဘယ္ တစ္ ျခား ဘာ သာ နဲ႔ မွ မ တူ တဲ့ တစ္ ခု ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ထို အ တူ တစ္ ျခား ဘာ သာ ေတြ နဲ႔ မ တူ တဲ့ မိန္း မ ေတြ အ ေပၚ ထား တဲ့ သ ေဘာ ထား ေတြ ၊ ဘာ သာ ဝင္ က တစ္ ျခား ဘာ သာ ကူး ေျပာင္း သြား ရင္ ထား တဲ့ သ ေဘာ ထား အ ျပဳ အ မူ ေတြ က တစ္ ျခား ဘာ သာ ေတြ အ ထူး သ ျဖင့္ ျမန္ မာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ အ ယူ ေတြ နဲ႔ ဆန္႔ က်က္ ဖက္ ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ဝင္ ေတြ က တစ္ ျခား ဘာ သာ ဝင္ ေတြ နဲ႔ အ ၿမဲ လို လို ပ ဋိ ပ ကၡ ျဖစ္ ေန ၾက ရ တတ္ ပါ တယ္ ။

သူ တို႔ ေတြ ဟာ လည္း သူ တို႔ ဘု ရား ရဲ႕ ၾသ ဝါ ဒ အ တိုင္း လိုက္ လုပ္ ေန ရ ေတာ့ သူ တို႔ ကို အ ျပစ္ ေတာ့ မ ဆို သာ ပါ ဘူး ။ ဘယ္ သူ မ ဆို ကိုယ္ ကိုး ကြယ္ တဲ့ ဘု ရား က ဒါ လုပ္ ဆို လုပ္ ၾက မွာ ပါ ပဲ ။

ဗု ဒၶ ဘာ သာ မွာ သာ " ကာ လာ မ " သုတ္ လို သူ မ်ား ေျပာ တိုင္ မ ယံု နဲ႔ ဆို တ့ဲ တ ရား ရွိ ပါ တယ္ ။

သူ တို႔ ကို တစ္ ျခား ဘာ သာ ကို ေလ့ လာ ခြင့္ မ ေပး တာ ၊ တစ္ ျခား ဘာ သာ ကို ယံု ၾကည္ ခြင့္ မ ေပး တာ ၊ ေမး ခြန္း ထုတ္ ခြင့္ မ ျပဳ တာ ေတြ က ေတာ့ ေျပာ စ ရာ တစ္ ခု ျဖစ္ ေန ေစ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ လည္း ကုိယ္ ပိုင္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ နဲ႔ အ မွား အ မွန္ ဆံုး ျဖတ္ ရပ္ တည္ ခြင့္ ျပဳ တဲ့ ဗု ဒၶ ဘာ သာ နဲ႔ မ တူ ညီ တဲ့ ကြဲ လြဲ မႈ ေတြ ျဖစ္ ေန ရ တာ ပါ ။

ဒါ ေၾကာင့္ သူ တို႔ ကို အ ျပစ္ မ ဆို သာ ေပ မယ့္ သူ တို႔ ရဲ႕ အ ယူ ဝါ ဒ အ ရ တစ္ ျခား ဘာ သာ ဝင္ ေတြ ၊ အ ထူး သ ျဖင့္ ဗု ဒၶ ဘာသာ ဝင္ ေတြ နဲ႔ အ တူ ယွဥ္ တြဲ ၿပီး ေန ဖို႔ ခက္ ခဲ ပါ တယ္ ။ မ ျဖစ္ နိုင္ ပါ ဘူး ။

ဗု ဒၶ ဘာ သာ အ ယူ အ ဆ အ ရ အား လံုး က ကံ ကံ ရဲ႕ အ က်ိဳး ေၾကာင့္ ျဖစ္ ၾက ရ တာ ခ်ည္း ပါ ပဲ ။

အ ခု အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ဝင္ ျဖစ္ ရ တာ လဲ ကံ ေၾကာင့္ ပါ ပဲ

မိန္း မ ျဖစ္ ရ တာ လဲ ကံ ေၾကာင့္ ပါ ပဲ

လည္ လွီး ၿပီး အ သတ္ ခံ ရ တာ လည္း ကံ ေၾကာင့္ ပါ ပဲ

အ ခု လည္ လွီး ေန တာ လည္း ကံ ပါ ပဲ ။

ဗု ဒၶ ဘာ သာ ေတြ ဟာ သ ေဘာ ထား ႏူး ည့ံ ၾက ပါ တယ္ ။ သည္ ခံ ခြင့္ လႊတ္ တတ္ ၾက ပါ တယ္ ။ ဒီ လို ကံ ကို ရိုး မယ္ ဖြဲ႕ ၿပီး စိတ္ ေလ်ာ့ တတ္ ၾက လို႔ အ တင္း အ ၾကပ္ တိုက္ ခိုက္ လာ ၾက တဲ့ အ ခါ ဗု ဒၶ ဘာ သာ နိုင္ ငံ ေတြ အာ ရွ နိုင္ ငံ ၊ အ ေရွ႕ ေတာင္ အာ ရွ နိုင္ ငံ ေတြ မွာ အ စၥ လာမ္ နိုင္ ငံ ေတြ ျဖစ္ ခဲ့ ၾက တဲ့ သ မိုင္း ကို ေတြ႕ နိုင္ ပါ တယ္ ။

ျမန္ မာ ဓ ေလ့ ထံုး စံ အ ရ တစ္ လင္ တစ္ မ ယား စ နစ္ ကို ဂုဏ္ ယူ လက္ ခံ က်င့္ သံုး ၾက တယ္ ။ ေမြး လာ တဲ့ သား သ မီး ေတြ ကို လည္း သက္ ထက္ ဆံုး ခ်စ္ ခင္ ၾက ၿပီး အ သက္ ေတာင္ ေပး ဖို႔ ဝန္ မ ေလး ျဖစ္ ၾက တယ္ ။ ဒါ က ျမန္ မာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ေတြ ရဲ႕ ရိုး ထဲ ထိ စြဲ ေန တဲ့ ခံ ယူ ခ်က္ ပါ ။

ေနာက္ ကာ ေမ သု မိ စၧာ စာ ရ ကံ ကို ႐ြံ ၾက တယ္ ။ ကိုယ္ က လည္း မ က်ဴး လြန္ သ လို ကိုယ္ ကို က်ဴး လြန္ ရင္ လည္း အ သက္ နဲ႔ လဲ ကာ ကြယ္ ၾက တယ္ ။

အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ဝင္ ေတြ က တ ရား ဝင္ မိန္း မ ၄ ေယာက္ ယူ လို႔ ရ တယ္ ။ ယူ ၿပီး ခ ေလး ေတြ အ မ်ား ႀကီး ေမြး ျဖစ္ ေတာ့ သား သ မီး ကို ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဝင္ ေတြ တန္ ဖိုး ထား သ လို သ ေဘာ ထား တာ ထက္ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ရဲ႕ အ စိတ္ အ ပိုင္း တစ္ ခု အ ေန နဲ႔ ပဲ သ ေဘာ ထား ၾက တာ ေတြ ဟာ မ တူ ညီ တဲ့ ဓ ေလ့ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ကို တ ရား ဝင္ နိုင္ ငံ ေတာ္ ဘာ သာ ေလာက္ နီး ပါး ကိုး ကြယ္ ေန ၾက တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ အ ယူ ဝါ ဒ ျခင္း မ တူ ညီ ဆန္႔ က်င္ ၾက တဲ့ အ စၥ လာမ္ ေတြ နဲ႔ ယွဥ္ တြဲ ေန နိုင္ ဖို႔ ခက္ ခဲ ေန တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

မိန္း မ ေလး ေယာက္ ယူ ၊ တစ္ ျခား ဘာ သာ မ ကိုး ကြယ္ မ ေလ့ လာ ရ ၊ သူ႔ ကို ယူ ရင္ သူ႔ ဘာ သာ ဝင္ ရ ၿပီး လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ကိုး ကြယ္ ခြင့္ မ ရွိ ရ ၊ ဘာ သာ မ တူ ရင္ တိုက္ ခိုက္ တတ္ တဲ့ အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္ ေတြ ေၾကာင့္ ျမန္ မာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ လူ မႈ အ သိုင္း အ ဝိုင္း နဲ႔ ေပါင္း သင္း လို႔ မ ရ တာ ပါ ။

အ ခု ဆို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ တ ရုတ္ လူ မ်ိဳး ေတြ အ မ်ား ႀကီး စိမ့္ ဝင္ ေန ၾက တယ္ ။ ရွမ္း ျပည္ ေျမာက္ ပိုင္း မူ ဆယ္ လား ရိႈး ေလာက္ တင္ မ က ေတာ့ ဘူး မ ႏၲ ေလး အ ထိ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား ရွိ ေန ၾက ၿပီ ။ ခန္႔ မွန္း ရ သ ေလာက္ ရန္ ကုန္ အ ထိ ေတာင္ ေရာက္ ေန ေလာက္ ျပီ လို႔ ယူ ဆ ရ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေပ မဲ့ သူ တို႔ က ျမန္ မာ ေတြ နဲ႔ တစ္ သား တည္း ျဖစ္ ေအာင္ သို သို သိပ္ သိပ္ ေန ၾက တယ္ ။ ျပ ႆ နာ မ ရွာ ဘူး ။ နိုင္ ငံ ေရး လူ မ်ိဳး ေရး အ ခြင္ အ ေရး မ ေတာင္း ဆို ဘူး ။

အ ခု ရ ခိုင္ ဖက္ က ဘ ဂၤါ လီ ေတြ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ျပ ႆ နာ ရွာ တယ္ ၊ နိုင္ ငံ သား ေတာင္ မ ဟုတ္ ဘူး တိုင္း ရင္း သား အ ေန နဲ႔ ပါ ေတာင္း ဆို တယ္ ။ ေနာက္ သီး ျခား ခြဲ ထြက္ ဖို႔ သူ တို႔ ဥ ပ ေဒ ျပ ဌာန္း ၿပီး ေဆာင္ ႐ြက္ ၾက လိမ့္ မယ္ ။

အဲ့ ဒီ လူ မ်ိဳး ေတြ ကို မ စၥ ယန္ ဟီး လီ တို႔ ကို ရီး ယား နိုင္ ငံ ထဲ ကို ပို႔ ေပး ၿပီး နိုင္ ငံ သား မ ဟုတ္ ဘူး ကို ရီး ယာ တိုင္း ရင္း သား အ ေန နဲ႔ ေတာင္း ဆို ရင္ ခြင့္ ျပဳ ေပး နိုင္ ပါ မ လား အ ရင္ စဥ္း စား ေစ လို ပါ တယ္ ။

က မာၻ ေပၚ မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္း စြာ အ တူ ယွဥ္ တြဲ ေန ထိုင္ တယ္ ဆို တဲ့ စ ကား လံုး ပဲ ရွိ တယ္ ။ ျပႆ နာ ရွာ ကာ ေတာင္း ဆို ေန ထိုင္ တယ္ ဆို တဲ့ စ ကား လံုး အ သံု ျပဳ ထား တာ တ ရား ဝင္ မ ရွိ ဘူး ။

ကိုယ့္ ဟာ ကိုယ္ ကိုး ကြယ္ ခ်င္ တာ ကိုး ကြယ္ ၿပီး တစ္ ျခား ဘယ္ သူ႔ ကို မွ မ ထိ ခိုက္ ေစ ဘူး ဆို ရင္ ဘယ္ ဘာ သာ နဲ႔ မ ဆို ျမန္ မာ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ေတြ အ တူ တ ကြ ယွဥ္ တြဲ ေန နိုင္ ပါ တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ တစ္ ျခား ဘာ သာ ကိုး ကြယ္ သူ ေတြ ရွိ သ လို နတ္ ကိုး ကြယ္ သူ ေတြ လည္း သူ႔ ဟာ သူ လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ေဆာင္ ႐ြက္ ပိုင္ ခြင့္ ကိုး ကြယ္ ပိုင္ ခြင့္ ရွိ ေန ၾက ပါ တယ္ ။

ကု လ သ မ ဂၢ က မ စၥ ယန္ ဟီ လီ သိ ထား ေစ ခ်င္ တာ က ယန္း ဟီ လီ တို႔ ကို ရီး ယား က အိမ္ ထဲ ကို ဖိ နပ္ စီး ၿပီး ဝင္ ရင္ ဘယ္ လို ေျပာ မွာ လဲ က စ ၿပီး စဥ္း စား ပါ ။ ကိုယ့္ ဓ ေလ့ ထံုး စံ အ ရ ရိုင္း တယ္ လို႔ ပဲ သတ္ မွတ္ မွာ ပဲ မ ဟုတ္ ပါ လား ။ အဲ့ လို ေန႔ တို္င္း လာ လုပ္ ေန တဲ့ ဧည့္ သည္ ကို ဘယ္ လို ဆက္ ဆံ မ လဲ အ ရင္ ေတြး ၾကည့္ ပါ ။

မ ခံ နိုင္ တာ ကို လက္ မ ခံ ၾက တာ ထံုး တမ္း အ စဥ္ အ လာ ပါ ။ ကိုး ရီး ယာ နိုင္ ငံ တစ္ နိုင္ ငံ လံုး နီး ပါး ဒု တိ ယ က မာၻ စစ္ အ တြင္း က ဂ် ပန္ ေတြ လိင္ ေက်း ကြၽန္ ျပဳ တာ ခံ ခဲ့ ရ တယ္ ။ အ ခု ကို ရီး ယား နဲ႔ ဂ် ပန္ အ တူ တ ကြ ယွဥ္ တြဲ ၿပီး ေန လို႔ ရ ပါ ၿပီ လား ။

အ စၥ လာမ္ ဘာ သာ ကို ကိုး ကြယ္ လို႔ ျမန္ မာ လူ႔ အ သိုင္း အ ဝိုင္း က လက္ မ ခံ တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။ မွား ေန ပါ တယ္ ။

သူ တို႔ သာ သူ တို႔ ရဲ႕ တစ္ ဖက္ သား ကို ရန္ ျပဳ တဲ့ အ ျပဳ အ မူ ေတြ လက္ မ ခံ နိုင္ တဲ့ အ ယူ အ ဆ ေတြ ကို စြန္႔ လႊတ္ ၿပီး တစ္ ျခား ကိုး ကြယ္ သူ ေတြ ကို ရန္ မ လုပ္ ေလး စား ခဲ့ ရင္ ဘယ္ ဘာ သာ မ ဆို သူ တို႔ ကို လက္ ခံ ၾက ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ျပ ႆ နာ ရွာ နယ္ ခ်ဲ့ တဲ့ အ ျပဳ အ မူ ေတြ ကို လက္ မ ခံ နိုင္ ၾက တာ ပါ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၂၃ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၆

မိုး တင့္ ေဆြ
၂၇ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၆
တ န လၤာ ။
Photos : Facebook


1 comments:

Enquirer said...

In Malaysia if you asked for pork dish in the restaurant you are likely to get killed.

Followers