မဟာဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမွဳေလ်ာ္ေႀကးမရသျဖင့္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာအား နစ္နာေတာင္သူမ်ားက အမွဳဖြင့္လွစ္မည္။

Jun 8, 2016
==========================

=========
ပဲခူးတိုင္ေဒသႀကီး ျပည္ျမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ ေတာင္တြင္းႀကီး မဟာဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္း ရာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမအသံုးခ်မွဳမ်ားအား ယေန႔အခ်ိန္ထိ လ်ွပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ ကတိအတိုင္း ေလ်ာ္ေႀကးတစ္စံုတစ္ရာမေပးအပ္သည့္အတြက္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလ်ာက္ထား အမွဳဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ဦးေက်ာ္ဆန္းက The Myanmar review ဂ်ာနယ္သို႔ေျပာသည္။

''ဒီ ဓာတ္အားလိုင္းက မိုင္အားျဖင့္၁၀၄မိုင္ခန့္ရွိပါတယ္၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္ေဆာင္ရြက္တာပါ ။
ျပည္ဘက္က ရြာ ၃၅ ရြာ ကေတာင္သူ၁၈၂ဦးနစ္နာခ့ဲရပါတယ္ ။ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္က သီးႏွံေလ်ာ္ေႀကး ေျမယာေလ်ာ္ေႀကးေပးမယ္ဆိုျပီး ေတာင္သူေတြကိုလက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိေငြေႀကးတစ္စံုတစ္ရာမရရွိေသးပါဘူး
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ေလးႀကိမ္ေလာက္နစ္နာျပီးပါျပီ ။
ဒါေႀကာင့္ ဇြန္လ၃ရက္ေန႔ မွာေပါင္းတလယ္ ရဲစခန္းကိုေတာင္သူ၂၄ ဦးက သြားေရာက္ထြက္ခ်က္ေပးခ့ဲပါတယ္ ရဲစခန္းက အဆင့္ဆင့္တင္ျပျပီး တစ္ဖက္က စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ က အစိုးရတာဝန္ရွိသူျဖစ္ေနတ့ဲ အတြက္ ျပည္ျမိဳ႔နယ္တရားရံုးကို ဦးတိုက္ေလ်ာက္ တရားစြဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္''ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါဓာတ္အားလိုင္းေႀကာင့္ နစ္နာသူျပည္သူတစ္ဦးကလည္း
''သီးႏွံေလ်ာ္ေႀကးေပးမယ္ဆိုတာလည္းမရေသးဘူး ေနာက္ျပီးတာဝါတိုင္ေတြ စိုက္တာေပ၂၀ပတ္လည္ေလာက္ေျမေတြဆံုးရံွဳးတယ္ ဒါေႀကာင့္အမွဳ႕ဖြင့္မွာပါ''ဟု ထပ္မံေျပာႀကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္မဟာဓါတ္အားလိုင္းအတြက္ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းရန္အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး သြယ္တန္းမွဳကို ျပည္ျမိဳ႕နယ္ဘက္မွစတင္ေနေႀကာင္း သိရွိရသည္ ။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပါင္းတလယ္ ရဲစခန္းသို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းေခၚဆို၍မရေပ။

ထူးျမတ္

0 comments:

Followers