မုိင္ဂ်ာယန္က “ ၀ ” ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရး

Jul 30, 2016


မုိင္ဂ်ာယန္မွာက်င္းပေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာစံုညီ
အစည္းအေ၀းဟာ ခုဆုိရင္ သံုးရက္ေျမာက္ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြေရးနဲ႔ ၫႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီက ေရးဆဲြထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ UNFC က ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး မုိင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိတင္သြင္းတဲ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမွာ “ ၀ ” ျပည္နယ္ သတ္မွတ္တဲ့ ပုဒ္မေတြပါေနတဲ့အတြက္ ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားဖုိ႔ SSPP/SSA ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ UNFC မွာ ပါ၀င္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕၀င္ေတြအေနနဲ႔ “ ၀ ” ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ အတည္ျပဳ သေဘာတူရျခင္းမရွိေသးတာေၾကာင့္ ေခတၱဆုိင္းငံ့ဖုိ႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

UNFC အေနနဲ႔ သူ႔အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ မပါ၀င္တဲ့ UWSA အဖဲြ႕အတြက္ “ ၀ ” ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရးကုိ ဘာျဖစ္ လုိ႔ ထည့္သြင္းေရးဆဲြခဲ့တာလဲ။ မုိင္ဂ်ာယန္ညီလာခံကုိ “ ၀ ”အဖဲြ႕က ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္မွေတာင္ မတက္ခဲ့ပါဘူး။ SSPP/SSA အေနနဲ႔ ဆုိင္းငံ့ခုိင္းတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ “ ၀ ”ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရးကုိ ရွမ္းျပည္နယ္မွာေနထုိင္တဲ့ ေဒသခံအားလံုးကလည္း လက္မခံၾကပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ UWSA၊ NDAA၊ SSPP/SSA၊ RCSS/SSA၊ TNLA၊ PNLO စတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ေတြဟာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ အေျခခ်လႈပ္ရွားေနထုိင္ၾကပါတယ္။ “ ၀ ”ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရး ဂယက္ဟာ အဲဒီ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႕ေတြအေပၚမွာလည္း ႐ုိက္ခတ္မႈရွိေနတာေၾကာင့္ UNFC ဘက္ကေန ဒီကိစၥကုိ ဆုိင္းငံ့ထားဖုိ႔ လုိပါ တယ္။

“ ၀ ” ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရးကိစၥကုိ UNFC အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထား တာဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္မွာကတည္းက “ ၀ ” ျပည္နယ္ရရွိေရးကုိ UWSA ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရက မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနမုိ႔ “ ၀ ” ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာမေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကုိ “ ၀ ” ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဇဲြမေလွ်ာ့ဘဲ “ ၀ ” ျပည္နယ္ရရွိေရးကုိ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ “ ၀ ” ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္းက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တစ္စုကုိေခၚၿပီး ညီလာခံေတြေတာင္ က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ UNFC အဖဲြ႕၀င္ KIO/KIA အပါအ၀င္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕၀င္ေတြကုိ ပန္ဆန္းမွာ ညီလာခံလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီပန္ဆန္းညီလာခံမွာ UWSA ေခါင္းေဆာင္ေပါက္ယူခ်န္းက “ ၀ ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းေဒသက ေန “ ၀ ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရး ေထာက္ခံေပးဖုိ႔ အင္ဘန္လတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ တစ္စုကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ပန္ဆန္းညီလာခံေၾကညာခ်က္လည္း ထြက္လာေရာ “ ၀ ” ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ အက်ိဳးလုိလုိ႔ ေညာင္ေရေလာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ေပါက္ယူခ်န္းက တပ္ေပါင္း စုအသစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာလာတာေၾကာင့္ KIO ဒုဥကၠ႒ အင္ဘန္လကုိယ္တုိင္ အင္တင္ တင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြအားလံုးထဲမွာ လူ၊ လက္နက္၊ စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာတဲ့ “ ၀ ” အဖဲြ႕က မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ “ ၀ ” အဖဲြ႕ရဲ႕ အာဏာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္တာေၾကာင့္ UNFC က “ ၀ ” ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရးထည့္သြင္းေရးဆဲြထားတယ္ ထင္ပါ တယ္။

မုိင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းပဲြမွာ UNFC တင္သြင္းတဲ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမွာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ကုိ အေျခခံေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ ၀ ” ေဒသနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္နယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခဲြထြက္ခဲ့တဲ့ UWSA နဲ႔ SSPP/SSA တုိ႔ဟာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း “၀” ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရွမ္းလူထုၾကား ကန္႔ကြက္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မုိင္ဂ်ာယန္မွာ “ ၀ ” ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ခတ္သြားခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆုိင္းငံ့ထားမွာမုိ႔လုိ႔လဲ။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ထပ္ၿပီးေတာင္းဆုိလာႏုိင္ပါတယ္။ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ မုိင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းဟာ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လုိ႔ ေနပါတယ္။ မုိင္ဂ်ာယန္က “ ၀ ” ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရးဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ႐ုိက္ခတ္မႈေတြရွိလာ မလဲဆုိ တာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာ္လင္းသန္႔
0 comments:

Followers