မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ ေက်း႐ြာအတြင္း႐ွိ ဆင္ပိုင္႐ွင္မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေငြမ်ားအား ႏႈန္းထား သတ္မွတ္၍ ေကာက္ခံ

Aug 16, 2016


################################

၁၅ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ KIA အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ဆင္ပိုင္႐ွင္မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေငြမ်ားအား ႏႈန္းထားသတ္မွတ္၍ ေကာက္ခံသြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားထံမွ သိ႐ွိရပါသည္။

“သူတို႔အဖြဲ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ြာထဲကို ေရာက္လာၿပီး ဆင္ပိုင္႐ွင္ေတြကို ေခၚေတြ႔တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဆက္ေၾကး ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံေတြေတာင္းသြားတယ္၊ သူတို႔အဖြဲ႕က ေတာင္းတဲ့ေငြကို ဒီလကုန္အၿပီးေပးရမယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ သူတို႔ေတာင္းတဲ့ေငြကိုမေပးပါက ဆင္ေတြကိုသိမ္းမယ္၊ လူကိုလည္း ဖမ္းဆီးမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္သြားတယ္၊ တျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကိုလည္း ဆက္ေၾကးေငြေတြ လိုက္လံေတာင္းခံေနတယ္”ဟု ေခ်ာင္း၀႐ြာမွ ဆင္ပိုင္႐ွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

KIA အဖြဲ႕တပ္မဟာ (၂) ရင္း (၆) လက္ေအာက္ခံ လက္၀ါးပန္စခန္းမွ အရာ႐ွိအဆင့္႐ွိသူႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃ ဦး သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၊ ေခ်ာင္း၀၊ မျပင္၊ လံုးစန္႔ႏွင့္ မံကင္း ေက်း႐ြာ မ်ားသို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ေက်း႐ြာမ်ား႐ွိ ဆင္အေကာင္ေရစာရင္းမ်ားေကာက္ယူ၍ ဆင္ ၁ ေကာင္လွ်င္ ဆက္ေၾကးေငြ အျဖစ္ ၅ သိန္း အား ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးေဆာင္ရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဆင္အေကာင္ေရ ၃၀ ခန္႔႐ွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

KIA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ ဆင္ပိုင္႐ွင္မ်ားထံမွ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္၍ ဆက္ေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေကာက္ခံလ်က္႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ သစ္လုပ္ထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ ေ႐ႊေမွာ္မ်ား႐ွိ စက္ဆိုင္းမ်ား၊ ဆန္/ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားသယ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ ေၾကးေငြမ်ားရယူ၍ လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေၾကာင္း မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးမွ ဆက္လက္ေျပာၾကား သြားပါသည္။

ေဇာ္လူ0 comments:

Followers