ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိေစလိုပါသည္

Sep 9, 2016ယေန႔ (6.9.2016) စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ `အာနန္´ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ/ဖမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔ကို ေမယုလမ္းေပၚရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရခန္းမတြင္ ခရီးေရာက္မဆိုက္ ေတြ႔ဆံုသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို ေခၚေဆာင္လာသည့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကိုဖီအာနန္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္မႈအရ… သူတို႔သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ/ဖမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔၏ စကားသံမ်ားကို ယခု ကနဦးအစ ေတြ႔ဆံုမႈ၌ပင္ နားေထာင္လိုသည္။ အျပန္အလွန္ စကားေျပာလိုသည္ကို ၾကားသိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုကလည္း သူတို႔ (ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ ကိုဖီအာနန္) အဖြင့္စကား ေျပာၿပီပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကို နွစ္ဖက္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္ေတြက ေစတနာ၊ ေမတၱာေရွ႕ထား၍ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါဟု မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝးသည္ ရုတ္တစ္ရက္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

ေျပာင္းလဲသြားပံုမွာ အစည္းအေဝးတြင္ အခမ္းအနားမႈး ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေထြ/အုပ္ဝတ္စံုျဖင့္ မိန္းကေလးက ကိုဖီအာနန္ စကားေျပာၿပီးသည္နွင့္ အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္ဟု ေျပာဆိုေလသည္။

သူက အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကျငာေနေသာ္လည္း မည္သူမွ် လက္ခုပ္မတီးၾက၊ မည္သူမွ် မထၾက၊ အစည္းအေဝး၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ထိုင္ေနၾကသည့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အလယ္မွထိုင္ေနသည့္ မစၥတာကိုဖီအာနန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု တို႔လည္း လက္ခုပ္မတီးၾက၊ မထၾကပါ။

ဤသို႔ပင္ INGOအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ နိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ/ဖမ်ား၊ စစ္ေတြလူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း လက္ခုပ္မတီး၊ မထၾကပါ။

အစည္းအေဝးခန္းမတြင္းရွိ လူအားလံုး၏ စိတ္ထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးမွာထိုင္ေနၾကသည့္ လူႀကီး(၃)ဦးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၿပီးသည္နွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ/ဖမ်ား၊ စစ္ေတြလူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ေျပာဆိုၾကအံုးမည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကတာကို…။

ဒီလိုမထၾကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေထြ/အုပ္မင္းႀကီးက စတင္`ထ´လာကာ ထိပ္ဆံုးမွာ ထိုင္ေနသည့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြထံ သြားေရာက္၍ တစ္ခုခု ေျပာဆိုသည္။ ထိုအခါမွ ထိပ္ဆံုးတြင္ထိုင္ေနသည့္ လူႀကီး(၃)ဦးသည္ အစည္းအေဝးခန္းမထဲမွ ထျပန္ရန္ ျပင္ၾကေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကို ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္ ထိပ္ဆံုးထိုင္ `ဗမာတစ္ဦး၊ ဂါနာတစ္ဦး၊ ရခိုင္တစ္ဦး´ ေပါင္း…လူႀကီးသံုးဦးသည္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္ ထျပန္ၾကရေလသည္ ဟုသာ ေရးသားလိုပါသည္။

သူတို႔ထျပန္ၾကေတာ့ INGO နိုင္ငံျခားသားေတြလည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္ ထျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္ ထျပန္ၾကသည္။ သတင္းေထာက္ေတြလည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္ ၿပံဳးစိစိ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ/ဖမ်ား နွင့္ စစ္ေတြလူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္ ေဒါသေတြ ထြက္ကုန္သည္။

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေသာ၊ ကမၻာသိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗယ္ဆုရွင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ပါဝင္ေသာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ဆီးႀကိဳေခၚေဆာင္ လိုက္ပါလာေသာ၊ အသစ္စက္စက္ ရခိုင္အေရးအႀကံေပးေကာ္မရွင္ နွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ/ဖမ်ား၊ စစ္ေတြလူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကနဦးအစ ထိေတြ႔မႈ အစည္းအေဝးသည္ အားလံုး…အားလံုး ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ကုန္သည္။ အားလံုး…အားလံုး ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနသည္။

ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အသစ္စက္စက္ ေကာ္မရွင္ကို အေကာင္းျမင္ဝါဒျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ စကားေျပာၾကပါအံုးမည္ဟု ခံယူထားသူေတြမွာ စိတ္ပ်က္၊ ေဒါသထြက္ရသည္။ ``ငါတို႔လည္း ခုခန္းမထဲက ထြက္တာနဲ႔ ဒီရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနတဲ႔ လူေတြေရွ႕မွာ ရပ္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကေတာ့မယ္ကြာ´´ ဟု ေျပာလာၾကသည္။

သူတို႔တြင္ ေျပာျပစရာစကားေတြ မ်ားစြာပါသည္။ သူတို႔သည္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ အလုပ္ပ်က္ခံ၍ ေျပာျပစရာေတြကို ပင္ပန္းစြာ ရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ႔သည္။

# `အာနန္´ေကာ္မရွင္ကို စစ္ေတြေလဆိပ္မွအထြက္ နွင့္ ယခုအစိုးရရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္ပါ (၉)ဦးကို လူပုဂၢိဳလ္စြဲ မႀကိဳက္၍ မဟုတ္ေၾကာင္း…

# ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္ေနမႈကို စိုးရိမ္၍သာ ျဖစ္ေၾကာင္း…

# နိုင္ငံျခားသားဆို စိုးရိမ္ၾကျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္သို႔ ေရာက္လာသမွ်ေသာ ဂမ္ဘာရီမွသည္ ယန္ဟီလီထိ… တူရကီနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ဘန္ကီမြန္း စသည့္ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ ကုလသမဂၢတြင္ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ျဖင့္သာ ေျပာဆို၊ စာတင္ျခင္းမ်ိဳးေတြကို ၾကားသိေနရ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း…

# အမွန္ဆို ယခု အစည္းအေဝးခန္းမထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ မိမိတို႔သည္လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူေတြလို နိုင္ငံျခားသားဆို သံသယျဖစ္၊ စိုးရိမ္စိတ္မွာ ရွိေနလွ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း…

# ဤသည္မွာ ယခု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူေတြႏွင့္ အစည္းအေဝးခန္းမထဲေရာက္ မိမိတို႔သာမက ရခိုင္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးနီးပါးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း… သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္သံသယ စိတ္ခံစားမႈမွာ နည္း/မ်ားေတာ့ ကြာျခားၾကမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း…

# သို႔ျဖစ္၍ ယခု အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ယခင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖူးသည့္ နိုင္ငံျခားသားေတြနွင့္ မတူဘဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ နွစ္ဖက္မွ်ကာ ၾကည့္ရွဴ ေလ့လာ စစ္ေဆးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း…

# ေလ့လာၾကရာတြင္ နွစ္ဖက္အသိုင္းအဝန္း၏ လူေနမႈစရိုက္လကၡဏာမ်ားကိုပါ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေလ့လာထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း…

# ဥပမာ… ရခိုင္မိသားစု တစ္ခုသည္ မည္မွ်ပင္ ဒုကၡေရာက္ မြဲျပာက်ေနေစကာမူ မိမိတို႔ထံ လူႀကီးမင္းတို႔လို ဧည့္သည္မ်ား ေရာက္လာလွ်င္ ရွိတာမ်ားထဲက အေကာင္းဆံုးကို ဝတ္ဆင္ကာ… ေရခ်ိဳး၊ သနပ္ခါးလိမ္း၍ လာၾကည့္တတ္ေၾကာင္း…
သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္မူ လူႀကီးမင္းတို႔လို ဧည့္သည္လာက ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္လံုးတီးျဖင့္ ဒုကၡအေရာက္ဆံုး အေျခအေနပံုစံကို ျပဳလုပ္လွ်က္ ေစာင့္ႀကိဳျပသတတ္ေၾကာင္း…

# တစ္ဖန္ ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ရခိုင္တို႔သည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အိမ္ယာမ်ားကို အစိုးရပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔အိမ္ကဲ႔သို႔ ဖာေထးျပဳျပင္၊ အိမ္ဝန္းက်င္တြင္ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း…
သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္မူ ဤသို႔ေသာ စရိုက္လကၡဏာမ်ား မရွိေၾကာင္း…

# ဤသို႔ေသာ အေျခခံက်သည့္ သာမာန္အဆင့္မွပင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ နွစ္ဖက္အသိုင္းအဝန္း၏ လူေနမႈစရိုက္လကၡဏာမ်ားကို ေက်ညက္စြာ နားလည္သိရွိပါမွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အႀကံျပဳ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ရခိုင္တို႔အတြက္ မွ်တမႈရွိလာနိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း…

စသျဖင့္ အေျခအေန ရွဴေဒါင့္မ်ိဳးစံုမွ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ႔ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျဖစ္လာသည္က ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ အစည္းအေဝး အျဖစ္သာ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ အေကာင္းျမင္၍ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ၾကည့္သင့္ပါေသးသည္ဟု သေဘာထားရွိသူမ်ားပါ ေဒါသထြက္ရသည္။

သို႔ေသာ္ အမွန္တစ္ကယ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္က ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပဳလုပ္သူ၊ ျပဳလုပ္နိုင္သူေတြမွာ အစိုးရအဖြဲ႔သာ ျဖစ္သည္။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ မဟုတ္ပါ။

# ေထြ/အုပ္ဝတ္စံုဝတ္ မိန္းကေလးသည္ အစည္းအေဝးကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖင့္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေစရန္ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာရဲသည္။

# သူမ ဤသို႔ေၾကညာရဲေစရန္ အစည္းအေဝးခန္းမထဲတြင္ သူမကို ခိုင္းေစတြန္းအားေပးသူ ဧကန္ရွိရမည္။

# ထိုတြန္းအားေပးေစခိုင္းသူမွာလည္း အစည္းအေဝးခန္းမထဲရွိ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အလယ္မွထိုင္ေနသည့္ မစၥတာကိုဖီအာနန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု တို႔ကိုပင္ ဂရုမစိုက္သည့္… ေနာက္ဆံုး နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပင္ ဂရုမစိုက္သည့္ ေနျပည္ေတာ္မွ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အထက္အမိန္႔ ေစခိုင္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အနီးကပ္ လမ္းညႊန္ရဲျခင္း ျဖစ္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သိေစလိုပါသည္။

ယေန႔ ကနဦးအစ ေတြ႔ဆံုပြဲ၏ ျဖစ္ပ်က္မႈအရ… ေကာ္မရွင္နွင့္ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုမႈကို ပ်က္ျပားလိုသည့္၊ တစ္ဖန္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ နွစ္ဖက္ပဋိပကၡ ျပသနာမ်ားကို မေအးခ်မ္း၊ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိုသည့္ အင္အားႀကီးမားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔တြင္း၌ပင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊသမင္သည္ မင္းႀကီးတာမွ ထြက္ၿမဲ ထြက္ေနဆဲပါ။

ေရႊသမင္ထြက္ေနဆဲအေပါက္ကို မပိတ္နိုင္သမွ်ေတာ့…

# ရခိုင္ျပည္အေရးလုပ္လွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။

# ၂၁ရာစုပင္လံုလည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။

# ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ေဒၚစု၏ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္း အနားမွာရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သိေစလိုပါသည္။

ဤပိုစ့္တြင္ အလ်ဥ္သင့္၍ အႀကံျပဳမႈတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။ ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရေခတ္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ လာေရာက္ၾကစဥ္ အစည္းအေဝး က်င္းပပံုကို ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးေတြက အခမ္းအနားမႈး၏ အစီအစဥ္ကို ဂရုမစိုက္ပါ။ အစည္းအေဝး၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ကိုယ္တိုင္ လက္ညွိဳးထိုး ေျပာဆိုကာ အစည္းအေဝးကို က်င္းပသြားသည္။ အခမ္းအနားမႈးမွာ အခမ္းအနား အစီအစဥ္အတိုင္း ဘာတစ္ခုမွ မေျပာလိုက္ရ။ တစ္ခါတစ္ေလ အခမ္းအနားမႈးက မည္သည့္ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ပါေတာ့မည္ဟု ေၾကျငာၿပီးလွ်က္ပင္… `ဒါကို ခဏထားအံုး၊ ခုနားက ကိစၥကို ျပန္ဆက္ၾကမယ္။ ကဲ…ဘယ္သူက ထပ္ေျပာပါ´ စသျဖင့္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။

ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ NLDပါတီမွ လူႀကီးတစ္ဦးဦး (သို႔) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကသာ ၎ပံုစံျဖင့္ အစည္းအေဝးကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ႔လွ်င္ အလြန္ကို ေကာင္းခဲ႔ပါမည္။ ဤစာပိုဒ္ကေတာ့ မည္မွ်ပင္ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေစကာမူ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားကိုလည္း အတုယူေစလို၍ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေစာ မင္း ေအာင္


#ဓာတ္ပံုအညႊန္း… အစည္းအေဝးျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္ကာ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆို ရွင္းျပေနၾကသည့္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိ/ဖအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စာလွယ္ အခ်ိဳ႕…


0 comments:

Followers